Gå til innhold

Ny innsikt i forbruk av cannabis

2015 10 mai
av LUHM

Datakvalitet har store konsekvenser, feks for utregninger til Nasjonalregnskapet. Til nå har spørreskjemabaserte studier vært den vanligste måten å måle forbruk av cannabis på. Det har vært knyttet stor usikkerhet til kvaliteten på de innsamlede dataene.

Forskningsresultater fra NIVA gir ny innsikt i forbruk av cannabis. Analyser av vann- og kloakkprøver i Oslo viser at cannabis-nivåene er over det europeiske gjennomsnittet, med Oslo-forbruket rangert som nr. 10 av 44 storbyer.
Den nye metoden viser at forbruket er langt større enn hva selvrapportering har avdekket. les mer…

Norsk cannabispolitikk i et globalt perspektiv

2015 27 april
av LUHM

Cannabispolitikk handler om mer enn lovliggjøring av bruk. Den inkluderer også produksjon, frakt og salg. Det er viktig å ha oversikt over konsekvensene av den politikken man fører og det bør nedsettes et offentlig utvalg som lager en kost-nytteanalyse over forbuds- og kontrollregimet, hvor det illegale markedet ikke bare sees i et nasjonalt, men globalt perspektiv.

Straffetrussel for bruk kan og bør selvsagt fjernes, og på hvilken måte vi skal legalisere cannabis i Norge er også en viktig diskusjon, men vi kan ikke vente med å diskutere om det illegale markedet bør erstattes av et lovlig – når det internasjonale rammeverket er oppe til diskusjon nå.

Akseptererer vi kostnadene knyttet til dagens kontrollregime, er det en suksess eller en svikt – bør vi velge en ny strategi? les mer…

Norges arbeid frem mot UNGASS 2016

2014 3 september
av LUHM

Henvendelser til, og svar fra, regjeringen angående UNGASS 2016.

Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av.

FNs toppmøte UNGASS er fremskyndet med tre år på bakgrunn av at regjeringene i Colombia, Guatemala og Mexico i 2012 tok det internasjonale forbuds- og kontrollregimet opp til debatt i FN. De ba om en reforhandling av FN-konvensjonene og om internasjonal støtte.

Under UNGASS, som arrangeres i New York i april 2016, skal det vedtas et sluttdokument om status for verdens narkotikaproblemer og gjenstående utfordringer fram mot 2019. Da er det mulig at konvensjonene blir endret.

Folkeaksjonen LUHM sendte i 2014 en henvendelse til til regjeringen om Norges arbeid frem mot UNGASS 2016, med en sterk anbefaling om at Norge stiller seg solidariske med de land som forbudspolitikken rammer hardest – men også for vår egen del – og sier ja til endring av konvensjonene, slik at de land som ønsker det lovlig kan produsere, eksportere, importere og selge cannabis.

Det ble også bedt om at det lages en kost-nytte-analyse over forbuds- og kontrollregimet, både økonomisk og for samfunnet som inkluderer og vektlegger det internasjonale aspektet.

Det må være åpenhet rundt prosessen slik at vi får kjennskap til hvilke spørsmål som tas opp til diskusjon, hvordan de blir besvart og av hvem. Det må sikres at det blir en åpen og opplyst debatt i prosessen med utvikling av ny narkotikapolitikk.

Folkeaksjonen LUHM har siden deltatt med flere høringsuttalelser og andre innspill angående UNGASS. les mer…

Cannabispolitikken må endres både globalt og nasjonalt

2014 19 august
av LUHM

NRK Aktuelt tok den 18.8 opp til debatt:
«Fungerer norsk narkotikapolitikk? Eller er det på tide å tenke nytt? Bør det være lovlig å bruke cannabis? Fremtredende forskere mener at narkotikapolitikken har feilet.» les mer…

Det norske cannabismarkedet

2014 12 august
av LUHM

Denne siden blir holdt oppdatert med statistikk fra KRIPOS og informasjon fra Politiet og Interpol, om det norske cannabismarkedet. les mer…

Det vi ikke vet om cannabis

2014 1 august
av LUHM

Hvorfor gir landets største avis inntrykk av at det er mindre støtte for endring av cannabispolitikken enn det faktisk er?

Aftenposten skriver at kun 13 prosent stiller seg positiv til å gjøre det lovlig å røyke cannabis – det er over en halv million mennesker. Med tanke på all propagandaen som er ført gjennom mange år er det et betydelig antall personer som allikevel ikke støtter forbudspolitikken, men ønsker å fjerne straffetrussel for bruk.

Det ville vært enda mer interessant å vite hvor mange som støtter legalisering av cannabis.
 

Debattinnlegg hos Aftenposten 31. juli 2014 les mer…

Legaliser cannabis – ta kontroll over markedet

2014 10 juli
av LUHM

Vår lovgivning bidrar til å opprettholde den langvarige krigen i Latin-Amerika, fordi vi signaliserer til FN at vi ønsker å beholde forbudspolitikken som rammeverk.

Straffetrussel for privat bruk og besittelse bør fjernes, ikke bare senkes, mens myndighetene utreder hvordan et lovlig regulert marked kan bli innført. Det vil kunne ta tid på grunn av de internasjonale avtalene, men er ikke et holdbart argument for at mennesker som ikke skader andre, men strengt tatt bare er ulydige, skal straffeforfølges i påvente av at staten skal tilrettelegge for lovlige utsalgssteder.
 

Kronikk i Rus & Samfunn 10. juli 2014 les mer…

Den virkelige debatten om cannabis

2014 2 juli
av LUHM

Feil bruk av statistikk hindrer en seriøs debatt om de alvorlige problemene knyttet til cannabis.

Mens det år etter år blir diskutert hvor farlig er hasj?, så vokser problemene knyttet til den globale forbudspolitikken. I FN diskuterer man å endre de internasjonale konvensjonene. Norske politikere burde stille seg solidariske med de landene som krever at konvensjonene endres for å erstatte det illegale markedet med et lovlig og regulert marked.

Vi trenger en seriøs debatt om de virkelig alvorlige problemene knyttet til cannabis: Hvor farlig er det illegale markedet?

Debatten i FN må også opp til diskusjon blant norske politikere.
 

Debattinnlegg hos NRK Ytring 26. juni 2014 les mer…