Gå til innhold

Skremmes til taushet

2014 14 mars
av LUHM

Det er politikerne som skal lage, endre eller fjerne lover, politiets oppgave er å håndheve dem. Når politiet deltar i den offentlige debatten og tar side i saken for å opprettholde et forbud, som de har egeninteresse i at skal bestå, bla. fordi pågripelser i cannabissaker gir enkel oppklaringsstatistikk, så skaper det problemer. Mange tør ikke si hva de mener om cannabislegalisering.

 

Debattinnlegg i Bergens Tidende, 14. mars 2014


Etter at jeg skrev innlegget Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder ble det stilt noen spørsmål til dette fra Lars Atle Lauvås i kommentaren Legalisering løser ingenting. Innledningsvis skriver han at «vi trenger en ny narkotikapolitikk», men han gir ingen informasjon om hva endringene innebærer, men kommer kun med en påstand om at «legalisering ikke vil løse noen av samfunnets problemer».

Lauvås mener at det å tro at det blir vanskeligere å skaffe seg cannabis om dette selges lovlig er direkte naivt. Men i dag er det slik at de som ønsker å kjøpe ringer en venn og avtaler hvor man skal møtes. Handelen kan foregå på alle tider av døgnet og kreves ikke legitimasjon. De som ikke har noen venner å spørre har mulighet for å kjøpe det de ønsker gjennom gatesalg.

Ni av ti har ikke problemer
Forskning viser at cannabis farmakologisk sett er mindre farlig enn både alkohol og sigaretter, men det advares mot skadene som kan følge av å bli dratt inn i et kriminelt miljø. De største farene med cannabis er den illegale kulturen og økonomien man kan bli viklet inn i. At voksne skal straffeforfølges for å holde bruken av cannabis lav blant ungdom er et merkelig argument for å opprettholde forbudspolitikken.

For alkohol har vi valgt en annen løsning, solgt i lovlige utsalgssteder med åpningstider og aldersgrense. Det er en fornuftig ordning som også bør gjelde for cannabis. De færreste vil argumentere for å legge ned vinmonopol eller butikkordningen fordi noen som ikke er gamle nok allikevel klarer å få ta i alkohol. BT hadde nylig en stor artikkel som fortalte at det er lettere for de under 18 år å få tak i cannabis enn alkohol.

Lauvås undrer seg også over om det er brukeren selv som skal definere om en har problemer eller ikke. «Har cannabisbrukere bedre selvinnsikt enn andre misbrukere?» spør han. Argumentet om at «all bruk er misbruk» blir brukt av de som ønsker å opprettholde forbudspolitikken. Dette skyldes at det på myndighetenes informasjonsside om rusmidler tidligere stod at «Begrepet narkotika i Norge er et juridisk begrep, og omfatter de stoffer som lovgiveren til enhver tid har fastlagt om narkotika. I Norge er det forbudt å innføre, omsette, oppbevare og bruke narkotika. All bruk av narkotika er derfor å anse som misbruk».

Denne teksten er nå fjernet. FN konkluderte for flere år tilbake at ni av ti ikke har noen problemer med sitt forbruk av cannabis. Så fremt de ikke blir pågrepet av politiet, selvsagt. I Norge skiller vi ikke mellom de ulike stoffene, men kaller alt for «narkotika».

Ikke politiets oppgave
Jeg hevder i mitt innlegg at det er et demokratisk problem at Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) går mot legalisering av cannabis, og får motbør av Lauvås. Det er politikerne som skal lage, endre eller fjerne lover, politiets oppgave er å håndheve dem.

Når politiet deltar i den offentlige debatten og tar side i saken for å opprettholde et forbud, som de har egeninteresse i at skal bestå, fordi pågripelser i cannabissaker gir enkel oppklaringsstatistikk, så skaper det problemer.

Jeg har selv vært tilstede på en studentdebatt, hvor NNPF deltok i debattpanelet på lik linje med politikere. Når politiet deltar i den offentlige debatten så er det mange som ikke tør å si hva de egentlig mener. Maktfordelingen blir for skjev.

Frykter reaksjoner
Mye av mitt engasjement for endring av cannabislovgivningen skyldes min interesse for demokrati og ytringsrett. Jeg får ofte tilbakemeldinger om at det er mange som ikke tør å benytte seg av den rettigheten de har.

En av dem er fra en som frykter reaksjoner på arbeidsplassen: «Jeg kan ikke like LUHM-siden. Jeg jobber i rusomsorgen og tror ikke det ville blitt særlig godt mottatt. Det er litt dumt at en ikke kan mene noe om en sak uten at det skal bli misforstått, men det er nå en gang slik reglene er.»

En annen sa til meg at «Frykt for stigmatisering er nok en sentral grunn til at jeg ofte velger å ikke ytre mine meninger, til tross for at de gjerne er både rasjonelle og gode.»

Bekymret for overvåking
Politidirektoratet har oppfordret politiet til å «være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis.» Det er ikke rart at mange er bekymret for overvåkning og stigmatisering med slike uttalelser fra et maktapparat som politiet er.

At det er et demokratisk problem ser vi blant annet ved at det er lettere for dem som bor i hovedstaden å bruke ytringsretten, og si at man er uenig med staten, enn for dem som bor i en liten bygd og er redde for å få besøk av politiet om de har «feil politisk mening». Dette må ta slutt.

Postet på facebook

Se også:
Et demokratisk problem
Det uoppnåelige målet om et rusfritt samfunn

 1. april 10, 2021

  Etter å ha vært alene i så mange år om å kritisere politiet for å delta i debatter på lik linje med politikere, så er det bra å se at det er flere som tør å si det nå. Det gjør det ikke mindre problematisk at mediene sluker alt som blir sagt rått uten å faktasjekke det som blir sagt. Nok er nok nå. https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10157763908057461
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10157835504222461

 2. januar 11, 2016

  Øyvind Buraas, styremedlem i Norsk Narkotikapolitiforening:
  «10 grunner til å ikke stemme Frp».

  – Å tro at man kan fjerne den organiserte kriminaliteten ved å legalisere enkelte former for narkotika, er utopi. http://www.dagbladet.no/2016/01/11/kultur/meninger/cannabis/fpu/frp/42684344

  Organisert kriminalitet fjernes selvsagt ikke ved å lovliggjøre og regulere cannabis, men det er det mest solgte illegale rusmidlet i verden, også i Norge. Ved å ta kontroll og få inntektene inn i en hvit og ikke grå/svart økonomi vil problemene bli betraktelig redusert.

  En totalgjennomgang og evaluering, en kost-nytteanalyse som inkluderer og vektlegger det internasjonale perspektivet, vil øke kunnskapen om hvordan forbuds- og kontrollregimet skaper store problemer ikke bare her, men også andre steder i verden, hvor skadelig det illegale markedet med den tilknyttede økonomien er, og hvorfor cannabis må lovliggjøres og reguleres, også i Norge. http://luhm.no/?p=5273

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/10153188303537461

  Se også LUHMs kronikk:
  http://www.minervanett.no/behov-for-kunnskapsloft-i-cannabisdebatten

  • januar 13, 2016

   Jan Arild Ellingsen, justispolitiker, FrP:
   – Politidirektoratets rapport om bekjempelse av narkotikakriminalitet: «Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis».

   Hvor godt denne strategien harmonerer med maktfordelingsprinsippet skal ikke jeg vurdere nå, men potensielt er det svært problematisk dersom politiet skaper et klima hvor folk ikke kan vite om deres politiske meninger om narkotika blir gjenstand for politiet interesse eller søkelys. http://www.dagbladet.no/2016/01/13/kultur/meninger/debatt/rus/legalisering/42725054

 3. november 13, 2015

  «En stadig tilbakevendende debatt om legalisering av cannabis og marihuana, populærkulturens dyrking av rusmiddelet og generelle trender som speiles i mediene bekymrer lensmannen i Ringsaker.» http://www.h-a.no/nyheter/ufarliggjort-i-media

  Grunnlovens § 100 sier at en sentral forutsetning for reelt demokrati er eksistensen av en «åpen og oppplyst offentlig samtale». Helseminister Bent Høie har oppfordret til en åpen og ærlig debatt i forkant av UNGASS til neste år.

  Politiets oppgave er å håndheve lovverket, ikke kneble den politiske debatten.

  Vi har ytringsfrihet, fordi vi er avhengig av at vi hører de tingene vi egentlig ikke har lyst til å høre, for at den demokratiske modellen skal fungere. Det at så mange ikke tør å bruke ytringsretten og si at de er uenige med staten – det er et stort problem, når man bor i et demokratisk land.

 4. april 14, 2015

  Det er lagt ut en artikkel fra debatten hos Fjell kommune, hvor politiet deltok i den politiske debatten på lik linje med politikere. «Under debatten ble det diskutert hvorvidt rusavhengige skal bli sett på som kriminelle eller som pasienter. Spørsmål om legalisering av cannabis fra debattleder provoserer panelet.» Det skilles ikke i debatten mellom problematisk og ikke-probematisk bruk.

  Jeg har lagt inn et par kommentarer:
  Dette spørsmålet er oppe til diskusjon i FN og burde ikke provosere til annet enn en sakelig debatt – om vi ønsker et lovlig marked eller et fortsatt illegalt marked styrt av kriminelle organisasjoner.

  Det burde nedsettes et offentlig utvalg som lager en kost-nytteanalyse over kontrollregimet som inkluderer det internasjonale aspektet.

  At Politiet deltar i den politiske debatten på lik linje med politikere hindrer mange i å si hva de egentlig mener, for de fleste tør ikke være uenige med Politiet. Det er et demokratisk problem. http://www.vestnytt.no/aktuelt/Debatterte-rus-og-tvangsinnlegging-295564.html

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/863351450404265

 5. februar 12, 2015

  Politioverbetjent Bodil S. Nakkerud, Hardanger lensmannsdistrikt:
  «Eg trur at legaliseringsdebatten kring hasj, der både politikarar og kjendisar vert tatt utan å ha klare haldningar, er negativ.» http://www.hardanger-folkeblad.no/Fleire_pr_ver_hasj-5-22-5493.html

  Regjeringen har på sine nettsider informert om at det «aktivt skal bidras til å legge til rette for åpen og konstruktiv debatt fram mot toppmøtet om narkotika i FNs generalforsamling i 2016.»

  Det at Politiet advarer mot politisk debatt er et demokratisk problem. http://luhm.no/?p=4277

  Det er etterspurt en konkret handlingsplan for hvordan Regjeringen sikrer at det blir den åpne, ærlige og kunnskapsbaserte debatten som er ønsket og påkrevet i forkant av UNGASS 2016. http://luhm.no/?p=4714

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/10152555042612461
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/818852534854157

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS