Gå til innhold

Et demokratisk problem

2014 20 mars
av LUHM

Det er ikke så mange som vet at Actis, som selv kaller seg «rusfeltets samarbeidsorgan», er en videreføring av «Avholdsfolkets Landsråd». Styreleder for denne avholdsorganisasjonen er Arne Johannessen, som inntil nylig også var leder for Politiets Fellesforbund.

Avholdsbevegelsen og politiet er sammen veldig sterke lobbyister for å opprettholde forbudspolitikken.

Det er vanskelig for folk å debattere mot politiet som har loven på sin side. Jeg får ofte tilbakemelding som sier at det er mange som ønsker å delta i debatten, men som ikke tør fordi de er engstelige for at politiet skal komme hjem til dem eller på arbeidsplassen for å stille spørsmål om deres politiske meninger.
 

Debattinnlegg i VG, 20. mars 2014
 

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, skriver hos NRK om legalisering av cannabis at hun ikke «kjemper krigen mot narkotika», og mener det er en underlig påstand da hun ønsker å opprettholde forbudspolitikken ikke fordi hun vil straffe, men unngå videre problemer.

De som støtter forbudspolitikken er en del av «krigen mot narkotika», det hjelper ikke å si at man i tillegg til forbud også ønsker andre tiltak. For alkohol har vi funnet andre løsninger enn forbud. Det er mange problemer med alkohol, men hadde spritforbudet ikke blitt opphevet og erstattet av lovlige utsalgssteder så ville fortsatt «Al Capone» stått for produksjon og salg, noe som ville ha bidratt til mye mer problemer. Slik er det også for cannabis.

Nore og Mørland skriver i VG at politiets jobb ikke er å mene noe om lovverket, men å håndheve det. Det er vanskelig for folk å debattere mot politiet som har loven på sin side. Jeg får ofte tilbakemelding som sier at det er mange som ønsker å delta i debatten, men som ikke tør fordi de er engstelige for at politiet skal komme hjem til dem eller på arbeidsplassen for å stille spørsmål om deres politiske meninger.

Det er ikke så mange som vet at Actis, som selv kaller seg «rusfeltets samarbeidsorgan», er en videreføring av «Avholdsfolkets Landsråd». Styreleder for denne avholdsorganisasjonen er Arne Johannessen, som inntil nylig også var leder for Politiets Fellesforbund.

Store norske leksikon 2014:
«Det finnes en rekke organisasjoner som arbeider for avholdssaken.
Disse er organisert under paraplyorganisasjonen Actis sammen med med andre organisasjoner som arbeider med forebygging, behandling og ettervern innen rusfeltet. Da Actis ble opprettet i 2003, ble Avholdsfolkets Landsråd, som før var paraplyorganisasjonen, nedlagt.»

En sentral forutsetning for reelt demokrati er eksistensen av en «aaben og opplyst offentlig samtale» heter det i siste ledd i Grunnlovens § 100. Avholdsbevegelsen og politiet er sammen veldig sterke lobbyister for å opprettholde forbudspolitikken. Når politiet deltar i den politiske debatten så blir det ikke en åpen og opplyst samtale. Et av de største problemene med dagens politikk er at mange ikke tør å bruke ytringsretten og si at de er uenige med staten – det er et stort problem, når man bor i et demokratisk land.

Postet på facebook

 

Se også:
Skremmes til taushet
Det uoppnåelige målet om et rusfritt samfunn

 1. juli 17, 2018

  Ina Roll Spinnangr, Foreningen Tryggere Ruspolitikk, 15.7.18:
  «Dersom politiets maktmonopol utnyttes til motarbeide og sette skrekk i grupper som har avvikende politiske synspunkter, har vi et stort og reelt demokratisk problem.» https://www.politiforum.no/artikler/politiets-narkotikaproblem/442077

  Godt innlegg. For ja, det er vanskelig for folk å si imot Politiet/NNPF som har loven på sin side. Derfor er det stor forskjell på uttalelser fra dem og LEAP. Og det er, som jeg har skrevet flere avisinnlegg om, et demokratisk problem.

  Jeg skjønner faktisk ikke hvordan det har kunnet pågå så lenge, at Politiet/»politiet» opptrer som Norsk Narkotika Politi Parti, et ikke-valgbart politisk parti som kjemper for å beholde forbudspolitikken så staten ikke får kontroll over salget.

  Hvis man ikke forstår hvorfor det er et problem så er det et veldig stort problem, og jeg har over lang tid savnet kritikk fra mediene om dette. https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10155478850447461

 2. mai 31, 2016

  Elverum kommune 2016: «Klær og effekter med legaliseringssymboler for narkotika godtas ikke på kommunens eiendom.» http://arendalstidende.no/nyheter/slutt-for-salg-av-lekevapen-og-narkoreklame/#_ga=1.30056319.1597210299.1457542169

  På plakaten deres står det: «Bry deg – si nei til narkotika!», men det burde stått: Bry deg – si nei til ytringsfrihet!

 3. april 26, 2015

  NRK spør Mina Gerhardsen: «Hvilke gode argumenter er det FOR legalisering av cannabis?»

  Hun svarer: «Jeg kan forstå at lille gruppen som i dag bruker cannabis synes det er irriterende at de må skaffe seg stoffet på ulovlig vis, men det er likevel ikke et hensyn som er tungt nok for å endre loven når vi vet hvilket skadepotensial cannabis har.»

  Hva i all verden slags svar er nå det?

  Ståle Nygård: «Hva innebærer dette svaret? Hva betyr det? Hvilke konsekvenser har det at hun får si slike ting? Hva er det egentlig hun driver med her?» https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152688036747461

 4. april 26, 2015

  Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, ønsker seg en mer kunnskapsbasert alkohol- og narkotikadebatt. Hun ber Frelsesarmeen ta et større ansvar i den offentlige samtalen.

  – Alkoholproblemet er omdefinert fra drikkerens hensynsløse adferd til alkoholikerens egne problemer og helseskader. Alkoholpolitikken har dermed fått svekket legitimitet fordi mennesker krever frihet til å ta sjansen på å skade seg selv.

  – Mange kvier seg for å delta i rusdebatten. Når det gjelder alkohol, er mange redde for å komme med en moralsk pekefinger. Likevel – den debatten foregår i det offentlige rom. Debatten om narkotika, derimot er enda hardere og mer lukket [..] Debatten foregår mer i kommentarfeltene der sinte unge menn kan gjemme seg bak anonymitet.

  Frelsesarmeen spør: Har avholdsbevegelsen fremdeles en funksjon?

  – Ja, det at både organisasjoner og enkeltpersoner er ambassadører i sitt nærmiljø, har en effekt. Det får andre til å tenke over sitt forbruk. http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/krigsropet/hoyre_kolonne/smakebiter_fra_magasinet/Vil+fjerne+mytene.d25-Sw7rM3l.ips

  https://www.facebook.com/luhm.no/photos/pb.122971301108954.-2207520000.1430064982./869968236409253

 5. januar 26, 2015

  Se også dette innlegget «Frykt og følelser i cannabisdebatten»:
  http://anitanyholt.no/samfunn/visjonen-om-nulltoleranse

 6. januar 16, 2015

  Hans Arve Berg: «Argumentene hennes bærer preg av at hun er en «gallionsfigur» for Actis, en person som er ansatt for å gjøre en jobb. Hun har rett og slett ikke kunnskapen som trengs for å gi denne debatten det høye nivået den fortjener.

  Hun er ikke ansatt fordi hun har en brennende lidenskap for edruelighet og en restriktiv narkotikapolitikk, men fordi hun er en kjent politiker med gode forbindelser.

  De kunne like gjerne beholdt Arne Johannessen som leder, da hadde koblingen mellom politiet/norsk narkotikapolitiforening og forbudstilhengerne vært så tydelig som den bør være.» http://www.nrk.no/ytring/tilfeldig-ruspolitikk-1.12152353

 7. november 26, 2014

  NORMAL: «Ruspolitisk Tenketank har nylig vist seg å stille seg langt mer nøytral i henhold til debatten enn andre aktører. Honnør! Anbefaler alle å følge de på facebook.»

  Min kommentar: «Nøytrale? De gangene de poster noe om cannabis så er det til artikler fra Actis, eller forskning på avhengighet.»

  NORMAL (v/Simon): «Man må jo gi dem honnør når de viser andre takter. Actis er jo ikke villig til å diskutere en regulering av cannabis engang, og det pirker vel Anlov klart borti her.»

  Min kommentar: «Det første denne tenketanken gjorde da de ble stiftet var å si at de ikke var interessert i å diskutere «små ting» som legalisering av cannabis. De snakker om farer ved alkohol, men mener fortsatt at cannabis ikke skal legaliseres. Jeg kan ikke se noen fremgang i det.» https://www.facebook.com/luhm.no/posts/686962598043152

  Tidligere kommentar fra Ståle Nygård:
  «Hvis man ønsker å dreie rusdebatten vekk fra «småting» som Kofi Annan, FN og verdens mr-organisasjoner er opptatt av, og samtidig mener aktører tilknyttet Scientologikirken (HEDH), Hells Angels (HEDH, MG) og Avholdsbevegelsen (AKK) er de rette aktørene å samarbeide med: vel bekomme.

  Jeg mener alle alarmklokker som finnes burde ringe når nære venner og støttespillere til Hells Angels, scientologikirken, og avholdsbevegelsen går sammen i noe de kaller en ruspolitisk tenketank.» https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152055515502461

 8. november 19, 2014

  Ståle Nygård:
  «La det ikke være tvil:
  Minotenk og Skeiv Verden er medlem av en fanatisk avholdsbevegelse som kaller seg Actis, som er en videreføring av Avholdsfolkets landsråd. Det er 26 organisasjoner tilsluttet Actis. Actis og medlemmene har et narkotikafritt samfunn som mål, og sier de ser ingen problemer med det.»

  Kommentar:
  Jeg er spesielt skuffet over Skeiv Verden, på deres nettside står at de «kjemper for å skape åpne, trygge rom. FOR ALLE.» Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra folk som sier at det var vanskelig nok å «komme ut av skapet når det gjaldt seksualitet» og at de derfor ikke orker å «komme ut av enda et skap og vise støtte for endring av narkotikapolitikken». Stå på sier de, men tør altså ikke å si det høyt. https://www.facebook.com/stale.nygard/posts/783622778350199

 9. august 20, 2014

  Samtidig som lovliggjøring av bla. cannabis blir diskutert i FN, ser vi enda et eksempel på hvordan Politiet/ NNPF bidrar til å innskrenke ytringsretten i Norge:

  Prosjekt “Ansvarlig alkoholhåndtering i Kristiansand”:
  “Klær og effekter med legaliseringssymboler for narkotika godtas ikke i lokalene. Bærere av slike gjenstander er ikke ønsket som gjester hos oss, og vil bli bortvist.” http://www.kristiansand.kommune.no/no/Nyheter/Skjenkebransjen-tar-avstand-fra-narkotika

  Man må forstå at når Politiet ber en kommuneadministrasjon om samarbeid og utesteder om å henge opp en plakat “med informasjon fra politiet” så vil det være vanskelig å si nei.

  Det er helt utrolig at dette skjer i Norge!

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646226382116774

 10. august 20, 2014

  Anita Nyholt, LUHM: «Skremmes til taushet»
  Debattinnlegg i Bergens Tidende, 14. mars 2014

  «Det er politikerne som skal lage, endre eller fjerne lover, politiets oppgave er å håndheve dem.»

  «Politidirektoratet har oppfordret politiet til å «være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis.» Det er ikke rart at mange er bekymret for overvåkning og stigmatisering med slike uttalelser fra et maktapparat som politiet er.

  At det er et demokratisk problem ser vi blant annet ved at det er lettere for dem som bor i hovedstaden å bruke ytringsretten, og si at man er uenig med staten, enn for dem som bor i en liten bygd og er redde for å få besøk av politiet om de har «feil politisk mening». Dette må ta slutt.»

  «LUHM får ofte tilbakemeldinger om at det er mange som ikke tør å benytte seg av ytringsfriheten. Som feks: “Frykt for stigmatisering er nok en sentral grunn til at jeg ofte velger å ikke ytre mine meninger, til tross for at de gjerne er både rasjonelle og gode.”

  http://luhm.no/?p=4277

 11. august 20, 2014

  Fra høringssvar til Politianalysen (og kommentarfeltet til blogginnlegg om saken):

  Politidirektoratet skriver: “Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis.” https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1138.pdf

  LUHM har tidligere meldt i fra om at vi har et demokratisk problem når det fortsatt er hundretusener som ikke tør å si hva de egentlig mener i cannabisdebatten.

  Det at Politiet har en egen interesseorganisasjon (NNPF) som arbeider for å opprettholde forbudspolitikken er meldt inn som et demokratisk problem til myndighetene, da det bidrar til at mange ikke tør å delta i debatten.

  Det at Politiet deltar i den politiske debatten stanser mange fra å delta selv, fordi hvem har vel egentlig lyst til å være uenige med Politiet.

  Høringsuttalelse til «Politianalysen»: http://luhm.no/?p=3075

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS