Gå til innhold

Høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26

2020 31 mars
av LUHM

Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana (LUHM) sitt høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26

Folkeaksjonen LUHM takker rusreformutvalget for å ha levert en grundig og solid utredning med gode begrunnelser for å gå vekk fra straff og sanksjoner, og støtter flertallets konklusjoner og forslag om avkriminalisering som er lagt frem i NOU 2019:26. Fra straff til hjelp.

Folkeaksjonen LUHM har ellers disse kommentarene:

AVKRIMINALISERING
LUHM mener det er en forutsetning for reformen at den går bort fra straff og sanksjoner, og at det ikke bare kan gjelde en bestemt gruppe.

RUSMIDDELPRØVER
LUHM støtter utvalgets forslag om at det skal være frivillig å avgi rusmiddelprøver.

INNEHAV, BESITTELSE OG TERSKELVERDIER
LUHM støtter utvalgets flertall som foreslår 15 gram som grenseverdi for innehav av cannabis, men ønsker at den settes høyere.

Grenseverdien for personlig bruk av cannabis er i dag på 15 gram, og det anses for å være et mindre alvorlig lovbrudd. Hvis avkriminalisert grense blir satt lavere enn 15 gram så betyr det at reformen vil gi økt strafferamme for privat bruk, og det er ikke intensjonen for reformen.

Besittelse ut over terskelverdien for privat bruk vil både før og etter reformen kunne regnes som del av den profesjonelle narkotikaomsetningen og straffes etter straffeloven. LUHM foreslår at grenseverdien for innehav til personlig bruk økes til 50 gram.

HJEMMEDYRKING
LUHM foreslår at avkriminaliseringen også inkluderer hjemmedyrking av cannabis, og at det utarbeides restriksjoner for dette, bla. hvor mange planter som ansees å være til eget bruk.

TIDLIGERE FORHOLD
LUHM støtter utvalgets forslag om at enkelte kan få slettet opplysninger om forhold som etter forslaget ikke lenger vil være straffbare.

LEGALISERING
LUHM mener at utvalgets foreslåtte avkriminaliseringsreform ikke kan forveksles med legalisering. Holdningene i samfunnet er i endring, mye påvirket av tv og film hvor bruk av cannabis oftest knyttes til en positiv opplevelse. Vi må anta at bruken kommer til å øke uavhengig av om reformen gjennomføres eller ikke.

LUHM har forståelse for at utvalget ikke har kunnet vurdere spørsmål av betydning for legalisering fordi det har vært utenfor deres mandat, men påpeker at en avkriminaliseringsreform ikke er godt nok. Hvis politiet fortsatt skal bruke tid og ressurser på å avdekke småsalg og bakmenn vil det ikke resultere i at det blir kjøpt mindre, men det vil skape mer uro, konflikter og vold. LUHM anbefaler at det nedsettes et utvalg som får i oppdrag å utrede lovlig omsetning av cannabis med aldersgrense.

Se også:
Høringsinnspill til regjeringens Rusreformutvalg

 1. desember 7, 2021

  Et representantforslag fra Rødt, SV, Høyre, Venstre og MDG om å gjennomføre rusreformen ble fremsatt i Stortinget i dag.

  Hvis AP, FrP eller SP endrer mening og stemmer ja så blir det flertall for forslaget, og avkriminalisering blir vedtatt i lov.

  Hva det innebærer kan man lese om i representantforslaget.

  Bakgrunn og forslag:
  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2021-2022/dok8-202122-046l

  Fremgang i saken kan følges her:
  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=87067

  LUHMs anbefaling til alle de som vil at cannabis skal lovliggjøres og reguleres er å ikke bare støtte Rusreformen og avkriminalisering, men så ofte som mulig legge til at cannabis må legaliseres. Det er bare snakk om tid før det skjer også i Norge, men det kan ta ekstra lang tid hvis vi ikke tør å si hva vi egentlig mener.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/6534604883278865

 2. juni 3, 2021

  I dag ble rusreformen nedstemt i Stortinget av AP, SP og FrP.

  Det blir ikke avkriminalisering, men bruk og besittelse av mindre mengder cannabis skal fjernes fra rullebladet etter tre år. Det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

  Det ser også ut til at praksisen med å frata førerkortet når det ikke er sammenheng mellom rusbruk og bilkjøring, vil bli stoppet. Det er jo noe, men langt fra det man kunne forvente i 2021.

 3. mars 5, 2021

  Rusreformen er på vei gjennom systemet for å bli til lov. Det blir gjennomført en videokonferansehøring den 16. mars. Den kan sees her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10004268

  Jeg har ikke meldt på LUHM til høringen fordi jeg ser ikke noen grunn til å gjenta det som har blitt sagt de siste 10 årene i diverse høringer, og spesielt de to siste, som kan leses her:

  31. mars 2020
  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—rusreform-fra-straff-til-hjelp/id2683686/?uid=cff7a964-ac5c-4f0d-bd65-4858d3f0cdff

  14. oktober 2020
  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–nou-2020-4-straffelovradets-utredning-nr.-1-kriminalisering-av-deltakelse-i-og-rekruttering-til-kriminelle-grupper/id2715710/?uid=047b4c2a-c182-4155-b018-408c8b2502ba

 4. april 11, 2020

  Sendte denne eposten til nrk i dag, da jeg ble mektig lei av propagandaen de sprer rundt seg. Så nå vil jeg poste den her for å komme fanden i forkjøpet.

  Emne: https://www.nrk.no/trondelag/tidligere-rusavhengig-_petter_-er-bekymret-_-mener-den-nye-rusreformen-ikke-er-bra-for-ungdom-1.14967313

  Nå er det f… meg nok! Dere er så fulle av dritt at en skulle nesten ikke tro det var mulig..

  I over godt over 60 år har folk fått sine liv ødelagt pga. å velge ett annet rusmiddel enn det politisk korrekte verstingstoffet som heter alkohol. 

  Kjeppjaget ut av samfunnet, uthengt i lokalmedia, mistet muligheten for å skaffe jobb og dermed tvunget ut i kriminalitet for å leve. (Skikkelig kriminalitet!! Ikke snøskuterkjøring, kjøp av lakrispiper og cannabisrøyking) 

  Dere er med på å undertrykke 100.000vis av folk i norge (og millioner på verdensbasis) for å velge ett bedre alternativ. Bare fordi dere sitter i en liten boble og ikke vil ta til dere ny info.

  Land med dødsstaff for bruk, besittelse og salg får ikke engang bukt med dette «problemet». Så hva får dere til å tro at det kommer til å funke her? Og nå? Dette prosjektet har feilet gang på gang! 

  Det er på tide å åpne øynene!

  Makan til søppelfolk dere er, alle som en, som jobber for nrk og går i mot dette forslaget. 

  Dette er bare ett lite skritt i riktig retning, full legalisering (av alle stoffer), regulering og aldersgrenser er det som må til for å få bukt med slike mafiatilstander som utnytter mennesker i sårbare situasjoner.

  Vet dere hvor mange som dør i Mexico hvert år pga. dette forbudet?! 

  Jeg spesifiserer; Ikke pga cannabis, men pga. FORBUDET!

  Det er jævli mange, men svaret får dere finne selv, om dere er i stand til å finne fakta i det heletatt? For meg er det for deprimerende å søke opp..

  Men nrk er jo i seg selv en mafiatilstand, så jeg forventer ikke mye fornuft fra den fronten. Blir bare så forbanna når jeg leser slik drittpreik at jeg måtte bare få sagt det.

  Så dere får ha en fortsatt fin kveld i bobla deres. Nyt det mens dere kan, for jeg tror og håper den sprekker snart!

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS