Gå til innhold

Det vi ikke vet om cannabis

2014 1 august
av LUHM

Hvorfor gir landets største avis inntrykk av at det er mindre støtte for endring av cannabispolitikken enn det faktisk er?

Aftenposten skriver at kun 13 prosent stiller seg positiv til å gjøre det lovlig å røyke cannabis – det er over en halv million mennesker. Med tanke på all propagandaen som er ført gjennom mange år er det et betydelig antall personer som allikevel ikke støtter forbudspolitikken, men ønsker å fjerne straffetrussel for bruk.

Det ville vært enda mer interessant å vite hvor mange som støtter legalisering av cannabis.
 

Debattinnlegg hos Aftenposten 31. juli 2014
Aftenposten valgte å endre tittel fra «Løgn, forbannet løgn og statistikk» til «Det vi ikke vet om cannabis».
 

Det vi ikke vet om cannabis

Aftenposten skrev i april 2012: «I en meningsmåling gjort for Aften, ønsker 19 prosent av befolkningen i Oslo legalisert hasj. I 2010 svarte 12 prosent at de er for hasjlegalisering i en landsomfattende undersøkelse.»

Aftenposten skriver i juli 2014: «En landsomfattende meningsmåling gjort for Aftenposten og A-magasinet, viser at bare 13 prosent vil gjøre det lov å røyke hasj og marihuana. Det er enda færre enn for to år siden. Aftenposten omtalte en tilsvarende undersøkelse i 2012. Da mente én av fem at hasj og marihuana burde legaliseres. Flertallet på 68 prosent var for et fortsatt forbud, mot 81 prosent i dag.»
 

Ikke dekning for avisens konklusjon
Når det gjelder artikkelen fra juli i år, er det høyst kritikkverdig at den gir inntrykk av at det er færre som ønsker å lovliggjøre bruk av cannabis i dag enn for to år siden. Undersøkelsen fra 2012 gjelder Oslo (19 prosent), mens den i 2010 (12 prosent) og den i 2014 (13 prosent) er landsdekkende.

Vi ser at den landsdekkende undersøkelsen viser en økning fra 12 til 13 prosent. Det er altså ikke dekning for konklusjonen om at «flere er skeptiske i dag, til tross for nytenkning blant mange forskere.»

Hvordan utviklingen har vært i Oslo vet vi ikke. Det bør gjennomføres en ny undersøkelse på en slik måte at man får sammenlignbare tall fra 2012 og 2014, for å få oppdatert kunnskap også om hvordan utviklingen i hovedstaden er. Når støtten har økt nasjonalt må vi anta at den også har gjort det i Oslo.
 

Mange vil ikke ha forbud
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at folkemengden i Norge i 2013 var 3.386.276 i alderen 16–66 år og 673 212 personer over 67 år. Dette tilsvarer 4 059 488. Aftenposten skriver at kun 13 prosent stiller seg positiv til å gjøre det lovlig å røyke cannabis – det er 527 733 personer.

Med tanke på all propagandaen som er ført gjennom mange år er det et betydelig antall mennesker som allikevel ikke støtter forbudspolitikken, men ønsker å fjerne straffetrussel for bruk.

Det ville vært enda mer interessant å vite hvor mange som støtter legalisering av cannabis. Gjerne gjennom en undersøkelse før massemediene, ikke bare Aftenposten, forklarer hvordan dagens salgsmodell fungerer og hvem som tjener på det, og en etter at de har informert befolkningen om hvilke konsekvenser det illegale markedet har (nasjonalt og globalt).

Informasjonen bør gjentas til man er sikker på at alle har fått det med seg, og undersøkelsene bør gjentas med jevne mellomrom, gjerne hvert halvår (både for Oslo og en landsdekkende).
 

Feil bruk av statistikk
Det bør selvsagt også informeres om at «det lave forbruket» i Norge skyldes feil bruk av statistikk, hvor svarene er innhentet gjennom selvrapportering fra 15–16-åringer, og hvor svarprosenten er 30 prosent – mens kloakk- og vannprøver viser at Norge er langt over gjennomsnittet i bruk i Europa.

Postet på facebook

 

Se også:
Den virkelige debatten om cannabis
Norsk cannabispolitikk i et globalt perspektiv
Dårlig journalistikk og talltull i cannabisdebatten

 1. november 17, 2015

  I en ny undersøkelse for P4 Nyhetene sier nå 20 prosent at de ønsker at det skal bli lovlig å bruke cannabis. http://www.p4.no/story.aspx?id=637201
  https://www.facebook.com/P4Lyden/posts/976135955781310

  Redigert, lagt til:
  I undersøkelsen, som er lagt ut hos Actis står det: «12 % for, 83 % mot og 5 % vet ikke». http://www.actis.no/files/docs/cannabisundersokelse_pdf.pdf

  Det er ikke flertallet som bør bestemme i denne saken, men politikerne som må vise ansvar og si at nok er nok, nå tar vi kontroll med lovliggjøring og regulering. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/973712486034827

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS