Gå til innhold

Endring av FN-konvensjonene for narkotika

2012 28 desember
av LUHM

Denne siden blir holdt oppdatert om FN-konvensjonene for narkotika (cannabis).

Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av.

FNs toppmøte UNGASS er fremskyndet med tre år på bakgrunn av at regjeringene i Colombia, Guatemala og Mexico i 2012 tok det internasjonale kontrollregimet opp til debatt i FN. De ba om en reforhandling av FN-konvensjonene og om internasjonal støtte.

Under UNGASS, som arrangeres i New York i april 2016, skal det vedtas et sluttdokument om status for verdens narkotikaproblemer og gjenstående utfordringer fram mot 2019. Da er det mulig at konvensjonene blir endret.

Internasjonalt rammeverk

Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av. De internasjonale konvensjonene for narkotika består av tre rammeverk:
Single Convention on Narcotic Drugs 1961
Convention on Psychotropic Substances 1971
Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988

Latin-Amerika har bedt om endring av konvensjonene

Regjeringene i Colombia, Guatemala og Mexico tok 26. september 2012 det internasjonale kontrollregimet opp til debatt på FNs 67. generalforsamling. De ba om en reforhandling av FN-konvensjonene og om internasjonal støtte.

Latin-Amerika krever endring av FN-konvensjonene for å erstatte dagens illegale narkotikamarked med et lovlig marked, for å hindre vold og drap som følge av den illegale narkotikatrafikken. For hvert år som forbudspolitikken videreføres så vokser grenseoverskridende mafiavirksomhet og organisert kriminelle nettverk seg rikere og mektigere. Om krigen mot narkotika i Mexico

Colombia, Guatemala og Mexico er overbevist om at grenseoverskridende organisert kriminalitet, og særlig volden den genererer når de utfører sine kriminelle aktiviteter, skaper et alvorlig problem som hindrer utvikling, sikkerhet og demokratisk sameksistens mellom nasjonene, og at FN snarest må løse dette problemet.

Så lenge strømmen av inntekter fra narkotika og våpen til kriminelle organisasjoner ikke stoppes, vil de fortsette å true våre samfunn og myndigheter.

Felleserklæring fra Colombia, Guatemala og Mexico

«Gjennomfør en høringsprosess som tar oppgjør med styrker og svakheter i dagens politikk som tillater volden som genereres av produksjonen, handelen og forbruket av narkotika i verden.

Disse resultatene burde kulminere i en internasjonal konferanse for å muliggjøre nødvendig beslutningstakning for å oppnå mer effektive strategier og verktøy som det globale samfunnet står overfor i forbindelse med narkotika og dets konsekvenser.»

Vi erklærer:
1. At bruk av illegale rusmidler er et kraftig incitament for aktivitetene til kriminelle organisasjoner i alle verdens regioner.

2. At til tross for innsatsen til det internasjonale samfunnet over flere tiår, fortsetter bruken av disse stoffene å øke globalt, og genererer betydelige inntekter for kriminelle organisasjoner over hele verden.

3. At det enorme omfanget av økonomiske ressurser fører til at grenseoverskridende, kriminelle organisasjoner er i stand til å trenge inn i og korrumpere amerikanske institusjoner.

4. At det er svært viktig å iverksette effektive tiltak for å hindre den ulovlige strømmen av våpen til kriminelle organisasjoner.

5. Så lenge strømmen av inntekter fra narkotika og våpen til kriminelle organisasjoner ikke stoppes, vil de fortsette å true våre samfunn og myndigheter.

6. Følgelig haster det å revidere tilnærmingen som vedlikeholdes av det internasjonale samfunnet vedrørende narkotika, for å stoppe strømmen av penger fra illegale narkotikamarkeder.

7. At denne revisjonen bør gjennomføres med soliditet og ansvarlighet, på et vitenskapelig grunnlag, for å etablere effektiv offentlig politikk på dette området.

8. At landene må intensivere arbeidet med å ytterligere styrke institusjonene og politikken i hvert enkelt land med hensyn til straff og forebygging av kriminalitet, til sine sosiale programmer innen utdanning, helse, fritid og arbeid, samt forebygging og behandling av avhengighet for å bevare samfunnet.

9. At stater bør støtte sin forpliktelse til å bekjempe transnasjonale kriminelle grupper med besluttsomhet og i henhold til prinsippet om felles og differensiert ansvar gjennom mekanismer for internasjonalt samarbeid.

10. At FN bør utøve det lederskap, som det er gitt i sitt mandat, i dette arbeidet og reflektere dypt for å analysere alle tilgjengelige alternativer, herunder regulatoriske eller markedstiltak, for å etablere et nytt paradigme som hindrer flyten av ressurser til organiserte kriminelle organisasjoner.

11. I denne forbindelse inviterer regjeringene i Colombia, Guatemala og Mexico medlemsstatene i FN til å snarest gjennomføre en høringsprosess som tar oppgjør med styrker og svakheter i dagens politikk som tillater volden som genereres av produksjonen, handelen og forbruket av narkotika i verden.

Resolusjonen ble godkjent av FN

Felleserklæringen er oversatt fra The Guatemala Times.
Se også Count The Costs og The Human Right Watch årsrapport 2014.

UNGASS 2016

Flere og flere land innrapporterer til FN om uheldige konsekvenser ved kontrollregimet.
I 2016 vil FN ta stilling til om konvensjonene skal endres.

The UN General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS) 2016:
«The ‘General Assembly’ is the principle policy making organ of the United Nations (UN), and the only one in which all 193 UN member states have equal representation. At the request of member states, it convenes UN General Assembly Special Sessions (UNGASS) on specific issues.»

«The next UN General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS) was due to be held in 2019 – the target date set out in the 2009 Political Declaration and Action Plan for the achievement of a significant reduction in or the elimination of the demand and supply of drugs. However in September 2012, the presidents of Colombia, Guatemala and Mexico called on the UN to host an international conference on drug policy reform. Subsequently, a provision was included in an annual omnibus resolution on drug policy – sponsored by Mexico, and co-sponsored by 95 other countries – to bring forward this global drug policy summit meeting to 2016.»

«The UNGASS on drugs comes at a time when there have been growing calls for drug policy reform across Latin America. For the first time, sitting presidents – such as Colombia’s Juan Manuel Santos and Guatemala’s Otto Pérez Molina – are questioning the underlining premises of the international drug control paradigm and calling for debate on alternative approaches. One concrete result of such efforts was the May 2013 release of an innovative report on drug policy by the Organisation of American States (OAS), as a tool for promoting regional and international debate. At this year’s UN General Assembly meeting, Santos and Pérez Molina were joined by President Enrique Pena Nieto of Mexico and President Laura Chinchilla of Costa Rica, who called for developing more effective responses to drug trafficking based on public health, respect for human rights and harm reduction. All four presidents united in calling for an open and wide-ranging debate leading up to the 2016 UNGASS.»

Offisiell nettside for UNGASS

Viktige FN-møter frem mot UNGASS

Oversikt over hva som skjer frem til FNs spesialsesjon i New York 2016:

Mars 2014 – 57th Session of the UN Commission on Narcotic Drugs (CND) i Vien: inkluderer «Highlevel Review» og en «Joint Ministerial Statement» for å vurdere eventuell fremgang gjort siden 2009, og de ​​resterende utfordringer.

Høsten 2014 (hvis Guatemalas anmodning om en tidligere adopsjon blir hørt) eller høsten 2015 – «Modalities Resolution»: dette vil skissere prosessen og hvordan medlemslandene og det sivile samfunn kan delta. Et bredt spekter av FN-organisasjoner, herunder UNDP, vil også være med på å gi innspill til forhandlingene.

16. september 2014 – 69th Session of the UN General Assembly i New York

9.-17. mars 2015 – 58th Session of the CND i Vien

15. september – 5. oktober 2015 – 70th Session of the UN General Assembly i New York

14.-22. mars 2016 – 59th Session of the CND i Vien

19.-21. april 2016 – UNGASS i New York

Den kriminelle aktiviteten som er knyttet til produksjon, men spesielt til smugling til sluttbrukerland og markeder, er overveldende større og mer skremmende enn det som er assosiert med (lovlig) salg og forbruk.

Organization of American States (OAS)

Organization of American States (OAS) rapport, 2013:
«Krigen og volden i Latin-Amerika berører ikke bare innbyggerne, men samfunnet som helhet, og skaper korrupsjon som undergraver sivile og statlige institusjoner og påvirker demokratiske styresett.»

«Den kriminelle aktiviteten som er knyttet til produksjon, men spesielt til smugling til sluttbrukerland og markeder, er overveldende større og mer skremmende enn det som er assosiert med (lovlig) salg og forbruk.»


President Santos om rapporten fra OAS:
Report on the Drug Problem in the Americas, this document should be known, publicized and analyzed not only in the hemisphere, but worldwide.

We are very pleased, because the quality of the Report is truly exceptional. This was what we wanted, empirical evidence without prejudice, and now the real work begins, which is the discussion at the political level.»

Fra oppsummeringen av rapporten, presentert i Bogota, Colombia, 17. mai 2013:
«Criminal violence associated with production and transit is carried out primarily by organized transnational crime gangs, which can carry out acts of extreme violence and have diversified their activities to cover a wide range of offenses in addition to drug trafficking (smuggling of people, weapons, money, organs, intellectual piracy, smuggling, kidnapping and extortion).

The uncertainty caused by the activity of these groups or «cartels» affects not only the citizens in their physical integrity and their heritage, but society as a whole, creating situations of corruption that undermine civil and state institutions and affecting democratic governance.»

«Criminal activity associated with the production, but mainly with the trafficking of drugs to the end-use countries and markets is overwhelmingly greater and more alarming than that associated with retail and consumption.»

«Greater flexibility could lead to accepting the possibility of changes in national legislation or to fostering changes in international law. In the field of national legislation existing signs and trends point toward the decriminalization or legalization of the production, sale and consumption of marijuana. There does not appear to be significant support, in any country, for the decriminalization or legalization of the trafficking of other illegal drugs.»

Utforsk alternativer for et lovlig marked som kan redusere kraften til voldelige kriminelle nettverk.

Human Rights Watch

The Human Rights Watch, i forbindelse med The 43rd General Assembly of the Organization of American States (OAS), Antigua, Guatemala 4-6. juni 2013:

«Nasjonale retningslinjer for narkotikakontroll som pålegger straff for personlig bruk undergraver grunnleggende menneskerettigheter. Regjeringer bør iverksette tiltak for å redusere kostnader ved menneskerettighetsbrudd ved dagens narkotikaproduksjon og distribusjon, og utforske alternativer for et lovlig marked som kan redusere kraften til voldelige kriminelle nettverk.»

Fra The Human Rights Watch rapport 2014:
«I flere tiår har det vært brukt milliarder av dollar på bekjempelse av narkotika (noen estimater sier minst $ 100 milliarder i året). Med varierende grad av lovlighet har de forfulgt, overvåket, drept, utlevert, tiltalt, og fengslet selgere på lavt nivå. De har brent avlinger, betalt bønder for å dyrke andre planter, og har forbudt forsendelser.

Likevel, som Global Commission on Drug Policy uttalte i en av sine rapporter: disse enorme utgiftene har ikke klart å begrense produksjon eller forbruk. Når en stor selger, eller et nettverk, blir tatt er det andre som overtar.»

16. august 2015
Human Rights Watch, en av verdens største og mest innflytelsesrike menneskerettighetsorganisasjoner, oppfordrer FN og verdens regjeringer til å endre narkotikapolitikken.

– Bruk må lovliggjøres og profitten må tas vekk fra organisert kriminelle organisasjoner sier Maria McFarland, direktør for Human Rights Watch i USA, til danske Politiken.

«Human Rights Watch mener at indsatsen mod narkobagmændene er slået fejl, og at krigen mod narko i stedet for at komme misbrug til livs har medført, at tusindvis af mennesker i Mexico, Thailand, Ukraine andre lande er blevet dræbt og udsat for overgreb i opgør med politiet eller rivaliserende narkobander. Derfor ønsker Human Rights Watch, at alle lande omlægger narkoindsatsen.»

– Man er nødt til at tænke i alternative løsninger, der blandt andet kan indebære, at staten uddeler narko eller tillader, at andre kan gøre det, så man tager profitten væk fra narkobagmændene. Vi har ikke selv lagt os fast på en bestemt model, men vi konstaterer, at den nuværende kamp mod narko medfører store problemer, siger Maria McFarland.
 

Politiske ledere og offentlige personer må ha mot til å si offentlig hva mange av de erkjenner privat, at bevisene på en overveldende måte demonstrerer at undertrykkende strategier ikke vil løse narkotikaproblemet og at krigen mot narkotika har ikke, og kan ikke bli vunnet.

 

The Global Commission on Drug Policy

The Global Commission on Drug Policy er en internasjonal kommisjon representert av en rekke høytstående politikere og tjenestemenn, blant annet tidligere president i Brasil Fernando Henrique Cardoso, tidligere president i Colombia Cesar Gaviria, FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, tidligere EU høykommissær for felles utenriks-og sikkerhetspolitikk Javier Solana, og UNAIDS direktør Michel Kazatchkine. Norge er representert ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg.

«Få slutt på kriminaliseringen, marginaliseringen og stigmatiseringen av mennesker som bruker narkotika, men ikke skader andre.»

«Politiske ledere og offentlige personer må ha mot til å si offentlig hva mange av de erkjenner privat, at bevisene på en overveldende måte demonstrerer at undertrykkende strategier ikke vil løse narkotikaproblemet og at krigen mot narkotika har ikke, og kan ikke bli vunnet.»

«Regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet. Denne anbefalingen gjelder spesielt cannabis.»

The Global Commission on Drug Policy sa på en pressekonferanse den 9. september 2014, i forbindelse med publisering av deres nye rapport Taking Control: Pathways to Drug Policies that Work:
«The upcoming United Nations General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS 2016) is an unprecedented opportunity to review and re-direct national drug control policies and the future of the global drug control regime.»

Den 27. januar 2015 etterlyste GCDP sterkere deltakelse fra Europa i debatten.
I den forbindelse sa de, signert blant annet av Thorvald Stoltenberg:

«Slutt å kriminalisere folk for bruk og besittelse av narkotika og stopp «tvungen behandling» av mennesker hvis eneste forbrytelse er bruk og besittelse.»  

Det å være fleksibel i forhold til FN-konvensjonene er bare holdbart på kort sikt, det er ikke en langvarig løsning.

USA og UNGASS

Offisiell uttalelse på vegne av USA, 9. oktober 2014, Trends in Global Drug Policy.

William R. Brownfield, New York, som snakket på vegne av USAs myndigheter, sa at alle land som har signert FN-konvensjonene for narkotika er bundet av avtalene, men mye har skjedd siden de ble laget i 1961. Myndighetene i USA mener at alle landene må respektere konvensjonene, men det bør være fleksibilitet i forhold til hvordan de tolkes av hvert enkelt land (den sittende regjeringen aksepterer delstatenes egne lovgivninger). USA oppfordrer til en internasjonal debatt om endring av FN-konvensjonene i forkant av UNGASS 2016.

Det å være fleksibel i forhold til FN-konvensjonene er bare holdbart på kort sikt, det er ikke en langvarig løsning. Wells Bennett, The Brookings Institution, mener at det er en grense for hvor mye fleksibilitet USA kan påberope seg når det kommer til konvensjonene, spesielt etterhvert som flere delstater kommer til å legalisere cannabis for rekreasjonell bruk.

«The administration asserts that its policy complies with the treaties because they leave room for flexibility and prosecutorial discretion. That argument makes sense on a short-term, wait-and-see basis, but it will rapidly become implausible and unsustainable if legalization spreads and succeeds.»

Det er lagt inn et lovforslag om å lovliggjøre og regulere cannabis «som for alkohol» på føderalt nivå i USA: «The Regulate Marijuana Like Alcohol Act» og «The Marijuana Tax Revenue Act». President Obama har sagt at USA ønsker å forholde seg til konvensjonene. Flertallet av de som bor i USA ønsker å lovliggjøre og regulere cannabis. Det kan gjøre at USA tar det opp som problem i FN at konvensjonene ikke åpner for det som amerikanerne ønsker å gjøre.

Det å forstå kostnader og effekter av ulik politikk, ikke bare i form av umiddelbar virkning, men også med tanke på indirekte virkninger og kostnader, er nødvendig for å ta de riktige valgene og å forstå hva man får igjen for investeringene.

CND

The Commission on Narcotic Drugs (CND) møtes årlig når den vurderer og vedtar en rekke beslutninger og vedtak. CND veileder UNODC. CND 2015 (58th Session of the Commission on Narcotic Drugs) ble holdt 9.-17. mars 2015. De fire første dagene var en spesialsesjon som tok sikte på videre diskusjoner rundt hvordan UNGASS vil bli organisert, samt de temaene som vil bli diskutert der.

UNODC viste det som ble arrangert av FN (58th Session of the Commission on Narcotic Drugs) på direktesending 6. mars (forberedelser) og 9-12. mars.

Argentina mente at det ikke er mulig å oppnå en narkotikafri verden. Det var også land som uttalte at de fortsatt tror på visjonen og vil fortsette kampen, bla. Russland. Kina mente at hvert enkelt land må ha lov til å selv bestemme hvilke konsekvenser det skal ha for de som bryter narkotikalovgivningen, og mente at UNGASS ikke var stedet å ta opp brudd på menneskerettigheter til debatt.

Costa Rica meldte ifra om at kriminelle organisasjoner ikke tar hensyn til lovverket. De flytter bare på seg eller endrer ruter (for frakt). Bolivia fortalte at da Latin-Amerika hadde bett om internasjonal hjelp så hadde de fått det i form av militær hjelp, som har bidratt til økende vold og drap. Det var land som meldte i fra om at inntekter fra ulovlig handel blir brukt til å finansiere terrorisme. Flere land i Latin-Amerika kommer til å legalisere ganske lignende som Uruguay, som allerede har vedtatt å gjøre det.

Flere land ba om at de i 2016 ikke bare får en ny visjon å forholde seg til, men et nytt rammeverk – mange melder om at det fortsatt er økende problemer med organisert kriminalitet, korrupsjon, hvitvasking mm. Et par land siterte Albert Einstein: «Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat.»

Fra The Pompidou Groups uttalelse 9. mars 2015, v/Torbjørn K. Brekke:
«Kost-/nytteanalyser er av stadig økende betydning når det skal gjøres politiske valg, og enda mer i tider med budsjettmessige begrensninger. Det å forstå kostnader og effekter av ulik politikk, ikke bare i form av umiddelbar virkning, men også med tanke på indirekte virkninger og kostnader, er nødvendig for å ta de riktige valgene og å forstå hva man får igjen for investeringene.»

United Nations Development Programme (UNDP), som er verdens største utviklingsorganisasjon kom med sterk kritikk av det globale kontrollregimet i sin rapport som ble overlevert i forbindelse med CND-møtet.

«Som ulike FN-organisasjoner har observert, har dette arbeidet hatt skadelige sikkerhetkonsekvenser: utviklet et kriminelt svart marked, fyrt opp korrupsjon, vold og ustabilitet, det truer offentlig helse og sikkerhet, og genererer store menneskerettighetsbrudd.»

«Som UNODC har anerkjent, har kontrollinnsatsen ikke eliminert forsyningen av narkotika. I stedet bidrar håndhevelsen til press på ett produksjonsområde eller rute slik at produksjon og/eller smuglerruter, og relatert kriminalitet, vold, og destabilisering, flyttes til nye geografiske områder og lokalsamfunn.»

Leder for CND trakk frem The Organization of American States (OAS) rapport «Report on the drug problem in the Americas» og The Global Commission on Drug Policys rapport «Pathways to drugpolicies that work» som spesielt viktige.

På den 59. sesjonen til CND, 22. mars 2016 ble det bestemt å overføre sluttdokumentet «Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem» til UNGASS 19-21 april 2016 for diskusjon og vedtak.

FNs menneskerettighetsråd

FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) godkjente i mars 2015 en resolusjon med støtte fra 47 land i Europa (bla. Norge), Latin-Amerika, Asia, Afrika og Oseania. Det vil bli kalt inn et panel av eksperter for å diskutere narkotikapolitikkens innvirkninger på menneskerettigheter. Rådet har også bedt om at det skal lages en rapport om problemene.

I resolusjonen blir det blant annet bedt om:
«Recalling the Single Convention on Narcotic Drugs 1961 as amended by the 1972 protocol, the Convention on Psychotropic Substances 1971 and Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.»

«Emphasizing the importance both of the universality of the three abovementioned international drug control conventions and of their implementation, noting that they are concerned with the health and welfare of humankind and noting the need to promote adequate availability of internationall controlled narcotic drugs and psychotropic substances for medical and scientific purposes, in accordance with national legislation, while preventing their diversion, abuse and trafficking, in order to realize the aims of the three international drug control conventions.»

«Underlining that the world drug problem remains a common and shared responsibility that should be adresses in multilateral setting through effective and increased international cooperation and demands an evidenced based, integrated, multidisiplinary, mutually reinforcing, balanced and comprehensive approach to supply and demand reduction strategies, and reaffirming our unwavering commitment to ensuring that all aspects of demand reduction, supply reduction and international cooperation are adressed in full conformity with the purposes and principles of the charter of the UN, international law and the universal declaration of human rights and in particular with full respect for the sovereignty and territorial integrity of states, the principle of non-intervention in the internal affairs of states, all human rights, fundamental freedoms, non-discrimination, the inherent dignity of all individuals and the principles of equal rights and mutual respect among states.»

I debattene som ga opphav til resolusjonen ba The Center for Legal and Social Studies (CELS), sammen med Latin-Amerika og internasjonale allierte, om at UNHRC som det øverste FN-organ for menneskerettighetene skal delta aktivt i UNGASS. CELS understreket behovet for et paradigmeskifte i narkotikapolitikken slik at de sentrale målene blir å ivareta menneskerettighetene og redusere vold. Det er også ønskelig at Verdens helseorganisasjon (WHO) bidrar mer aktivt enn de til nå har gjort.

Resolusjonen åpner i utgangspunktet ikke for rekreasjonell bruk av cannabis. Uruguay har vedtatt at staten skal stå for alt fra produksjon til salg av cannabis for både medisinsk og rekreasjonell bruk (solgt fra samme utsalgssted, med registreringsordning). De har tolket konvensjonene til at de kan legalisere på den måten de har vedtatt, at menneskerettighetene tillater det, og at de rettighetene veier tyngre enn konvensjonene.

En ærlig og åpen debatt om uoverensstemmelser og utdaterte regler for regimet kan ikke unngås mye lenger.

The Transnational Institute

The Transnational Institute (TNI), mars 2015: «Det første medlemslandene ikke må gjøre er å benekte at det er vanskeligheter med status quo i det internasjonale narkotikakontrollregimet og å innføre begrensninger på mulighetene for tillatt diskusjon på UNGASS.»

«En ærlig og åpen debatt om uoverensstemmelser og utdaterte regler for regimet kan ikke unngås mye lenger.

Presset som kommer fra nasjonale politiske endringer vil tilta og FN-regimet vil snart måtte vise evne til utvikling og imøtekomme denne utviklingen.

Ellers risikerer de internasjonale konvensjonene å bli irrelevante, og etterhvert som flere land lager sine egne fortolkninger av dem blir det uryddige ensidige tolkninger som fører til en «plukk og mix» av de punkter i konvensjonene som de mener passer for seg mens resten blir ignorert, og gjennom det svekkes respekten for de grunnleggende prinsippene for det internasjonale lovverket.»

Det er kritiske land som Russland og Kina som fortsatt forplikter seg til å opprettholde de eksisterende tilnærmingene.

The Brookings Institution

The Brookings Institution, som gjentatte ganger har blitt rangert som «mest innflytelsesrik, mest sitert og mest pålitelig tenketank», har utarbeidet en serie med rapporter, april 2015:
«Improving Global Drug Policy: Comparative Perspectives and UNGASS 2016«.

«Mens verden forbereder seg til UNGASS 2016 er det et økende antall land rundt om i verden som ber om reform. Det er kritiske land som Russland og Kina som fortsatt forplikter seg til å opprettholde de eksisterende tilnærmingene.»

På internasjonalt nivå, er det stadig sterkere bånd mellom grenseoverskridende organisert kriminalitet, terrorisme og ekstremistisk vold som utgjør en svært alvorlig ny trussel.

FN

Nestleder i FN, Jan Eliasson, 7. mai 2015:
«Det internasjonale samfunnet må gripe muligheten til å holde åpne, omfattende og dyptgående diskusjoner om verdens narkotikaproblem på neste års generalforsamling i FN (UNGASS).

Fra Vest-Afrika til Sentral-Asia, ser vi hvordan internasjonal narkotikahandel truer fredsbygging og supplerer terroristgrupper.

På internasjonalt nivå, er det stadig sterkere bånd mellom grenseoverskridende organisert kriminalitet, terrorisme og ekstremistisk vold som utgjør en svært alvorlig ny trussel.

Den internasjonale narkotikahandelen, på tvers av kontinenter og hav, utgjør en økende trussel mot nasjonal, regional og internasjonal fred og sikkerhet». Artikkelen nevner ikke cannabis spesielt, men problematikken er den samme. Mer om det her.

Aksepterer vi kostnadene knyttet til dagens narkotikakontrollregime, eller bør vi velge en ny strategi? – er det en suksess eller en svikt?

Kofi Annan, FNs tidligere generalsekretær og medlem av The Global Commission on Drug Policy, Margaret Chan, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, Ruth Dreifuss, tidligere president i Sveits og helseministrene i Colombia, Mexico, Norge, Sveits og Uruguay, oppfordrer til en åpen og ærlig debatt i forkant av UNGASS 2016.

WHO

På den 68. sesjonen av World Health Assembly (WHA), 19. mai 2015, oppfordret Kofi Annan, FNs tidligere generalsekretær og medlem av The Global Commission on Drug Policy (GCDP) og West Africa commission on drugs (WACD), Margaret Chan, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO), Ruth Dreifuss, tidligere president i Sveits og helseministrene i Colombia, Mexico, Norge, Sveits og Uruguay til en åpen og ærlig debatt i forkant av FNs generalforsamlings spesialsesjon om narkotika (UNGASS) som skal avholdes i april 2016 i New York.

Et godt utgangspunkt er å ta utgangspunkt i spørsmålet statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg tok opp til diskusjon i fjor: «Aksepterer vi kostnadene knyttet til dagens narkotikakontrollregime, eller bør vi velge en ny strategi? – er det en suksess eller en svikt?»

FN Universitetet

Flere og flere land og delstater i USA velger å lovliggjøre og regulere cannabis.
United Nations University sier en ny rapport What Comes After the War on Drugs – Flexibility, Fragmentation or Principled Pluralism?, publisert 3. november: – FNs foreløbige anbefaling er avkriminalisering. Men de advarer:

– Det er fare for at fleksibilitet i forhold til FN-konvensjonene i praksis vil bety ulike ting i forskjellige deler av verden, blant annet vil enkelte land tolke det som støtte til det eksisterende, undertrykkende narkotikakontrollregimet.

De sier også:
– Noen land bruker begrepet fleksibilitet som grunnlag for eksperimentering med nye innenrikspolitiske tilnærminger, mens andre bruker det som begrunnelse (cover) for straffende politiske tilnærminger.

United Nations University sier om UNGASS 2016: – Det er ikke slutten på diskusjonen om det internasjonale rammeverket, men må ses som en mulighet til å sette opp en strukturert og inkluderende debatt mellom 2016 og 2019, da den nåværende politiske erklæringen og handlingsplanen avsluttes, og en ny trolig vil bli vedtatt.

UNGASS 2016

Direktesending fra UNGASS i New York.
Tirsdag 19. – torsdag 21. april kl. 16-19 + 21-00.

Inter-Parliamentary Union (IPU etablert i 1889), som samarbeider med FN, sa at alle FNs medlemsland må evaluere effektene av den politikken de fører, og at politikken må baseres på hvordan virkeligheten faktisk er og ikke ideologi.

 

Se også:
Norges arbeid frem mot UNGASS 2016

 1. april 19, 2016

  DIREKTESENDING FRA UNGASS 2016

  Tirsdag 19. – torsdag 21. april:
  Klokken 16-19 + 21-00

  Det er seks timer tidsforskjell, derfor er sendingene så sent på kvelden.

  Direktesending fra New York:
  http://webtv.un.org

  https://www.facebook.com/luhm.no/photos/a.560107057395374.1073741828.122971301108954/1070947896311285

 2. mars 23, 2016

  På den 59. sesjonen til CND, 22. mars 2016 ble det bestemt å overføre sluttdokumentet «Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem» til UNGASS 19-21 april 2016 for diskusjon og vedtak. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/017/77/PDF/V1601777.pdf?OpenElement

 3. mars 8, 2016

  Poster igjen, på kvinnedagen 8. mars 2016:

  Den illegale handelen med narkotika bidrar til kvinnedrap i Latin-Amerika. 80-100 000 mennesker er drept i «krigen mot narkotika» bare i Mexico de siste årene.

  «Not just for my daughter.» Bildet er fra «The Movement for Peace with Justice and Dignity» ledet av poeten og fredslederen Javier Sicilia, hvor en mor ber om hjelp fra resten av verden.

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151898897292461&set=a.10150408002047461.350895.531642460&type=3&theater

 4. desember 29, 2015

  Kongressen i Mexico har annonsert at det vil bli gjennomført en serie med offentlige høringer og andre debatter om lovliggjøring og regulering av cannabis, fra 25. januar til 17. februar 2016.

  I en pressemelding sier Jesus Zambrano Grijalva, president for den faste kommisjonen til Kongressen: «Bare en omfattende endring kan redusere dette samfunnsproblemet, fordi vi forstår at forbudspolitikken og volden som oppstår i kampen mot organisert kriminalitet knyttet til forbruk og smugling ikke har gitt de forventede resultater.»

  «Kongressen vil i form av utveksling av informasjon, vurderinger og debatter, der lovgivere og spesialister deltar, kunne diskutere, stille spørsmål, lytte til meninger og forslag om hva som bør være en helhetlig politikk for landet.»

  «Dette arbeidet er ikke bare av nasjonal, men global interesse.»

  Det var Mexico, Colombia og Guatemala som krevde å få det internasjonale kontrollregimet opp til debatt i FN.

  I sin felleserklæring sa de blant annet: «Så lenge strømmen av inntekter fra narkotika og våpen til kriminelle organisasjoner ikke stoppes, vil de fortsette å true våre samfunn og myndigheter.»

  OAS (som i UNGASS-prosessen blir trukket frem som spesielt relevant) har blant annet sagt: «Den kriminelle aktiviteten som er knyttet til produksjon, men spesielt til smugling til sluttbrukerland og markeder, er overveldende større og mer skremmende enn det som er assosiert med (lovlig) salg og forbruk.»

  Det er positivt at Mexico ser på lovliggjøring og regulering som en løsning, men selv om de endrer lovverket nasjonalt så løser det ikke problemene knyttet til produksjon og smugling til andre land.

  Når Canada og flere delstater i USA legaliserer så vil presset øke på de land (og delstater) som ikke gjør det, både i latin-Amerika og andre steder, også i Europa og Norge (samarbeid eller konkurranse med dagens leverandører til og i sluttbrukerland). Den illegale økonomien og hvitvaskingen er også grenseoverskridende. De globale problemene består.

  Problematikken er omfattende. Norske myndigheter må vise ansvar – vi trenger en totalgjennomgang og evaluering av politkken også i Norge, hvor det internasjonale aspektet inkluderes og vektlegges. Det er et krav man bør kunne enes om.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/997332797006129

 5. desember 9, 2015

  Open Society Foundations, desember 2015:
  Across the world, cultivators and traffickers of illicit drugs are wreaking ecological havoc—clearing fields from primary rainforest, piggy-backing drug smuggling with traffic in illegal hardwoods and endangered species, and laundering money in land deals that devastate protected forests.

  The international drug control system must share the blame for this devastation. Forty years of dogged adherence to drug crop eradication and drug interdiction policies have been instrumental in hounding drug farmers and traffickers into increasingly fragile landscapes. Although these policies have arguably done little to stem the cultivation and traffic of illicit drugs, it has done much to amplify the environmental devastation and degradation that accompanies them.

  Moreover, prohibitionist drug control policies keep the price of drugs high, ensuring that those involved in their traffic make good profits—profits that are speculatively laundered in the transformation of bio-and agro-diverse landscapes into cattle ranches and oil palm plantations.

  New research—much of it using newly available real-time satellite imagery of forest loss—is bringing into sharp focus the devastating ecological costs of conventional drug policies, and how these can profoundly undermine international policies designed to protect forests, mitigate climate change, and promote rural development. The Impact of Drug Policy on the Environment explores the environmental costs of conventional drug policies using the latest science, and provides recommendations for governments to recognize this problem, review current strategies, and explore new approaches to lessen this collateral environmental damage.

  The Impact of Drug Policy on the Environment:
  https://www.opensocietyfoundations.org/reports/impact-drug-policy-environment

  Cannabis i et miljøperspektiv:
  http://anitanyholt.no/samfunn/cannabis-miljovern

 6. desember 8, 2015

  SPØRSMÅL på facebook:
  «Angående UNGASS så var det et møte den 1 desember. Kan det være riktig at språkbruken tyder på et (litt for?) forsiktig steg mot endring av kurs? Kan kun se at Guatemala er de eneste som snakker litt om det? Hva synes du?»

  SVAR:
  Takk for lenken. Litt om hva jeg tenker:
  De signalene vi får er at det er ønskelig med endring, men det sies lite konkret om hva det innebærer. Det er fordi landene (inkludert det sivile samfunn) er i en innsamlingsprosess av informasjon – som den videre debatten kommer til å ta utgangspunkt i. Vi kan ikke forvente at det skjer drastiske endringer på UNGASS i april neste år. I 2019 kan det derimot skje store forandringer, men det avhenger jo av hva som blir spilt inn av forslag. Vi skal heller ikke glemme at det er 194 land som skal forsøke å bli enige …

  United Nations University sier i sin rapport «What Comes After the War on Drugs – Flexibility, Fragmentation or Principled Pluralism?» – FNs foreløbige anbefaling er avkriminalisering. Men de advarer:

  – Det er fare for at fleksibilitet i forhold til FN-konvensjonene i praksis vil bety ulike ting i forskjellige deler av verden, blant annet vil enkelte land tolke det som støtte til det eksisterende, undertrykkende narkotikakontrollregimet.

  De sier også:
  – Noen land bruker begrepet fleksibilitet som grunnlag for eksperimentering med nye innenrikspolitiske tilnærminger, mens andre bruker det som begrunnelse (cover) for straffende politiske tilnærminger.

  United Nations University sier om UNGASS 2016: – Det er ikke slutten på diskusjonen om det internasjonale rammeverket, men må ses som en mulighet til å sette opp en strukturert og inkluderende debatt mellom 2016 og 2019, da den nåværende politiske erklæringen og handlingsplanen avsluttes, og en ny trolig vil bli vedtatt.

  Fra min kronikk «Behov for kunnskapsløft i cannabisdebatten»:
  For at FN skal kunne ta gode beslutninger må medlemslandene innrapportere sannferdig om kostnader ved kontrollsystemet. Alle vil ikke gjøre det, men Norge må kunne klare det. Regjeringen bør nedsette et offentlig utvalg så raskt som mulig. http://www.minervanett.no/behov-for-kunnskapsloft-i-cannabisdebatten

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10153103500212461

 7. desember 8, 2015

  Felipe Calderón var president i Mexico da han og president Santos fra Colombia og president Molina fra Guatemala i sin felleserklæring til FN krevde en grundig gjennomgang av internasjonal narkotikapolitikk og ba om at FN skulle analysere alle tilgjengelige alternativer, inkludert lovliggjøring og regulering. Resolusjonen ble godkjent av FN og førte til en fremskyndelse av UNGASS.

  I 2012 fikk Mexico en ny president, Enrique Pena Nieto.
  Washington Post skriver i dag at Nieto gikk sterkt ut mot legalisering av cannabis på onsdag, samme dag som hans regjering kunngjorde en nasjonal offentlig debatt om saken.

  President Nieto: – I reject activists’ claims that legalization would reduce drug cartels’ incomes from the trade [..] I am not in favor of consuming or legalizing marijuana [..] However, I am in favor of debate, so that specialists can give us some indication of where we should be going.»

  I dokumentaren «Narco Cultura (2013)» ser vi hvor populære kartellene og gjengene er blant mange i befolkningen: «To a growing number of Mexicans and Latinos in the Americas, narco traffickers have become iconic outlaws and the new models of fame and success. They represent a pathway out of the ghetto – a new form of the American Dream, fueled by the war on drugs.» https://www.youtube.com/watch?v=v9dyMh3sp9g

  Washington Post skriver at det ikke er flertall i den meksikanske befolkningen for legalisering av cannabis. En analyse og evaluering vil sannsynligvis øke kunnskapen om at lovliggjøring og regulering er veien å gå, ikke bare på nasjonalt nivå, men internasjonalt, slik Nietos forgjenger Calderón tok til orde for. Hvis det allikevel ikke blir flertall for lovliggjøring og regulering vil forhåpentligvis regjeringen gjøre som Uruguay, innføre det allikevel, fordi befolkningen ikke forstår hvor skadelig det illegale markedet er.
  https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/mexico-to-open-debate-on-use-of-marijuana/2015/12/02/6153bba0-9932-11e5-aca6-1ae3be6f06d2_story.html

  The Guardian skriver: «Enrique Peña Nieto says he is open to discussion but asks: ‘Should we put children’s health at risk in order to combat organized crime?’»
  Et utvalg som evaluerer politikken vil sannsynligvis komme frem til at lovliggjøring og regulering vil kunne gjøre cannabis mindre tilgjengelig for de yngste. http://www.theguardian.com/world/2015/dec/02/mexico-president-marijuana-legalization-enrique-pena-nieto

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152414978882461&set=a.10152414970662461.1073741838.531642460&type=3&theater

 8. november 18, 2015

  Flere og flere land og delstater i USA velger å lovliggjøre og regulere cannabis. United Nations University sier en ny rapport «What Comes After the War on Drugs – Flexibility, Fragmentation or Principled Pluralism?», publisert 3. november: – FNs foreløbige anbefaling er avkriminalisering. Men de advarer:

  – Det er fare for at fleksibilitet i forhold til FN-konvensjonene i praksis vil bety ulike ting i forskjellige deler av verden, blant annet vil enkelte land tolke det som støtte til det eksisterende, undertrykkende narkotikakontrollregimet.

  – Noen land bruker begrepet fleksibilitet som grunnlag for eksperimentering med nye innenrikspolitiske tilnærminger, mens andre bruker det som begrunnelse (cover) for straffende politiske tilnærminger.

  United Nations University sier om UNGASS 2016: – Det er ikke slutten på diskusjonen om det internasjonale rammeverket, men må ses som en mulighet til å sette opp en strukturert og inkluderende debatt mellom 2016 og 2019, da den nåværende politiske erklæringen og handlingsplanen avsluttes, og en ny vil trolig bli vedtatt. http://i.unu.edu/media/unu.edu/news/72569/UNU_Drug_Policy_Online_Final.pdf

  Avkriminalisering betyr ikke lovliggjøring, men at forbudet opprettholdes og straffereaksjon er noe annet enn et forelegg. UNODC sier at forenklet forelegg er den vanligste straffereaksjonen ved avkriminalisering. Alternative straffereaksjoner kan være like strenge med eller uten avkriminalisering. Norge har innført alternative straffereaksjoner, et mindre alvorlig lovbrudd kan resultere i at man mister førerkort for bil og/eller omsorgsretten for egne barn. Og tilbud om «frivillig» behandling skjer under trussel om straff.

  Avkriminalisering gjør dessuten ikke noe med de store problemene knyttet til det illegale markedet og den tilknyttede økonomien.

  Det er viktig at det sivile samfunn deltar i debatten og kommer med innspill før UNGASS i april 2016, fordi det vil danne grunnlag for den videre debatten i FN.

 9. oktober 29, 2015

  NRK skriver: «Stadig flere kvinner flykter fra vold, undertrykkelse og død i land i Mellom-Amerika, ifølge en ny rapport fra FN.

  Organisasjonen mener at en ny flyktningkrise er på gang i området. Det er landene El Salvador, Guatemala, Honduras og Mexico som er verst rammet av vold, ifølge en undersøkelse som FNs flyktningorganisasjon UNHCR nå offentliggjør.

  FNs flyktningekommisær, Antonia Guterres, mener at en ny flyktningkrise er under full oppseiling i de mellomamerikanske landene, og at det er all grunn til å advare verdenssamfunnet om det som skjer.

  Ifølge FN-rapporten er det tungt bevæpnede kriminelle grupper som terroriserer befolkningen i disse landene. Det dreier seg om å ha kontroll, og det dreier seg om omsetning av narkotika.

  FN mener at alle land og myndigheter i Mellom-Amerika og i Nord-Amerika nå må få øynene opp for det som er i ferd med å skje. De må sørge for at flyktningene blir registrert på grensene, og at de får dekket grunnleggende behov.

  Dessuten må alle landene sette i gang med en effektiv kamp mot den organiserte kriminaliteten og volden. Men det er trolig langt lettere sagt enn gjort.» http://www.nrk.no/urix/kvinner-flykter-fra-voldsrammede-land-i-mellom-amerika-1.12626614

  NRK skriver at FN sier at «landene må sette i gang med en effektiv kamp mot den organiserte kriminaliteten og volden». På et CNDs møte, en del av UNGASS-prosessen, sa Bolivia at da Latin-Amerika hadde bett om internasjonal hjelp så hadde de fått det i form av militær hjelp, som har bidratt til økende vold og drap. Et par andre land siterte Albert Einstein: «Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat.»

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/964228453649897

 10. oktober 7, 2015

  VG-kommentator Anders Giæver om Netflix-serien «Narcos» og Pablo Escobar på 80-tallet : «Mest av alt er Latin Amerika et eksempel på at selv de mest håpløse stater og fastlåste konflikter ikke trenger å vare evig.» http://www.vg.no/nyheter/meninger/colombia/den-riktige-veien/a/23531573

  Ida Falch-Olsen hos TV2 har skrevet en veldig mye bedre artikkel om det samme: «Er narkokrigen i Mexico det nye Colombia – eller er det mye verre?»

  «Det mange eksperter synes å kunne enes om, er at dagens Mexico er langt mer voldelig enn det Colombia var på 80-tallet, selv om man i begge tilfellene snakker om land som herjes av organisert kriminalitet.»

  «Der situasjonen er virkelig ille, verre enn i Mexico, er i Mellom-Amerika. I Guatemala, El Salvador og Honduras, sier Latin-Amerika-ekspert og professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus Roy Krøvel.

  «Det er ingenting galt med å bli kjent med problemene gjennom populærkultur og personligheter som Escobar, men da er også verdt å vite at med bortfallet av de colombianske Medellín- og Cali-kartellene har de meksikanske stadig blitt mer mektige.

  Og at tross en tidvis karikert fremstilling av narkokrig både i fiksjonens og virkelighetens verden, er det greit å huske at den pågående krigen i Mexico er en humanitær katastrofe som har etterlatt minst 130.000 døde – og som på langt nær er over.» http://www.tv2.no/2015/10/05/nyheter/mexico/narkotika/7450369

  Lars Erik Svanberg, delegat for Norges Røde Kors i Guatemala skrev i VG 1.10.15: «Vold er ikke et avtagende problem i Latin-Amerika. Tvert i mot.» «Colombia har hatt en dramatisk reduksjon i antall mord, og har i dag en lavere mordrate enn for 10 år siden. Samtidig er landet offisielt i krig, og paramilitære og andre væpnede grupper herjer fremdeles i landet. Caracas i Colombias naboland Venezuela, ble i fjor rangert som verdens voldeligste hovedstad. I Latin-Amerika finner vi 90% av verdens voldeligste byer som ikke offisielt er i væpnet konflikt.»

  «I dag drepes det omtrent 20 mennesker hver dag i El Salvador. Dette er en økning på 50 prosent siden samme halvår i fjor. Gjengene i landet har så mye makt at de kan sette hele nasjonen ut av spill.» «Det er fortsatt over seks millioner internt fordrevne i Colombia, og nye hundre tusen mennesker blir drevet på flukt hvert år.»

  Marianne Vikås, VGs kommentator i New York, skriver om Donald Trumps forslag om å bygge en mur mot Mexico den 29.9.15: «I fjor var det rekordmange barn som flyktet over grensen uten foresatte. Mange kom fra sentralamerikanske land som El Salvador, Honduras og Guatemala. Hver dag i løpet av juni i fjor flyktet i gjennomsnitt 355 barn uten foreldre over grensen til USA.» «De kom fra land som preges av svært mye organisert kriminalitet, voldelige gjenger og noen av verdens høyeste drapstall per innbygger.»

  Narco Cultura Official Trailer (2013):
  «To a growing number of Mexicans and Latinos in the Americas, narco traffickers have become iconic outlaws and the new models of fame and success. They represent a pathway out of the ghetto – a new form of the American Dream, fueled by the war on drugs.» https://www.youtube.com/watch?v=v9dyMh3sp9g

 11. september 3, 2015

  Jeg håper denne paneldebatten «Considering Comparative Perspectives on Drug Policy» som blir arrangert den 15. september av United Nations University og The Brookings Institution blir filmet og lagt på nett.

  The Brookings Institution: «As the world prepares for the 2016 Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem (UNGASS 2016), an increasing number of countries around the world now find the regime’s emphasis on punitive approaches to illicit drugs to be problematic and are asking for reform. In this moment of global disagreement, the Brookings project on Improving Global Drug Policy provides a unique comparative evaluation of the effectiveness and costs of international counternarcotics policies and best approaches to reform.» http://www.brookings.edu/research/papers/2015/04/global-drug-policy

  IDPC: «Brookings Senior Fellows Vanda Felbab-Brown and Harold Trinkunas, along with several outside policy experts, have developed a series of policy briefs to evaluate the effectiveness and costs of international counter-narcotics policies in different contexts. The series, entitled «Improving Global Drug Policy: Comparative Perspectives and UNGASS 2016”, is unique in its global scope, and analyzes the threats and harms resulting from drug use, the drug trade, and, at times, anti-drug policies themselves. The briefs examine the impacts on national security, violent crime, political corruption, economic development, public health, and human rights. The panelists, comprised of authors from the series, will discuss their findings and consider the implications these findings have for UNGASS 2016.» http://idpc.net/events/2015/09/identifying-common-ground-for-the-united-nations-general-assembly-special-session-on-the-world-drug-problem-considering-comparative-perspectives-on-drug-policy

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/935292203210189

  Tidligere postet: http://luhm.no/?p=1707#comment-10645
  The Washington Post: «Brookings Institution discussion on international drug policy began with the premise that «no policy has failed as badly in the past 30 years as drug policy».

  The Economist: «In the West few politicians have been ready to admit the drug war’s failure – even as they quietly moderate their policy. They need to be honest with their own voters about the misery it has caused».

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/874696195936457
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152719875562461

 12. august 17, 2015

  Innlegget er oppdatert.

  Human Rights Watch, en av verdens største og mest innflytelsesrike menneskerettighetsorganisasjoner, oppfordrer FN og verdens regjeringer til å endre narkotikapolitikken.

  – Bruk må lovliggjøres og profitten må tas vekk fra organisert kriminelle organisasjoner sier Maria McFarland, direktør for Human Rights Watch i USA, til danske Politiken. http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/human-rights-watch-goer-det-lovlig-at-besidde-narko/5688276

  Fra Politiken: Human Rights Watch mener at indsatsen mod narkobagmændene er slået fejl, og at krigen mod narko i stedet for at komme misbrug til livs har medført, at tusindvis af mennesker i Mexico, Thailand, Ukraine andre lande er blevet dræbt og udsat for overgreb i opgør med politiet eller rivaliserende narkobander.

  Derfor ønsker Human Rights Watch, at alle lande omlægger narkoindsatsen.

  – Man er nødt til at tænke i alternative løsninger, der blandt andet kan indebære, at staten uddeler narko eller tillader, at andre kan gøre det, så man tager profitten væk fra narkobagmændene. Vi har ikke selv lagt os fast på en bestemt model, men vi konstaterer, at den nuværende kamp mod narko medfører store problemer, siger Maria McFarland. http://politiken.dk/indland/ECE2797125/indflydelsesrig-organisation-narko-er-en-menneskeret

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/926948300711246
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152947459362461

 13. mai 20, 2015

  Innlegget er oppdatert.

  Fra den 68. sesjonen av World Health Assembly (WHA), mai 2015.
  Kofi Annan, FNs tidligere generalsekretær og medlem av Global Commission on Drugs (GCDP) og West Africa Commission on Drugs (WACD), Margaret Chan, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO), Ruth Dreifuss, tidligere president i Sveits og helseministrene i Colombia, Mexico, Norge, Sveits og Uruguay, oppfordret i den forbindelse til en åpen og ærlig debatt i forkant av FNs generalforsamlings spesialsesjon om narkotika (UNGASS) som skal avholdes i april 2016 i New York.

  Helseminister Bent Høie oppfordrer til en åpen og ærlig debatt. Et godt utgangspunkt er å ta utgangspunkt i spørsmålet statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg tok opp til diskusjon i fjor: “Aksepterer vi kostnadene knyttet til dagens narkotikakontrollregime, eller bør vi velge en ny strategi? – er det en suksess eller en svikt?”

 14. mai 20, 2015

  Innlegget er oppdatert:

  Nestleder i FN, Jan Eliasson, 7. mai 2015:
  “Det internasjonale samfunnet må gripe muligheten til å holde åpne, omfattende og dyptgående diskusjoner om verdens narkotikaproblem på neste års generalforsamling i FN (UNGASS).

  Fra Vest-Afrika til Sentral-Asia, ser vi hvordan internasjonal narkotikahandel truer fredsbygging og supplerer terroristgrupper.

  På internasjonalt nivå, er det stadig sterkere bånd mellom grenseoverskridende organisert kriminalitet, terrorisme og ekstremistisk vold som utgjør en svært alvorlig ny trussel.

  Den internasjonale narkotikahandelen, på tvers av kontinenter og hav, utgjør en økende trussel mot nasjonal, regional og internasjonal fred og sikkerhet”.

 15. mai 7, 2015

  The Brookings Institution, som gjentatte ganger har blitt rangert som «mest innflytelsesrik, mest sitert og mest pålitelig tenketank», har utarbeidet en serie med rapporter: «Improving Global Drug Policy: Comparative Perspectives and UNGASS 2016».

  «Mens verden forbereder seg til UNGASS 2016 er det et økende antall land rundt om i verden som ber om reform. Det er kritiske land som Russland og Kina som fortsatt forplikter seg til å opprettholde de eksisterende tilnærmingene.»

  Om Sverige sier de at de «har en tverrpolitisk undertrykkende og negativ holdning til bruk av narkotika i alle former, og jobber for et endelig mål om et rusfritt samfunn. Planer om å vise mer toleranse for bruk av cannabis og/eller cannabismarkeder er generelt ikke-eksisterende og støtte for de eksisterende FN-konvensjonene er høy.»

  Sverige i FN, 13.3.2014:
  «The main goal of the swedish policy is a drug free society.»

  Norge i FN, 13.3.2014:
  «With respect for the costs and all those suffering from drug related problems we need to better from now on. And that is also part of our shared responsibility. What really concerns is the high homicide rates and widespread violence some regions have faced due to drug trafficking. These countries are paying a disproportionate high price. Is this acceptable, does it indicate more of the same or do we see a need for change? – is it a success or a failure? Based upon this grim picture, it necessary to discuss more thoroughly how we analyze and consider this situation for the way forward.»

  «Med så ulike tilnærminger til narkotikapolitikken i Europa, har det vært svært vanskelig for EU å presentere en enhetlig posisjonering til globale narkotikarelaterte problemer, for eksempel reform av FNs narkotikakonvensjoner.»

  «Det er for øyeblikket global uenighet, og mens det internasjonale samfunnet debatterer hvordan man skal gå videre, har Brookings utviklet en serie med rapporter som er unike i sitt globale omfang.»

  Det er mye interessant å lese i rapportene.
  Det er et godt utgangspunkt for en politisk debatt.

  The Washington Post: «Brookings Institution discussion on international drug policy began with the premise that «no policy has failed as badly in the past 30 years as drug policy».

  The Economist: «In the West few politicians have been ready to admit the drug war’s failure – even as they quietly moderate their policy. They need to be honest with their own voters about the misery it has caused».

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/874696195936457
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152719875562461

 16. april 22, 2015

  VG: Sjefen for USAs narkotikapoliti går av etter sexskandale.
  En egen komité skal også granske om tjenestemennene kan ha delt sensitiv informasjon med gjengmedlemmer, enten frivillig eller ved at agentenes mobiler og PC-er lå fremme i forbindelse med sexfestene.

  Flere av DEA-agentene har tidligere hevdet at de ikke hadde kjennskap til hvem som finansierte sexfestene, men justisdepartementets rapport slår likevel fast at «informasjon fra saksdokumentene tyder på at de burde ha forstått at de prostituerte til stede var betalt med kartellmidler». http://www.vg.no/nyheter/utenriks/usa/sjefen-for-usas-narkotikapoliti-gaar-av-etter-sexskandale/a/23439061

  Jack Blum, ekspert på hvitvasking av økonomisk kriminalitet:
  “I alle land hvor det finnes narkotikaproblemer vil det være korrupsjonsproblemer knyttet til dette. Over alt hvor det foregår ulovlig import av narkotika blir politiske aktører på et eller annet nivå, offentlige tjenestemenn og politi betalt. Tro ikke annet. Det oppstår i alle land hvor dette pågår. Pengebeløp som disse menneskene har tilgjengelig er en trussel mot demokratiet overalt.” https://www.facebook.com/luhm.no/photos/pb.122971301108954.-2207520000.1429715774./693777694028309

  Amerikansk-mexicanske Jennifer Clements, “En bønn for de bortførte”.
  «I Mexico er det farlig å være jente. Mødre gjemmer døtrene sine i hull i bakken for å holde dem unna narkobaroners plyndringstokter.» Denne artikkelen handler om Mexico, men det samme skjer også andre steder, også i Colombia hvor DEA deltok på sexfester. “Så snart narkotikahandlerne hørte om ei pen jente, kom de susende inn i distriktet vårt i svarte Escalader og tok henne med seg». http://www.dagsavisen.no/kultur/i-mexico-er-det-farlig-%C3%A5-v%C3%A6re-jente-1.352335

  The Global Commission on Drug Policy:
  «Regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet. Denne anbefalingen gjelder spesielt cannabis.»

  UNGASS 2016. FN ta stilling til om konvensjonene skal endres.
  Vi trenger en seriøs debatt om dette også i Norge. http://luhm.no/?p=4714

 17. mars 5, 2015

  Vi får dessverre ikke noe informasjon om UNGASS 2016 gjennom norske medier, selv om det er mye som skjer i FN.

  Her er litt om hva som skjer.

  Den 19. januar var Guatemalas utenriksminister på et møte hvor The Organization of American States (OAS) rapport fra 2013 ble diskutert. En rapport, hvor det i oppsummeringen blant annet påpekes at: «Den kriminelle aktiviteten som er knyttet til produksjon, men spesielt smugling til sluttbrukerland og markeder, er overveldende større og mer skremmende enn det som er assosiert med (lovlig) salg og forbruk.» http://www.oas.org/documents/eng/press/highlights.pdf

  Den 27. januar etterlyste The Global Commission on Drug Policy sterkere deltakelse fra Europa i debatten, og de sa blant annet: «Slutt å kriminalisere folk for bruk og besittelse av narkotika og stopp «tvungen behandling» av mennesker hvis eneste forbrytelse er bruk og besittelse.» http://www.globalcommissionondrugs.org/a-call-for-a-stronger-voice-from-europe-in-the-drug-policy-debate

  UNODC har publisert informasjon fra et møte 12. februar hvor The Global Commission on Drug Policy i sine anbefalinger for UNGASS blant annet sier: «Vurder reguleringer av narkotikamarkedet som et mulig alternativ for å motvirke ulovlig handel og dens negative konsekvenser.» http://www.unodc.org/documents/ungass2016//CND_Preparations/150212-presentation_Global_Commission_CND_UNGASS.pdf

  The Commission on Narcotic Drugs (CND) møtes årlig når den vurderer og vedtar en rekke beslutninger og vedtak. CND veileder UNODC. CND 2015 (58th Session of the Commission on Narcotic Drugs) blir holdt 9.-17. mars. De fire første dagene er et «special segment» som vil ta sikte på videre diskusjoner rundt hvordan UNGASS vil bli organisert, samt de temaene som vil bli diskutert der.

  International Drug Policy Consortium (IDPC) arrangerer flere møter i samarbeid med partnere og medlemsland, både innenfor og utenfor det offisielle programmet. Blant annet inviterer de til:

  «2016 UNGASS: Utfordringer og muligheter»: Organisert av regjeringene i Mexico, Uruguay og Nederland, IDPC og TNI.

  «Hva blir det neste for narkotikapolitikken i Afrika i prosessen med UNGASS?»: Organisert av regjeringen i Ghana, Kofi Annan Foundation, Den afrikanske union, Vest-Afrika Commission on Drugs og IDPC.

  «Innovativ narkotikapolitikk i Amerika»: Organisert av IDPC, WOLA, TNI, og Cedd.

  UNODC viser det som blir arrangert av FN (58th Session of the Commission on Narcotic Drugs) på direktesending 6. mars (forberedelser) og 9-12. mars: http://www.unodc.org/ungass2016/en/multimedia.html

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/841338272605583

 18. februar 12, 2015

  «Spørsmålet er om det å gjøre narkotika lovlig vil føre til mindre kriminalitet, færre dødsstraffer, mer kontroll og bedre helse for flere mennesker i verden? Om legalisering er en bedre utvei som vil føre til færre menneskerettighetsbrudd enn «kampen mot narkotika»? Dette er noe av det FN skal ta stilling til når Generalforsamlingen møtes i 2016.» http://mrbloggen.com/2015/02/12/forer-fns-kamp-mot-narkotika-til-menneskerettighetsbrudd

  På «Menneskerettighetsbloggen» står det at UNGASS 2016 er i februar 16 (men det er i april).

 19. januar 28, 2015

  «UN forums in recent years have witnessed more and more governments expressing their frustrations with the failing global war on drugs.

  This failure goes way beyond just the goals of drug control systems to reduce illicit drug production and use. The key driver of calls for change has been the catastrophic negative impacts of the war on drugs on public health, human rights, development and security. The combination of problems related to the violent illegal trade (which are fuelled by prohibition), militarised enforcement, and mass criminalisation and over incarceration have pushed the debate past a tipping point – governments and civil society groups alike have had enough, and are finally taking decisive action.

  The intensity of drug market-related violence and insecurity in Latin America has been a critical factor. It has reached such a crisis point that in 2012 a group of heads of state – from Colombia, Mexico and Guatemala – called for the UN General Assembly to convene a Special Session as part of a wider collective call to “conduct deep reflection to analyse all available options, including regulatory or market measures, in order to establish a new paradigm that prevents the flow of resources to organized crime organizations.”» http://www.tdpf.org.uk/blog/road-un-general-assembly-special-session-drugs-2016

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152477211647461

 20. november 23, 2014

  Seminar arrangert av NorLARNet, 21. november 2014:
  «Winning the drug-war or dismantling democracy in Mexico? Causes and consequences of the Iguala massacre.»

  Med Dr. Edgardo Buscaglía (Columbia University), Dr. Carlos Flores (CIECAS, Mexico, D.F.), Dr Tanalís Padilla (Dartmouth College), og Benedicte Bull (professor ved Universitetet i Oslo) som moderator.

  Film: Anita Nyholt
  http://youtu.be/OW75j2y6V2w

  Det ble på seminaret stilt spørsmål om lovliggjøringen og reguleringen av illegale rusmidler, som vi nå ser blir gjort i Latin-Amerika (foreløbig vedtatt i Uruguay), vil kunne stoppe krigen i Mexico. Det ble svart at selv om det vil ta bort mye av presset så vil det ikke være nok til å skape fred i Mexico, til det er situasjonen der for kompleks.

  Kartellenes enorme inntekter gjennom mange år har gjort at de er i ferd med å overta makten i Mexico (bindeledd mellom Latin-Amerika og USA, og andre land). De har også inntekter fra annen kriminalitet, men det å frata dem deres største inntektskilde vil selvsagt gjøre problemene i Mexico mindre. Men en lokal løsning med legalisering vil ikke stoppe krigen kartellene seg i mellom og med myndighetene, fordi det meste av det som produsereres i Latin-Amerika transporteres ut og selges andre steder i verden.

  Det at enkelte land og delstater (USA) forsøker å løse sine egne problemer ved å legalisere er ikke en global løsning. Som det også blir sagt på seminaret, inntektene fra det illegale salget blir hvitvasket andre steder i verden og går inn i en global illegal økonomi. Økonomien skaper korrupsjon og svekkelse av demokratier.

  Utviklingen i Latin-Amerika, og Mexico spesielt, ser vi også skjer i Afrika. Det finnes også mafia/karteller flere steder i verden. Lokalt organisert kriminelle organisasjoner finnes i alle land hvor det er salg av illegale rusmidler, også i Norge. Når flere land etterhvert vil legalisere innenfor sine nasjonale lovverk vil presset bli større på de land som ikke gjør det. Derfor må de internasjonale FN-konvensjonene for narkotika, det globale rammeverket, endres. Rusmidlene kan reguleres på ulike måter.

  Fra OAS rapport, 2013: «Krigen og volden i Latin-Amerika berører ikke bare innbyggerne, men samfunnet som helhet, og skaper korrupsjon som undergraver sivile og statlige institusjoner og påvirker demokratiske styresett.»

  «Den kriminelle aktiviteten som er knyttet til produksjon, men spesielt til smugling til sluttbrukerland og markeder, er overveldende større og mer skremmende enn det som er assosiert med (lovlig) salg og forbruk.»

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/780025045403573
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152384070972461

 21. november 19, 2014

  Washington Post skriver om utviklingen i USA og FN-konvensjonene.

  Brookings’ Wells Bennett agrees that there’s a limit to how much flexibility the U.S. will be able to claim in its interpretation of international drug law, particularly with even more states considering legalization measures in 2016.

  “The administration asserts that its policy complies with the treaties because they leave room for flexibility and prosecutorial discretion,” he wrote in a recent report with John Walsh of the Washington Office on Latin America. “That argument makes sense on a short-term, wait-and-see basis, but it will rapidly become implausible and unsustainable if legalization spreads and succeeds.” http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/11/14/the-u-n-really-wishes-that-voters-in-alaska-and-oregon-hadnt-legalized-weed

  Det å være fleksibel i forhold til FN-konvensjonene er bare holdbart på kort sikt, det er ikke en langvarig løsning. Konvensjonene må endres slik at cannabis blir en handelsvare lignende alkohol. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/758287274244017

 22. oktober 22, 2014

  Professor Benedicte Bull:
  “Jeg skulle ønske jeg kunne innledet denne bloggen slik: De siste ukene har massakren i Iguala i Mexico sendt sjokkbølger over hele verden. Det er dessverre ikke sant.”

  “Jeg tror at to forskere fra University of Notre Dame er nærmere sannheten når de forklarer angrepene på studentene med at organisert kriminalitet (med sine kompanjonger innad i staten) opererer best med et passivt og fragmentert sivilt samfunn, som ikke krever rettigheter eller stiller spørsmål ved korrupsjon. Men det som er tilfelle er at koblingen til kriminelle organisasjoner gjør statlig undertrykkelse enda mer brutal enn den ellers ville ha vært.”

  “Betydningen av utenlandsk press. Nettopp fordi denne aktiviteten lever så mye bedre uten press fra det sivile samfunnet, er det så viktig at presset fortsetter. Men selv om det har vært store demonstrasjoner i Mexico på grunn av Iguala-massakren, så er det få som tør å stikke seg frem som ledere for protestbevegelsene. I dag finnes knapt flere enn noen aktivistiske prester og biskoper i den katolske kirken, deriblant Alejandro Solalinde, og poeten Javier Sicilia. Derfor er det helt nødvendig at støtten også kommer utenfra.” http://blogg.uio.no/sum/norlablogg/content/43-studenter-som-verden-ikke-b%C3%B8r-glemme-mexicos-statsforvitring-og-massakren-i-iguala

 23. oktober 22, 2014

  Marcela Turati Muñoz, undersøkende journalist fra Mexico og innleder på årets Oslo Freedom Forum:

  “I 2006 erklærte Mexicos president Felipe Calderon det han kalte «krigen mot narkotika». Soldater og politimenn ble sendt ut i gatene for å bekjempe narkotikahandel med militære våpen. De kriminelle svarte med de samme våpnene, og antente med det en territorial krig.”

  “Vi mexicanske journalister har blitt krigskorrespondenter i vårt eget land. Da president Calderons valgperiode var over, viste statistikk at mer enn 100.000 mennesker var døde som følge av volden. 270.000 har forsvunnet, flere enn 100.000 har blitt fordrevet, og en et ukjent antall har blitt skadet, lemlestet, blitt foreldreløse eller enker.”

  “Mer enn 100 journalister har blitt drept eller har forsvunnet de siste åtte årene. Mexicanske journalister dør ikke i kryssilden, eller som sivile ofre i bombeangrep. De er målene for angrepene. ”

  “Dusinvis har forlatt sine hjembyer og søkt tilflukt i andre stater – eller asyl i andre land. Mange var respekterte undersøkende journalister. Nå selger de pølser, klipper plener eller rengjør skoler. De er skremt til taushet.”

  “I enkelte områder er offentlige tjenestemenn er en del av den organiserte kriminaliteten, når du intervjuer dem du ikke hvem du snakker med. Korrupsjon er gjennomgående. De som står bak truslene, torturen, forsvinningene og drapene på journalister går ustraffet.

  Mexicanske journalister er underlagt ulike typer av sensur: Narkobaronene dikterer reglene for mediedekningen, og straffer dem som overholder dem. Regjeringen kjøper seg taushet hos medieeierne, som ikke tillater undersøkende journalistikk av frykt for å miste statlige privilegier. Konsekvensen av at folk fratas retten til å informert, er at tilliten til journalisten forsvinner.”

  “Regjeringen insisterer på at orden er gjenopprettet, men volden fortsetter. Den nåværende regjeringen under Enrique Pena Nieto prøver å skjule den, men nye massegraver blir stadig oppdaget. Hver uke blir nye lik funnet i ulovlige graver.” http://www.vg.no/nyheter/meninger/mexico/kronikk-i-narkotikakrigens-vold/a/23320634

 24. oktober 16, 2014

  Offisiell uttalelse på vegne av USA i forbindelse med UNGASS 2016.

  Trends in Global Drug Policy
  William R. Brownfield, New York, 9. oktober 2014
  http://fpc.state.gov/232813.htm

  William R. Brownfield, som snakket på vegne av USAs myndigheter, sa at alle land som har signert FN-konvensjonene for narkotika er bundet av avtalene, men mye har skjedd siden de ble laget i 1961. Myndighetene i USA mener at alle landene må respektere konvensjonene, men det bør være fleksibilitet i forhold til hvordan de tolkes av hvert enkelt land.

  Det er ganske tilsvarende det som helseminister Bent Høie skrev den 13.8.14: “Situasjonen og utfordringsbildet i dag er vesentlig annerledes enn da konvensjonene ble utarbeidet. Mye er endret siden forrige spesialsesjon i 1998. Endringene gir nye utfordringene som vi må ta innover oss når vi skal se fremover. Vi må akseptere at utfordringene er ganske forskjellige mellom land og regioner. Det kan innebære at vi må akseptere at andre land trenger andre tilnærminger og løsninger enn de vi selv velger.”

  Det ble også sagt at USA (red: den nåværende regjeringen) ikke ønsker å “legge seg bort i” hva andre land gjør med tanke på hva som har skjedd i deres eget land (Colorado og Washington). USA ønsker ikke (red: på nåværende tidspunkt) at det skal utarbeides en ny eller nye konvensjoner, men det også sagt at det er ønskelig med en internasjonal debatt i forkant av UNGASS 2016.

  USA ønsker at hvert enkelt land selv skal kunne bestemme hvilken politikk som er best egnet for å oppnå det man i utgangspunktet ønsket: minst mulig misbruk, men at det internasjonalt fortsatt skal føres en krig mot karteller og organisert kriminalitet – ikke de som kjøper og bruker, men de som produserer og frakter for økonomisk vinning (selgere ble ikke nevnt).

  Man kan ikke ha et internasjonalt rammeverk fra 1961 med en fotnote som sier at “denne avtalen kan tolkes slik hvert enkelt land ønsker, med unntak av produksjon og frakt over landegrensene”.

  Selv om enkelte land legaliserer, så vil konvensjonene, om de ikke endres, fortsatt medføre at det er et internasjonalt illegalt marked/økonomi. https://www.facebook.com/luhm.no/photos/pb.122971301108954.-2207520000.1413450530./693777694028309

  Selv om land i Latin-/Mellom-Amerika, og feks i Afrika, legaliserer uten at det bryter med konvensjonene, så er det innenfor deres egne landegrenser. Det betyr at produksjon og frakt til andre land vil fortsette illegalt som i dag. Mister kartellene marked i land/delstater som legaliserer vil de gå hardere inn andre steder som ikke har gjort det. Krigen i Latin-Amerika, og den lignende utviklingen vi ser i Afrika, vil fortsette og det globale problemet består.

  Når USA forteller at lederen (El Chapo Guzman) for en av de mest voldelige kartellene i Mexico ble arrestert for et halvt år siden, og tre brødre (Valle) fra en en annen kriminell organisasjon i Honduras er arrestert så betyr ikke det at man er i ferd med å vinne krigen mot kartellene. NRK: “Den meksikanske narkobaronen Joaquin Guzman Loera er utpekt til Chicagos “Public Enemy Number One”, og sammenlignes med Al Capone.” http://www.nrk.no/verden/utpekes-som-den-nye-al-capone-1.10912809

  Heller ikke da Pablo Escobar ble skutt og drept av politiet i 1993 ble krigen vunnet. Eller i 2010 da Nazario Moreno (Den galeste) leder for det fryktede mexicanske kartellet “La Familia” ble drept i en skuddveksling med politiet. http://www.dagbladet.no/2011/01/01/nyheter/utenriks/mexico/narkotika/14910675

  Det er en problematikk man gjenkjenner fra forbudstiden for alkohol, da bruk var tillatt, men ikke produksjon, frakt og salg. At noen blir tatt betyr bare at noen andre overtar. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/746097452129666

  Det som er positivt i uttalelsen fra USA er oppfordringen om en internasjonal debatt om dette i forkant av UNGASS 2016. Konvensjonene må endres slik at cannabis blir en handelsvare lignende alkohol.

 25. oktober 11, 2014

  43 studenter kidnappet og antatt drept i Guerrero
  Randal C. Archibold, The New York Times, 8. oktober 2014:
  “43 Missing Students, a Mass Grave and a Suspect: Mexico’s Police”: http://www.nytimes.com/2014/10/07/world/americas/43-missing-students-a-mass-grave-and-a-suspect-mexicos-police-.html

  Ioan Grillo, The New York Times, 9. oktober 2014:
  Mexico’s Deadly Narco-Politics. “Student protesters in rural Mexico have long dealt with heavy-handed police officers. But on the black night of Sept. 26, students who attended a rural teachers’ college realized they were facing a far worse menace in this southern city. Not only were police officers shooting haphazardly at them, killing three students and several passers-by; shady gunmen were also firing from the sidelines.

  The next morning, the corpse of a student was dumped on a major street. He’d had his skin peeled off and his eyes gouged out. It was the mark of drug cartel assassins.” http://www.nytimes.com/2014/10/10/opinion/mexicos-deadly-narco-politics.html

  Det er fryktelig å lese i The New York Times om det som skjer i Mexico. Norsk presse burde gitt saken mer oppmerksomhet og gått i dybden. Spesielt med tanke på at Interpol advarer om at den mexicanske mafiaen er på vei inn i Europa, og Norge er et land med god valuta og høy betalingsvillighet. https://www.europol.europa.eu/content/powerful-mexican-criminal-syndicates-attempt-develop-their-european-drugs-business

 26. september 24, 2014

  Blindern, Universitetet i Oslo, 23. september 2014.
  Om de narkotikapolitiske reformene i Latin-Amerika.
  Professor Benedicte Bull, professor Willy Pedersen, seniorforsker Ole. J. Røgeberg (og forfatter Guillermo Garat, ikke på film).

  Spilleliste, «Uruguay’s cannabis legislation»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_eXFXXOe91vA0h8VM3sp6MShHemJ-hzh

  Torsdag 25. september kl 17 på UiO, Gamle festsal, Karl Johans gate 47 blir det også holdt en konferanse med Guillermo Garat og Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål, «Legalizing and regulating cannabis in Uruguay. Possession, use, production», arrangert av Asociación Uruguay-Noruega. http://www.norlarnet.uio.no/events/events/2014/legalizing-and.html

  Jeg skal ikke dit, men har filmet tidligere konferanser som har vært arrangert av den tverrfaglige arbeidsgruppen: http://anitanyholt.no/samfunn/tverrfaglig-arbeidsgruppe

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/746097452129666
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152273186622461

  • september 26, 2014

   Ole J. Røgeberg: «Norway’s position on this is that different politicians will have different views on this, but Astrid Nøklebye Heiberg from the conservative parti [Høyre], who has been talking at these preparatory talks for the next UN special session on drugs, said that there are so many things that are important but we have to focus on the really big things, and one of the big things is tha massive problem this have cost the supplier countries in Latin-America, the deaths, the corruption, and the criminal problems. I was surprised by that, but positive that this kind of perspective is now also presented from Norway’s official point of view.»

   Willy Pedersen: «I think that partiet Høyre, the conservative party in Norway, they have this link to Minerva, which is a kind of a think-tank like Civita».

   http://www.minervanett.no/stotter-du-forbudet-stotter-du-mafia

 27. september 19, 2014

  «Verden trenger å diskutere nye tilnærminger»
  The Organization of American States (OAS) «Forty-sixth Special Session of the General Assembly» startet i dag i Guatemala.

  Michael McDonald skriver for Bloomberg News 19. september 2014:
  Latin American governments traditionally allied with the U.S. on anti-drug efforts are increasingly divided ahead of a regional summit as countries from Costa Rica to Colombia seek a debate over legalization.

  Officials from the 35 members of the Organization of American States are meeting in Guatemala City today in a special session called a year ago to address counter-narcotics policies. Uruguay last year made sales of marijuana legal and leaders or former leaders in Mexico, Brazil, Guatemala, Ecuador and Belize have said legalization should be debated.

  Ecuador President Rafael Correa said during a visit to Guatemala last month. «The strategy against drugs has been a disaster. Things are being discussed now that used to be taboo.»

  In a report published this month, Colombia President Juan Manuel Santos, who once led security operations supported by the U.S.-funded «Plan Colombia» counter-narcotics program, called for a fresh debate over how to fight illegal drugs.

  «The world needs to discuss new approaches», he wrote in the report by the Global Commission on Drug Policy, whose members include former Brazilian President Fernando Henrique Cardoso and former United Nations Secretary-General Kofi Annan. «If that means legalizing, and the world thinks that’s the solution, I will welcome it.»

  Costa Rican president Luis Guillermo Solis in June called for a debate on legalization, adding that «it’s not an issue we can solve right now.» Former Mexico President Vicente Fox has called the current approach toward illegal drugs «useless» and a «total failure». http://www.bloomberg.com/news/2014-09-19/drug-war-debate-divides-latin-america-u-s-at-oas-summit.html

  Fra The Forty-sixth Special Session of the General Assembly – Guatemala, 19. september 2014: «The Declaration of Antigua Guatemala orders the commencement of a consultation process on the matters raised by the Declaration, the open debate within the plenary, the resolutions and mandates adopted by that regular session, and the Report on the Drug Problem in the Americas.» http://www.oas.org/consejo/GENERAL%20ASSEMBLY/46SGA.asp

  «Uruguay has enacted a law that creates a regulated market for cannabis. The design of that regulated market acknowledges the public health approach championed in the OAS report and also the need for a preventive approach toward violence and illicit trafficking.»

  Report of the Secretary General on Follow-up to the Declaration of Antigua Guatemala special session of the General Assembly of the Organization of American States Guatemala City September 19, 2014: http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/doc.%20%20(XLVI-E/14)&classNum=7&lang=e

  Det er mer informasjon om OASs rapporter også lenger opp i kommentarfeltet.

 28. september 16, 2014

  I dag startet “69th Session of the UN General Assembly” i New York.

  “I begynnelsen av møtet vier generalforsamlingen en periode på to uker til den generelle debatten, der lederne for delegasjonene kan gi sin regjerings synspunkter på et tema før forsamlingen. Den generelle debatten på det sekstiniende møtet holdes fra onsdag 24. september til fredag 26. september og fra mandag 29. september til tirsdag 7. oktober 2014.”

  Dette er satt opp som et eget tema, jeg vet ikke når det vil bli gitt synspunkter på dette, men det blir etter det jeg forstår en gang mellom 24. september og 7. oktober: “Drug control, crime prevention and combating international terrorism in all its forms and manifestations”.

  Møter i 2015 og UNGASS 2016 er også nevnt:
  At its fifth session, in 1950, the General Assembly authorized the Secretary-General to make arrangements to transfer the functions of the International Penal and Penitentiary Commission to the United Nations. Among the functions assumed by the United Nations was the convening every five years of an international congress on the prevention of crime and the treatment of off enders, similar to those previously organized by the Commission. United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice: Thirteenth Congress will be held in Doha in April 2015.

  The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice held its twenty-third session from 12 to 16 May 2014. The General Assembly also considered the question at its forty-seventh to sixty-seventh sessions.

  The General Assembly stressed the need for a comprehensive approach and further involvement of States members of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in the discussion leading to the formation of the post-2015 development agenda, in close coordination with the Economic and Social Council and other United Nations bodies and entities, fully taking into account the focus areas of the Millennium Development Goals. The Assembly emphasized that special attention should be placed on channelling the work of the Commission, where appropriate, into the discussions on the post-2015 development agenda, in close consultation with other stakeholders, requested UNODC to provide substantive contributions to the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) with regard to efforts to complement the development of United Nations guidelines on safer cities and requested the Secretary-General to submit to the Assembly at its sixty-ninth session a report on the implementation of the resolution.

  At its sixty-eighth session, the General Assembly decided to hold the Thirteenth Congress in Doha, from 12 to 19 April 2015, with pre-Congress consultations to be held on 11 April 2015 and also decided that its high-level segment should be held during the first two days of the Congress in order to allow Heads of State or Government and Government ministers to focus on the main theme of the Congress and to enhance the possibility of generating useful feedback. The Assembly further decided that, in accordance with its resolution, the Thirteenth Congress should adopt a single declaration, to be submitted to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice for its consideration, and that the declaration should contain the major recommendations reflecting and emerging from the deliberations of the high-level segment, as well as the discussion of the agenda items and the workshops.

  At its sixty-seventh session, the General Assembly decided to convene, early in 2016, a special session of the Assembly on the world drug problem, following the high-level review of the progress made in the implementation by Member States of the Political Declaration and Plan of Action, which was conducted by the Commission on Narcotic Drugs at its fifty-seventh session. The Assembly also decided that the special session would review the progress in the implementation of the Political Declaration and Plan of Action, including an assessment of the achievements and challenges in countering the world drug problem, within the framework of the three international drug control conventions and other relevant United Nations instruments.

  At its sixty-eighth session, the General Assembly welcomed Commission on Narcotic Drugs resolution on the preparation for the high-level review of the implementation by Member States of the Political declaration and Plan of Action, which was held during the fifty-seventh session of the Commission, in March 2014.

  The Assembly also invited Member States and observers to participate actively at the appropriate level in the high-level review, noting that the outcome of the high-level review should be submitted through the Economic and Social Council to the Assembly, in view of the special session of the Assembly on the world drug problem to be held in 2016.

  At the same session, the General Assembly requested the Commission on Narcotic Drugs, as the United Nations organ with prime responsibility for drug control matters, to engage in the preparatory process for the special session, including by presenting proposals from the fifty-seventh and fifty-eighth sessions of the Commission through the Economic and Social Council in support of the preparatory process, including progress made in the implementation of the Political Declaration and the Plan of Action to be considered by the Assembly starting at its sixty-ninth session.

  Also at that session, the General Assembly called upon UNODC to maintain its leading role by providing relevant information and technical assistance; requested UNODC, upon request, to continue providing technical assistance to Member States so as to enhance capacity in countering the world drug problem; reiterated the urgent need for Member States to strengthen international and regional cooperation in order to respond to the serious challenges posed by the increasing links between drug trafficking, money-laundering, corruption and other forms of organized crime; and urged UNODC to increase collaboration with intergovernmental, international and relevant regional organizations involved in addressing the world drug problem.

  The Assembly also requested the Secretary-General to submit to it at its sixty-ninth session a report on the implementation of the resolution.

  Annotated preliminary list of items to be included in the provisional agenda of the sixty-ninth regular session of the General Assembly: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/100

  Se også: http://luhm.no/?p=1707

 29. august 24, 2014

  The United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on drugs in 2016 is intended to provide states with the opportunity to openly debate the future of international drug policies.

  Ambassador Yanerit Morgan of Mexico called for the UNGASS to be an “open, inclusive, substantive and comprehensive debate” involving all stakeholders. However, ensuring that such a debate takes place involves careful preparation. As Ambassador Zinsou reminded the audience, in the past, the drug policy debate has been silenced and is still at risk of being pushed to the margins of the international community. To the sponsors of the event, it is the international community’s responsibility to take full advantage of the opportunity presented by the UNGASS.»

  First, missions must clearly define their goals and objectives for the 2016 UNGASS on drugs by understanding which drug policies are most suitable for their nation. To prepare properly, member states must develop their positions by carefully considering the ample evidence and research on drug policies and apply this to the context of their country and citizens. Missions require a thorough understanding of their state’s position to contribute appropriately to an open debate at the 2016 UNGASS on drugs.

  Second, all UN agencies must play a strong role in developing the necessary research in preparation for the UNGASS, as it is clear that drug markets have an impact on security, development, human rights and the rights of women and children, among other areas. Dr. Segura stated that the United Nations Task Force on Transnational Organized Crime and Drug Trafficking – a UN agency task force established by Secretary-General Ban-Ki Moon in 2011 which is mandated to help facilitate preparations for UNGASS – is the most important mechanism we have to ensure the participation of all relevant UN agencies. It is vital that member states use this body to its maximum potential by making clear and specific requests of the UN agencies task force well in advance of the 2016 UNGASS.

  Third, civil society engagement, specifically via committees such as the NYNGOC, is of great importance. In this regard, there is a critical need to promptly formalize the role of civil society to allow full engagement in UNGASS preparations. Dr. Segura concluded by cautioning that inertia and the controversial nature of this topic risk preventing an open and meaningful dialogue at the UNGASS. Action in the form of the three recommendations above must be urgently accelerated.

  The limited impact of repressive drug polices in reducing drug markets, as well as the increased harms caused by these policies, has now been widely recognized. To Ambassador Jean-Francis Régis Zinsou of Benin, “the importance of this topic no longer needs to be explained.” States have begun to create new national policies that they believe will more effectively address the harms caused by drugs. Ambassador Zinsou highlighted the most pertinent example when he described the recent marijuana reforms in several countries as “an admission of the failure of repressive policies.” Although the diverging perspectives between states increase the difficulty of constructive international dialogue, it is this fragmented consensus that makes the UNGASS so important.

  http://idpc.net/blog/2014/07/preparing-for-the-2016-ungass-on-drugs-an-opportunity-we-can-t-afford-to-miss

 30. juni 16, 2014

  Annette Hübschle, Senior Researcher, Organised Crime and Money Laundering, ISS Cape Town Office, 2011, «Counting the Costs of Archaic Drug Policies and Strategies in Southern Africa»:

  “Fifty years after the initiation of the UN Single Convention on Narcotic Drugs and forty years after former US President Nixon launched the US government`s ‘War on Drugs`, the Global Commission on Drug Policy released an explosive report on the failings of the war on drugs and its devastating consequences for individuals and societies around the world. The purpose of the Global Commission on Drug Policy is to bring to the international level an informed, science-based discussion about humane and effective ways to reduce the harm caused by drugs to people and societies.”

  “Traditionally, policy makers around the world premise drug strategies upon the belief that harsh law enforcement action against those involved in drug production, distribution and use would lead to a diminished market in controlled drugs such as heroin, cocaine and cannabis. As a matter of fact, the global scale of the illicit drug markets largely controlled by organised crime networks has grown dramatically over the past fifty years.”

  “The international experience is replicated in Sub-Saharan Africa, which has seen the proliferation of organised crime networks involved in the international drug trade in the past decade. Cannabis is grown, smuggled and traded across the subcontinent, of which the majority is destined for the lucrative markets of Northern America and Europe.”

  “Massive and potentially lucrative illicit markets that can be exploited by transnational organised crime networks are being created and at the same time, the incidence and scale of drug related violence is likely to escalate.”

  “ISS research into organised crime shows that transnational drug trafficking networks are firmly entrenched at both the local and inter-regional levels. Local crime networks run domestic distribution of cannabis and some harder drugs, while foreign nationals ensure the smooth distribution and transhipment of both soft and hard drugs to regional and international markets.”

  “Corruption of police, airport security, customs officials and some politicians ensures that the majority of consignments pass undetected across borders. Networks employ dealers to distribute the drugs effectively.”

  “Drug related violence has been growing steadily in recent years.”

  “Cannabis eradication campaigns in Lesotho, Swaziland and South Africa have been highly controversial and unsuccessful.” http://www.issafrica.org/iss-today/counting-the-costs-of-archaic-drug-policies-and-strategies-in-southern-africa

 31. juni 14, 2014

  WACD, West Africa Commission on Drugs, juni 2014:
  «The Kofi Annan Foundation, in consultation with international and regional partners, national governments and civil society organizations, agreed to take the lead in setting up this group.»

  WACD, «Not just in transit»:
  «This report examines the increase in drug trafficking and consumption in West Africa and their impact on the state and on society.»

  “A destructive new threat is jeopardizing this progress: with local collusion, international drug cartels are undermining our countries and communities, and devastating lives.”

  “In an increasingly interconnected world, West Africa has become an attractive destination for transnational organized crime. Drug cartels have collaborated with local partners to turn the region into a significant transit route to Europe and North America for illicit drugs produced in South America and Asia. West Africa has long produced cannabis, mainly for local consumption, but is now also becoming a producer and exporter of synthetic drugs such as amphetamine-type stimulants (ATS).”

  “The drugs trade is currently valued at hundreds of millions of dollars in West Africa, a region where the majority of the countries are still among the poorest in the world.

  The growth in drug trafficking comes as the region is emerging from years of political conflict and, in some countries, prolonged violence. This instability has left a legacy of fragile state institutions and weak criminal justice systems that are vulnerable to infiltration and corruption by organized crime, and are hard pressed to keep up with the quickly adapting skills of the traffickers.”

  “The drug trade has also led to an increase in money laundering in the region. Despite progress in establishing effective anti-money laundering regimes, the needs still outweigh capacity, resources, and in some instances, political resolve.”

  “The consequence of this prohibitionist approach was the “war on drugs” declared by President Richard Nixon in 1971. This “war” – as several reports have concluded – has failed, with devastating consequences for individuals and societies around the world.

  “An over-reliance on interdiction and criminalisation of minor offences has led to human rights violations, swelling prison populations, significant increases in violent crime, and, in several countries, to repressive state policies and a militarisation of drug interdiction. This – as recently noted by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) – was not the aim of the Conventions.” http://www.wacommissionondrugs.org/report

 32. mai 7, 2014

  Fem nobelprisøkonomer tar til ordet for å få en slutt på «krigen mot narkotika» i en ny rapport fra London School of Economics and Political Science (LSE).

  LSE IDEAS rapporten vil bli presentert for Guatemalas innenriksminister, Mauricio López Bonilla, onsdag 7. mai, på et offentlig arrangement på LSE. Guatemalas president Otto Pérez Molina, vil da ta rapporten videre til internasjonale fora som FN og United Nations and Organization of American States (OAS) for å drive frem en reform av den globale narkotikapolitikken.

  Rapporten skisserer virkningene av forbudet når det gjelder sikkerhet, narkotikaprisene, rettssikkerhet og folkehelse. Den kommer mens FNs generalforsamling forbereder seg på å innkalle til en spesialsesjon om narkotika i 2016 for å revidere narkotikakontrollsystemet. http://www.lse.ac.uk/newsAndMedia/news/archives/2014/05/EndWarOnDrugsReport.aspx

  Se også:
  http://anitanyholt.no/samfunn/det-globale-kontrollregimet-mot-ulovlige-rusmidler-har-feilet

 33. april 26, 2014

  Tenk når det er flere delstater, kanskje inkludert hovedstaden i USA, som har legalisert når FN-konvensjonen virkelig skal opp til debatt i New York i 2016. Skal USA da stille seg på Russland og Kina og de andre landene side som ønsker å videreføre forbudspolitikken fremfor å støtte sine egne delstater?

  Det ville vært merkelig om Obama skulle avslutte presidentperioden sin med å opprettholde et system som av menneskerettighetsorganisasjonen der blir anklaget for å være et rasistisk og udemokratisk system. Når det skjer kan jeg heller ikke se for meg at Norge skal stille seg på Russlands side, mot USA. http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151978891527461

 34. april 10, 2014

  Ståle Nygård skriver:
  «Norge sier at i et globalt perspektiv, altså i FN der rammeverket og strategi skal enes om, så er, av alle hensyn å ta, volden og drapene forbundet med narkotikatrafikken det viktigste hensynet, og at alle land plikter å ha en debatt der man tar stilling til om vi skal la dette (den illegale trafikken med all volden og drapene som følger med) fortsette, eller om vi skal velge en annen strategi ned et annet rammeverk.

  Målet er å få en utgang på UNGASS 2016 som åpner for land til selv å kunne bestemme hvordan man best ønsker å regulere markedene, altså ekspirementere med ulike reguleringsmodeller, slik også Global oppfordrer til, og da spesielt cannabis.

  Global Commission on Drug Policy peker også på volden knyttet til det illegale markedet som en av de viktigste indikatorene for suksess. I Norge har vi «rusfrihet». I Norge og andre land sliter man med å få politikere og de politiske partiene på banen. Det etterlyses mot, men politikere vegrer seg, av flere grunner, bl.a for ikke undergrave forbudsregimet.
  I Norge har vi vedtatt «rusmeldingen». Der har vårt Storting bestemt at de «ikke ser det tilstrekkelig godtgjort at avkriminalisering og/eller legalisering vil redusere narkotikaproblemene.»

  Det vi sier i FN gir politikere og politiske partier en legitim mulighet til å kunne komme rundt alle stengsler. Fordi det har kommet opp et spørsmål i FN etter «rusmeldinen», et spørsmål alle land plikter å ta stilling til, så må dette tas opp i de ulike partiene. Vi kan ikke stå å si dette i FN uten at det også gjelder vårt Storting og våre politikere. Så, jeg håper virkelig dette blir løftet opp så raskt som mulig for å få den debatten vi plikter å ta her hjemme frem mot UNGASS 2016.

  Landene i Latin-Amerika står i en særstilling. Norge er helt avhengig av ikke å bryte med FN i vår vei videre, og derfor er det så viktig at utfallet av UNGASS 2016 blir slik at hvert land gis frihet og mulighet (rammeverk) til å regulere ulike rusmidler slik landene selv mener er best, dvs at det åpnes opp for lovlig produksjon og frakt i land, og over landegrenser. Norges uttalelse i FN er en uttalelse som støtter opp under et slikt utfall. Vi sier at det viktigste hensynet til Norge i dette spørsmålet i FN er å hindre vold og drap ifm narkotikatrafikken. Vårt viktigste hensyn!

  Når hvert enkelt land gis mulighet til selv å bestemme så er dagens krig mot narkotika over. Da er dagens globale forbudsregime over. Da kan også våre politiske partier og vårt Storting realitetsbehandle forslag om f.eks legalisering av cannabis. Da vil ikke hensynet til forbudsregimet og våre internasjonale forpliktelser umuliggjøre slik vi i dag opplever.

  På bakgrunn av disse erkjennelsene, og uttalelser av Norge, med disse formaningene, så vil jeg mene å påstå at det er hevet over enhver tvil at vårt Storting og våre politikere og politiske partier har et særskilt stort ansvar, og er forpliktet av våre internasjonale avtaler, til å følge Norges FN-spor, og legge tilrette for- og delta i en åpen debatt som tar sikte på å ta stilling til om kostnadene forbundet med narkotikatrafikken er akseptable, og erkjenne konsekvenser av konklusjonen, med særskilt hensyn til volden og drapene som er del av denne trafikken.

  Nå er det to år igjen, la oss være med å forme framtida for en hel verden, og la oss være «klare» etter UNGASS 2016. Mitt hovedpoeng her er at Norge nå sier at vårt hovedhensyn i dette spørsmålet er lidelsene forbundet med den illegale narkotikatrafikken, og at vi er forpliktet til å ha en hjemlig debatt om vår narkotikastrategi på bakgrunn av disse erkjennelsene og UNGASS 2016.»

  UN declaration on drugs does not address unprecedented calls for reform: http://idpc.net/media/2014/03/un-declaration-drugs-does-not-address-unprecedented-calls-for-reform

 35. mars 19, 2014

  Drug Policy Alliance 13. mars 2014:
  UN Joins American Public Health Association, International Red Cross, Organization of American States, NAACP, Human Rights Watch, National Latino Congreso, Global Commission on Drug Policy, and Drug Policy Alliance in Discouraging Criminalization of Drug Use.

  Vienna, Austria – Today, a key working group of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) announced the release of groundbreaking recommendations discouraging criminal sanctions for drug use. The Scientific Consultation Working Group on Drug Policy, Health and Human Rights of the UNODC – which includes Nora Volkow, head of the U.S. National Institute on Drug Abuse (NIDA) – is releasing the recommendations at the High-Level Segment of the 57th UN Commission on Narcotic Drugs. The working group recommendations say “criminal sanctions are not beneficial” in addressing the spectrum of drug use and misuse.

  UN Joins American Public Health Association, International Red Cross, Organization of American States, NAACP, Human Rights Watch, National Latino Congreso, Global Commission on Drug Policy, and Drug Policy Alliance in Discouraging Criminalization of Drug Use.

  Decriminalizing drug possession can provide several major benefits for public safety and health, such as:
  – Significantly reducing the number of people arrested and incarcerated.
  – Increasing uptake into drug treatment.
  – Reducing criminal justice costs and redirecting resources from criminal justice to health systems.
  – Redirecting law enforcement resources to prevent serious and violent crime.
  – Addressing racial disparities in drug law enforcement and sentencing, incarceration and related health outcomes.
  – Minimizing stigma and creating a climate in which people who use drugs are less fearful of seeking and accessing treatment, utilizing harm reduction services and receiving HIV/AIDS services; and
  – Protecting people from the wide-ranging and debilitating consequences of a criminal conviction.

  http://www.drugpolicy.org/news/2014/03/united-nations-criminal-sanctions-drug-use-are-not-beneficial

  • mars 28, 2014

   Den internasjonale debatten, også i FN, handler ikke bare om lovliggjøring av cannabis, men cannabis er det mest brukte rusmiddelet (også i Norge), og hvordan cannabis skal reguleres må diskuteres i en egen debatt. Slik de har gjort det i delstatene i USA og Uruguay.

   ICN Special Vienna United Nations Report – Major Breakthrough?:
   http://www.youtube.com/watch?v=xNshk6XP-nk

 36. mars 15, 2014

  Ian Dunt, redaktør for Politics.co.uk:
  «Russia has replaced America as the world’s drugs policeman. As the West and Latin America gradually submit to the logic of drug law reform, the hardcore rump of anti-drugs states, mostly from Asia and the Middle East, are likely to become even more vociferous in their opposition.

  Russia is their leader, a new world policeman for the 21st Century. There is no reason to believe it will be more successful in this endeavour than America before it.» http://www.politics.co.uk/blogs/2014/03/14/russia-has-replaced-america-as-the-world-s-drugs-policeman

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151832812687461

 37. mars 15, 2014

  NTB: «Verdens kamp mot narkotika er rammet av en rekke tilbakeslag, melder FNs sjef for narkotikabekjempelse. Både konferansens deltakere og eksperter er uenige om hvordan problemene best kan takles. Blant annet er det flere som går inn for at lettere stoffer som hasj og marihuana legaliseres slik at markedet for kriminelle bander undergraves.»

  Meldingen fra NTB er bla. publisert hos Klassekampen: http://www.klassekampen.no/article/20140314/NTBU/16593955

 38. mars 15, 2014

  FNs toppmøte i Wien, 13. mars 2014:

  Statement from Norway:
  «We need an open and bold debate and acceptance of more flexible solutions in compliance with the drug conventions. The conventions are the most important international tool we have to counter The World Drug Problem. To safeguard their value and importance it is a responsibility for every Member State and relevant parties not to put to a risk the conventions in any direction, neither by violating them nor by trying to choke upcoming and legitimate discussions.

  I hope and I believe that we can ensure a fruitful outcome of the UNGASS in 2016 the preparations must be based on transparent discussion and inputs and participation from all relevant actors within and outside the UN system, including civil society. And unlike the Joint Ministerial Statement we now are discussing, the process hopefully will end up in a much more focused and forward-looking statement.» http://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_57/HLS/Statements/Fri_14th_AM/02_Norway_140314_am.pdf

  • mars 28, 2014

   High-Level Segment of 57th Session of the Commission on Narcotic Drugs, Vienna, 13 March 2014 – Astrid Nøklebye Heiberg (H), Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet – Statement by Norway:

   «With respect for the costs and all those suffering from drug related problems we need to better from now on. And that is also part of our shared responsibility.

   What really concerns is the high homicide rates and widespread violence some regions have faced due to drug trafficking.

   Is this acceptable, does it indicate more of the same or do we see a need for change? – is it a success or a failure?»

   «The preparations must be based on transparent discussion and inputs and participation from all relevant actors within and outside the UN system, including civil society.»

   «The conventions are the most important international tool we have to counter The World Drug Problem. To safeguard their value and importance it is a responsibility for every Member State and relevant parties not to put to a risk the conventions in any direction, neither by violating them nor by trying to choke upcoming and legitimate discussions.» http://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_57/HLS/Statements/Fri_14th_AM/02_Norway_140314_am.pdf

   «The preparations must be based on transparent discussion and inputs and participation from all relevant actors within and outside the UN system, including civil society.»

   «The conventions are the most important international tool we have to counter The World Drug Problem. To safeguard their value and importance it is a responsibility for every Member State and relevant parties not to put to a risk the conventions in any direction, neither by violating them nor by trying to choke upcoming and legitimate discussions.» -Astrid Nøklebye Heiberg (H) Norge, FN, 13.3.2014.

   Ståle Nygård:
   «På bakgrunn av disse erkjennelsene, og uttalelser av Norge, med disse formaningene, så er det hevet over enhver tvil at vårt Storting og våre politikere og politiske partier har et særskilt stort ansvar, og er forpliktet av våre internasjonale avtaler, til å følge Norges FN-spor, og legge tilrette for- og delta i en åpen debatt som tar sikte på å ta stilling til om kostnadene forbundet med narkotikatrafikken er akseptable, og erkjenne konsekvenser av konklusjonen, med særskilt hensyn til volden og drapene som er del av denne trafikken.»

 39. mars 15, 2014

  FNs toppmøte i Wien, 13. mars 2014, Uruguay:
  «It is very important for Uruguay to engage in this open and fruitful dialogue to find alternative ways to achieve the health and welfare of our fellow citizens through a balanced approach.

  We urge UNODC cooperation with all UN agencies to promote human rights within the drug control system in a resolution on UNGASS. We must accept the possibility of change in international law. Even though the drug problem is a global phenomenon, it has some national specificities that must be recognised. A broad and fruitful debate is needed on various models. We should persuade policy makers to open dialogue, have a balanced approach.»

  Urugay 11. mars: «There is need for strong leadership. We need to review and update international instruments. We need to admit we have had policy that has not given us the result we need. We need to have a humanist approach and public health to effective control drug and not based on criminal law as we have in many years. Not to take the challenge and act will be an unforgettable error with the weak of our society been affected. We cannot be doing the same thing the same way over and over and expect a different result.»

 40. mars 8, 2014

  Den illegale handelen med narkotika bidrar til kvinnedrap i Mellom-Amerika. 50-100 000 mennesker er drept i «krigen mot narkotika» bare i Mexico de siste årene. Redd Barna skrev i 2011: «Både voksne og barn er fanget i kampen mellom de ulike narkokartellene, og myndighetenes kamp for å nøytralisere dem, etter at meksikanske myndigheter gikk til aksjon for å få stoppet den organiserte kriminelle virksomheten.»

  Cannabis blir i liten grad illegalt importert fra Mellom-Amerika til Norge, det meste av hasjen som smugles hit kommer fra Marokko.

  New York Times meldte i 2012 at «krigen mot narkotika», myndighetenes forsøk på å bekjempe organisert kriminalitet, nå også gjelder Afrika.

  Det at myndighetene går inn med våpen for å bekjempe kriminaliteten er fordi de ikke kan la organisert kriminelle organisasjoner bli rikere og sterkere enn staten, for da overtar de all makt. Lignende det man så mellom myndighetene/mafia under alkoholforbudet.

  Tilbakemeldinger om utviklingen viser at myndighetene er i ferd med å tape krigen i Mellom-Amerika.

  New York Times skriver: «The effort in Africa is still at the beginning stages. But the problems there are the same – and growing.»

  Norge har ett ansvar både i forhold til Mellom-Amerika og Afrika.
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/638774842861928

 41. mars 5, 2014

  FN (UNODC) inviterer til pressekonferanse om revisjon av den internasjonale konvensjonen, 13-14. mars.

  De ønsker også at pressen skal dekke hva som skjer under kommisjonens møte 17-21. mars.

  Vi får håpe at det vil være norske journalister til stede som kan rapportere om utviklingen.

  http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2014/unisma46.html
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151832812687461

  • mars 11, 2014

   Yury Fedotov, direktør for FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), sier det er opp til medlemslandene å bestemme hva som må gjøres, og hvordan de forholder seg til den internasjonale konvensjonen.

   «Men, som leder for UNODC, må jeg si at legalisering ikke er en løsning på (verdens) narkotikaproblem» sa han til journalister i forkant av et stort internasjonalt møte om saken i Wien 13-14 mars (om legalisering i Urugauy, Colorado, Washington og den nederlandske modellen).

   Som leder for UNODC er han forpliktet til å si dette, og han har rett i at «verdensproblemene» ikke blir løst ved at enkelte land/stater ikke forholder seg til konvensjonen – selve konvensjonen må endres og få et nytt rammeverk (som ikke styres av forbudspolitikk).

   Pressens oppgave er å være kritiske. Det blir interessant å høre hva som kommer ut av toppmøtet i Wien, om journalistene ukritisk videreformidler det som blir sagt, eller om det vil bli stilt kritiske spørsmål til dette utsagnet. http://in.reuters.com/article/2014/03/10/un-drugs-idINDEEA290G720140310

   http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151832812687461

 42. februar 20, 2014

  Den internasjonale debatten, også i FN, handler ikke bare om lovliggjøring av cannabis, men cannabis er det mest brukte rusmiddelet (også i Norge), og hvordan cannabis skal reguleres må diskuteres i en egen debatt. Slik de har gjort det i de landene/statene hvor de har lovliggjort og regulert cannabis.

  I Norge debatteres «narkotika», og det skyldes at vi i lovverket ikke skiller mellom stoffene. Hasj og heroin er like farlig og skal behandles likt – og det blir helt feil.

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151868852717461

 43. februar 10, 2014

  A Mexican drug cartel’s rise to dominance.
  Written by: Theunis Bates, senior editor at The Week’s print edition.

  The Sinaloa cartel is now the world’s biggest supplier of illegal narcotics. How did it become so powerful?

  The city’s Crime Commission has branded Sinaloa’s elusive leader, Joaquín Guzmán, also known as El Chapo (or Shorty), Public Enemy No. 1 — a title last held by Al Capone. «What Al Capone was to beer and whiskey,» said commission member Arthur Bilek, «Guzmán is to narcotics.»

  Sinaloa can be exceedingly brutal — it left 14 severed heads in iceboxes outside a mayor’s office in the northern Mexican city of Nuevo Laredo in 2012. But compared with other cartel leaders, El Chapo is a practical businessman who prefers «bribe over bullet.» He invests millions in corrupting police and government officials in Mexico rather than intimidating them with violence. http://theweek.com/article/index/255503/a-mexican-drug-cartels-rise-to-dominance

  Se også: http://anitanyholt.no/samfunn/mexico
  http://anitanyholt.no/samfunn/latin-amerika-krever-endring-av-fn-avtalen-for-a-regulere-markedet-og-stoppe-krigen-mot-narkotika

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151832812687461

 44. februar 7, 2014

  President Jose Mujica er nominert til årets Nobels Fredspris fordi staten har legalisert og forsøker å få kontroll over cannabismarkedet i Uruguay.

  “Despite an avalanche of global criticism, in late December Uruguay became the first country in the world to fully legalize the production and sale of the popular herbal drug. Under the new law, which comes into full effect in early April, Uruguayans will have several options to gain access to it.

  The president of Uruguay has been nominated for this year’s Nobel Peace Prize. According to his advocates, José “Pepe” Mujica’s much talked-about marijuana legalization is in fact “a tool for peace and understanding.”

  For the second year in a row, the Drugs Peace Institute, which has supported Mujica’s marijuana legalization drive since 2012, insisting that the consumption of marijuana should be protected as a human right.” http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151847753987461

 45. januar 29, 2014

  Siste nytt fra FN om endring av det internasjonale lovverket:

  Refleksjoner fra Commission on Narcotic Drugs (CND) møte 14. januar 2014.

  «Er de tre narkotikakonvensjonene fortsatt hjørnesteinen i verdens narkotikakontrollsystem?

  FNs medlemsland er nå i ferd med å utforme en forent ministererklæring for det kommende toppmøtets gjennomgang av verdens tilbakemeldinger om narkotika – til narkotikakommisjonens møte i mars.

  På det siste intersesjonsmøtet kom det fortvilte varianter av «vi har allerede gjort dette … denne teksten i den politiske erklæringen diskuterte vi i fjor … dette avsnittet er allerede avgjort ved konsensus.»

  En årsak til gjennomgangen av tidligere avtalt utforming av tekst var fordi nye delegater var til stede på møtet, fordi medlemskap i CND endres årlig. Det er interessant at Venezuela og Argentina var blant de mest høylytte delegasjonene fra Latin-Amerika, selv om de offisielt ikke er blant de 53 medlemmene av CND – har de rett til å delta som «states parties» til den internasjonale narkotikakonvensjonen.

  Etter flere intersesjonsmøter i 2013, hvor en litt annen gruppe av delegater har debattert omstridte punkter i forslaget til den forente ministererklæringen, har mange representanter uttrykte vantro over at de skulle gjøre alt på nytt, og komme til en ny enighet med nye kolleger. Dette er en episk innsats gitt de ulike politiske blokker og ideologiske splittelse, noe som gjorde oppgaven for den nye styreformann – Ambassador Khaled Abdel-Rhaman Shamaa fra Egypt – svært utfordrende. Ordstyreren gjorde en god jobb i en vanskelig situasjon, diskusjonen inneholdt vittigheter og ironiske observasjoner.

  Delegatene fikk bare gått igjennom 16 avsnitt (avtale om rundt halvparten av disse) av utkastet med 42 punkter (med underpunkter lagt til i løpet av fjorårets møter).

  Venezuela og Guatemala, hvis representanter dominerte diskusjonene, kommenterte konsekvent lengden og gjentakelsene i erklæringen, som er uutholdelig lesing på engelsk og enda verre for de som ikke har engelsk som morsmål. De ønsket å slette hele avsnitt eller å forkorte teksten for å gjøre den mer konsis. Den venezuelanske delegaten, som grep inn på nesten alle punktene, understreket at «problemet har endret seg», og foreslo en rekke nye språklige utforminger (siden den opprinnelige teksten, basert på 2009 Politisk erklæringen om narkotika, var «utdatert» og «utilstrekkelig for arbeid med de moderne problemer»).

  Tidlig i forhandlingene, utfordret hun den avtalte utformingen av teksten, som beskriver den internasjonale narkotikakonvensjonen som «hjørnestein» av narkotikakontrollsystemet, og foreslo i stedet å bruke ordet «rammeverk». Dette kan virke som en liten endring – men det åpnet opp for en lang debatt som tillot medlemslandene å komme med meninger for behovet for enten endring eller forsterkning av det eksisterende systemet. Denne debatten symboliserte de ideologiske skillelinjene i rommet.

  Land som ønsker å beholde «hjørnesteinen» – og dermed maksimere betydningen av de internasjonale narkotikakonvensjonene – var Frankrike, Canada, Russland, Storbritannia og Kina. For Venezuela (og andre, for eksempel Uruguay) innebærer ordet «rammeverk» større fleksibilitet, samtidig som de også anerkjenner betydningen av andre relevante konvensjoner og traktater (inkludert de for menneskerettigheter og folkehelse).

  På et tidspunkt kommenterte ambassadør Shamaa at han følte det «som han deltok på et litterært samfunnsmøte», når den ene delegaten etter den andre drøftet etymologi og definisjoner av ordene hjørnestein og rammeverk på sine egne språk – med Marokko som pekte på at det ikke er synonymt på arabisk, og Guatemala som henviste til strukturen i Maya-templer. Til slutt kom representanten fra Egypt opp med «foundation» som et kompromiss, etter at han hadde sjekket de arabiske oversettelsene. Saken ble til slutt lagt på hyllen frem til et senere møte.

  Selv om denne tilsynelatende endeløse diskusjonen over ord og uttrykk kan være utmattende for mange nære CND observatører, avslører det den sanne politiske debatten. Den forsiktige forhandling om ord og uttrykk understreker viktigheten av selve prosessen til medlemslandene, inkludert hvordan å finne enighet om et politisk ladet tema innenfor det ideologisk mangfoldig transnasjonale samfunnet.»

  Oversatt (med google translate) fra:
  http://idpc.net/blog/2014/01/are-the-three-drug-conventions-still-the-cornerstone-of-the-world-drug-control-system

  Se også:
  «FNs generalforsamling om narkotika vil bli holdt i New York i 2016, der myndighetene vil ha mulighet til å vurdere den internasjonale narkotikakontrollpolitikken.»
  http://idpc.net/blog/2013/12/disagreement-over-meaningful-involvement-of-civil-society-at-eu-drug-meeting

  LUHM:
  Norge er ikke nevnt.
  Vi vet fortsatt ikke hvem som representerter Norge.

  Det positive er at Norge iallefall ikke er nevnt sammen med Frankrike, Canada, Russland, Storbritannia og Kina, som ønsker å opprettholde den gamle konvensjonen og forbudspolitikken.
  Oversatt (for det meste) med google translate fra:
  http://idpc.net/blog/2014/01/are-the-three-drug-conventions-still-the-cornerstone-of-the-world-drug-control-system

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151832812687461

 46. desember 17, 2013

  The International Centre on Human Rights and Drug Policy
  10. desember 2013, by Damon Barrett, HRDP Co-Director.

  Human Rights Day 2013 – Time to Face up to One of the Key Human Rights Challenges of our Time

  In 2016, almost a quarter of a century after the Vienna Declaration and over half a century after the adoption of the 1961 UN single Convention on Narcotic Drugs, there is a chance to change direction. A second UN General Assembly Special Session on Drugs has been scheduled, pressed by Latin American governments that can no longer tolerate the death toll and damage to human security the current system has generated.

  At the 2016 summit human rights must be central to any evaluation of the drug control system. As usual many states will resist and will claim that human rights are not relevant to drug control. This is false. http://www.hr-dp.org/contents/749
  http://www.huffingtonpost.co.uk/damon-barett/human-rights-day_b_4411740.html

 47. desember 12, 2013

  VG: «Uruguays legalisering av produksjon og salg av marihuana krenker folkeretten, mener FN-organet som overvåker internasjonale traktater om narkotika.» http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10141108

  Latin-Amerika krever endring av FN-avtalen for å regulere markedet og stoppe krigen mot narkotika. I 2016 skal FN ta stilling til om konvensjonene skal endres. Flere og flere land innrapporterer til FN om uheldige konsekvenser ved krigen mot narkotika. Det er derfor viktig at alle land innrapporterer negative konsekvenser ved forbudspolitikken frem til 2016. Prosessen må sees i sammenheng med hva som skjer i USA, Mexico, Uruguay og flere andre steder. http://luhm.no/?p=1707

  International Narcotics Control Board tilhører FN. Det er helt naturlig at FN gir en respons på det som har skjedd i Uruguay (på samme måte som de offisielt klaget da Colorado og Washington legaliserte innenfor sine delstater i USA), det ville vært mer rart om de ikke hadde gitt lyd fra seg. http://incb.org/documents/Publications/PressRelease/PR2013/press_release_111213.pdf

  FN er fortsatt bundet av den internasjonale avtalen, selv om Uruguay har sagt at de ikke ønsker å rette seg etter det lenger.

  INCB er rette instans for å gi tilbakemelding fra FN, og det har de gjort ut i fra mandatet de har.

  Article 9 of the Single Convention provides that the Board shall endeavour to:
  – Limit the cultivation, production, manufacture and use of drugs to an adequate amount required for medical and scientific purposes;
  – Ensure their availability for such purposes; and
  – Prevent illicit cultivation, production and manufacture of, and illicit trafficking in and use of, drugs.

  Det er viktig å merke seg at Global Commission on Drug Policy
  nevner INCB i sin liste over prioriterte punkter:

  9. Oppfordre folkehelsens organer innen FN-systemet om å fremme respons på narkotikabruk og relaterte skader og for å fremme evidensbaserte tiltak. Andre organer, inkludert International Narcotics Control Board, bør underlegges uavhengig ekstern gjennomgang for å sikre at politikken de fremmer ikke forverrer samfunnets helse og sikkerhet. http://anitanyholt.no/samfunn/gcdp

 48. desember 5, 2013

  José Carlos Campero, Ricardo Vargas, Eduardo Vergara, mai 2013.
  «From Repression to Regulation – A Latin American Proposal for Reform of Drug Policies»: http://library.fes.de/pdf-files/iez/10044-20130614.pdf

  «The war on drugs has failed. New ways of tackling the problems created not only by drug trafficking but also by the prohibitionist policies and the international regime implemented for decades to fight it are urgently needed.

  Regulation of the whole value chain (production, trade, and consumption), differentiated according to drug type and informed by scientific evidence, would help reduce harms to consumers and third parties and would deprive organized crime groups and other illegal actors of a large proportion of their profits.

  The complexity of implementing such regulations can be addressed if there is a clear commitment on the part of the international community, and in particular of countries that, like Germany, have development policies affecting producer and transit countries. These policies can be adjusted to help implement and enforce the regulations proposed here.»

  «By and large the health and addiction risks and the harms associated with cannabis and its derivatives are no worse than those associated with tobacco and alcohol. We therefore propose that cannabis regulation should follow best practices learned from the regulation of tobacco and alcohol: Cannabis products should be legally available and be subject to quality control at production and point of sale. Consumption should be taxed to maximize tax revenue for the given market and consumption of smoked cannabis in public places should be prohibited. Self-production for self-consumption should be permitted within certain parameters. Commercial producers should be required to register not only for the purposes of quality control but also in order to prevent diversion of production for illegal uses and in order to enable proof of legitimate production when confronted with law enforcement agencies.

  The international control regime for cannabis should allow countries to choose individual cannabis policies, with the exception that production should be registered so that international trade flows of cannabis products can be monitored and controlled, avoiding diversion of production into illegal markets and into countries with a prohibition regime. The policies proposed would destroy most of the illegal cannabis markets in the countries that adopted them, leading to a significant reduction in the income of organized crime and other illegal actors. Inso far as illegal cannabis sales are the entry point for cannabis consumers for the consumption of harder drugs, the creation of legal sales outlets for cannabis would keep consumers of this particular drug away from the illegal markets and criminal groups.»

  «The necessary debate in Latin America has begun, with several presidents calling for reforms. It is time for the EU and Germany to act and engage in this debate over new approaches, given that the current repressive system’s unintended (and at times intended) consequences run counter to the objectives of Germany’s and the EU’s own health, security, foreign, and development policies, to name only these. Legalizing and regulating cannabis sale and consumption and decriminalizing consumption of other drugs would be important steps toward reforming drug policies at the domestic level.»

  BOKUTGIVELSE – mai 2013
  José Carlos Campero, Horacio Barrancos, Ricardo Vargas, Eduardo Vergara, Daniel Brombacher, Heino Stöver, Maximilian Plenert
  «From Repression to Regulation: Proposals for Drug Policy Reform»: http://dl.dropboxusercontent.com/u/64663568/library/Ebert-from-repression-to-regulation.pdf

  «From repression to regulation: Proposals for reform policies on drugs» is the title of the book published by the Program on Regional Security Cooperation in the Friedrich Ebert Foundation. The central argument is that in order to control the drug trade is necessary to establish regulations thereto, as it is clear today that the anti-drug policies implemented so far have not yielded the expected results and have generated even more damage.»

  «The large book of over 400 pages is the result of several years of work of the Observatory of Organized for Latin America and the Caribbean and the many debates among three renowned Latin American experts Crime: – Jose Carlos Campero (Former Vice Minister of Bolivia), Ricardo Vargas (Consultant to the Netherlands and Transnational Institute Director of Acción Andina Colombia) and Eduardo Vergara (Director of Affairs in South and Latin American Observatory of Drug Policy, based in Chile). Child Hans Mathieu and Catherine were the editors.

  The ideas and suggestions presented in this book were presented by the authors in the European Parliament, the European Commission, the Chamber of Deputies of Mexico and in various international forums in Europe and Latin America.» http://www.asuntosdelsur.org/libro

 49. oktober 23, 2013

  DJ Camilo Lara, the man behind the music, is also fiercely political, a reflection of what’s currently happening in Mexico.

  The cutting lyrics: ‘we’re all victims of a confiscated state/with a government mixed up in drug profits/this is a rotten nation with a wounded population.’
  SE DENNE: http://youtu.be/5fIkNzorfOs

  After the death of his son, poet Javier Sicilia gave voice to the anguish of the Mexican people—and started a powerful movement of moral indignation against the senseless slaughter of the war on drugs. http://www.yesmagazine.org/people-power/poet-javier-sicilia-an-uprising-of-drug-war-victims
  http://reason.com/blog/2011/08/12/a-mexican-poet-gets-to-the-hea

  So when Mr Sicilia, who also contributes to the Mexican news magazine Proceso, called for a series of simultaneous marches around Mexico to protest against the violence earlier this month, people responded.

  Thousands took to the streets in Mexico City, around the country and even outside some Mexican embassies with the rallying cry “Estamos hasta la madre!”, a colloquial expression meaning “enough is enough”. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-13141263

 50. oktober 23, 2013

  Nils Christie tar opp organisert kriminalitet som et internasjonalt problem “hvor bensinen, det som driver det, er narkotikaen”. Han sier “det som tas opp til diskusjon har relevans til det som skjer i det internasjonale maktperspektiv om disse forholdene”. Og at “vårt reguleringssystem bidrar til krigen i Mexico“.

  “Vi må kunne be om å få en vurdering av omkostningene, ved på den ene siden forsøkene på kontroll, og på den annen side at vi har drevet så mye av den svarte økonomien, så mye av pengene under jorden, så det har blitt et helt ustyrlig system.” http://anitanyholt.no/samfunn/normalisering02

 51. oktober 3, 2013

  International Centre for Science in Drug Policy:
  New research shows war on drugs has failed to reduce supply of and access to illegal drugs internationally

  September 30, 2013 – A new study published in the British Medical Journal Open finds that the prices of illegal drugs have generally declined while their purity has increased over the past twenty years, raising questions about the effectiveness of international law enforcement efforts to reduce drug supply. Researchers from the International Centre for Science in Drug Policy reviewed two decades of global drug surveillance data, finding that the supply of major illegal drugs has increased, as measured through a decline in the price, while there has been a corresponding general increase in the purity of illegal drugs.

  The study found that:

  – With the exception of powder cocaine, the purity and/or potency of illegal drugs in the U.S. generally increased during the study period.
  – The price of illegal drugs, with few exceptions, generally decreased globally.
  – Seizures of cannabis, cocaine, and opiates generally increased in major drug production regions and major domestic markets.

  Reactions from the international community:
  http://www.icsdp.org/media/press_releases/pressrelease-supplyreduction.aspx

  “In response to a study like this, policymakers often say ‘drugs are harmful so they must be kept illegal’. What they fail to consider is, as this and other research suggests, that drugs are more harmful – to society, individuals, and the taxpayer – precisely because they are illegal. Some European countries have taken steps to decriminalize various drugs, and these types of policies should be explored in Latin and North America as well.”
  – Fernando Henrique Cardoso, former President of Brazil and Chair of the Global Commission on Drug Policy (Brazil)

  “The punitive prohibitionist approach to global drug control has proven remarkably costly, ineffective and counter-productive. It has generated extraordinary levels of violence, crime and corruption while failing entirely to reduce the availability and use of psychoactive drugs. Fortunately a growing number of governments now recognize that drug policies grounded in science, health and human rights can produce better results, at lower cost, than persisting with futile prohibitionist efforts.”
  – Ethan Nadelmann, Director, Drug Policy Alliance (United States)

  The temporal relationship between drug supply indicators: an audit of international government surveillance systems: http://www.icsdp.org/Libraries/doc1/All_Website_Full_Study.sflb.ashx

 52. september 27, 2013

  March 2014: The UN Commission on Narcotic drugs meets in Vienna for its annual gathering including the 5 year half way review of the current 10 year drug strategy (very much rooted in the status quo that the OAS report is critiquing).

  2016: The United Nations General Assembly has convened a special session on drugs in 2016, at the behest of the same Latin countries that instigated the OAS drug review process. The OAS reports will doubtless be a major shaping influence on the UNGASS preparations and discussions.

  The OAS Report:
  http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-194%2F13

 53. september 26, 2013

  The «war on drugs» has not been won, Colombian President Juan Manuel Santos told the United Nations on Tuesday, exhorting the world body to add teeth to a special session on drugs in 2016. http://www.nytimes.com/reuters/2013/09/24/world/americas/24reuters-un-assembly-colombia.html?_r=5&

  Colombian President Juan Manuel Santos told the United Nations yesterday that the war on drugs has failed, and that governments and the UN need to discuss more effective drug policy alternatives. Drug policy reform will be a major focus at the UN General Assembly this week, with at least four heads of state expected to call for major global drug policy reform.

  Drug Policy Alliance skriver:
  Santos also said we need policies free from ideology and politics, and that the OAS report [which considers marijuana legalization and outright recommends decriminalization] should guide the UN’s future discussions. President Laura Chinchilla of Costa Rica echoed Santos saying that the war on drugs has failed, and that we need new strategies based on health, human rights and harm reduction.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151937615834245

 54. september 26, 2013

  Guatemalan President Otto Pérez Molina just used his speech at the United Nations General Assembly to call for major drug policy reform. He specifically praised the citizens of Colorado and Washington for voting to legalize marijuana, and President Obama for his decision to allow the states to move forward. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151939928374245

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/550656155007131
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151586146632461
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=350116961743270

 55. september 26, 2013

  Norges prioriteringer til FNs 68. generalforsamling:
  «Videre skal vi være en aktiv støttespiller for Mexicos resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetene i kampen mot terrorisme. (..) Arbeidet med resolusjonen om narkotika, som fremmes av Mexico, vil bli videreført. Norge vil fremme tiltak for å bekjempe grenseoverskridende organisert kriminalitet og narkotikahandelens evne til å undergrave stabilitet og utvikling.» http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/fn/prioriteringer_gf68.html?id=735364

  Tidligere president Vicente Fox, Mexico City har sagt at «Mexico kan komme til å legalisere cannabis i løpet av de neste fem årene.»

  President Enrique Pena Nieto, som tiltrådde i fjor, har vært motstander av forslaget, men har sagt at avgjørelsene tatt i USA, av delstatene Washington og Colorado om å legalisere rekreasjonell bruk av cannabis, har satt ham på andre tanker.

  Reuters spurte den tidligere presidenten om cannabis vil bli legalisert når presidentens periode utløper i 2018. Han svarte: «I think it’s going to happen much sooner. Once California gets into this, Mexico is going to be obligated to speed up its decision process.» http://luhm.no/?p=1721

  25. september 2013:
  Senior officials in the Party of the Democratic Revolution, which runs Mexico City, say the party could put forward a proposal to relax marijuana laws in the capital later this year.
  http://www.reuters.com/article/2013/09/26/us-mexico-drugs-idUSBRE98O19A20130926

 56. september 21, 2013

  Det blir interessant å følge med på hva som blir sagt i FN 24. september – 1. oktober om krigen mot narkotika, og cannabis spesielt:

  This September, the world gathers again in New York to tackle humanity’s most intractable problems at the 68th annual session of the United Nations General Assembly.

  During its General Debate, 193 UN Member States meet to discuss the steps necessary to improve the lives of people everywhere.

  Questions on vital issues including peace and security, sustainable development, environment, humanitarian assistance and human rights, will be addressed.

  20 September 2013,
  United Nations, General Assembly, First report of the General Committee

  41. The situation in Central America: progress in fashioning a region of peace, freedom, democracy and development.
  In accordance with decision 60/508, this item remains on the agenda for consideration upon notification by a Member State.

  F. Promotion of justice and international law
  72. Report of the International Court of Justice.

  H. Drug control, crime prevention and combating international terrorism in all its forms and manifestations
  108. Crime prevention and criminal justice.
  109. International drug control.
  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F68%2F250

  General Debate: 24 September – 1 October 2013
  This site offers access to the speeches of the Member States delivered from the UN Headquarters in New York.

  The list of speakers will be posted daily and will be searchable by date or country/entity.

  On the opening day, 24 September 2013, the list of speakers will be made available at 9:00 a.m.

  The live debate will be available on the UN Webcast: http://webtv.un.org on 24 September and 25 September; from 26 September the live streaming will also be available from this page: http://gadebate.un.org

  Se også:
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/550656155007131
  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151586146632461

  • september 21, 2013

   Ståle Nygård skriver:
   «Videre skal vi være en aktiv støttespiller for Mexicos resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetene i kampen mot terrorisme. (..) Arbeidet med resolusjonen om narkotika, som fremmes av Mexico, vil bli videreført. Norge vil fremme tiltak for å bekjempe grenseoverskridende organisert kriminalitet og narkotikahandelens evne til å undergrave stabilitet og utvikling.» http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/fn/prioriteringer_gf68.html?id=735364

   Blir vanskelig for Norges Fredsråd som har et mandat der de skal rapportere fra FNs generalforsamling, men sier de ikke driver med narkotikapolitikk og derfor ikke rapporterer noe ift det. De sier de driver med fredspolitikk og ikke narkotikapolitikk, og at narkotikapolitikk derfor ikke er del av deres virke. Er veldig spent på hvor lenge de vil tviholde på den tilnærmingen. Mest sannsynlig vil de nok denne gangen i steden vise til ressursmangel, slik man gjør når det er noe man ikke ønsker mene noe om. Veldig trist da, at Norges Fredsråd på denne måten holder hele fredsbevegelsen i Norge utenfor prosessen som nå er i full gang. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437423502970130

   David Nutt oppfordret flere ganger i sitt foredrag hos SIRUS/SERAF i våres Norge til å ta føringen i reformprosessen i FN i kraft av vår posisjon og renome som fredsmeglernasjon.

 57. september 16, 2013

  Menneskerettighetsorganisasjoner deltar
  Of particular note, a synergy developed between human rights groups and drug policy-oriented groups. The human rights groups began the section on the promotion and protection of human rights in the final civil society declaration with twelve points on the linkages between drug policy and human rights.

  A Letter to the Presidents on that topic was signed by 50 human rights and drug policy groups, highlighting the urgency of putting human rights protection at the center of the drug policy debate in the Americas.

  More than 160 civil society organizations from Mexico, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua and the United States, sent an open letter to the OAS General Assembly calling for alternatives to the “war on drugs” that guarantee respect for human rights.

  And of particular significance, Human Rights Watch released a statement calling for the decriminalization of personal use of drugs and for interpreting the conventions, and where necessary, revising them, to ensure that governments are not discouraged from adopting policies to reduce the human toll of the current approach. The challenge now is for the human rights and drug policy NGO communities to deepen the collaboration that was initiated in Antigua. http://www.wola.org/commentary/drug_policy_and_human_rights_groups_unite_in_support_of_drug_policy_reform_at_the_oas

  Steve Rolles (Transform senior policy analyst) will be joining Ethan Nadlemann from the Drug Policy Alliance , Jose Miguel Vivanco from Human Rights Watch and Fernado Belanzauran MP, presenting on models for regulation of cannabis in the Mexican House of Deputies on September the 26th.

  Lisa Sanchez (coordinator for the MUCD/Transform: Drug Policy Reform in Latin America project) will be joining Jose Miguel Insulza (Secretary General of the OAS), Joao Gulao (National Drug Coordinator of Portugal), Diego Canepa (Minister for the President of Uruguay) and others presenting on drug policy reform around the world in the Mexican Senate on September the 27th.

  Ståle Nygård:
  «Paraplyorganisasjonen for fredsbevegelsen i Norge, Norges Fredsråd, har ikke engang anerkjent problematikken. De sier de driver med fredsarbeid og ikke narkotikapolitikk, og vil derfor ikke mene noe om en av hovedårsakene til at kriger trekker ut i tid, og en av de største menneskerettslige utfordringene vi står overfor.»

  «Synd at ikke Støre skal dit. Han kunne jo bare slengt «rusmeldingen» i bordet! Den er jo laget av eksperter og har har tatt sju år å kopiere opp fra den forrige! Nulltoleranse og «rusfrihet», halleluja.»
  http://www.facebook.com/stale.nygard/posts/577636802282132

 58. august 4, 2013

  Uruguay’s president will give a speech at the United Nations next month
  Not surprisingly, the United Nations has already been throwing a fit at the possibility of an entire country legalizing cannabis.
  To defend his nation’s move towards a more just policy, President Mujica will give a speech to the United Nations in September to explain why his country is taking the right approach in liberalizing their cannabis policies.
  http://thejointblog.com/president-of-uruguay-to-defend-cannabis-legalization-at-united-nations

 59. juni 6, 2013

  Open Letter to the Governments of the region present in the OAS General Assembly, Antigua, Guatemala – June 2013

  The undersigned organizations welcome the open debate on drug policies that have driven some countries of Latin America in recent months. General Assembly to be held in the former will be an opportunity to discuss the limits and harms of existing policies and the possible adoption of alternatives.

  It is urgent to protect human rights at the center of the debate on drug policy in the Americas.

  From a policy perspective it is also clear today that the international human rights obligations should prevail over those who have acquired on psychoactive substances prohibited or controlled. This is due to international commitments in human rights law ranks higher, as the duty of states to respect human rights is a mandate that is based in the United Nations Charter, a treaty that predominates over any another convention, and also the principle of the duty of states to respect human rights has been considered by many as a standard indoctrinators Ius cogens or peremptory norm of international law, which does not support an agreement to the contrary.

  Therefore, the international drug law should be understood and interpreted, and if necessary adapted, in a manner that is consistent with international human rights obligations. The guiding principle of policy should always be centered on the citizen, and the protection of their rights.

  We call on the governments of the Americas to strengthen their commitments to human rights against drug policy, and to that extent, discuss and rethink existing initiatives, in order to place human rights in the center of the debate.
  http://dl.dropboxusercontent.com/u/64663568/library/Carta_abierta_drogas_derechos_humanos_ENG.pdf

 60. juni 5, 2013

  «Latin America is raising the issue of legalizing marijuana as the same debate takes place in the United States. Dozens of human rights organizations from Canada to Argentina signed a letter Monday asking for leaders to discuss and rethink the existing initiatives with a view to place human rights in the center of the debate.» http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/latin-american-nations-to-push-at-oas-meeting-for-us-to-try-new-approach-in-drug-fight/2013/06/04/3f38fb1a-ccda-11e2-8573-3baeea6a2647_story.html

  Human Rights Watch 4. juni 2013:
  “National drug control policies that impose criminal penalties for personal drug use undermine basic human rights. To deter harmful drug use, governments should rely instead on non-penal regulatory and public health policies.
  Governments should also take steps to reduce the human rights costs of current drug production and distribution policies. Among the steps should be reforming law enforcement practices and exploring alternatives for legal regulation that would reduce the power of violent criminal groups.”

  Human Rights Watch sa dette i forbindelse med:
  The 43rd General Assembly of the Organization of American States (OAS), taking place in Antigua, Guatemala from June 4 to 6, 2013.
  http://www.hrw.org/news/2013/06/04/americas-decriminalize-personal-use-drugs

  Det er 15 år siden FN forrige gang hadde en gjennomgang av narkotikapolitikken. Norge burde vært med i dette arbeidet, men det ser dessverre ut til at norske myndigheter og organisasjoner så langt har mer å lære enn å bidra med i utformingen av ny verdenspolitikk.
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/502865013119579

 61. mai 23, 2013

  Fagmøte med professor David Nutt hos SIRUS og SERAF, 2013.

  David Nutt viste blant annet til FN-sesjonen i 2016, der FNs narkotikapolitikk skal opp til revisjon, og oppfordret Norge til å bruke tiden frem mot denne datoen til å stille seg i førersete for å endre FNs politikk slik at den åpner for nasjoner til lovlig å kunne regulere sine markeder, der cannabismarkedet spesielt blir trukket frem.
  http://anitanyholt.no/samfunn/tid-for-en-evidensbasert-narkotikapolitikk

  Se også Ethan Nadelmann (DPA) om Norges utvikling i narkotikapolitikken: http://youtu.be/LkfDyH7cbKU

 62. mai 20, 2013

  OAS Secretary General Presents Report on the Drug Problem in the Americas

  The Secretary General of the Organization of American States (OAS), José Miguel Insulza, today issued a stark review of the reality experienced by the countries of the hemisphere in relation to drugs, analyzing the policies implemented in the region to this point and possible scenarios that could develop if the phenomenon is not dealt with in a coordinated manner, during a ceremony in Bogota in which he delivered to the President of Colombia, Juan Manuel Santos, the Report on the Drug Problem in the Americas: Analytical ReportScenarios Report.

  “By delivering this Report today,” said Secretary General Insulza, “we are encouraged by the sincere aspiration, which I now have the privilege of presenting to the entire hemisphere, that this is not a conclusion but only the beginning of a long awaited discussion.»

  The first opportunity to begin the discussion based on the document, which Secretary General Insulza immediately sent to the other 33 OAS Member States, will be the upcoming General Assembly of the hemispheric organization, which will be held in Antigua, Guatemala, from June 4 to 6.

  The Report of The Drug Problem in the Americas has three parts:

  1. Analytical Report:
  http://www.oas.org/documents/eng/press/Introduction_and_Analytical_Report.pdf

  2. Scenarios Report:
  http://www.oas.org/documents/eng/press/Scenarios_Report.PDF

  3. Studies that formed the basis:

  – Drugs and Development:
  http://www.cicad.oas.org/Main/policy/informeDrogas2013/drugsDevelopment_ENG.pdf

  – Drugs and Public Health:
  http://www.cicad.oas.org/Main/policy/informeDrogas2013/drugsPublicHealth_ENG.pdf

  – Drugs and Security:
  http://www.cicad.oas.org/Main/policy/informeDrogas2013/drogasSeguridad_ENG.pdf

  – Legal and Regulatory Alternatives:
  http://www.cicad.oas.org/Main/policy/informeDrogas2013/alternativasLegales_ENG.pdf

  – Production and Supply of Drugs, Pharmaceuticals, and Chemical Precursors:
  http://www.cicad.oas.org/Main/policy/informeDrogas2013/produccionDrogas_ENG.pdf

  – The Economics of Drug Trafficking:
  http://www.cicad.oas.org/Main/policy/informeDrogas2013/laEconomicaNarcotrafico_ENG.pdf

  President Santos 17. mai 2013:
  «This document should be known, publicized and analyzed not only in the hemisphere, but worldwide. We are very pleased, because the quality of the Report is truly exceptional. This was what we wanted, empirical evidence without prejudice, and now the real work begins, which is the discussion at the political level.»
  http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-007

  Se også:
  http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-194%2F13
  http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=%2FMain%2Fpolicy%2Fdefault_ENG.asp

 63. april 11, 2013

  The forty-third regular session of the OAS General Assembly will be held in Antigua, Guatemala, from June 4 to 6, 2013.

  Foreign Minister of Guatemala Proposes «Alternative Strategies for Combating Drugs» as the Central Theme of the 43rd OAS General Assembly.

  «President Otto Perez proposed last year in several forums, and prominently in Cartagena, the need to open a serious dialogue, deep and political and technically well-founded on this issue», said the Guatemalan Foreign Minister, who specifically referred to the work assigned to the OAS during the Summit of the Americas, saying that «the OAS Secretary General has fulfilled very clearly and with great responsibility the mandate given to him.» Foreign Minister Carrera suggested that the report currently being prepared by the OAS should serve as the basis for the discussions that will take place during the Assembly, which is expected to be «a political forum to discuss these alternatives and reflect on what we can do and what we can recommend to Member States to improve the strategies in combating illicit drugs.»

  The Guatemalan Foreign Minister explained that his proposal includes five sub-themes «that allow us to define more clearly the conversation and to identify niches to advance in the fight against drugs.» Among these, he mentioned the strengthening of health systems for the prevention and treatment of drug abuse, including the assessment of what is being done to address this scourge. Second, he referred to the reduction of violence and crime related to narcotics, with the state’s role as the promoter of peace, because “if we have to declare a war it is against violence, and we have to win this war with safer societies,» he said.

  The third sub-theme is how to reduce arms trafficking and money laundering, «which nourish and strengthen drug trafficking and eliminate the state’s ability to control violence.» In fourth place, he said Guatemala wants to analyze the option of legalizing some crops that are important for certain populations, and promote local economic development based on their development. Finally, he mentioned studying the possibility of decriminalizing drug use, which in his view, would help to reduce the prison population. Other issues raised included combating the links between corruption and drug trafficking and the respect for human rights.

  Foreign Minister Carrera added that «the agenda of alternative strategies is not limited, it is a broad and deep agenda,» while also reiterating the importance of considering the principles of humanity and humility when addressing the issue and added that «the solution also involves strengthening the state’s public capacities, thus achieving better solutions.»

  The Foreign Minister concluded his address by inviting all the Foreign Ministers of the hemisphere to attend the meeting. «We hope that the political dialogue in Antigua will be historic, one that marks a before and after in the issue of the war on drugs in the 21st century,» he said.

  http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-062/13

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS