Gå til innhold

The Global Commission on Drug Policy

2012 2 oktober
av LUHM

Den internasjonale kommisjonen er representert av en rekke høytstående politikere og tjenestemenn, blant annet tidligere president i Brasil Fernando Henrique Cardoso, tidligere president i Colombia Cesar Gaviria, FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, tidligere EU høykommissær for felles utenriks-og sikkerhetspolitikk Javier Solana, og UNAIDS direktør Michel Kazatchkine. Norge er representert ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg.

The Global Commission on Drug Policy:
«Forsøk på å utrydde produksjon og kriminalisering av forbruk har ikke redusert narkotikatrafikken og bruk av illegale rusmidler. Skade fra korrupsjon og vold som følge av forbudet overstiger i stor grad skader forårsaket av bruk. Saken er omgitt av frykt og feilinformasjon.»

«Politiske ledere og offentlige personer må ha mot til å si offentlig hva mange av de erkjenner privat, at bevisene på en overveldende måte demonstrerer at undertrykkende strategier ikke vil løse narkotikaproblemet og at krigen mot narkotika har ikke, og kan ikke bli vunnet.»

«Få slutt på kriminaliseringen, marginaliseringen og stigmatiseringen av mennesker som bruker narkotika, men ikke skader andre.»

«Regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet. Denne anbefalingen gjelder spesielt cannabis.»

Drug Policy Alliance skriver at den globale kommisjonen får støtte fra Human Rights Watch og internasjonale Røde Kors. «They join a surprisingly broad coalition that includes groups such as the Red Cross, who said that drug use should not be a crime in a statement to the UN Commission on Narcotic Drugs last year».

Internasjonale Røde Kors, 20. mars 2012:
Gather knowledge on the scale of the drug use epidemic at country level and decide on the proper response accordingly.

Criminalization, discrimination and stigmatization are not such responses. Laws and prosecutions do not stop people from taking drugs.

Human Rights Watch 4. juni 2013:
«National drug control policies that impose criminal penalties for personal drug use undermine basic human rights. To deter harmful drug use, governments should rely instead on non-penal regulatory and public health policies.

Governments should also take steps to reduce the human rights costs of current drug production and distribution policies. Among the steps should be reforming law enforcement practices and exploring alternatives for legal regulation that would reduce the power of violent criminal groups.»

Følgende tiltak må iverksettes av statsledere og FNs generalsekretær, samt FNs kontor for narkotika og kriminalitet, UNAIDS og Kommisjonen for narkotiske stoffer (utdrag):
“Bytt ut ineffektive tiltak som fokuserer på kriminalisering og straff av mennesker som bruker rusmidler med kunnskapsbaserte og rettighetsbaserte tiltak som har vist seg å meningsfylt redusere negative individuelle og samfunnsmessige konsekvenser av narkotikabruk.»

“Alle myndigheter – fra kommunalt til internasjonalt nivå – må anerkjenne den klare svikten i krigen mot narkotika for å meningsfylt redusere forsyningen av narkotika, og dermed bevege seg vekk fra konvensjonelle tiltak av narkotikarettshåndhevelsens «suksess» (f.eks, arrestasjoner, beslag), som ikke fører til positive konsekvenser i samfunnet.»

«Oppfordre folkehelsens organer innen FN-systemet om å fremme respons på narkotikabruk og relaterte skader og for å fremme evidensbaserte tiltak. Andre organer, inkludert International Narcotics Control Board (INCB), bør underlegges uavhengig ekstern gjennomgang for å sikre at politikken de fremmer ikke forverrer samfunnets helse og sikkerhet.»
 

GCDPs representanter
Andre som støtter GCDP
 

Norges tidligere utenriksminister sitter som medlem i den internasjonale kommisjonen. NRK 2.6.2011

Thorvald Stoltenberg mottok «Cannabis Culture Awards» i 2012 i Nederland på vegne av The Global Commision on Drug Policy, og deres arbeid for å endre narkotikapolitikken. Prisen ble utdelt av tidligere statsminister Dries Van Agt. GCDP fikk denne prisen også i 2013.
 

«The upcoming United Nations General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS 2016) is an unprecedented opportunity to review and re-direct national drug control policies and the future of the global drug control regime.»

Fra The Global Commission on Drug Policys pressekonferanse 9. september 2014, i forbindelse med publisering av deres nye rapport Taking Control: Pathways to Drug Policies that Work:

«Lovlig regulering av markedet er å ta kontroll, slik det feks blir gjort med tobakk og akohol. Det er myndighetene som skal ha kontroll ikke organisert kriminalitet.

«Hvis denne debatten var helt ny, og ikke etter 50 år med forbudspolitikk, ville debatten ha vært annerledes. Det ville ikke ha blitt debattert hvordan man får forbudspolitikken til å virke, men hvordan man skal regulere markedet så myndighetene får kontroll. Da ville de som hadde argumentert for å innføre et forbudsregime blitt sett på som en marginal og eksentrisk gruppe.

«Det må skilles mellom de ulike rusmidlene, et lovlig marked kan reguleres på ulike måter. Desto mer skadelig et rusmiddel er desto strengere må restriksjonene være.

Ettersom Portugal-modellen ofte blir trukket frem som løsningsforslag i den norske debatten så var det bra at GCDP på pressekonferansen som ble holdt i forbindelse med UNGASS i 2016 presiserte at Portugals forbudsmodell IKKE er en god løsning for cannabis, men at cannabis må lovliggjøres og reguleres.

 

Se også:
Endring av FN-avtalen (UNGASS)
Norges arbeid frem mot UNGASS 2016

 1. april 20, 2016

  Direktesending fra Global Commission on Drug Policys pressekonferanse i New York, hvor de evaluerer utfallet av UNGASS og kommer med forslag til konkrete tiltak for å sikre en mer effektiv narkotikapolitisk reform i årene fremover.

  Torsdag kl. 14:30 (norsk tid):
  http://library.fora.tv/event/global_commission_on_drug_policy_press_conference/watchlive

  https://www.facebook.com/luhm.no/photos/a.560107057395374.1073741828.122971301108954/1072239302848811

 2. oktober 28, 2014

  UNGASS 2016 preparations: Briefing by the Global Commission on Drug Policy on latest report: https://twitter.com/ungass2016/status/523076139095687169

  Kofi Annan: «We need to strengthen dialogue between world of scientist & world of policy&decision makers»: https://twitter.com/NorwayUN/status/524212074415939584

 3. september 9, 2014

  Oppsummering av det som ble sagt på pressekonferansen:
  Lovlig regulering av markedet er å ta kontroll, slik det feks blir gjort med tobakk og akohol. Det er myndighetene som skal ha kontroll ikke organisert kriminalitet.

  Hvis denne debatten var helt ny, og ikke etter 50 år med forbudspolitikk, ville debatten ha vært annerledes. Det ville ikke ha blitt debattert hvordan man får forbudspolitikken til å virke, men hvordan man skal regulere markedet så myndighetene får kontroll. Da ville de som hadde argumentert for å innføre et forbudsregime blitt sett på som en marginal og eksentrisk gruppe.

  Det må skilles mellom de ulike rusmidlene, et lovlig marked kan reguleres på ulike måter. Desto mer skadelig et rusmiddel er desto strengere må restriksjonene (ikke forbud) være.

  Når det gjelder «harm reduction» så har begrepet vært sterkt knyttet til helse, men det er viktig å få frem at det også gjelder skaderedusering i forhold til tilbudssiden (organisert kriminalitet).

  Det vil ta tid å få kontroll over hele markedet (lovlig marked) og reduksjon i organisert kriminalitet. Bruk bør lovligggjøres, og kontrollapparatet kan fortsatt konsentrere seg om kartellene og organisert kriminalitet.

  Det ble vist til gode resultater fra Portugal og Sveits for løsninger innenfor FN-konvensjonene (heroin) og Nederland, USA og Uruguay som ikke følger FN-konvensjonene når det gjelder cannabis.

  Det at enkelte land/delstater har valgt løsninger som er utenfor FN-konvensjonene gjør det mulig i UNGASS 2016 å finne ut hvor vi står og det vil gi en god sammenligning over hva som virker og ikke.

  GCDP tror ikke at det vil ligge et løsningsforslag for en ny/e konvensjoner/er klart til avstemming i UNGASS 2016, men at det vil være starten på en endring av konvensjonene (red: det kan komme til en avstemming om at konvensjonen må endres og at man starter med å se på muligheten for lovlig produksjon, eksport, import og salg av cannabis).

  De foreslår ikke en løsning for alle land, men at alle land selv skal kunne bestemme hvilke reguleringer, i et lovlig marked, som passer best for dem. Feks. det som blir gjort i Colorado i USA (cannabis) passer ikke for alle andre. Når det gjelder produksjon, markedsføring mm så vil det være ulike ønsker for hvordan det skal reguleres i ulike land.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/738973452842066

 4. september 9, 2014

  The Global Commission on Drug Policy har publisert den nye rapporten:
  «Taking Control: Pathways to Drug Policies that Work»:
  http://static.squarespace.com/static/53ecb452e4b02047c0779e59/t/540da6ebe4b068678cd46df9/1410180843424/global_commission_EN.pdf

  Tidligere presidenter fra Brasil, Chile, Colombia, Mexico, Polen, Portugal og Sveits sammen med Kofi Annan, Richard Branson, George Shultz, Paul Volcker med flere:

  «World Leaders Call For Ending Criminalization of Drug Use and Possession and Responsible Legal Regulation of Psychoactive Substances.»

  Det ble holdt en pressekonferanse i New York. Etter pressekonferansen hadde GCDP et møte med FNs generalsekretær Ban Ki-Moon og FNs visegeneralsekretær Jan Eliasson.

  «The upcoming United Nations General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS) in 2016 is an unprecedented opportunity to review and re-direct national drug control policies and the future of the global drug control regime.» http://www.globalcommissionondrugs.org/new-report-world-leaders-call-for-ending-criminalization-of-drug-use-and-possession-and-responsible-legal-regulation-of-psychoactive-substances-2

  The Global Commission on Drug Policy, 2014:
  Take advantage of the opportunity presented by the upcoming UNGASS in 2016 to reform the global drug policy regime.

  Further exploration of flexible interpretations of the drug treaties is an important objective, but ultimately the global drug control regime must be reformed to permit responsible legal regulation.

  New experiments are needed in allowing legal but restricted access to drugs that are now only available illegally. Ultimately the most effective way to reduce the extensive harms of the global drug prohibition regime and advance the goals of public health and safety is to get drugs under control through responsible legal regulation.

  Allow and encourage diverse experiments in legally regulating markets in currently illicit drugs, beginning with but not limited to cannabis, coca leaf and certain novel psychoactive substances.

  – End the criminalization and incarceration of people who use drugs.
  Criminalizing people for the possession and use of drugs is wasteful and counterproductive. It increases health harms and stigmatizes vulnerable populations, and contributes to an exploding prison population. Ending criminalization is a prerequisite of any genuinely health-centered drug policy.

  – Refocus enforcement responses to drug trafficking and organized crime.
  A more targeted enforcement approach is needed to reduce the harms of the illicit drug markets and ensure peace and security. Governments should deprioritize the pursuit of non-violent and minor participants in the market, instead directing enforcement resources towards the most disruptive and violent elements of the drug trade.

  – Regulate drug markets to put governments in control.
  The regulation of drugs should be pursued because they are risky, not because they are safe. Different models of regulation can be applied for different drugs according to the risks they pose. In this way, regulation can reduce social and health harms and disempower organized crime.

  Forord til rapporten:
  http://www.gcdpsummary2014.com/#foreword-from-the-chair

 5. september 7, 2014

  On Tuesday, September 9, the Global Commission on Drug Policy will release Taking Control: Pathways to Drug Policies that Work, a new, groundbreaking report at a press conference in New York City.

  The Commissioners will then meet with UN Secretary General Ban Ki-Moon and UN Deputy Secretary General Jan Eliasson in the afternoon following the press conference.

  The report reflects a new evolution in the thinking of the Commissioners, who are set to become the most distinguished group of high-level leaders to ever call for far-reaching changes to global drug policy.

  In 2011, the Commission’s initial report broke new ground in both advancing and globalizing the debate over drug prohibition and its alternatives. The Commission’s work has created conditions for not just former presidents but current presidents to speak out as well.

  Recent developments in Latin America and the United States instigated the upcoming UN General Assembly Special Session (UNGASS) on Drugs in 2016, and created an opportunity to lay the foundation for a new drug control regime for the 21st century.

  Live-Stream of Press Conference: Tuesday, 9:45am (ET) / 1:45pm (GMT)

  http://www.globalcommissionondrugs.org/world-leaders-to-make-bold-groundbreaking-recommendations-for-major-paradigm-shift-in-global-drug-policy

 6. juni 25, 2014

  Ruth Dreifuss, tidligere sosialminister og tidligere president i Sveits, og Jorge Sampaio, tidligere president i Portugal er blant de som representerer The Global Commission on Drug Policy: «Giving International Drug Policies a Chance to Turn the Tide».

  «Flere rapporter, blant annet fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), viser at vi er lengre enn noensinne fra den lovede narkotikafrie verden».

  «Uten å ha nådd sine hovedmål, har UNODC identifisert store negative konsekvenser av dagens forbudspolitikk. Det inkluderer opprettelsen av et stort kriminelt svart marked verdt over USD 300 milliarder i året, økning i vold og korrupsjon som genereres av dette markedet, økt marginalisering og stigmatisering av de som bruker ulovlige rusmidler.»

  «Uruguay, sammen med Washington og Colorado i USA, ble de første i verden til å etablere lovlige og regulerte cannabismarkeder.»

  «For å få i gang konkrete reformer på globalt nivå i nær fremtid er det tid for handling nå. Det å øke den globale bevisstheten forblir hovedutfordringen frem mot UNGASS i 2016. Sterk ledelse og intensivt samarbeid i den internasjonale arena for et paradigmeskifte i narkotikapolitikken pågår, samt globalt påvirkningsarbeid på grasrotnivå.»

  «La oss bruke den internasjonale «Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking» den 26. juni til å si i fra at vi krever en ny global narkotikastrategi, og presse på for å få en ny reform.» http://www.huffingtonpost.com/ruth-dreifuss/giving-international-drug_b_5521928.html

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/700004706738941
  Redigert, lagt til: postet også 26. juni 2015
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/900381890034554

 7. mai 24, 2014

  VG 24. mai 2014: Thorvald Stoltenberg og Magnus Slagsvold Støre tar et oppgjør med forbudspolitikken.

  VG: “Siden 2011 har Thorvald Stoltenberg vært medlem av Verdenskommisjonen om narkotikapolitikk sammen med størrelser som FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan og tidlgere EU-leder Javier Solana. Kommisjonen oppfordrer regjeringer til å eksperimentere med regulering av rusmarkedet, og gruppen går langt i å oppfordre til avkriminalisering.”

  Thorvald Stoltenberg: “Cannabis blir legalisert flere steder i USA og andre land [..] dette er viktige eksperimenter for oss i Norge.”

  Magnus Slagsvold Støre: “Helsemyndighetene bør sørge for tryggere rammer rundt rusbruken som faktisk foregår. Forbudspolitikken gjør at rusmidlene selges uten helseadvarsler, aldersgrense og kvaltetskontroll. [..] Forskjellige rusmidler krever forskjellige løsninger. Lisensierte utsalgssteder hadde nok vært bra for de minst skadelige stoffene. [..] Folk som ønsker å bruke rusmidler med mindre helserisiko enn alkohol bør ha rett til å vite hva de putter i seg. [..] Vi må ta inn over oss at få rusmidler er så farlige som alkohol, og at de aller, aller fleste som bruker rusmidler har ikke et rusproblem.”

 8. mars 9, 2014

  FNs generalsekretær og vinner av Nobels fredspris, Kofi Annan tok seg tid til å svare på spørsmål fra «Matters of Substance» bla. om Global Commission on Drug Policy.

  Spørsmål: «De sterkeste stemmene for reform av narkotikalovgivningen og nye retningslinjer kommer fra sør, fra de nasjonene som er mest berørt av krigen mot narkotika. Hvilket budskap vil du gi til de rike landene som fortsetter å støtte krigen mot narkotika?»

  Svar: «Bølgen av reform av narkotikapolitikken i Latin-Amerika styrkes etterhvert som ledere fra land som Colombia, Guatemala, Mexico og Uruguay har begynt å implementere reformer. Siden etableringen har den latinamerikanske kommisjonen for narkotika og demokrati etterlyst et nytt paradigme for å håndtere narkotika. Det ble videreført av Global Commission on Drug Policy, som har tatt til orde for en informert, kunnskapsbasert diskusjon om humane og effektive måter å redusere skader forårsaket av lege-/rusmidler for mennesker og samfunn.»

  «Narkotikahandel er et globalt fenomen. Utvikling og implementering av narkotikapolitikken bør være et global felles ansvar. FNs narkotikakontrollsystem er bygget på ideen om at alle regjeringer bør arbeide sammen for å takle narkotikamarkeder og relaterte problemer. Det er et rimelig utgangspunkt, og det er absolutt et ansvar som må fordeles mellom produksjon, transport og forbruksland (selv om skillet er stadig mer utydelige , hvor mange land nå opplever elementer av alle tre) .»

  «Men, relativt rike «forbruks»land må erkjenne at deres borgeres etterspørsel etter narkotika er en direkte årsak til problemer i transittland . » http://www.drugfoundation.org.nz/matters-of-substance/kofi-annan

 9. januar 30, 2014

  Fra Human Rights Watch Rapport 2014:
  “USA, Russland og andre land med UNODC støtte, har argumentert for at svaret på den økende volden og korrupsjonen rundt det illegale narkotikamarkedet er å vesentlig utvide håndheving. I flere tiår har de brukt milliarder av dollar på bekjempelse av narkotika (noen estimater sier minst $ 100 milliarder i året). Med varierende grad av lovlighet har de forfulgt, overvåket, drept, utlevert, tiltalt, og fengslet selgere på lavt nivå. De har brent avlinger, betalt bønder for å dyrke andre planter, og har forbudt forsendelser.

  Likevel, som Global Commission on Drug Policy, en gruppe tidligere presidenter, senior FN-tjenestemenn, og fremtredende offentlige personer, uttalte i sin rapport fra 2011; disse enorme utgiftene har “ikke klart å begrense produksjon eller forbruk. Når en stor selger, eller et nettverk, blir tatt er det andre som overtar.”» http://www.hrw.org/sites/default/files/wr2014_web_0.pdf

  Dette er en krig som ikke kan vinnes – den må reguleres med lovlige utsalgssteder.

 10. november 5, 2013

  5. november 2013, Kofi Annan: Stop ‘war on drugs
  By Kofi Annan and Fernando Henrique Cardoso, Special to CNN

  «We called on governments to adopt more humane and effective ways of controlling and regulating drugs. We recommended that the criminalization of drug use should be replaced by a public health approach. We also appealed for countries to carefully test models of legal regulation as a means to undermine the power of organized crime, which thrives on illicit drug trafficking.

  There is, at last, some evidence of change. Officials from Colombia, Guatemala, Mexico and Uruguay have assumed the lead in initiating reforms to drug policy in their own countries. These efforts have had knock-on effects across the neighborhood. In 2013, the Organization of American States (OAS) issued a landmark report on drug policy proposing alternative forms of drug regulation.

  All countries will have an opportunity to review the international drug control regime in a few years’ time. The special session of the United Nations General Assembly in 2016 will provide a great opportunity for an honest and informed debate on drug policy. We hope that this debate will encourage drug policies that are based on what actually works in practice rather than what ideology dictates in theory.

  This opportunity must not be lost. In Vienna, where the international community regularly assembles to review progress on drug control, we urge enlightened leadership to ensure that the world looks forward. We cannot remain locked into the old mantra that the war on drugs can be won only with more effort and expense.

  With a complex issue like drug policy, of course, there is no single simple answer or one-size-fits-all solution. Countries must have the space to define and develop progressive, open-minded policies best tailored to their own realities and needs.»

  Editor’s note: Kofi Annan, former secretary general of the United Nations, and Fernando Henrique Cardoso, former president of Brazil, are members of the Global Commission on Drug Policy.

  http://edition.cnn.com/2013/11/05/opinion/annan-cordoso-humane-drug-policy/index.html

  • november 8, 2013

   The Elders, 8. november 2013:

   «Nye tilnærminger til narkotikapolitikken blir adoptert av en rekke land rundt om i verden. Dette er en sjanse til å gå videre fra den mislykkede og undertrykkende politikken i den globale krigen mot narkotika, sier Kofi Annan og Fernando Henrique Cardoso i en debattartikkel for CNN.»

   “Putting people’s health and safety first is an imperative, not an afterthought.”

   «New approaches to drugs policy are being adopted by a number of countries around the world. This a chance to move on from the failed and repressive policies of the global war on drugs, say Kofi Annan and Fernando Henrique Cardoso in an opinion piece for CNN.»

   The Elders er en uavhengig gruppe av globale ledere, ledet av Kofi Annan, som jobber sammen for fred og menneskerettigheter. De ble samlet i 2007 av Nelson Mandela, som ikke er et aktivt medlem av gruppen, men som fortsatt er en «Honorary Elder».

   Gro Harlem Brundtland, nestleder i The Elders:
   «We are individuals who are speaking without any outside pressures. In that context we can create the potential for change.»

   The Elders viser også til The Global Commission on Drug Policy, hvor Kofi Annan også er en av deltakerne:

   «The Commission was set up to challenge the ‘war on drugs’ approach and promote drug policy reform at national and international levels.»
   http://www.facebook.com/luhm.no/posts/577575608981852

   Lagt til 5. desember 2013:
   Neson Mandela døde i dag. Hvil i fred.

 11. oktober 18, 2013

  Leading Drug Policy Reformers to be Honored at International Drug Policy Reform Conference in Denver on Saturday, October 26.

  Awardees Recognized for Groundbreaking Work to End the War on Drugs. Winners Include Seattle Police Department, Organizers of CO and WA Marijuana Legalization Initiatives, Portugal Government’s Drug Agency, Global Commission on Drug Policy, and more.

  The Global Commission on Drug Policy is the winner of the Richard J. Dennis Drugpeace Award for Outstanding Achievement in the Field of Drug Policy Reform, which is given to a group or individuals who most epitomize loyal opposition to drug war extremism.

  The purpose of the Commission is to create an international, informed and science-based discussion about the most effective methods of reducing the harm caused by drugs.

  In 2011, Kofi Annan, Paul Volcker, George Shultz and Richard Branson joined former heads of state Fernando Henrique Cardoso (Brazil), César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (Mexico), George Papandreou (Greece), Ruth Dreifuss (Switzerland) and other distinguished members of the Global Commission on Drug Policy in saying the time had come to “break the taboo” on exploring alternatives to the failed war on drugs – encouraging not just decriminalization but also “experimentation by governments with models of legal regulation of drugs,” especially marijuana.

  The Global Commission, which built on the work of the Latin American Commission on Drugs and Democracy, provoked unprecedented interest and debate about drug policy reform, not just in Europe and the Americas but even in Asia and Africa.

  Many of the Global Commission’s recommendations have been embraced by a growing number of former presidents and distinguished world leaders – and even by current heads of state in Latin America.

  The Commission, whose membership has expanded to include former presidents Aleksander Kwasniewski (Poland), Jorge Sampaio (Portugal) and Ricardo Lagos (Chile), continues to play a powerful role both behind the scenes and in the public eye. http://www.drugpolicy.org/news/2013/10/leading-drug-policy-reformers-be-honored-international-drug-policy-reform-conference-de

 12. august 3, 2013

  The Global Commission on Drug Policy, March 6, 2013
  Latin America: Time for a Positive Agenda on Citizen Security, Drug Policies and Arms Control

  “Subsequently, at the United Nations General Assembly in September 2012, President Santos of Colombia, President Calderon of Mexico and President Molina of Guatemala openly criticized the War on Drugs paradigm and requested the U.N. to begin a serious debate to explore alternatives.

  A joint statement was published on October 1, 2012, calling on U.N. Member States to begin an assessment process of “the achievements and limitations of current drug policy, as well as in regards to the violence that the production, trafficking and the consumption of drugs generates throughout the world”.

  The wave of drug policy reform in Latin America gained further strength and the global media headlines when Uruguay announced its intention to not just legally regulate marijuana, but to have the state produce and sell it. The issue is currently being discussed at Uruguay’s Congress. Expectations were also raised in Mexico with the election of president Peña Nieto that while reinforcing his commitment to fight organized crime, has declared that his priority will be to reduce the violence that affect Mexican people.”

  Se også:
  http://luhm.no/?p=1707
  http://anitanyholt.no/samfunn/latin-amerika-krever-endring-av-fn-avtalen-for-a-regulere-markedet-og-stoppe-krigen-mot-narkotika

 13. mars 25, 2013

  Fra dokumentaren “Breaking the taboo”:
  «The UN Estimates that there are 230 million drug users in the world, 90% of them are not classified as problematic, and yet the question of how to deal with this people has devided policians ever since President Nixon first declaired his war on drugs.»
  http://edition.cnn.com/2012/12/06/opinion/branson-end-war-on-drugs

 14. desember 31, 2012

  To Ban Ki-moon and all Heads of State:
  «We call on you to end the war on drugs and the prohibition regime, and move towards a system based on decriminalisation, regulation, public health and education. This 50 year old policy has failed, fuels violent organised crime, devastates lives and is costing billions. It is time for a humane and effective approach.» Internasjonal underskriftskampanje

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS