Gå til innhold

Utsalgssteder for voksne gjør cannabis mindre tilgjengelig for barn

2014 18 februar
av LUHM

Det har de siste årene blitt gjennomført flere politiaksjoner mot skoler i Norge, både lovlige og ulovlige.

Ettersom det ikke finnes lovlige utsalgssteder for cannabis i Norge kjøpes og selges det fortsatt privat gjennom venner. Mange av de pågrepne har vært unge voksne over 18 år som er mistenkt for salg, kjøp og/eller bruk av cannabis på fritiden, men de blir pågrepet på skolene.

Politiaksjonene og pågripelsene gjør lite med totalmarkedet, og skaper unødvendig stigmatisering.

Ulovlige politiaksjoner

NRK meldte at: “Elevorganisasjonen varsler søksmål mot staten for å få en slutt på de uanmeldte besøkene med narkotikahunder på norske skoler. De mener at når politiet gjør dette på skoler uten konkrete mistanker så bryter det mot norsk lov, er krenkende og bidrar til mistenkeliggjøring”.

Professor Jon Thorvald Johnsen, Institutt for offentlig rett, sa at “slike aksjonen er ulovlig”.

LUHM støttet Elevorganisasjonens henvendelse til Justisdepartementet, og skrev: “At politiet bryter loven sender veldig feil signaler til ungdommen, og resten av samfunnet. Grunnen til at vi har denne loven er for at politiet ikke skal kunne utøve makt uten mistanke. De skal ikke kunne anholde en mengde mennesker i håp om at det finnes en lovbryter blant dem.”

Advokat Jon Wessel-Aas konkluderte med at “denne praksisen ikke er lovlig, men er i strid med både straffeprosessloven, EMK artikkel 8 og barnekonvensjonen artikkel 16 og artikkel 40 (2) bokstav b (vii), og at en eventuell lovendring med sikte på å gi hjemmel for en slik praksis, uansett vil være i strid med EMK og barnekonvensjonen.”

LUHM skrev også: “Slike aksjoner skaper stigmatisering, de som blir tatt blir ofte hengt ut foran de andre, foreldre nekter sine barn å være med dem, det skapes submiljøer med “utstøtte”. Mange av de som må på “hasjavvenningskurs” bruker NPS (nye psykoaktive stoffer) fordi de ikke oppdages på urintester.”

Det ble allikevel gjennomført flere slike politiaksjoner.

Stortingsvedtak ble satt til side

Dette ble tatt opp som sak i Stortinget i 2012, som krevde at “elever skulle samtykke skriftlig på forhånd før narkohunder fikk komme på skolen”.

Det ble ikke etterfulgt av politiet, blant annet på Drammen videregående skole.

Til NRK sa advokat Jon Wessel Aas at praksisen er ulovlig selv med skriftlig samtykke fordi “det er fortsatt sånn at det er ulovlig fordi dette dreier seg om ransaking av den enkelte”.

Aftenposten skrev i april 2013:
“Stortingsvedtak satt til side – narkohunden fant ikke noe narkotika på noen av elevene på skolen.”

En av elevene, som ikke hadde gjort noe galt, sa: “Nei til skolerazziaer. Skolen er et sted jeg skal lære og kunne føle meg trygg. Ikke bli mistenkt som kriminell.”

Mange av de pågrepne er unge voksne over 18 år

I fjor høst skrev Aftenposten: “Justisdepartementet stanser narkorazzia på skoler. Bruk av hund i narkosøk på skoler stanses av Justisdepartementet etter trussel om søksmål fra Elevorganisasjonen.”

Politiet fortsatte allikevel med aksjonene. Aftenposten skrev i november: “Politiet sender fortsatt narkohunder til skoler.”

Mandag meldte Bergenavisen at “Politiet har hatt en omfattende narkotikaaksjon rettet mot åtte videregående skoler i Bergen. 26 avgangselever er pågrepet. Alle de pågrepne er over 18 år.”

Politiadvokat Marita Mellingen sa til BA: “Det er gjort mindre beslag av hasj”, men avviser at det var vilkårlige pågripelser, og understreker at “de siktede ble anholdt på bakgrunn av beviser politiet tidligere hadde samlet inn i saken.”

Simen Irgens fra Elevorganisasjonen sa til BA: “Dette virker som helt feil måte å gå frem på. Å lese opp lister med navn i klasserommene innebærer en veldig grov stigmatisering av elevene [..] Politiet sier selv at de visste hvem de skulle ta. Da burde de gjort det utenom skoletiden. Skolen skal være en arena for læring, ikke for politiaksjoner.”

Politiinspektør Morten Ørn sier: “Politiet vurderte det som mer skånsomt å pågripe elevene på skolen fremfor i hjemmet.”

Politioverbetjent Jørn Solsvik: “Det er et problem for oss at slik narkotikabruk er blitt så akseptert. Det er ikke lenger stigmatiserende å bruke narkotika. Det er stuerent i de fleste ungdomsmiljøer.”

Russefeiring med både alkohol og cannabis

Mange er pågrepet etter en større aksjon, etter spaning i russemiljøet i Bergen hvor det (i likhet med de fleste russemiljøer) blir solgt og kjøpt cannabis.

Russen bruker ikke bare alkohol som rusmiddel, men også cannabis – det bør ikke komme som noen stor overraskelse for noen. Ettersom det ikke finnes lovlige utsalgssteder for cannabis i Norge kjøpes og selges det fortsatt privat gjennom venner.

Det vi hører politiet sier er at de kunne valgt å pågripe disse, som var mistenkt for salg av cannabis, andre steder enn på skolen, men ettersom det er blitt sosialt akseptert at 18-åringer ikke bare velger alkohol som rusmiddel, men også cannabis, valgte de å aksjonere direkte i skolemiljøet for å skape uro.

Om det ble solgt cannabis på skolen eller om de, som er mistenkt og pågrepet, bare er skoleelever fremkommer ikke av noen av artiklene i BA. Selv om det ble beslaglagt en mindre mengde cannabis kan det ha vært til privat bruk etter skoletid. Det betyr ikke nødvendigvis at det var ment for bruk eller salg på skolen.

Dette gjaldt avgangselever, så om noen måneder hadde det blitt for sent for politiet å aksjonere på den måten de gjorde mot disse personene, da det ikke er sosialt akseptert at de oppfører seg slik mot arbeidstakere på en arbeidsplass. Verken med lovlige eller ulovlige razziaer.

Lovlige utsalgssteder gjør cannabis mindre tilgjengelig for de yngste

Nederlendernes coffeeshop-modell er problematisk fordi varene de selger ikke er lovlig produsert, men det bør nevnes at da ordningen ble innført var det fordi myndighetene ønsket å flytte salget av cannabis fra/rundt fritidsklubbene inn i “lovlige” utsalgssteder – for å gjøre det mindre tilgjengelig for barn.

Coffeeshopordningen ble også innført fordi myndighetene var bekymret for at det også ble solgt andre stoffer i ungdomsmiljøene, og utsalgsstedene var et tiltak for å unngå det.

Vi trenger utsalgssteder for voksne, for å gjøre det mindre tilgjengelig for de yngste, også i Norge.

 

Se også:
Politisk ansvarsfraskrivelse
Cannabis og uetisk behandlingspolitikk
Høringsinnspill: Se på cannabislovgivningen spesielt

 1. mai 16, 2017

  NRK skriver at «Narkoselgere går kynisk etter russen» og «Heroin, kokain, marihuana og ecstasy er noe av det politiet har beslaglagt i storaksjonen»: https://www.nrk.no/hordaland/17-pagrepet-i-storaksjon-mot-narkosalg-til-ungdom-1.13518996

  Det er merkelig å se at NRK så ukritisk deler informasjon fra Norsk Narkotikapolitiforening som feks i dette innlegget, hvor de som kjøper fremstilles som ofre – og utvalget av eksempler på hvem som er pågrepet som selgere («utenlandsk statsborger») gjør at leseren blir sittende igjen med akkurat det inntrykket som Cappelen (og selvsagt flere) ønsker – med hjelp fra statskanalen. Det er stygt. https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10154161757472461

  Og, det er syv år siden jeg sendte advarsel i ett høringsinnspill til myndighetene om at «de som kun ønsker å kjøpe hasj ofte allikevel får tilbud om sterkere stoffer» fordi det ikke finnes lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana – og problemene vil bli større. DET hadde vært noe, om statskanalen kunne informert om det! http://luhm.no/?p=491

 2. juni 2, 2016

  TV2 skriver at politiet i Oslo er bekymret over narkotikamarkedet og slår alarm om bruk og salg på skoler. http://www.tv2.no/a/8353423

  Dette er ikke en ny problemstiling, men problemene knyttet til forbudspolitikken vil bare bli større.

  Jan Bøhler, stortingsrepresentant og tidligere leder for Oslo Arbeiderparti, fremmer problemstillingen for justisminister Anders Anundsen (Frp) på stortinget.

  – Store kriminelle nettverk importerer narkotika til Norge og ønsker å selge på nye markeder, og da er skolen og skolegården blitt en viktig arena den siste tiden. Jeg brenner veldig for at vi kan få hund inn i skolen slik vi hadde før slik at vi kan komme på uvarslet besøk sier han til TV2.

  Det har de siste årene blitt gjennomført flere politiaksjoner mot ungdoms- og videregående skoler i Norge, både lovlige og ulovlige.

  Jan Bøhler burde fremmet forslag om lovliggjøring og regulering hvis han var oppriktig bekymret for at de under 18 år selger og bruker cannabis, ikke flere ulovlige politiaksjoner.

  Politiaksjonene gjør lite med totalmarkedet, og skaper unødvendig stigmatisering.

  Det er et problem at enkelte ungdommer røyker hasj i skoletiden, men lovliggjøring vil gjøre noe med holdninger og kultur. Det vil åpne for mer fornuftig informasjon og råd fra myndighetene enn i dag, hvor budskapet er nulltoleranse; dette skal du ikke gjøre i det hele tatt.

  Ettersom det ikke finnes lovlige utsalgssteder for cannabis i Norge kjøpes og selges det fortsatt privat gjennom venner. Dagens salgsmodell er et pyramidespill hvor veldig mange selger videre til andre, og det blir holdt i live gjennom forbudspolitikken. De aller fleste som selger er 18+ og med lovlige utsalgssteder med aldersgrense vil pyramiden sprekke. De aller fleste ønsker å kjøpe cannabis lovlig.

  Skatteinntekter og avgifter kan brukes på mer samfunnsnyttige ting og politet vil få frigitt ressurser til å oppklare alvorlig kriminalitet.
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/1100945239978217

 3. mai 29, 2016

  Reaksjonene etter at politiet bidro til å importere 50 kilo hasj som ble omsatt på det illegale markedet i Oslo har hatt mye fokus på at mindreårige kan ha kjøpt noe av det – men hvor dypt stikker egentlig bekymringen?

  Med eller uten hjelp fra politiet så er det jo slik dagens salgsmodell er, cannabis blir solgt til hvem som helst, hvor som helst, når som helst.

  Myndighetene må ta kontroll og legge til rette for at cannabis blir solgt i lovlige utsalgssteder med aldersgrense – det vil i tillegg til å begrense tilgangen for de yngste også ha en rekke andre fordeler.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/1097894006950007

 4. mai 6, 2016

  Åtte personer er pågrepet i en større planlagt politiaksjon mot en russebuss i Drammen.

  – I løpet av russetiden har politiet fått opplysninger om at det foregår kjøp og salg av narkotika fra denne bussen, og vi fikk rettens godkjenning til å ransake. Dette har vært en planlagt aksjon, opplyser Geir Oustorp, leder for forebyggende avsnitt ved Drammen politistasjon til TV 2.

  Det ble funnet narkotika under aksjonen. Det skal dreie seg om cannabis, men politiet ønsker ikke å si hvor stort beslaget er.

  – Åtte personer ble pågrepet for bruk og besittelse av narkotika. De tas inn på politistasjonen for å avlegge urinprøve, sier Oustorp. http://www.tv2.no/a/8286634

  Tiden er overmoden for å lovliggjøre cannabis. Selg hasj og marihuana i utsalgssteder med aldersgrense. Inntektene kan brukes mer samfunnsnyttig, og politiet vil få frigjort ressurser til viktigere ting.

 5. januar 12, 2016

  Atle Simonsen (FpU): Cannabis bør reguleres for å beskytte unge.
  http://www.dagbladet.no/2016/01/11/kultur/meninger/debatt/kronikk/cannabis/42709542

  Det importeres minst 20 tonn cannabis til Norge hvert år. Dagens salgsmodell er et pyramidespill hvor veldig mange selger videre til andre, og det blir holdt i live gjennom forbudspolitikken. De aller fleste som selger er 18+ og med lovlige utsalgssteder med aldersgrense vil pyramiden sprekke. De aller fleste ønsker å kjøpe cannabis lovlig.

  Hasj og marihuana bør selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrene 18 år, for å redusere det illegale markedet mest mulig. Skatteinntekter og avgifter kan brukes på mer samfunnsnyttige ting og politet vil få frigitt ressurser til å oppklare alvorlig kriminalitet.

  Justisminister Anders Anundsen (FrP) sier at han ikke kan se noen fordeler ved å regulere salg og omsetning av cannabis. Det bør nedsettes et offentlig utvalg som lager en kost-nytteanalyse som vi kan få en debatt rundt. Det vil gjøre at flere forstår hvorfor cannabis må lovliggjøres og reguleres også i Norge. http://www.minervanett.no/behov-for-kunnskapsloft-i-cannabisdebatten

 6. november 25, 2015

  Howard Marks gikk fra å være en smådealer som solgte cannabis til venner og bekjente i London på 70-tallet, til å bli en av verdens største smuglere.

  Han samarbeidet med den britiske etterretningstjenesten og har blitt koblet til mafiaen, IRA, MI6 og CIA. Han ble avslørt i 1988 av det amerikanske Drug Enforcement Agency og dømt til 25 år i USAs tøffeste føderale fengsel, men slapp ut etter syv.

  I 1996 ga han ut sin selvbiografi, Mr. Nice, som ble en bestselger. Om boka sier han: – Gjennom en mengde intervjuer i media og flere offentlige bokopplesninger, ble det klart at hovedårsaken til at så mange unge likte Mr Nice var deres frustrasjon angående loven som forbyr cannabisbruk og handel. Inntil da hadde jeg ingen idè om det ekstraordinære omfanget av cannabisbruk blant unge mennesker i dag.

  Han er nå 70 år, og har i lang tid argumentert for at cannabis må lovliggjøres og reguleres.

  I 2012 skrev han i The Guardian: – Verken jeg eller noen av de legaliseringsorganisasjonene jeg har truffet, har noen gang tatt til orde for lovliggjøring uten aldersgrense og andre former for kontroll. Aldersgrense er ellers et godt forankret og akseptert middel for ulike aktiviteter i samfunnet. Men det er ingen aldersgrenser i et svart marked. Det er heller ingen annen form for kontroll. Forbud er ikke kontroll, og kan ikke sammenliknes som sådan. Forbudet gjør cannabis kunstig dyrt og fører til unødvendig mye kriminell atferd.

  Howard Marks blir intervjuet av Mona B. Riise på Kulturhuset (Oslo) i dag kl 19.
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/977793318960077

 7. juni 15, 2015

  VG skriver at «riksadvokaten sier at Høyres stortingsrepresentant Erik Skutle (25) ikke gjorde noe straffbart i Amsterdam. Skutle har allerede vedtatt en bot på 10 000 kroner for hasjrøyking i Nederland og Bergen, uten å ha erkjent straffskyld. Nå sier Riksadvokaten at forholdet som omhandler Amsterdam-turen ikke er straffbart, og derfor henlegges. Boten reduseres til 8.000 kroner.

  Riksadvokaten har også omgjort påtaleunnlatelsen andre fra Unge Høyre, som var med på helgeturen til Nederland, ble ilagt. Deres sak henlegges nå som intet straffbart forhold.» http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/elden-politiet-henger-ham-ut-fordi-han-er-stortingsmann/a/23459363

 8. juni 9, 2015

  Det at Erik Skutle fikk tilbud om alternativ straffereaksjon, etter å ha røyket litt cannabis på en privat fest, dvs. fikk valg mellom bot eller behandling, er ikke en global løsning på grenseoverskridende problemer som krig, vold, rasisme, korrupsjon, hvitvasking mm. Norsk samfunnssikkerhet ble heller ikke noe bedre – Norge ble ikke tryggere av det.

  Samfunnssikkerhet og feildisponering av ressurser: http://luhm.no/?p=6287

 9. mars 23, 2015

  «Cannabis er lett tilgjengelig og oppfattes som ufarlig».
  Verken tilgjengeligheten eller holdningene endres med flere uanmeldte politiaksjoner på de videregående skolene, slik flere tar til orde for i kommentarfeltet her. Slike aksjoner er dessuten ulovlig, og det bør ikke oppfordres til at politiet skal være lovbrytere.

  Det blir i disse dager diskutert i FN om cannabis bør lovliggjøres og reguleres. Produksjon, frakt og salg skaper problemer når det skjer illegalt, globale problemer som Norge bidrar til. Det fører ikke noe godt med seg at det er kriminelle organisasjoner som har kontroll over markedet.

  Visjonen om en verden uten forbruk av cannabis er utopi. Det blir importert tonnevis av hasj til Norge hvert år, og solgt uten alderskontroll. Et lovlig marked vil utkonkurrere størsteparten av dagens illegale marked, fordi når de voksne kjøper lovlig kan det ikke importeres så mye illegalt, og det vil gjøre det mindre tilgjengelig for de som ikke er gamle nok. I dag er det «fri flyt» og ingen alderskontroll.

  Cannabis solgt i lovlige utsalgssteder med aldersgrense er en effektiv måte å sende et signal om at hasj og marihuana er rusmidler, som i likhet med alkohol, har skadepotensiale og ikke må sees på som helt ufarlig.

  http://www.budstikka.no/B_rum_f_r_narkotikastryk-5-55-52349.html

 10. februar 17, 2015

  Eirik Løkke og Torstein Ulserød: «Det er ingen grunn til å overdrive alvoret i Erik Skutles lovbrudd.» http://www.bt.no/meninger/debatt/article3303466.ece

  «Det påhviler stortingsrepresentanter et ekstra ansvar i å følge lovene de selv er med på å vedta».

  Politikere har også anledning til å benytte seg av sivil ulydighet, men da bør de selvsagt også forsøke å gjøre noe for å endre lovverket. Det har Erik Skutle gjort. Han har i media foreslått å lovliggjøre og regulere cannabis.

  Etter den behandlingen han har fått, etter et mindre alvorlig lovbrudd, har han sagt at han ikke ønsker å bruke mer energi på det. Det er trist, med tanke på at hans eget parti sitter i regjering, og Regjeringen på sine nettsider skriver at det aktivt skal bidras til å legge til rette for åpen og konstruktiv debatt fram mot toppmøtet om narkotika i FNs generalforsamling i 2016. Det er etterspurt en konkret handlingsplan for hvordan de skal sikre at det blir den åpne, ærlige og kunnskapsbaserte debatten som er ønsket og påkrevet i forkant av UNGASS 2016.

 11. februar 12, 2015

  Erik Skutle har fått en bot på kr 10 000 for å ha tatt noen trekk av en joint på en privat fest. Jeg er usikker på hvorfor boten ble så høy, vanligvis er det ca 2-3000 kroner. De ønsket kanskje å sende et signal – om at det skal være et klasseskille i straffelovgivningen, mellom de som har råd til å betale bot og de som må gå med på «frivillig» behandling. Det er stygg politikk.

  Det er etterspurt et utvalg som lager en kost-/nytteanalyse over kontrollregimet. En slik analyse vil vise at kontrollskadene er større en bruksskadene (globalt og nasjonalt).

  Skutle skulle selvsagt ikke hatt noen straff i det hele tatt, og cannabis burde selges i lovlige utsalgssteder, lignende vinmonopolordningen. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Skutle-fikk-10000-i-hasj-bot-3265781.html

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/818852534854157

  • juni 1, 2015

   I en politiaksjon i 2014 ble 27 personer pågrepet, alle var over 18 år. Til sammen ble seks politikere siktet eller mistenkt for kjøp og bruk av cannabis. En av dem var Erik Skutle, som er vararepresentant for statsministeren på stortinget. Da han innrømmet å ha tatt noen trekk cannabis på en privat fest fikk han tilbud om alternativ straffereaksjon (han fikk senere en ulovlig høy bot på 10 000 kroner).

   “Så lenge de oppfyller kriteriene, det vil si at de er under 25 år gamle og pågrepet for befatning med narkotika, så kan “Tidlig ute” være aktuelt. Joachim Bjerkvik, leder for Utekontakten i Bergen, sa Skutle var velkommen til å delta i “Tidlig ute”-programmet hvis han ønsket det.”

   Cannabisavvenningsprogrammene blir presentert som et hjelpetiltak for barn og unge, men den største gruppen deltakere er unge voksne 18-25 år som er tatt av politiet for å bruke cannabis, og som har valgt “alternative reaksjoner”, det vil si “frivillig” behandling under trussel om straff. Det er uetisk og sløsing med samfunnets ressurser å behandle mennesker for problemer de ikke har.

   Lovliggjøring vil gjøre det lettere for de som har problemer å ta kontakt med hjelpeapparatet. De som får problemer med bruk av cannabis bør få hjelp på samme måte som med lovlige rusmidler. De som ikke har problemer med bruk av cannabis trenger verken hjelp eller straff.

   Cannabis og uetisk behandlingspolitikk: http://luhm.no/?p=6057

 12. januar 28, 2015

  BA, 21.1.15:
  Erik Skutle er fast møtende stortingsrepresentant som vara for statsministeren så lenge hun sitter i regjering. Navnet hans dukket opp på en av mobiltelefonene politiet i Bergen tok beslag i etter aksjonen mot skoler i Bergen. Derfor ble han siktet og avhørt.

  I en SMS på mobiltelefonen gikk det frem at den unge stortingsrepresentanten hadde vært på et nachspiel der det ble brukt cannabis. 25-åringen trakk seg fra alle organisatoriske verv i partiet da han innrømmet å ha røykt cannabis på en fest.

  Skutle sier at han regner med en reaksjon på det han har gjort, og at det dreier seg om noen tusen kroner i bot. – Jeg har gjort noe dumt, men det skal bli deilig å åpne brevet fra politiet og få lagt saken død sier han til BA.

  At det skal ta ett år å utstede en bot etter innrømmelse av «mindre alvorlig kriminalitet» virker merkelig. Det er sløsing med ressurser, og som tidligere kommentert; hadde han bodd i Colorado, Washington, Nederland eller Uruguay så ville dette ha vært en ikke-sak.

  Forsåvidt også andre steder i verden, hvor straffetrussel for bruk er fjernet – men som Skutle tidligere selv har sagt «cannabis bør selges over disk». Forhåpentligvis vil han fortsette det politiske arbeidet for å få det til. Det er flere og flere som ser at det er fornuftig politikk. http://www.ba.no/N__f_r_han_hasj_straffen_i_posten-5-8-5825.html

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/818852534854157

 13. januar 22, 2015

  NRK Hordaland 22.01.2015:
  «Det er nedgang i interessen for cannabis, bruken har flatet ut. Det er første gang på 12 år at bruken av hasj, marihuana og andre cannabisprodukter flater ut i Bergen. Politiet hadde store narkoaksjoner på de videregående skolene i Bergen i fjor, kanskje har det gjort sitt til at ungdommene er skremte fra å bruke hasj?»

  NRK sier ikke noe om hvordan de har kommet frem til at «bruken har flatet ut», men politimester Geir Gudmundsen som blir intervjuet sier at «Statistikken vår viser at økningen har ikke vært i Bergen sentrum som vi typisk skulle tro.»

  Hvordan de har kommet frem til at bruken har flatet ut sies det ikke noe om. http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/DKHO01001615/22-01-2015#t=58m16s

  Det vi kan være ganske sikre på er at politiaksjonene på skolene (som i Bergen startet med en spørreundersøkelse om bruk) har gjort at ungdom er blitt mindre sannferdige når det gjelder egenrapportering om bruk av cannabis.

  • februar 24, 2015

   BT skriver:
   Eitt år etter narkoaksjonane i Bergen, er problemet i skulane mykje mindre, meiner politiet.

   Aksjonen førte til at politiet oppretta sak mot 54 personar, 45 av desse slapp straff mot at dei takka ja til å vere med i «Tidlig ute»-prosjektet med mål om å bli rusfri.

   Også rektor på Fana Gymnas, Leif Sigurd Danielsen, seier rusbruken blant elevane på Fana Gymnas har gått ned. – Det har absolutt vore ei endring i haldningane blant elevane. Me merkar det på det dei fortel oss. Cannabisbruk er mykje mindre vanleg blant elevane no, seier Danielsen.

   Ein av elevane som blei tatt i aksjonen i fjor seier derimot at aksjonen var mislukka, og at narkotikabruk blant elevar på vidaregåande skular er like vanleg som før aksjonane.

   – Narkoaksjonen gjorde livet surt for mange, og det kom lite positivt som følgje av den. Somme av oss slutta kanskje nokre veker, men så blei alt som før. Eg brukar like mykje cannabis som tidlegare, det gjer dei fleste andre også. Slike aksjonar er meiningslause. Me sluttar ikkje å røyke hasj berre fordi man blir nekta militærteneste eller får ein prikk på rullebladet, seier den tidlegare eleven som var russ ved Fana Gymnas i fjor. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/–Narkoaksjonane-var-mislukka-3309066.html

   Ungdommen har nok ikke bare blitt mindre sannferdige når det gjelder egenrapportering om bruk av cannabis i spørreundersøkelser, men å snakke om det så lærere og rektor får det med seg. Det skaper en «skjult ruskultur», og det er ikke positivt.

 14. november 5, 2014

  Fædrelandsvennen 5. november 2014:
  – Det var en lettelse når pengene var betalt, både for sønnen min og meg og kona, sa den anonyme familiefaren i 50-årene til Fædrelandsvennen.

  Han har hatt kontakt med politiet i forbindelse med trusler mot sønnen etter at politiet beslagla 200 gram hasj hjemme hos familien. Sønnen ønsket ikke å anmelde truslene.

  – Politiet fortalt meg at det også finnes politifolk som har betalt barnas narkogjeld. Da ramlet jeg helt av stolen. Vi har et system der det er gangsterne som egentlig styrer. http://www.fvn.no/lokalt/Politifolk-har-betalt-sine-barns-narkogjeld-2703330.html

  Salg av cannabis er i dag et pyramidspill, hvor mange selger videre til venner. Cannabis skal selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense, ikke av ungdom som ser muligheten til å tjene raske penger, men ofte ender opp med gjeld som kan føre til vold når det skal inndrives.

 15. oktober 10, 2014

  Nettavisen 19. september 2014:
  «Det ble ikke gjort noen konkrete funn i skapet. Likevel markerte hunden, og det antyder at det kan ha vært narkotika i skapet tidligere. Det ble ikke gjort noen narkotikafunn på Hellerud skole.

  I tillegg til søk med narkotikahund, ble tre ungdommer tatt med inn på politistasjonen. Det var planlagt at disse tre skulle hentes inn til avhør og urinprøve. Videre markerte hunden på en av elevene som ble anmeldt for bruk.

  Ønsket er en såkalt urinkontrakt for å hjelpe ungdommen å slutte med rus. Ofte kommer slike kontrakter som en del av straffen for dem som er tatt.» http://www.nettavisen.no/dittoslo/her-slar-narkopolitiet-til-pa-videregaende/8487912.html

  Å behandle måteholdsbrukere av cannabis som er over 18 år, som ikke har problemer med sin rusmiddelbruk, er uetisk og sløsing med fellesskapets ressurser og midler. http://luhm.no/?p=4250

  Det er spesielt ungdommer, som må avlevere urintester i forbindelse med at de er tatt for bruk av cannabis eller er redd for å bli tatt på slike tester, som endrer rusvanene fra cannabis til NPS (de nyeste blir ikke oppdaget på urintest). Det er allerede meldt om to dødsfall. http://luhm.no/?p=4270

  Nettavisen 10. oktober 2014:
  «Torsdag ble én elev pågrepet med narkotika under en narkoaksjon på Stovner.
  Politiet hadde rettens kjennelse til ransaking av en elev. Vedkommende, som er myndig, ble tatt med 15 gram hasj. Politiet mistenker at personen ville selge dette videre.

  – Det er merkelig at aksjonene må skje på skolen, om politiet vet hvem disse elevene er, sier Nicholas Solem i Elevorganisasjonen. Han mener at det fører til en stigmatisering av enkeltelever og at det påvirker læringsmiljøet negativt.

  Alle elevene som oppholdt seg i fellesarealene ble informert før politiet slapp hunden til. De elevene som ønsket, kunne forlate rommet.

  – Dette høres ikke riktig ut. Det er fint at elevene kan forlate området, men dersom de gjør det, vil de jo bli mistenkeliggjort, sier Solem. Han mener at prinsippet om at «alle er uskyldige til det motsatte er bevist» blir ignorert under slike aksjoner. – Det kan vi ikke akseptere, sier han.» http://www.nettavisen.no/dittoslo/tatt-med-hasj-pa-skolen—merkelig-mate-a-aksjonere-pa/8495148.html

  Politiet skal ikke kunne utøve makt uten mistanke. De skal ikke kunne anholde en mengde mennesker i håp om at det finnes en lovbryter blant dem. Selv om det finnes konkret mistanke til en eller flere personer når det gjelder salg så kan pågripelse skje utenfor skolen.

  Det at salget i dag foregår illegalt gjør at markedet fungerer som et pyramidespill, hvor veldig mange selger litt videre til andre, enten som deltidsjobb og/eller for å finansiere eget bruk. De aller fleste ønsker å kjøpe cannabis lovlig. Med lovlige utsalgssteder med aldersgrense vil pyramiden sprekke, det illegale markedet blir ikke stort nok til at mange kan selge til mange andre. http://luhm.no/?p=4285

 16. juli 11, 2014

  A-magasinet 11. juli 2014:
  «40 elever ble tatt da politiet gikk til hasj-aksjon på to skoler på Oslo vest i fjor. – Det virker helt uuttømmelig, sier politioverbetjent. Men statistikken viser en nedgang i hasjbruk blant ungdom. Er trenden i ferd med å snu? » https://www.facebook.com/Amagasinet/posts/864404286906272

  I forbindelse med kjøp, salg og bruk av cannabis har det de siste årene blitt gjennomført flere politiaksjoner mot ungdoms- og videregående skoler i Norge, både lovlige og ulovlige. Bakgrunn for politaksjonene i Bergen, tidligere i år, var en undersøkelse hvor en av tre elever ved den videregående skolen svarte at de hadde brukt ulovlige rusmidler (hovedsakelig cannabis). Undersøkelsen ble gjennomført av medelever (til en skoleoppgave) og det bidro nok til at mange som vanligvis ikke deltar i slike undersøkelser, eller ikke svarer ærlig, deltok og var mer ærlig enn i de tradisjonelle skoleundersøkelsene. http://luhm.no/?p=3778

  Istedenfor å diskutere hvor skadelig det globale illegale markedet er, med en enorm sort økonomi som genererer krig og vold, korrupsjon, hvitvasking og svekkelse av demokratier – blir det oftere fokusert på «lavt forbruk» i Norge, ved å vise til en undersøkelse som sier at det var færre norske 15-16 åringer som i 2011 svarte at de noen gang har brukt cannabis enn i 1999, der svarprosenten for ESPAD-undersøkelsen har sunket jevnt fra 70-30 %.

  En ny undersøkelse, hvor forskere har analysert kloakk- og avløpsvann i 44 europeiske byer, viser at Norge er på tiendeplass i Europa i bruk av cannabis. Noen har nødvendigvis solgt dette, og alle inntektene går inn i den illegale økonomien. http://www.nrk.no/ytring/den-virkelige-debatten-om-cannabis-1.11795352 / http://luhm.no/?p=4432

  I FN diskuterer man om det illegale markedet, drevet av grenseoverskridende organisert kriminalitet, skal lovliggjøres og reguleres. Det er ikke bare cannabis som blir diskutert i FN, men når blant annet The Global Commission on Drug Policy anbefaler at regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet, og sier at denne anbefalingen gjelder spesielt cannabis så er det fordi dette er det største markedet for illegale rusmidler. Det gjelder også i Norge. http://www.minervanett.no/stotter-du-forbudet-stotter-du-mafia

  Barn og unge, under myndighetsalder, skal verken bruke lovlig eller ulovlige rusmidler. Alkohol er et farlig rusmiddel, men det er enda farligere hvis det blir solgt til hvem som helst, hvor som helst, når som helst – det er tryggere når det blir solgt bare til voksne i lovlige utsalgssteder – slik er det for cannabis også. Skatteinntekter fra salg av cannabis til voksne kan brukes på kunnskapsbasert informasjon for å redusere skadevirkninger, på samme måte som for alkohol. Det er mer samfunnsnyttig enn at det er organisert kriminelle som får alle inntekter fra det i dag illegale salget.

 17. juni 18, 2014

  Kommentar til artikkelen hos Byavisa:
  http://byavisa.no/2014/06/17/du-kan-dyrke-cannabis-til-500-000-kroner-i-lopet-av-et-ar-i-klesskapet-ditt

  Det er relativt sjeldent at 11-åringer bruker rusmidler, men det skjer. Han som det blir vist til i denne artikkelen, fra Trondheim, har det også blitt skrevet om i flere andre artikler, det er nok den samme gutten hver gang som omtales, og som blir brukt som «skrekkeksempel». Barn skal verken bruke lovlige eller ulovlige rusmidler, men allikevel har det opp igjennom alle år skjedd, og vil nok alltid komme til å skje med noen barn. I slike tilfeller bør man se på bakenforliggende årsaker til rusmiddelbruk.

  Det er ikke overraskende at «hasj-avhengighet» er den vanligste diagnosen hos Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT). Etter at «alternative reaksjoner» ble innført, det vil si at de under 25 år kan velge mellom bot eller behandling, så er det mange unge som «velger» behandling for å slippe å få anmerkning på rullebladet eller fordi de ikke har råd til å betale boten. Det betyr ikke nødvendigvis at de har problemer, bare at de er blitt tatt. Det så vi et eksempel på i Skutle-saken (statsministerens stedfortreder på Stortinget som hadde tatt et par trekk av en joint på en privat fest), at en ung, men voksen mann uten problemer med sin rusmiddelbruk fikk tilbud om behandling for «rusmiddelproblemer» han ikke hadde.

  Det illegale markedet er fristende for mange, spesielt unge gutter, det er ofte mer å tjene på å selge cannabis enn å ta seg en (lovlig) deltids/jobb. Det som starter som litt salg til venner kan fort bli en stor business, og vanskelig å komme seg ut av igjen, man kan også bli viklet inn i andre kriminelle handlinger og man kan ende opp med gjeld, som resulterer i trusler og vold. For å inndrive gjeld fra andre, for å betale sin egen, må man kanskje også true andre.

  Mange velger å dyrke selv, både til seg selv og for videresalg, noe som kan gi større fortjeneste og man kan operere mer selvstendig. Dette blir mer og mer vanlig, spesielt i Europa. I den siste årsrapporten fra UNODC sier de at det nå er så mange som driver med lokal dyrking at det viser seg i statistikken, det har de siste årene blitt importert noe mindre hasj fra Marokko til Europa.

  Cannabis bør selges til voksne i lovlige utsalgssteder med aldersgrense for å erstatte det illegale markedet.
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/695489613857117

  • juni 18, 2014

   Kan sees i sammeheng med denne artikkelen i Aftenposten «Hasj er farlig, for mange».

   Vegard Haugen har en veldig god kommentar, som sier omtrent det samme som jeg tenkte å skrive, så derfor skriver jeg ikke noe der, men likte kommentaren hans:

   «Dette er en veldig trist sak, men jeg reagerer på en ting:

   «Vi nektet å diskutere med vår sønn når han argumenterte for å legalisere hasj. Det er selvfølgelig en viktig debatt, men for oss handlet det om å fjerne den «støyen» og fokusere på hva hasjen gjorde med hans liv og helse, og med vår familie.»

   De nektet å høre på sin egen sønn og fikk han til å sette tvil på sin egen psyke, i tillegg påførte de han skam over hva ‘hans rusbruk’ hadde gjort med familien. Man kan ikke isolere hasjen og peke ut den som den eneste synderen. Rusmisbruk og psykiske lidelser oppstår ikke i et vakuum, det oppstår som regel utfra dypere problemer. Om man ikke blir hørt på og stolt på av sin egen familie så vil dette bidra til sterke psykiske lidelser. Om sine egne foreldre, de man er mest glad i, nekter å høre på en og kaller det man sier for «støy», så kan dette resultere i angst, depresjoner og søvnproblemer.

   Det er helt klart at bruk av cannabis, slik som andre rusmidler, kan være skadelig i ung alder. Men man må ikke skremme ungdom fra å kunne snakke om disse tingene, man må ikke skremme dem fra å søke hjelp, man må lytte på dem og stole på dem. Straffetrussel, stigmatisering og mangel på åpen kommunikasjon er skadelig, og bidrar til at folk isolerer seg, blir ensomme, deprimerte og utvikler angst og søvnproblemer.

   Dette er en tragisk historie. Jeg kjenner meg også igjen i dette, at folk nekter å høre på en. Jeg har mistet kontakten med mange etter jeg begynte å engasjere meg i rusdebatten. Jeg har selv opplevd at venner og familie vender ryggen til en, de nekter å høre på, de stoler ikke på en, man blir ikke inkludert lenger. Jeg røyker ikke cannabis selv, men har det siste året engasjert meg mye i rusdebatten, og det har hatt sine konsekvenser. Men heldigvis har jeg mennesker rundt meg som hører på meg og stoler på meg, men jeg har også måtte bryte kontakten med mennesker som nekter å høre på, for om man omgir seg med slike mennesker så kan dette gå hardt utover den psykiske helsen.

   Man må også tenke på hvilke konsekvenser straffetrussel, sosial utstøtning, fradrag av førerkort, å bli presset til arbeidsledighet osv. kan ha på de som bruker cannabis. Legaliseringsdebatten handler ikke om liberalisering og ufarliggjøring, den handler om innstramming og regulering av markedet. Vi vil at staten skal ta over markedet, og vi vil at markedet skal bli regulert ved hjelp av aldersgrenser, faste utsalgssteder/tider og krav til varedeklarasjon, dette for å begrense tilgjengeligheten til mindreårige, og for kontrollere og ha oversikt over markedet.

   Men så har denne debatten flere aspekter enn ‘hvor farlig er hasj’. Kriminelle miljøer, rekruttering av sårbar ungdom til kjøp og salg, kontrollkostnader, organisert kriminalitet, terrorvirksomhet, krig og elendighet. Hvem vil man at skal eie markedet, staten eller mafiaen? Denne saken blir tatt opp i FN, og konvensjonene kan bli endret i 2016, og Norge plikter til å ta denne debatten, av hensyn til volden og lidelsene i andre land. Narkotikaproblematikken er global.

   Igjen, jeg synes det er en veldig trist sak, og det var nok mange ting som bidro til problemene hans.» http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article7607052.ece#.U6GVAyhqN2D

   • juni 18, 2014

    Vegard Haugen skriver:
    «Kommentaren ble dessverre slettet, sammen med mange andre kommentarer. Har ikke fått noen begrunnelse eller forklaring på hvorfor de gjorde det.»

    Anita Nyholt:
    Det var merkelig, det var en veldig god og riktig kommentar.
    Du burde sende en melding til dem og be om begrunnelse.

   • juni 18, 2014

    Kommentaren til Vegard ble lagt ut igjen, han la senere til en ny avslutning:
    «Jeg forstår at den forbudspolitikken vi fører, og svartemalingen av rusmidler har gjort at det blir vanskelig å diskutere dette med andre mennesker. Jeg skulle ønske at myndighetene tok ansvar for å komme med troverdig informasjon om rusmidler, slik at befolkningen, og spesielt de det angår hadde vært ordentlig opplyst om blant annet effekt og skadevirkninger. Jeg forstår godt at mange vegrer seg for å snakke åpent om slike ting, og her mener jeg myndighetene har et stort ansvar.»

    Jeg har likt den på nytt, og lagt inn denne selv:

    «Kan du som tar til orde for legalisering av hasj, forstå noe av den smerten vi opplevde da vår sønn fortalte om å høre stemmer, søvnløse netter og selvmordstanker?»

    Jeg er selv mor, og blant de som tar til orde for legalisering av cannabis, fordi jeg ønsker at staten skal ha kontroll over det i dag illegale markedet, som blir drevet av organisert grenseoverskridende kriminalitet og påfører andre land i verden krig og lidelser, og mange forbudsskapte problemer også her hos oss. Når det er sagt så har jeg selvsagt forståelse for hvor skremmende det må ha vært å bli fortalt det som nevnes over. Om det var rusmiddelet i seg selv som utløste dette, andre årsaker eller en kombinasjon er vanskelig for oss å si. Historien hadde dessuten et meget tragisk utfall flere år senere, som gjør det vanskelig å diskutere dette ut i fra en subjektiv og følelsesladd artikkel som dette.

    Jeg kunne ønske, for debattens del, at det hadde fremkommet av artikkelen om det som er nevnt i sitatet hendte før eller etter at han ble sendt til behandling. At ungdom endrer oppførsel og ikke lenger har de samme vanene som de hadde behøver ikke å være tegn på annet enn at de er en helt normal ungdom i utvikling. Hvis man blir behandlet for problemer man ikke har så kan det utløse psykisk sykdom. Det finnes de som har psykiske problemer før de begynner å bruke cannabis, og det er noen som utvikler psykiske problemer på et tidligere tidspunkt enn de ellers ville ha gjort. Psykoser kan også utløses av cannabis med høyt innhold av thc.

    Mange av disse problemene kunne ha vært unngått med lovlig salg og varedeklarasjon, som for alkohol hvor alkoholprosent er oppgitt og kunden vet man får i seg. Jeg ønsker lovlige utsalgssteder for cannabis fordi det vil erstatte dagens illegale marked, og gjøre det mindre tilgjengelig for barn og unge, som i dag får kjøpt cannabis uten aldersgrense og varedeklarasjon.

 18. juni 14, 2014

  Varden 12. juni 2014:
  Presset til urinprøver på skolen – de fleste prøvene var negative.

  Nå reagerer foreldre, elevene selv, Elevorganisasjonen, elevrådet og advokat Vibeke Hein Bæra kraftig på Hjalmar Johansen videregående skoles håndtering av rusproblematikken på skolen.

  «Vi ble bedt om å navngi dem vi tror eller vet røyker hasj» sier en av elevene.

  Avgangselev og tidligere elevrådsleder ved Hjalmar Johansen vgs., Tim Viskjer, reagerer kraftig på at elevene har blitt bedt om å navngi andre elever de tror røyker hasj. «At skolen skal ha navn fra elevene og mistenkeliggjøre ut fra det, blir veldig feil for meg. På en skole er det alltid rykter og drittslenging. Det kan være helt andre motiver som gjør at man nevner medelever i et sånt møte.»

  Også advokat Vibeke Hein Bæra er skeptisk til metoden skolen har brukt. «De påtar seg her rollen som etterforskere. I praksis er dette et avhør som skal avdekke straffbare forhold. Det er politiets oppgave, ikke skolens.»

  Da alle 90 elevsamtalene var gjennomført, var til sammen 20 navn oppført på lista over potensielle hasjrøykere. Disse 20 ble deretter en og en innkalt til møte med rektor Eli Auråen og avdelingsleder på idrettslinja, Morten Larsen.

  «Rektor sa at det var frivillig, men hvis vi ikke gjorde det, ville mistanken mot oss styrkes og at da kunne det bli aktuelt å kontakte politiet» sier to 16-årige elever. De følte at valgfriheten ikke var reell, og tok urinprøven hos helsesøster. «Det var ikke en spesielt hyggelig opplevelse. Man begynner å lure på hvem som har sagt sånne ting om en. Og så føler man seg mistenkeliggjort uten grunn.»

  Prøvene til de to var negative. Det var den hos de fleste av dem som avga urinprøve. Det bekrefter også rektor Eli Auråen. «De fleste testet negativt.»

  Påtroppende leder i Elevorganisasjonen sentralt, Benjamin Skiaker Myrstad, vil nå engasjere seg i saken. http://www.varden.no/nyheter/presset-til-urinprover-pa-skolen-1.1160662

  Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense. Selv om cannabis blir solgt lovlig til voksne betyr det ikke at bruk av rusmidler i skole-/arbeidstiden vil bli akseptert.

  Det å reagere/hjelpe de som bruker rusmidler i skole-/arbeidstiden er noe helt annet å bryte grunnleggende rettigheter som personvernet er. Voksne arbeidstakere ville aldri ha funnet seg i en slik behandling i en jobbsituasjon. Det er bra at elevorganisasjonen tar saken videre, for personvern er en grunnleggende rettighet også for skoleelever. https://www.datatilsynet.no/personvern

  De som produserere og selger slike tester ønsker selvsagt å selge så mange tester som mulig, og driver lobbyvirksomhet for å utvide markedet. Spesielt i USA, men sannsynligvis også her i Norge. I delstaten Georgia i USA gikk et lovforslag igjennom som sa at alle som mottok matkuponger (welfare) kunne testes «ved mistanke». Lovforslaget ble kjent ulovlig, og vil ikke kunne iverksettes. http://www.huffingtonpost.com/2014/06/03/food-stamps-drug-test_n_5440742.html

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/692841804121898

 19. mai 7, 2014

  TV2 hadde i går en reportasje om en forsker, fra Bergensklinikkene, som «knuser en svært innarbeidet myte om at ungdom ruser seg mer enn før», og følger opp med «ungdom ruser seg mindre enn før» i en nettartikkel. Undersøkelsen tar for seg både alkohol og cannabis.

  De som blir intervjuet på gata sier de er overrasket, fordi de gjennom mediene har fått inntrykk av det motsatte (jeg antar at de fleste som ble spurt assosierer «ruse seg» mer med cannabis enn alkohol). I tv-reportasjen blir det sagt at nedgangen skyldes blant annet «forebyggende arbeid i skolene», samtidig som det blir vist en politibil som illustrasjon.

  Når det gjelder cannabis bruker forbudstilhengerne argumentet om at forbudspolitikken kanskje ikke virker i andre land, men i Norge gjør den det. De argumenter med at voksne fortsatt bør straffeforfølges for bruk for å hindre «ungdom» i bruke cannabis. Reportasjer og nettartikler som disse blir brukt som «bevis» for at forbudspolitikken virker.

  En annen forsker, også fra Bergensklinikkene, fortalte nylig at de hadde gjennomført trendundersøkelser om cannabis. «Med narkorazziaer og hasjavsløringer av stortingsrepresentanter er hasj et hett tema om dagen. Forskning fra Bergen viser at Cannabis blir stadig mer utbredt. De har samlet tall fra blant annet Hordaland politidistrik, Kripos, Helse Bergen og et eget trendpanel.» -Undersøkelser vi har gjort gjennom elleve år viser nå en økende trend. Cannabis ser ut til å ha blitt mer vanlig, sa hun.

  «Forebyggende arbeid» i skolene ved bruk av politi har vært en omdiskutert sak. Det har blitt skrevet mange kritiske avisinnlegg etter politiets (lovlige og ulovlige) skoleaksjoner. Politiaksjonene i Bergen var rettet mot videregående skoler, og de pågrepne var alle over 18 år. En av dem var Erik Skutle, vararepresentant for statsministeren på Stortinget, han er 24 år. Alle er definert som ungdommer.

  Undersøkelsen som omtales i TV2-innslaget gjelder en spørreundersøkelse hvor 14-16 åringer er blitt spurt om dere rusvaner, sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 1999. Disse er også definert som ungdommer.

  Bakgrunn for politaksjonene i Bergen var en undersøkelse hvor en av tre elever svarte at de hadde brukt ulovlige rusmidler. Undersøkelsen ble gjennomført av medelever (til en skoleoppgave) og det bidro nok til at mange som vanligvis ikke deltar i slike undersøkelser, eller ikke svarer ærlig, deltok og var mer ærlig enn i de tradisjonelle skoleundersøkelsene.

  Hvis det stemmer at det er nedgang i bruk av rusmidler blant ungdom (barn) under myndighetsalder, så er det bra. De skal jo i utgangspunktet verken bruke alkohol eller cannabis. Om de har svart ærlig på undersøkelsen vet vi ikke. Kanskje har bruken gått ned siden 1999, eller skepsisen mot å svare ærlig har økt i løpet av de siste 15 årene.

  Det å sammenligne ungdom 14-16 år med unge voksne 18-24 år blir uansett feil. Men som sagt, det vil bli brukt politisk som argument for å opprettholde forbudspolitikken «fordi den virker».

  Dette er ment som en påminnelse om at tall og statistikker kan misbrukes, og at tv er et sterkt medium.

  http://www.tv2.no/2014/05/07/nyheter/innenriks/5571194
  http://bstv.no/11798/rusforskning-hasj-blir-mer-og-mer-utbredt

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/672245719514840
  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152005148492461

 20. april 21, 2014

  Thomas Kjøsnes, BT 21. april 2014:
  «Å beskylde legaliseringstilhengere for å ufarliggjøre cannabis når de viser til en internasjonalt anerkjent ekspertgruppe som sier at cannabis er betydelig mindre skadelig enn alkohol, er stråmannsargumentasjon.»

  «Spørsmålet om legalisering avhenger ikke av skadevirkningene av cannabis. Alkohol ble ikke legalisert etter forbudstiden fordi man plutselig fant ut at det var sunt – men fordi forbudet fylte samfunnet med organisert kriminalitet.»

  «Legaliseringstilhengere forstår at forbudet feiler som reguleringsverktøy. Forbudet gjør skolegårdene til markedsplasser for illegale rusmidler. Den illegale markedsplassen fungerer som kontaktflate for ungdom opp mot kriminelle nettverk. Der kan de unge finansiere misbruk gjennom den illegale økonomien, hvor de får tilgang til penger og tunge rusmidler gjennom salg, tyverier og seksuelle tjenester. Den slags pakketilbud har vi ikke for lovlige rusmidler.» http://www.bt.no/meninger/debatt/Blaser-opp-enkeltfunn-3102991.html#.U1VkRVcfNx0

  Man kan ikke bruke «cannabis er farlig» som argument for å opprettholde forbudspolitikken. Alle de gode argumentene for hvorfor det ikke var mafiaen som skulle selge alkohol, men at staten måtte ta kontroll, gjelder også for cannabis.

  De organisert kriminelle kartellene, også i Norge, vokser seg større og rikere for hvert år forbudspolitikken består. Vi vet at det oppstår korrupsjon når en av verdens største handelsvarer ikke er regulert og under kontroll.

  De forbudsskapte skadene for cannabis overgår skadene fra selve bruken. Det er farlig at myndighetene ikke tar kontroll over det illegale markedet, på samme måte som det blir gjort med alkohol.

 21. april 11, 2014

  Ingvar Ambjørnsen 11. april 2014:
  «Denne artikkelen er ikke et innspill i den norske narkotikadebatten. Den forlot jeg allerede rundt tusenårsskiftet, da en ny generasjon forbuds-politikere kom på banen, bevæpnet med sine besteforeldres argumenter.»

  «Den marihuanaen de (ungdommen) røyker, er opp til åtte ganger så sterk som den jeg selv røykte da jeg var på deres alder. Mellom den gang og nå, ligger det førti års fiaskopolitikk på absolutt alle plan innenfor narkotikafeltet.»

  «I dag er hasj og marihuana en helt vanlig handelsvare, men er i motsetning til sjokolade eller vin, helt utenfor samfunnets avgiftssystem eller kvalitetskontroll.»

  «Den gamle måten å tenke rundt denne problematikken på, er stein død. Nå må den i jorda en gang for alle.»

  Ambjørnsens innlegg er en tilstandsrapport som sier det flere og flere tenker: Politikerne må ta til fornuft og lovliggjøre og innføre fornuftige reguleringer for cannabis. http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread300376

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/657685920970820

 22. april 2, 2014

  På TV2 nyhetene i dag ble det fortalt om unge ned i 16 års alderen i Lillehammer som har blitt utsatt for vold og trusler i forbindelse med inndrivelse av gjeld. GD skriver: «Det kan dreie seg om hasjgjeld for 10.000 kroner som øker til 50.000 kroner neste dag. Og betaler de ikke, så risikerer de å bli banket kraftig opp.» http://www.gd.no/nyheter/article7270304.ece

  Dette er ikke noe nytt. Det som er nytt er at mediene har begynt å skrive om det. Selv om man får inntrykk av at det nå «blir ryddet opp» i Lillehammer, så betyr ikke det at dette ikke fortsetter. Nye selgere overtar jobben til de som blir tatt og kundene fortsetter å kjøpe som før.

  Det at salget i dag foregår illegalt gjør at markedet fungerer som et pyramidespill, hvor veldig mange selger litt videre til andre, enten som deltidsjobb og/eller for å finansiere eget bruk. De aller fleste forbrukere av cannabis er over 18 år, som ønsker å kjøpe cannabis lovlig. Med lovlige utsalgssteder med aldersgrense vil pyramiden sprekke, det illegale markedet blir ikke stort nok til at mange kan selge til mange andre. Pyramidespillet blir holdt i live gjennom forbudspolitikken.

  Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder med aldergrense, som for alkohol, for å gjøre det mindre tilgjengelig for barn og unge.

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151914542757461

 23. april 2, 2014

  En 20 år gammel norsk soldat, som ønsker å være anonym, skriver i BT at han etter noen år som forbruker av cannabis har valgt å gå tilbake til kun å drikke alkohol. Dette har han selv valgt fordi han ønsker å være i militæret, og der blir de testet for bruk av cannabis. De som blir tatt for bruk får ikke tjenestegjøre. Han sier at han ikke hadde problemer med å slutte, motivasjonen for å bli soldat var med andre ord sterkere enn lysten på cannabis. Om han ønsket/klarte å slutte med tobakk sier han ikke noe om, eller han har ikke røyket eller blandet tobakk med cannabis. Det er uansett ikke militæret opptatt av, verken bruk av tobakk eller alkohol som rusmidler. Det er ikke helsemessige årsaker til at soldatene blir testet, men lovligheten.

  Det innlegget hans best viser er at forbudspolitikken ikke hindrer de som ønsker å bruke cannabis i å gjøre det, og at det er et rusmiddel som er enkelt å få tak i, selv for 16-åringer. Det er en del ungdommer som har samme innstilling, når han sier at han kunne finne på å røyke både før skolen og på skolen. Når cannabis blir solgt lovlig, som for alkohol, vil denne holdningen kunne endre seg. Fordi det muliggjør mer fornuftig informasjon og råd fra myndighetene enn i dag, hvor budskapet er nulltoleranse; dette skal du ikke gjøre i det hele tatt.

  Med nulltoleranse for bruk av cannabis oppstår det en ruskultur hvor noen av ungdommene ofte lager sine egne regler for hva som er akseptabelt. Jeg kjøper ikke argumentasjonen hans for hvorfor det er akseptabelt før og i skoletid, men ikke i arbeidstid. Han sier at på jobb er det han som utfører en tjeneste, mens på skolen er det staten som utfører en tjeneste for ham. Jeg tror at når ungdommen kommer ut i jobb så endrer holdningene seg først og fremst fordi bruk av rusmidler i arbeidstid ikke er akseptert av de rundt dem lenger. Det er noe man kan gjøre på fritiden vil man da få høre.

  Han skriver også at han etter å ha sluttet, sakte, men sikkert ble klarere til sinns, og etter en måned var han tilbake til sitt vanlige nivå. Innlegget er anonymt, så det er ikke mulig å finne ut om påstandene er korrekte. Det høres egentlig ikke veldig troverdig ut, det høres ut som en påstand fra et «Ut av tåka» kurs, som baserer seg på Thomas Lundquists modell (med urinkontroll), som sier at ikke-aktive metabolitter fra cannabis klistrer seg til hjernen og gir kronisk rus i lang tid etter inntak. http://www.bt.no/meninger/kronikk/Ola-Nordmann-20_-narkoman-3088785.html#.UzlhsFcfNx2

  Etter å ha lest den unge mannens historie vil kanskje noen trekke den slutningen at hvis han sluttet i frykt for å teste positivt i militæret, så kan det være en god ide å også innføre dette på skolene. Det brukes allerede et par hundre millioner skattekroner på slik urintesting hvert år, og lobbyister for disse produktene ville gledet seg over å utvide kontrollsystemet til også å gjelde skoler. Men det er problemer knyttet til det. For det første vil det koste enormt mye å teste, også alle de som ikke har brukt cannabis. For det andre er ønsket og motivasjonen for å gå inn i militæret høyere for mange enn å fortsette på skole, spesielt hvis man er skolelei. Et slikt kontrollsystem vil derfor føre til enda flere drop-outs enn vi har i dag. De som slutter på skolen, uten å ha en jobb å gå videre til, faller lett inn i submiljøer, hvor det som i utgangspunktet var uproblematisk eksperimentering med lettere rusmidler som cannabis kan utvikle seg til mer problematisk rusmiddelbruk. Ikke på grunn av trappetrinnsteorien, som sier at hvis man starter med hasj så vil man ende opp som heroinist fordi kroppen ønsker sterkere og sterkere stoffer. Denne myten ble tilbakevist av FN for mange år siden, men dukker stadig opp som argument for å opprettholde forbudspolitikken, blant annet fra politiførstebetjent Sjur Michelsen fra Bergen, som nylig kom med påstanden i VG.

  En av de største farene for å eksperimentere med sterkere stoffer ligger i dagens salgsmodell. De som bare vil kjøpe cannabis kan også få tilbud om å kjøpe andre rusmidler som er mer skadelige. Coffeeshopordningen i Nederland ble innført blant annet fordi myndighetene var bekymret for at det også ble solgt andre stoffer i ungdomsmiljøene, og de “lovlige” utsalgsstedene var et tiltak for å unngå det.

  Det at salget i dag foregår illegalt gjør at markedet fungerer som et pyramidespill, hvor veldig mange selger litt videre til andre, enten som deltidsjobb og/eller for å finansiere eget bruk. De aller fleste forbrukere av cannabis er over 18 år, som ønsker å kjøpe cannabis lovlig. Med lovlige utsalgssteder med aldersgrense (myndighetsalder) vil pyramiden sprekke, det illegale markedet blir ikke stort nok til at mange kan selge til mange andre. Pyramidespillet blir holdt i live gjennom forbudspolitikken.
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/652721338133945

  Se også:
  Mer om hasjavvenningsprogram: http://anitanyholt.no/samfunn/hap-nps

 24. mars 18, 2014

  Bygdeposten, 17. mars 2014:
  «Den årlige gateverdien på hasjsalget i Norge er på rundt 10 milliarder kroner, hevdes det.»

  «TV-programmet Insider på Max har snakket med en kilde innenfor distribusjonen av hasj i Norge.

  Den unge gutten som til daglig går på skole sier at han tjener tusenvis av kroner på hasjsalg, og gir seerne et innblikk i hvordan stoffet selges videre til mindre dealere og hvordan hasj og cannabis til slutt gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å kjøpe.»

  Se et klipp fra mandagens episode av Insider her: http://www.bygdeposten.no/krim/article7235300.ece

  Dagens salgsmodell er et pyramidespill, hvor spesielt unge menn raskt kan bli viklet inn illegal kultur og økonomi, med alt det medfører. Det at myndighetene ikke har tatt kontroll over markedet gjør at cannabis blir solgt til hvem som helst, hvor som helst, når som helst – men det er et rusmiddel som bør selges i lovlige utsalgssteder rmed aldersgrense, som for alkohol.

  Bergens Tidende spør i debatten om «forebygging fremfor straff»: «Hvorfor tar vi oss råd til narkoaksjon med 80 politifolk, men ikke til en ordentlig skolehelsetjeneste?» Det illegale cannabismarkedet er fristende for mange, spesielt unge gutter, det er ofte mer å tjene på å selge cannabis enn å ta seg en lovlig deltidsjobb ved siden av studier. Det er selvfølgelig bra om skolene får bedre skolehelsetjeneste, men så lenge myndighetene ikke tar kontroll over cannabismarkedet vil det fortsatt være fristende for mange å ha deltidsjobb som cannabisselger.

  Fra programmet: «Det startet med at jeg kjøpte 50 gram til en høstferie, og solgte litt av det til venner, og så fikk jeg råd til å kjøpe nye 50 gram, og så økte kundekretsen. Det var ikke noe jeg valgte, ikke noe jeg planla å gjøre, det bare skjedde, helt tilfeldig. Det startet da jeg var 17,5 år, og innen et halvt år så gikk det til å være mye mer alvorlig uten at jeg egentlig forsto det, da hentet jeg kanskje fem kilo. Og da ble det lett for meg å ekspandere, uten at jeg hadde noe personlig mål og mening med det jeg gjorde så bare skjedde det .»

  Reporter for tv-programmet møter en annen gutt rett etter skoletid og spør: Så nå starter arbeidsdagen? Etter å ha vist frem arbeidsverktøyet, en boks med marihuana og en vekt, blir han spurt om hvorfor han driver med det når han vet at det er så mye risiko. Han svarer at det er fordi det er så gode penger i det.

  Reportasjen viser salg fra mindreårige til andre mindreårige, gatesalg, salg fra cafeer og salg fra leiligheter. Jeg håper at flest mulig politikere ser denne episoden, og at de forstår at løsningen ikke er å sette inn mer politi og bøtelegge og fengsle så mange de klarer å få tak i. Salget stopper ikke, når en selger blir tatt så blir det bare ledig jobb for en annen.

  Reprise på MAX søndag kl. 19:30

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151914542757461

 25. mars 14, 2014

  Lars Atle Lauvås, BT, 10. mars 2014
  «I BT 1.3. har Anita Nyholt et innlegg som automatisk fremkaller noen spørsmål, angående om cannabis skal selges til personer over 18 år på godkjente utsalgssteder. Det minner kraftig om dagens ordning med tobakk og alkohol. Det er velkjent at det ikke byr på særlige problemer for personer helt ned i 14-års alder å skaffe seg både tobakk og alkohol. Å tro at det blir særlig vanskeligere å skaffe seg cannabis om dette selges lovlig er direkte naivt.» http://www.bt.no/meninger/debatt/Legalisering-loser-ingenting-3074608.html

  Anita Nyholt, LUHM, BT, 14 mars 2014
  Lauvås mener at det å tro at det blir vanskeligere å skaffe seg cannabis om dette selges lovlig er direkte naivt. Men i dag er det slik at de som ønsker å kjøpe ringer en venn og avtaler hvor man skal møtes. Handelen kan foregå på alle tider av døgnet og kreves ikke legitimasjon. De som ikke har noen venner å spørre har mulighet for å kjøpe det de ønsker gjennom gatesalg.

  De færreste vil argumentere for å legge ned vinmonopol eller butikkordningen fordi noen som ikke er gamle nok allikevel klarer å få ta i alkohol. BT hadde nylig en stor artikkel som fortalte at det er lettere for de under 18 år å få tak i cannabis enn alkohol. http://www.bt.no/meninger/debatt/Skremmes-til-taushet-3079127.html

 26. mars 7, 2014

  Anita Nyholt, LUHM, debattinnlegg i Morgenbladet, 7. mars 2014:

  Kontroll med det illegale cannabismarkedet

  I forbindelse med kjøp, salg og bruk av cannabis har det de siste årene blitt gjennomført flere politiaksjoner mot skoler i Norge, både lovlige og ulovlige. Den nylige aksjonen i Bergen skjedde etter spaning i russemiljøet, hvor det blir solgt og kjøpt cannabis. Russen bruker ikke bare alkohol som rusmiddel, men også hasj og marihuana, det bør ikke komme som noen stor overraskelse for noen. Ettersom det ikke finnes lovlige utsalgssteder kjøpes og selges cannabis for det meste gjennom venner. Over 40 avgangselever ble pågrepet, alle var over 18 år, men det er meldt om at barn under 16 år har fått kjøpt, fordi ingen spør etter legitimasjon.

  Noen mener at cannabis er så farlig at det er god nok grunn til at politiet kan sette rettssikkerheten til side i slike aksjoner. Det er ingen anerkjente forskere som i dag mener at cannabis farmakologisk sett er mer skadelig enn alkohol, men det er heller ingen fagfolk som mener at cannabis er et helt harmløst rusmiddel. Det trengs noe kontroll, men ikke med forbudspolitikk, cannabis må reguleres på samme måte som for tobakk og alkohol.

  Det at myndighetene ikke har tatt kontroll over det illegale markedet gjør at cannabis blir solgt til hvem som helst, hvor som helst, når som helst – men det er et rusmiddel som bør selges til voksne i lovlige utsalgssteder.

  Ved å fjerne straffetrussel for bruk og besittelse av cannabis for voksne, vil de som er under 18 år bli møtt med samme konsekvenser som om de bruker alkohol og ikke er gamle nok. Det samme gjelder for de som selger, altså konsekvenser på samme måte som for alkohol.

  Alkohol er et farlig rusmiddel, men det er tryggere når det blir solgt i lovlige utsalgssteder, slik er det for cannabis også. Det betyr ikke at alle behøver å like eller forbruke verken cannabis eller alkohol selv om det blir/er lovlig. Selv om cannabis blir solgt lovlig til voksne betyr det heller ikke at bruk av rusmidler i skole-/arbeidstiden vil bli akseptert.

  I Morgenbladets leder står det 21.2., at «det er grunn til å berømme politiet for at de lot nåde gå for rett ved å kanalisere dem inn i et oppfølgingsprogram, heller enn en domstol.» Mange mener at «alternativ straff» er et «alternativ til straff», og en god løsning. Det betyr tilbud om behandling istedenfor bot, men straff er det. Mange vil velge behandling de ikke trenger. Dessuten bidrar det til et klasseskille, mellom de som har råd til å betale boten og de som ikke har råd og derfor må godta «frivillig» behandling. Det er bra at ungdom ikke får anmerkning på rullebladet, men det er uetisk og sløsing med ressurser å sykeliggjøre og behandle friske mennesker for problemer de ikke har.

  I lederen står det også at «forebygging må stoppe etterspørselen, ikke tilbudet». Det har vært utgangspunktet for forbudspolitikken i snart 50 år: hvis bare ingen vil kjøpe så er det ingen å selge til – det har ikke virket. Myndighetene har et større ansvar i denne saken enn forbrukerne.

  Bergens Tidende spør i debatten om «forebygging fremfor straff»: «Hvorfor tar vi oss råd til narkoaksjon med 80 politifolk, men ikke til en ordentlig skolehelsetjeneste?» Det illegale cannabismarkedet er fristende for mange, spesielt unge gutter, det er ofte mer å tjene på å selge cannabis enn å ta seg en lovlig deltidsjobb ved siden av studier. Det er selvfølgelig bra om skolene får bedre skolehelsetjeneste, men så lenge myndighetene ikke tar kontroll over cannabismarkedet vil det fortsatt være fristende for mange å ha deltidsjobb som cannabisselger.

  Forbudspolitikken har bidratt til at bruken av NPS (nye psykoaktive stoffer) er økende. Det er spesielt ungdommer, som må avlevere urintester i forbindelse med at de er tatt for bruk av cannabis eller er redd for å bli tatt på slike tester, som endrer rusvanene fra cannabis til NPS (de nyeste blir ikke oppdaget på urintest). Det er allerede meldt om to dødsfall, men SIRUS tror det finnes mørketall.

  Det er et feilspor å rette søkelys mot politiets metoder blir det sagt fra politiet. De skal selvsagt kritiseres når aksjonene bryter norsk lov, men vi må også være oppmerksom på at politiet gjør som regjeringen/kommune-/bystyret ber dem om. Det er politikerne som har makt og mulighet til å endre lovverket.

  Når et av verdens største markeder består av illegal produksjon, salg og kjøp så bør man forstå at det skaper problemer. Cannabis er det mest solgte, kjøpte og brukte ulovlige rusmiddelet, også i Norge. Det er derfor The Global Commission on Drug Policy, med bla. Kofi Annan og Thorvald Stoltenberg, oppfordrer verdens ledere til å ta kontroll og lovliggjøre og regulere cannabismarkedet på en måte som stopper den illegale handelen, det vil si utkonkurrerer organisert kriminalitet.

  Lovliggjøring og regulering skjer flere og flere steder i verden, og det kommer til å skje her også. Det ville være rart om vi skulle bli stående igjen som et land hvor vi foretrekker et illegalt marked fremfor et kontrollert.

  Skatter og avgifter fra salg av cannabis til voksne kan brukes på kunnskapsbasert og sannferdig informasjon for å redusere skadevirkninger. Det er mer samfunnsnyttig og bedre for folkehelsen enn at det er kriminelle som får inntektene fra det i dag illegale salget. På samme måte som for alkohol kan vi tilby behandling til de som måtte trenge det.

  http://morgenbladet.no/debatt/2014/kontroll_med_det_illegale_cannabismarkedet#.Uxm1GoWhHIZ
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/638342922905120

 27. mars 5, 2014

  Anita Nyholt, LUHM, debattinnlegg i BT, 1. mars 2014:

  Etter politiaksjonene på skolene i Bergen har Dag Endal, tidligere leder for avholdsorganisasjonen Actis, og Øystein Samsonsen fra Norsk Narkotikapolitiforening skrevet debattinnlegg hvor de fremstiller det som at vi som ønsker å lovliggjøre og regulere cannabis på samme måte som for tobakk og alkohol ikke “ønsker minst mulig skadevirkninger blant ungdom og befolkningen for øvrig”. Det er ikke sant, uansett hvor mange ganger det blir gjentatt.

  Å behandle måteholdsbrukere av cannabis som er over 18 år, som ikke har problemer med sin rusmiddelbruk, er uetisk og sløsing med fellesskapets ressurser og midler.

  Både bot og behandling er straff, mange vil til og mene at «frivillig» behandling under trussel om straff er mer straff.

  Alternative straffereaksjoner er mest et tilbud til de som ikke har råd til å betale bot.

  http://www.bt.no/meninger/debatt/Cannabis-bor-selges-i-lovlige-utsalgssteder-3069589.html

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151885841697461

 28. mars 5, 2014

  “Anders Hjelmaas og Malene Tonheim spurte 700 elevar på vidaregåande skular i Bergen om narkobruk. Det var blant anna svara dei fekk som førte til ei omfattande politiaksjon mot skuler i byen.

  Oppgåva avdekte stort omfang av hasjbruk blant elevar. Det var noko vi måtte ta tak i, sa politistasjonssjef Morten Ørn i Fana til Bergens Tidende.

  Undersøkinga Anders Hjelmaas (18) og Malene Tonheim (18) gjorde blant bergenselevar i fjor, medverka til at politiet arresterte om lag 40 elevar i februar, og mange politikarar i Høgre og Unge Høgre er no sikta eller mistenkt.” http://www.nrk.no/hordaland/vanskeleg-tid-etter-skulerapport-1.11583924

  Ronny Öugendal kommenterer på facebook:
  “Dette er grunnen til at skoleelever ikke svarer ærlig på undersøkelser om rus.
  Se hva som skjer når de gjør det. Svært få turte å svare ærlig på slike undersøkelser da jeg gikk på skolen for over 20 år siden, og nå kommer det til å bli enda større mørketall. Sug på den Arne Johannesen og Actis.”

 29. mars 5, 2014

  Dag Endal, tidligere leder for avholdsorganisasjonen Actis:
  “En vellykket narkotikapolitikk! Nye tall (fra 2011) er akkurat offentliggjort. De viser at bare fem prosent av de spurte ungdommene i Norge hadde noen gang prøvd illegale stoffer.

  For en del aktørers del er det imidlertid klart at en systematisk svartmaling av politikken og forvrengning av virkeligheten blir brukt for å fremme en annen agenda: legalisering av narkotika.” http://www.aftenposten.no/meninger/En-vellykket-narkotikapolitikk-6845374.html#.UxATqIWGenU

  BA: “Våren og høsten 2013 fikk politiet en rekke bekymringsmeldinger om narkotikabruk blant elever i de videregående skolene i Fana. En anonym skoleundersøkelse utført av elever viste at en av tre hadde røykt hasj.” http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Avslorte-narkobruk-i-skoleoppgave-3062323.html#.UxHZbYWGenU / http://www.ba.no/nyheter/article7198518.ece

  Her ser vi at avholdsbevegelsen bruker argumentet “det er få ungdommer som har prøvd hasj – derfor må vi opprettholde forbudspolitikken og ikke lovliggjøre og regulere cannabis på samme måte som for alkohol med aldersgrense – fordi det vil gjøre at flere umgdommer vil bruke hasj.”

  Politiet bidrar også til å opprettholde forbudspolitikken fordi de har egeninteresse i saken. Så lenge det er kriminelt å bruke, besitte, kjøpe og selge cannabis vil det være lett å telle og måle, og få ressurser deretter. De veksler mellom å be om mer ressurser for å “holde bruken stabilt lav” eller de trenger mer ressurser fordi “bruken er økende eller høy”. Masseediene følger opp med tabloidoverskrifter.

  At de som får problemer med sin rusmiddelbruk skal få hjelp er nok de aller fleste enige om, men ikke alle er enige i at all bruk er misbruk og derfor skal behandles. Det er et overgrep mot friske mennesker å behandle dem for problemer de ikke har. Det er en ideologi som er skapt og opprettholdes av avholdsbevegelsens sterke interesseorgansiasjoner, gjennom deres visjon om det “rusfrie samfunn”. På bakgrunn av dette har det vært vanskelig å ha en fornuftig debatt om lovliggjøring og regulering av cannabismarkedet i Norge.

  http://anitanyholt.no/samfunn/darlig-journalistikk-og-talltull-i-cannabisdebatten

 30. februar 27, 2014

  «Etter det BT kjenner til, dukket navnet til Skutle opp i narkotikasaken som politiet i Bergen den siste tiden har rullet opp blant elever ved videregående skoler.»

  «Stortingspolitiker Erik Skutle (H) er siktet for brudd på narkotikaloven. Bergens Tidende skriver at Skutle har vært i avhør, og at han deretter ble løslatt. Ifølge NTB har 24-åringen erkjent bruk av hasj ved en anledning.» http://www.bt.no/nyheter/innenriks/–Brukte-narkotika-som-stortingsrepresentant-3069165.html#.Uw9tDIWGenU

  Her ser vi at når man ikke får kjøpt cannabis i lovlige utsalgssteder kjøper man av venner og bekjente.

  Fordi han bor i Norge, hvor lovgivningen ikke skiller mellom hasj og heroin, men kaller alt for «narkotika» så blir det nok mye oppmerksomhet rundt dette.

  Hadde han bodd i Nederland, Uruguay, Colorado eller Washington hvor cannabis er lovliggjort og regulert som for alkohol så ville dette ha vært en ikke-sak. http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151882523462461

 31. februar 26, 2014

  Erna Solbergs vikar på Stortinget, Erik Skutle (H) etterlyser debatt om Norge skal la apotek og Vinmonopolet i fremtiden få selge cannabis over disk:

  «Jeg tror vi har større sjanse for å kontrollere og redusere narkotikabruken ved å selge det lovlig over disk enn å ha et totalforbud.»

  “Jeg har ment dette lenge. Da jeg fikk et direkte spørsmål om det, så ville jeg svare ærlig. Jeg er valgt inn på Stortinget på Høyres program, som helt klokkeklart er motsatt av det jeg mener. Jeg har ikke tenkt å utfordre det i denne perioden.”

  Selvfølgelig er det bedre at staten tar kontroll over det illegale markedet enn at det fortsatt skal være organisert kriminelle som står for salget og tjener alle pengene. Cannabis bør selges på samme måte som for alkohol, altså i lovlige utsalgssteder med aldersgrense.
  http://www.facebook.com/vgnett/posts/10152209281765932
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151877114357461

 32. februar 25, 2014

  Dag Endal er tidligere styreleder i Actis hvor han var leder fra organisasjonen ble etablert i 2003 som en videreføring av Avholdsfolkets landsråd: «Actis sin visjon er eit narkotikafritt liv for det einskilde menneskje slik at det kan leve i fridom og fellesskap med andre.»

  Dag Endal, skriver i BT: «Politiet fortjener også en honnør for reaksjonene de bruker i dette tilfellet. De som ikke er mistenkt for å drive salg, får tilbud om å delta i programmet «Tidlig ute». Det innebærer tilbud om avrusing, hjelp og veiledning i forbindelse med skole, og samtale hos psykiatrisk ungdomsteam. I en slik prosess vil de unge også kunne få hjelp til å håndtere eventuelle andre problemer som måtte ligge bak utprøving av narkotika. De fleste elevene har heldigvis takket ja.»

  ««Tidlig ute»-programmet er en reaksjonsform som ligner på det som skjer i Portugal, – som ofte blir framhevet som et enestående land med en helt ny tilnærming. Sannheten er at vi i Norge allerede bruker samme virkemidler som i Portugal, – men vi kan bruke dem oftere og mer systematisk!» http://www.bt.no/meninger/debatt/Langernes-raskap-3066744.html#.Uwxl_IWGenV

  Selvfølgelig bør det ikke foregå ulovligheter på skolene. Det mest solgte, kjøpte og brukte ulovlige rusmiddelet, også i Norge, er cannabis. Det bør selges i lovlige utsalgssteder for voksne over 18 år, for å gjøre det mindre tilgjengelig for barn og unge.

  Selv ikke når cannabis blir lovliggjort for voksne vil det være akseptabelt at det blir solgt eller brukt på skolene, på samme måte som vi ikke tillater salg eller bruk av det lovlige rusmiddelet alkohol på skoler.

  Det å behandle måteholdsbrukere av cannabis som er over 18 år, som ikke har problemer med sin rusmiddelbruk, med hjelp fra psykologtjeneste og urinkontroller, fordi de har solgt et ulovlig rusmiddel (kanskje bare utenfor skoletid) er uetisk og sløsing med fellsskapets ressurser og midler. Dag Endal skriver at de som «ikke er mistenkt for å drive salg får tilbud om avrusing», men Politiet aksjonerte på skolen fordi alle de som ble pågrepet var mistenkt for salg. I tillegg ble det tatt urintest, eller det ble erkjent i avhør at de hadde brukt cannabis, og dermed havnet de som ikke ville ha anmerkninger på rullebladet i behandlingssystemet.

  Både bot og behandling er straff, mange vil til og mene at «frivillig» behandling under trussel om straff er «enda mer» straff. Alternative straffereaksjoner er mest et tilbud til de som ikke har råd til å betale bot.

  Se også:
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/563607093712037

 33. februar 25, 2014

  Norges Forskningsråd: «Norge blir nødt til å ta opp cannabis-debatten igjen»

  JA! Det er på tide å ikke diskutere OM, men HVORDAN vi skal lovliggjøre og regulere cannabismarkedet.

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151877114357461

 34. februar 24, 2014

  Øystein Samsonsen, Norsk Narkotikapolitiforening, Hordaland lokallag: «Slipper narkotika løs på ungdommen».

  Jeg har lagt inn denne kommentaren:

  Norsk narkotikapolitiforening får det til å høres ut som vi som ønsker å lovliggjøre og regulere cannabis på samme måte som for tobakk og alkohol ikke «ønsker minst mulig skadevirkninger blant ungdom og befolkningen for øvrig». Det er ikke sant, uansett hvor mange ganger det blir gjentatt.

  Skatteinntekter fra salg av cannabis til voksne kan brukes på kunnskapsbasert og sannferdig informasjon for å redusere skadevirkninger, på samme måte som for alkohol. Det er mer samfunnsnyttig og bedre for folkehelsen enn at det er organisert kriminelle som får alle inntekter fra det i dag illegale salget.

  Dette vet NNPF godt, men de har egeninteresse i at forbudspolitikken videreføres, fordi så lenge det er kriminelt å bruke, besitte, kjøpe og selge cannabis vil
  det være lett å telle og måle, og få ressurser deretter.

  Det at Politiet har en egen interesseorganisasjon som arbeider for å opprettholde forbudspolitikken er meldt inn som et demokratisk problem til myndighetene, da det bidrar til at mange ikke tør å delta i debatten: http://luhm.no/?p=3075

  http://www.bt.no/meninger/debatt/Slipper-narkotika-los-pa-ungdommen-3065376.html#.Uws-XYWGenV

 35. februar 23, 2014

  Litt om begrepsbruk:
  Når man snakker om legalisering innebærer det at myndighetene på en måte er involvert i produksjon (eventuelt import).

  «Legalisere/legalisering» betyr å lovliggjøre, men det sier ikke noe om på hvilken måte det skal lovliggjøres. Slik er det også for «regulere/regulering» (dagens politikk er regulert med forbud), og derfor må det når man foreslår å «legalisere» og «regulere» forklares på hvilken måte.

 36. februar 22, 2014

  BT: Stortingsmann vil legalisere hasj.
  «Bergenspolitiets narkorazzier har avdekket hvor vanlig hasjbruk er blant ungdommer, mener stortingsrepresentant Erik Skutle (H).» http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Stortingsmann-vil-legalisere-hasj-3065835.html

  La oss håpe at dette blir lagt inn som et forslag på stortinget.

 37. februar 21, 2014

  DEBATT hos BT: «Hvorfor har tar vi oss råd til narkoaksjon med 80 politifolk, men ikke til en ordentlig skolehelsetjeneste?» http://www.bt.no/meninger/debatt/Forebygging-fremfor-straff-3064347.html

  Det illegale markedet er fristende for mange, spesielt unge gutter – det er ofte mer å tjene på å selge cannabis enn å ta seg en (lovlig) deltidsjobb ved siden av studier.

  Det er selvfølgelig bra om skolene får bedre skolehelsetjeneste, men så lenge myndighetene ikke tar kontroll over cannabismarkedet, med lovlige utsalgssteder for voksne, vil det fortsatt være fristende for mange å ha «deltidsjobb» som cannabisselger.

 38. februar 20, 2014

  4. november 2013, Norge, Romerikes Blad: “74 personer tatt i stor narkoaksjon”.
  Målet med aksjonen var ifølge politiet å skape uro i narkotikamiljøene og øke oppdagelsesrisikoen.

  På en pressekonferanse mandag ettermiddag opplyste politiet om at de aller fleste som er pågrepet befinner seg i aldersgruppen 18-23 år.” http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6960986.ece

  En gang i nær fremtid kommer man til å undres over at myndighetene brukte Politiet til å oppdra myndige mennesker og kontrollere at de kun drakk alkohol.

 39. februar 20, 2014

  Kultur og kriminalisering må sees i sammenheng.
  «Hvordan strafferegimet i Norge oppsto på 60-tallet»:

  http://anitanyholt.no/samfunn/hvordan-strafferegimet-pa-rusfeltet-oppsto-pa-60-tallet-og-hvorfor-det-fortsatt-lever

 40. februar 20, 2014

  Og som jeg har sagt mange ganger før:

  Ikke glem at politiet gjør det regjeringen/kommune-/bystyret ber dem om.
  Det er politikerne som har makt og mulighet til å endre lovverket.

  http://luhm.no/?p=3075
  http://anitanyholt.no/samfunn/systematisk-feildisponering-av-ressurser

 41. februar 20, 2014

  Jon Olsen, skriver i Natt Dag:
  «Av de så langt 27 arresterte ungdommene i Bergen har 23 takket ja til påtaleunnlatelse og deltakelse i politiets «Tidlig ute»-prosjekt, som er et samarbeid mellom helse- og påtalemyndighetene for kriminelle under 25 år som blir pågrepet for narkotikarelatert kriminalitet. At det finnes et alternativ til straff er vel og bra, men dette ser mer ut til å være staten som klør statens rygg med statens kløpinne. I pressen slås det stadig opp hvor farlig cannabis er, og i disse sakene nevnes det gjerne at ungdom søker hjelp for å endre sin cannabisbruk.

  I slike saker benyttes tallene fra Norsk Pasientregister flittig, da disse viser at antallet personer som søker hjelp mot cannabisavhengighet har økt med 23 prosent de siste to år. I 2010 søkte 1387 personer hjelp til å få bukt med sin cannabisavhengighet, mens tallet var 1711 i 2012. Å produsere denne formen for statistikk ved å arrestere ungdom og aktivt lede dem mot å søke hjelp for sine lovbestemte problemer, er en utbredt strategi i den globale kampen FN-nasjonene kjemper mot regulering av cannabis.» http://www.nd.no/2014/02/bergensrazzia

 42. februar 19, 2014

  Et lovforslag om å legalisere og regulere cannabis til rekreasjonelt, medisinsk og industriell bruk ble presentert i det brasilianske senatet 17. februar, og vil bli koordinert av Senator Cristovam Buarque.

  Mens vi i Norge diskuterer om «behandling er bedre enn straff», så er det knapt så man holder tritt med å legge inn andre land og stater på listen over de som skal lovliggjøre og regulere det illegale markedet: http://luhm.no/?p=1721

  Ståle Nygård skriver:
  «Mens vi i Norge diskuterer om behandling er bedre enn straff»
  Ja, hadde det enda vært en debatt. «bruker»organisasjonene har nå i lang tid pusha «fra straff til hjelp» uten å skille mellom hasj og heroin, noe som «alternative reaksjoner» er et resultat av. Løsningene og stigmatiseringen som følge av dette utsetter titusener av unge mennesker for betydelig større fare og frarøver dem trygghet og lykke i livet.

  Hvorfor skal unge voksne som tar seg en blås bli rammet av noens trang til å snakke for de syke og «svake»? Hvorfor skal «bruker»organisasjoner og miljøet forøvrig få anledning til å trekke våre unge ned i sprøyter, asfalt, død og fordervelse? Hvilken forskrudd oppfatning av «solidaritet» er det hentet fra?»

  SVAR:
  Ja, det er nok mer riktig å si «diskuterer at», ikke om.

  Når jeg har kritisert det har jeg ofte fått til svar at «det er jo et skritt i riktig retning», noe jeg har vært uenig i, og derfor har jeg (som deg Ståle) vært veldig tydelig på at feks avkriminalisering innebærer at straffetrussel må fjernes.

  Istedenfor å diskutere hvordan vi, også i Norge, kan ta kontroll over det illegale cannabismarkedet er det stor enighet om at «alternativ straff» er et «alternativ til straff», det er merkelig. Det betyr tilbud om «behandling istedenfor bot», men straff er det jo.

  Hvis man bor i Nederland, Colorado, Washington eller Uruguay, hvor straffetrussel er fjernet, så ser man nok det lettere enn her.

  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151868859212461

 43. februar 19, 2014

  Det ser ut til at alle de pågrepne har testet positivt på urintester, eller at politiet har beviser for kjøp og/eller salg. Det fremkommer ikke av BAs artikler.

  BA skriver: «23 av de 27 elevene som ble tatt under narkoaksjonen i bergensskolene mandag godtar å være med i et behandlingsprosjekt. En av de pågrepne elevene sitter fortsatt i avhør. En annen har godtatt bot mens ytterligere to har tatt betenkningstid.» http://www.ba.no/nyheter/krim/article7177375.ece

  Jeg er litt usikker på hva som er forskjellen på «Ut av tåka» og «Tidlig ute»-prosjektene. Det kan virke som det er det samme, og at de bare har ulike navn (frivillig/»frivillig» under trussel om straff).

  Ut av tåka:
  http://anitanyholt.no/samfunn/hap-nps

  Tidlig ute:
  http://www.tjenestekatalog.no/vis/33439263/Prosjekt%20Tidlig%20Ute.pdf

  Se også:
  LUHMs høringsuttalelse til “Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd”: http://luhm.no/?p=1596

 44. februar 19, 2014

  «Noen foreldre har gitt uttrykk for at de er svært fornøyd, mens andre er mindre fornøyd.

  Å rette fokus på politiets metoder blir en feilsporing, sier politiinspektør Morten Ørn til BA.»

  http://www.ba.no/nyheter/article7180496.ece

 45. februar 19, 2014

  Godt sagt av Ståle Nygård:

  «Når vi har fanget dem bruker vi økonomi og andre straffereaksjoner som pressmiddel for å få ungdommen til å erklære seg syke og hjelpetrengende, noe som medfører at TV2 Nyhetene kan melde om at 23 av de 27 som ble pågrepet har godtatt å delta i et behandlingsprogram for begynnende misbruk.

  Tipper «ut av tåka» nå får mange nye «frivillige» som kunder i en ny skapt industri med sterke interesseaktører. Blir «fine» statistikker, da. Politikken virker!..

  Det skilles ikke mellom hasj og heroin, og pushes heroinløsninger som cannabisløsninger. Løsningene og stigmatiseringen som følge av dette utsetter titusener av unge mennesker for betydelig større fare og frarøver dem trygghet og lykke i livet.

  Dette står vår Statsminister på TV og beskriver som god forbygging.

  Utilgivelig.
  Våre unge skal ikke lenger ofres fordi våre politikere og offentlige personer ikke har mot til offentlig å si hva mange av de erkjenner privat, at bevisene på en overveldende måte demonstrerer at undertrykkende strategier ikke er løsningen, men heller velger å verne om egen maktposisjon.

  Når samfunnet ikke skiller mellom å røyke en joint og injisere heroin, så bidrar det til at cannabiskulturen holdes skjult og vanskeliggjør og ofte umuliggjør åpenhet mellom foreldre og ungdom, noe som utsetter ungdommer for betydelig større fare. Man utsetter også ungdommen for større fare ved å tvinge ungdommen til å identifisere seg som en «stoffbruker», eller som her enda verre: (begynnende)»misbruker».

  Dette er altså et rusmiddel den amerikanske presidenten nylig har uttalt ikke er mer skadelig enn alkohol.

  Hva hadde det medført for din selvfølelse, identitet og adferd om ditt bruk av alkohol gjorde at du ble definert som en «rusbruker» på lik linje med en som injiserer heroin, og et helt samfunn massivt formidlet et slikt budskap? Tenk hva det utsetter unge voksne for. Det er ikke småtteri og langt fra etisk forsvarlig.

  Forholdet mellom kunnskap og makt er spesielt relevant i rusmiddeldebatten. De som definerer hva som er sant og usant i debatten, de sitter med makten til å definere folk som syke, hjelpetrengende og skyldige, bare gjennom måten de bruker ordene på. Bare ekspertene har lov til å definere begrepene. Så får folk høre at de er syke, tvunget til behandling, uten noen rett til å være uenige. http://no.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault

  Så lenge man fortsetter med en strategi der man ikke skiller mildere og tryggere fra sterkere og farligere – ikke skiller hasj fra heroin – så videreførers den ødeleggende stigmatiseringen, en stigmatisering som er livsfarlig, spesielt for unge mennesker, og som umuliggjør at vi kommer frem til gode løsninger.

  Cannabis er det mest brukte illegale rusmiddelet og det som berører flest unge. Titusener av unge mennesker i starten på sitt voksne liv er kriminalisert, hovedsakelig gutter, noe som blant annet skaper en unødig stor kontaktflate mellom vanlig norsk ungdom – våre unge – og sterkere og mer utrygge stoffer, kriminelle miljøer og alvorlig kriminalitet. I dette ligger det store menneskelige kostnader – kontrollkostnader.

  Den aller, aller største delen av cannabishandel i sisteledd foregår innendørs blant venner. Grensen mellom å ”hjelpe” og å ”deale” er flytende og tusenvis av unge befinner seg i denne gråsonen. Noen blir fristet til å selge større kvanta, og da er veien inn i alvorlig kriminalitet og mulige straffereaksjoner kort.

  Den skjulte cannabiskulturen og økonomien rundt stoffet er nøkkelen til å forstå de viktigste farene forbundet ved cannabis.

  Unge mennesker har begrensede midler. Mange unge finansierer sin bruk av cannabis gjennom småsalg til venner. Å fjerne denne inntektskilden vil alene være med på å redusere cannabisbruk blant unge. Det ville være interessant å se tall på hvor mange unge gutter som er blitt fristet av ”raske penger”, spenning, status og behov for å være del av noe, men der det kanskje ikke gikk som planlagt, og man kanskje ble fristet og viklet inn i stadig tyngre kriminalitet og kriminelle miljøer, fikk sine liv og livsmuligheter ødelagt eller vesentlig redusert. Ikke på grunn av hasjen, men på grunn av alle de farene som ligger i det illegale markedet og den sorte økonomien.

  Ved å regulere cannabis inn i lovlige utsalgssteder tilsvarende en vinmonopolording med kontroll og restriksjoner vil denne fristende kriminaliteten nærmest forsvinne, sammen med gatesalget.

  Man vil da måtte gå til et regulert utsalgssted, man får kun handlet når det er åpent, man får ikke kjøpt hvis man er åpenlyst påvirket, man må være gammel nok, man blir ikke tilbudt sterkere og farligere stoffer, man får rene produkter med varedeklarasjon, man får informasjon om sunnere cannabisvaner, man trenger ikke lenger oppsøke kriminelle miljøer, man blir ikke fristet til å være med på illegal omsetning og ”raske penger”, man har ikke lenger behov for å bestille utrygge og farligere syntetiske ”cannabis”-stoffer over nettet (to dødsfall registrert), man er ikke en kriminell, man blir ikke utsatt for straffetrussel, man blir ikke fratatt livsmuligheter, man slipper å leve et hemmelig liv, man tør å snakke om det, man tør å oppsøke og ta i mot hjelp hvis man føler behov, man er ikke utstøtt av samfunnet. Man er inkludert.

  Lovlig bruk av cannabis med et marked regulert og kontrollert av myndighetene gjør at veldig mange unge mennesker slipper å starte sitt voksne liv på gal side av loven, noe som i sterk grad påvirker adferd, miljø og selvbilde/identitet, og gjør det lettere for unge mennesker å velge mildere og tryggere alternativer fremfor sterkere og farligere.

  Argumentet for å legalisere cannabisbruk og -marked ligger ikke i at rusmiddelet ikke er farlig, men i at en regulert og kontrollert lovlig bruk og et regulert marked medfører færre og mindre alvorlige kostnader for folk og samfunn, spesielt utsatte grupper og spesielt gutter, enn et ulovlig, ukontrollert og uregulert bruk og marked.

  Vi kan ikke lenger ha politikere som sier til våre unge at hasj eller heroin er ett fett, og lager lover, systemer og stigma deretter. Vi trenger politikere som verner om våre unge, som beskytter dem fra større farer, ikke politikere som jager og kriminaliserer våre unge inn i skjulte ruskulturer, hemmelige liv, risikomiljøer og -adferd, stigmatiserer, skaper dårlig selvfølelse, trigger angst, skaper en fryktkultur, fører til isolasjon og ensomhet, konsekvenser som ødelegger og frarøver titusener av unge deres livspotensiale – lykkepotensiale – og ikke minst: forsterker klasseskille, diskriminering og rasisme, feildisponerer enorme samfunnsressurser, mater en ukultur i politiet, og finansierer stor del av den organiserte kriminaliteten.

  Våre unge har krav på bedre løsninger enn dagens kriminaliseringsløsning, en løsning man ikke engang har ønsket eller vært villig til å utrede konsekvensene av, veie fordeler opp mot ulemper, uansett hva som har blitt rapportert inn av kontrollskader over mange år, fra inn og utland.

  Vil kontrollkostnadene falle mer enn brukskostnadene vil øke ved lovlig, kontrollert og regulert cannabisbruk og og et lovlig cannabismarked styrt etter hensynet til folkehelsa og det sorte markedet slik vi gjør i alkoholpolitikken? Det er hva vår maktelite plikter å kartlegge og legge til grunn for politikken og våre lover.»

  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151866690387461

 46. februar 18, 2014

  Fra diskusjonen hos BA. Jeg svarer på påstand om at “cannabis er så farlig at det er bra at politiet aksjonerer»:

  Alkohol er et farlig rusmiddel, men det er enda farligere hvis det blir solgt til hvem som helst, hvor som helst, når som helst – det er tryggere når det blir solgt bare til voksne i lovlige utsalgssteder – slik er det for cannabis også.

  Men det betyr ikke at alle behøver å like eller forbruke verken cannabis eller alkohol selv om det blir/er lovlig.

  Lovliggjøring og regulering skjer flere og flere steder i verden, og det kommer til å skje her også. Det ville være rart om vi skulle bli stående igjen som et land hvor vi foretrekker et illegalt marked fremfor et kontrollert.”

  http://www.facebook.com/Bergensavisen/posts/10153843704320352

 47. februar 18, 2014

  Fra Venstres gruppe på facebook:
  «Så politiet har ikke funnet stoff? Men hvorfor har da så mange gått med på et rehab-opplegg, dersom politiet ikke har noe på dem? Det hadde jeg aldri funnet meg i!» http://www.facebook.com/groups/venstre.aktiv/10152022614922266

  Svar:
  Alle de pågrepne har nok blitt tvunget til å ta en urintest. Den vil vise positiv selv om de bare har tatt noen trekk cannabis i løpet av den siste måneden. For å unngå bot har de derfor gått med på «frivillig» behandling. http://anitanyholt.no/samfunn/hap-nps

  Se også:
  http://www.facebook.com/groups/venstre.aktiv/permalink/10152030159322266

 48. februar 18, 2014

  Som en del av bergensbesøket sitt tirsdag besøkte statsminister Erna Solberg Sandsli videregående skole.

  BA spør: Hva tenker du om måten aksjonen ble gjennomført på?

  – At de ble hentet på skolen har nok stor virkning i forhold til resten av elevene, fordi det viser at politiet reagerer, mener Solberg.

  – Også det at de får tilbud om «Tidlig ute», at det får pedagogiske reaksjoner og at de slipper videre merknader er positivt. Det skaper en bevissthet rundt et faktisk problem, sier Solberg. http://www.ba.no/nyheter/article7177866.ece

  LUHM: Når en ungdom (og andre) får valget mellom bot eller behandling så vil mange velge behandling de ikke trenger. Det er bra at ungdommene ikke får anmerkning på rullebladet, men det er uetisk og sløsing med ressurser å behandle mennesker for problemer de ikke har.

 49. februar 18, 2014

  BA: “Forsvarsadvokat John Christian Elden er svært kritisk til politiets fremgangsmåte i forbindelse med mandagens narkoaksjon på videregående skoler i Bergen.

  – En slik opplesning offentlig av navn på mistenkte elever antar jeg er brudd på taushetsplikt, og uansett en svært stigmatiserende fremgangsmåte, sier advokat John Christian Elden til BA.”

  http://www.ba.no/nyheter/article7177326.ece

 50. februar 18, 2014

  BA: «Aksjonen var en del av en større narkotikasak, som gjelder 35 personer.» http://www.ba.no/nyheter/article7174789.ece

  TV2: “Politiet pågrep 27 avgangselever. 23 av disse har erkjent straffskyld.»

  LUHM: Dette har med rettssikkerhet å gjøre, men fordi det går utover skoleelever så er det mange som ikke synes det er så farlig – det er skremmende.

  Rettssikkerheten i denne saken dreier seg om at disse personene var – mistenkt – og man er i følge norsk lov uskyldig inntil det motsatte er bevist.

  Av de 27 mistenkte – ble det laget sak på 23 av dem – ikke for salg – men for bruk.

  Det betyr at 4 kanskje var uskyldige.

  Men politiet leste opp navnene på alle de mistenkte foran de andre elevene – så i mange øynes er alle skyldige.

 51. februar 18, 2014

  Politiadvokat Mellingen sa i forbindelse med politiaksjonene at de valgte å pågripe de mistenkte på skolen fordi de ønsket å gjøre det så skånsomt og lite stigmatiserende som mulig, blant annet fordi det kunne vært mindreårige barn tilstede hvis de hadde pågrepet dem hjemme. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Narkoaksjon-mot-skoler-i-Bergen-3062071.html#.UzXHZIWpRx0

  TV2:
  «Politiet pågrep 27 avgangselever. 23 av disse har erkjent straffskyld.

  Professor Willy Pedersen mener det har en klart stigmatiserende effekt at politiet fortsetter narkoaksjonen der de pågriper elever på skolen og arbeidsplassen.» http://www.tv2.no/2014/02/18/nyheter/innenriks/narkotika/krim/5335061#.UwOf6YWGenW

 52. februar 18, 2014

  BA: Elever kritiske til narkorazzia.
  – De kom inn i klasserommet og leste opp navn fra en liste.
  https://www.facebook.com/Bergensavisen/posts/10153843704320352

  Slike aksjoner skaper stigmatisering, de som blir tatt blir ofte hengt ut foran de andre, foreldre nekter sine barn å være med dem, det skapes submiljøer med “utstøtte”. Mange av de som må på «hasjavvenningskurs» bruker NPS (nye psykoaktive stoffer) fordi de ikke oppdages på urintester. http://www.facebook.com/luhm.no/posts/629931667079579

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS