Gå til innhold

Kontroll med det illegale cannabismarkedet

2014 7 mars
av LUHM

Cannabis blir solgt til hvem som helst, hvor som helst, når som helst – men det er et rusmiddel som bør selges til voksne i lovlige utsalgssteder.

Alkohol er et farlig rusmiddel, men det er tryggere når det blir solgt i lovlige utsalgssteder, slik er det for cannabis også. Skatter og avgifter fra salg av cannabis til voksne kan brukes på kunnskapsbasert og sannferdig informasjon for å redusere skadevirkninger. Det er mer samfunnsnyttig og bedre for folkehelsen enn at det er kriminelle som får inntektene fra det i dag illegale salget.
 

Debattinnlegg i Morgenbladet, 7. mars 2014
 

Kontroll med det illegale cannabismarkedet

I forbindelse med kjøp, salg og bruk av cannabis har det de siste årene blitt gjennomført flere politiaksjoner mot skoler i Norge, både lovlige og ulovlige. Den nylige aksjonen i Bergen skjedde etter spaning i russemiljøet, hvor det blir solgt og kjøpt cannabis. Russen bruker ikke bare alkohol som rusmiddel, men også hasj og marihuana, det bør ikke komme som noen stor overraskelse for noen. Ettersom det ikke finnes lovlige utsalgssteder kjøpes og selges cannabis for det meste gjennom venner. Over 40 avgangselever ble pågrepet, alle var over 18 år, men det er meldt om at barn under 16 år har fått kjøpt, fordi ingen spør etter legitimasjon.

Noen mener at cannabis er så farlig at det er god nok grunn til at politiet kan sette rettssikkerheten til side i slike aksjoner. Det er ingen anerkjente forskere som i dag mener at cannabis farmakologisk sett er mer skadelig enn alkohol, men det er heller ingen fagfolk som mener at cannabis er et helt harmløst rusmiddel. Det trengs noe kontroll, men ikke med forbudspolitikk, cannabis må reguleres på samme måte som for tobakk og alkohol.

Det at myndighetene ikke har tatt kontroll over det illegale markedet gjør at cannabis blir solgt til hvem som helst, hvor som helst, når som helst – men det er et rusmiddel som bør selges til voksne i lovlige utsalgssteder.

Ved å fjerne straffetrussel for bruk og besittelse av cannabis for voksne, vil de som er under 18 år bli møtt med samme konsekvenser som om de bruker alkohol og ikke er gamle nok. Det samme gjelder for de som selger, altså konsekvenser på samme måte som for alkohol.

Alkohol er et farlig rusmiddel, men det er tryggere når det blir solgt i lovlige utsalgssteder, slik er det for cannabis også. Det betyr ikke at alle behøver å like eller forbruke verken cannabis eller alkohol selv om det blir/er lovlig. Selv om cannabis blir solgt lovlig til voksne betyr det heller ikke at bruk av rusmidler i skole-/arbeidstiden vil bli akseptert.

I Morgenbladets leder står det 21.2., at «det er grunn til å berømme politiet for at de lot nåde gå for rett ved å kanalisere dem inn i et oppfølgingsprogram, heller enn en domstol.» Mange mener at «alternativ straff» er et «alternativ til straff», og en god løsning. Det betyr tilbud om behandling istedenfor bot, men straff er det. Mange vil velge behandling de ikke trenger. Dessuten bidrar det til et klasseskille, mellom de som har råd til å betale boten og de som ikke har råd og derfor må godta «frivillig» behandling. Det er bra at ungdom ikke får anmerkning på rullebladet, men det er uetisk og sløsing med ressurser å sykeliggjøre og behandle friske mennesker for problemer de ikke har.

I lederen står det også at «forebygging må stoppe etterspørselen, ikke tilbudet». Det har vært utgangspunktet for forbudspolitikken i snart 50 år: hvis bare ingen vil kjøpe så er det ingen å selge til – det har ikke virket. Myndighetene har et større ansvar i denne saken enn forbrukerne.

Bergens Tidende spør i debatten om «forebygging fremfor straff»: «Hvorfor tar vi oss råd til narkoaksjon med 80 politifolk, men ikke til en ordentlig skolehelsetjeneste?» Det illegale cannabismarkedet er fristende for mange, spesielt unge gutter, det er ofte mer å tjene på å selge cannabis enn å ta seg en lovlig deltidsjobb ved siden av studier. Det er selvfølgelig bra om skolene får bedre skolehelsetjeneste, men så lenge myndighetene ikke tar kontroll over cannabismarkedet vil det fortsatt være fristende for mange å ha deltidsjobb som cannabisselger.

Forbudspolitikken har bidratt til at bruken av NPS (nye psykoaktive stoffer) er økende. Det er spesielt ungdommer, som må avlevere urintester i forbindelse med at de er tatt for bruk av cannabis eller er redd for å bli tatt på slike tester, som endrer rusvanene fra cannabis til NPS (de nyeste blir ikke oppdaget på urintest). Det er allerede meldt om to dødsfall, men SIRUS tror det finnes mørketall.

Det er et feilspor å rette søkelys mot politiets metoder blir det sagt fra politiet. De skal selvsagt kritiseres når aksjonene bryter norsk lov, men vi må også være oppmerksom på at politiet gjør som regjeringen/kommune-/bystyret ber dem om. Det er politikerne som har makt og mulighet til å endre lovverket.

Når et av verdens største markeder består av illegal produksjon, salg og kjøp så bør man forstå at det skaper problemer. Cannabis er det mest solgte, kjøpte og brukte ulovlige rusmiddelet, også i Norge. Det er derfor The Global Commission on Drug Policy, med bla. Kofi Annan og Thorvald Stoltenberg, oppfordrer verdens ledere til å ta kontroll og lovliggjøre og regulere cannabismarkedet på en måte som stopper den illegale handelen, det vil si utkonkurrerer organisert kriminalitet.

Lovliggjøring og regulering skjer flere og flere steder i verden, og det kommer til å skje her også. Det ville være rart om vi skulle bli stående igjen som et land hvor vi foretrekker et illegalt marked fremfor et kontrollert.

Skatter og avgifter fra salg av cannabis til voksne kan brukes på kunnskapsbasert og sannferdig informasjon for å redusere skadevirkninger. Det er mer samfunnsnyttig og bedre for folkehelsen enn at det er kriminelle som får inntektene fra det i dag illegale salget. På samme måte som for alkohol kan vi tilby behandling til de som måtte trenge det.

Postet på facebook

 

Se også:
NPS – nye psykoaktive stoffer

 1. november 19, 2014

  VG, 18. november 2014: “Slår alarm om kunstig cannabis”
  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/sverige/slaar-alarm-om-kunstig-cannabis/a/23338103

  Politikerne innser forhåpentligvis snart at dagens politikk bidrar til flere problemer enn det løser.
  Det ville i utgangspunktet ikke vært noe marked for for disse nye psykoaktive stoffene (cannabisetterligninger), på grunn av manglende etterspørsel, om man kunne ha kjøpt hasj og marihuana i lovlige utsalgssteder, feks lignende vinmonopolordningen.

  Mina Gerhardsen, leder for Actis, sier at “det finnes ingen risikofri narkotikabruk, det er derfor ikke grunn til å skille mellom cannabis og NPS». Det er en bekymringsverdig uttalelse.

 2. august 14, 2014

  TV2: Debatt om cannabisetterligninger (NPS) som forbudskonsekvens: https://www.youtube.com/watch?v=8bRq8K2yiKM

  Mina Gerhardsen, leder for Actis (som er en paraplyorganisasjon for avholdsbevegelsen) sier at “det finnes ingen risikofri narkotikabruk, det er derfor ikke grunn til å skille mellom cannabis og NPS.”

  Når det gjelder NPS sier hun at “Norge har vært i forkant og fått på plass et lovverk (derivatloven) med gruppeforbud så vi ikke trenger å vente på produktene før vi kan forby, men vi må få et internasjonalt forbud så vi ikke får frihavner hvor dette produseres.”

  Dette vitner om dårlig markedsforståelse, da NPS er lettere å produsere og frakte enn den tradisjonelle cannabisen (bestilles gjerne av kunden på internett og leveres i posten), og selv om det ikke finnes frihavner for tradisjonell cannabis (som trenger store dyrkeområder) så har det blitt solgt illegalt i alle år.

  Dessuten, som det står i blogginnlegget: http://anitanyholt.no/samfunn/nps:
  Når tolldirektør Bjørn Røse sier at lovgivningen har blitt forbedret og de har fått satt flere stoffer på listen, så betyr det at de i teorien kan stoppe flere forsendelser inn til landet, men det aller meste vil allikevel slippe igjennom og komme frem til mottaker. De fleste som bruker cannabisetterligninger gjør det fordi de ikke ønsker å bli tatt for bruk på tester. Hvis man skal teste en urin/spyttprøve så må testen vite hva den skal lete etter, den kan bare finne noe den vet hva er. En test finner bare det en test er utviklet til å finne. Selv om et stoff står på listen så betyr ikke det at produsentene for urintestene klarer å finne den kjemiske oppskiften og raskt klarer å videreutvikle testene. Selv om “alt som antakeligvis er NPS” blir satt på listen så vil ikke de nyeste bli oppdaget på testene, fordi testene utvikles ikke så raskt som det går å oppdage dem.

  Hun sier videre at “vi ikke har noen problemer med cannabis i Norge, de siste tallene viser at under 1% svarer at de har brukt cannabis den siste måneden, og det betyr at vi gjør noe riktig i norsk narkotikapolitikk. Norsk ungdom prøver og bruker mindre cannabis enn andre” (kilde: Espad undersøkelsen, basert på egenrapportering blant 15-16 åringer, med en svarprosent på 30%. Og UngData med høyere svarprosent, men hvor vi ikke vet hvor sannferdig det har blitt svart).

  Arild Knutsen, leder for FHN, hadde dagen før vært på samme tv-kanal for å diskutere halvårsrapporten fra Kripos, om rekordhøyt antall narkotikasaker (hvor cannabis er den største andelen). Der sa han at “det var overraskende å høre, fordi han trodde at det å røyke cannabis ikke var så populært lenger.” Han hadde heller ingen forklaring på hvorfor det har blitt dyrket mer marihuana i Norge de siste årene. https://www.youtube.com/watch?v=0cVo1_JFGOk

  Se også: Rekordhøyt antall cannabissaker: http://luhm.no/?p=4594

  I dagens tv-program nevnte han vann- og kloakkprøvene (som viser at Norge ligger langt over gjennomsnittet i bruk i Europa), men Mina Gerhardsen svarte at “nå skal vi ikke akkurat diskutere den kloakkprøven ..” Actis ønsker selvsagt å bruke usikre tall fra egenrapportering over (ungdoms) bruk fremfor analyser som viser (alles) faktiske bruk.

  Simon Osen kommenterte på facebook:
  “Det er grenseløst irriterende å se mangelen på regi i disse debattene. Denne debatten handler om mange mennesker og mye penger. De som ledet showet hadde tydeligvis ikke satt seg inn i grunnleggende deler av saken. Virka ikke som programlederne var klar over hva syntetisk cannabis egentlig er.

  Debatten fortjener mer.

  Vet ikke om vi skal klappe for at noen blir overkjørt eller ikke. I dette tilfellet så skled det ut i programmet fordi man ikke bare er politisk uenige, men at man ikke engang er enig om hvilke fakta man skal legge til grunn. Det gjør at mange slike sendinger ikke kommer til de “kjøttfulle” delene.” https://www.facebook.com/luhm.no/posts/701539786543711

 3. juli 1, 2014

  Justisminister Anders Anundsen er opprørt over at krefter med et liberalt syn på narkotika får stor oppmerksomhet i media, og håper det nye tiltaket ungdomsstraff skal redde flere unge fra en kriminell «karriere». http://www.op.no/nyheter/article7449778.ece

  Debatten handler ikke om å ha et «liberalt syn på narkotika». Denne saken er så viktig at den blir diskutert i FN – selvsagt bør det få «stor oppmerksomhet i media». http://www.nrk.no/ytring/den-virkelige-debatten-om-cannabis-1.11795352

  Når det gjelder «frivillig» behandling så har forbudspolitikken bidratt til at bruken av NPS (nye psykoaktive stoffer) er økende. Det er spesielt ungdommer, som må avlevere urintester i forbindelse med at de er tatt for bruk av cannabis eller er redd for å bli tatt på slike tester, som endrer rusvanene fra cannabis til NPS (de nyeste blir ikke oppdaget på urintest). Det er allerede meldt om to dødsfall, men SIRUS tror det finnes mørketall.

  Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder for voksne, for å gjøre det mindre tilgjengelig for barn og unge.

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS