Gå til innhold

Det illegale cannabismarkedet er farligere enn bruksskadene

2014 29 mai
av LUHM

Både alkohol og cannabis er rusmidler som gir glede, men som også har skadepotensiale. Uansett hvor farlig eller ikke cannabis er så er dagens illegale marked farligere, både helsemessig og for samfunnet.
 

25. mai 2014
Justisminister Anders Anundsen (FrP):
«Jeg er lei av utsagnet om at «cannabis er ikke farligere enn alkohol» brukes som argument for en liberalisering av narkotikapolitikken.

Jeg tror du får noen uheldige effekter av å late som det er omsetningen som er problemet, det er det selve narkotikaen som er.

Jeg ser ingen fordeler ved å regulere salg og omsetning av cannabis.»
 

27. mai 2014
Anita Nyholt (LUHM), debattinnlegg i VG, «Tilfører samfunnet større skade»:
«Det har den siste tiden vært mange innlegg i avisene om hvorfor cannabis bør lovliggjøres.
Professor Willy Pedersen og Thorvald Stoltenberg er blant disse, også Astrid Nøkleberg Heiberg, Norges representant ved det siste toppmøtet i FN, har stilt spørsmål om dagens forbudspolitikk er hensiktsmessig. Lovliggjøring av det i dag illegale narkotikamarkedet er oppe til diskusjon i FN, og de internasjonale avtalene vil bli revidert i 2016. Det er en viktig diskusjon som også må tas av norske politikere.

Justisminister Anders Anundsen uttalte til VG at han er lei av at «cannabis er ikke farligere enn alkohol» brukes som argument for en liberalisering av narkotikapolitikken, men han har misforstått debatten. Tenk da alkohol var forbudt om både justisministeren og helseministeren kun skulle vært opptatt av skadepotensiale ved bruk, men ingen av dem var opptatt av skader relatert til at alkohol-mafiaen hadde kontroll over markedet. Vi forstår at det ikke hadde vært bra for verken enkeltpersoner eller samfunnet (nasjonalt og internasjonalt) – men slik er narkotikapolitikken i Norge i dag. Det er ubegripelig.

Hvor skadelig eller ikke cannabis er vil kunne bli diskutert også lenge etter at cannabis blir lovliggjort, på samme måte som for alkohol. Både alkohol og cannabis er rusmidler som gir glede, men som også har skadepotensiale. Uansett hvor farlig eller ikke cannabis er så er dagens illegale marked farligere, både helsemessig og for samfunnet. Det er staten, ikke mafiaen, som skal ha kontroll over cannabismarkedet. Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder, som for alkohol.»
 

Anita Nyholt (LUHM) var i debatt med justisminister Anders Anundsen (FrP) på NRK Dagsnytt 18, den 27. mai 2014. Debatten kom på bakgrunn av innlegget «Tilfører samfunnet større skade» i VG.

Det er ikke bare i Norge at dette har konsekvenser, det har konsekvenser også utenfor landegrensene.

NRK Dagsnytt 18, den 27. mai 2014
Programleder, Gry Blekastad Almås: «Flere tar nå til orde for å legalisere cannabis og ber staten om å regulere salg og distribusjon av hasj og marihuana. Justisminister Anders Anundsen derimot er kraftig provosert over det han kaller en debatt som ufarliggjør bruken av cannabis.

Anita Nyholt, du er talsperson for «Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana», i ett innlegg i VG i dag så skriver du at justisministeren har misforstått debatten, forklar dette.»

Anita Nyholt: «Med det så mener jeg at det er en avsporing i debatten å diskutere hvor farlig eller ikke cannabis er. Anundsen, som justisminister, burde være mer opptatt av hvor farlig det illegale markedet er.»

«Grunnen til at dette er tatt opp i FN er ikke fordi man diskuterer at cannabis ikke har skadepotensiale, for det har det, som alkohol og andre rusmidler – men det illegale markedet er farligere enn bruken i seg selv. Det er derfor det blir tatt opp i FN, fordi det er ikke bare i Norge at dette har konsekvenser, det har konsekvenser også utenfor landegrensene.»

Justisminister Anders Anundsen ønsket ikke å snakke om dette, men brukte debatten til å snakke om mulige helseskader og «riktige» holdninger.

Da programleder spurte justisministeren om hvorfor det er en prinsipiell forskjell på alkohol og cannabis, svarte Anundsen: «Fordi det ene er narkotika, og det andre er ikke narkotika.» Og at det er viktig at dette markedet fortsatt skal være illegalt, slik at vi kan slå ned på de markedene.»

Nyholt sa at det i dag er organisert kriminelle som har kontroll over cannabismarkedet, og ønsket å få tallfestet et estimat på hvor stort det illegale cannabismarkedet egentlig er.

«Det er feil av myndighetene å basere forbudspolitikken på at vi i Norge har «lavt forbruk og derfor virker forbudspolitikken» når SIRUS selv sier at tallene er meget usikre, fordi folk ikke tør å snakke sant.»

Justisministeren svarte: «Argumentet om at det er det illegale markedet som er problemet synes jeg er et ganske dårlig argument, fordi det betyr jo at man må legalisere alt.

Folkeaksjonen LUHM har ved flere anledninger sendt myndighetene innspill om at ulike rusmidler kan lovliggjøres og reguleres på ulike måter. Cannabis kan selges i lovlige utsalgssteder lignende vinmonopolordningen.

 

Lagt til senere, utdrag fra LUHMs kronikk i Morgenbladet 5.2.16:
Det er uenighet om cannabis skal lovliggjøres eller ikke, men kravet om en totalgjennomgang og evaluering av politikken er noe vi bør kunne enes om. Det vil kunne øke kunnskapen om hvordan forbuds- og kontrollregimet skaper store problemer, og hvor skadelig det illegale markedet med den tilknyttede økonomien er – og flere vil forstå hvorfor cannabis må lovliggjøres og reguleres, også i Norge.

 

Se også:
Høringsuttalelse til Politianalysen
Norges arbeid frem mot UNGASS 2016

 1. oktober 30, 2019

  Jeg ser at folkehelseminister Sylvi Listahug (FrP) har et innlegg ute nå med tittelen «Jeg som mor må si fra». Det er samme argumentet som justisminister Anundsen brukte på Dagsnytt 18, at han som far ikke kunne støtte legalisering av cannabis og jeg svarte litt sarkastisk at jeg som mor var uenig. Sånt tull skaper politikerforakt. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/3133589616713759

 2. september 9, 2016

  Professor Willy Pedersen om dårlig språkbruksanalyse: «Anundsen kaller hasj for «narkotika» og synes å mene at dette er en betegnelse på psykoaktive stoffer som er spesielt farlige. Det gir ikke mening.» https://www.facebook.com/willy.pedersen.944/posts/153214051792246

 3. januar 12, 2016

  Etter et avisinnlegg i VG om at forbudspolitikken og det illegale markedet er en stor samfunnstrussel, var jeg i debatt med justisminister Anders Anundsen om dette på NRK Dagsnytt 18. Han sa at han ikke kunne se noen fordeler ved å regulere salg og omsetning av cannabis.

  Når helseminister Bent Høie på NRK sier at norsk politikk ikke har innvirkning andre steder i verden, at det ikke har noe med oss å gjøre, viser det tydelig hvorfor det er behov for at det blir nedsatt et offentlig utvalg som lager en kost-nytteanalyse som inkluderer og vektlegger det globale perspektivet.

  Det er uenighet om cannabis skal lovliggjøres eller ikke, men kravet om en evaluering av politikken er noe vi bør kunne enes om.

  Fra kronikk hos Minerva:
  http://www.minervanett.no/behov-for-kunnskapsloft-i-cannabisdebatten

  https://www.facebook.com/luhm.no/photos/a.560107057395374.1073741828.122971301108954/1005506152855460

 4. mai 10, 2015

  Datakvalitet har store konsekvenser, feks for utregninger til Nasjonalregnskapet. Til nå har spørreskjemabaserte studier vært den vanligste måten å måle forbruk av cannabis på. Det har vært knyttet stor usikkerhet til kvaliteten på de innsamlede dataene.

  Forskningsresultater fra NIVA gir ny innsikt i forbruk av cannabis. Analyser av vann- og kloakkprøver i Oslo viser at cannabis-nivåene er over det europeiske gjennomsnittet, med Oslo-forbruket rangert som nr. 10 av 44 storbyer.

  Den nye metoden viser at forbruket er langt større enn hva selvrapportering har avdekket. http://luhm.no/?p=5474

 5. februar 18, 2015

  Ole Rogeberg, seniorforsker, Frischsenteret, 3. 12.13:
  «Den nye legaliseringsbevegelsen ønsker strengt regulert, skattlagt omsetning fordi de mener kontrollkostnadene da vil falle mer enn bruksskostnadene vil øke. Det er slike valg mellom mulige alternativ som er politisk relevante – ikke diskusjoner om hasj er «ufarlig» eller ikke.» https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151729236772461

 6. juli 9, 2014

  Melding til LUHM:
  «Jeg har dessverre ikke lyst å flagge min interesse for emnet offentlig mer enn nødvendig. Ellers vil jeg bare takke for en super innsats med å sette Anundsen på plass til de grader.»

 7. juli 7, 2014

  LUHM har tidligere fått dette som hovedargument for hvorfor cannabis ikke kan legaliseres:

  «For det første er Norge forpliktet av internasjonale konvensjoner. Ved å legalisere cannabis ville vi sette oss utenfor dette samarbeidet. Omkostningene ved det er for store.»

  Endring av de internasjonale konvensjonene, for å erstatte dagens illegale narkotikamarked med et lovlig marked, for å hindre vold og drap som følge av den illegale narkotikatrafikken, blir diskutert i FN. For hvert år som forbudspolitikken videreføres så vokser grenseoverskridende mafiavirksomhet og organisert kriminelle nettverk seg rikere og mektigere. Norge bør, med vår erfaring med fredsskapende arbeid, stille oss ikke bare solidariske med de land som krever endring, men i førersetet for å endre FNs politikk. http://luhm.no/?p=1707

 8. juni 6, 2014

  30. mai 2014
  Justisministeren ville bare snakke om mulig skadepotensiale knyttet til bruk – men ikke hvor farlig det er at det er organisert kriminalitet som har kontroll over markedet. Det er det som blir diskutert i FN. Det er en viktig diskusjon som også må tas av norske politikere. Jeg holder derfor på med en kronikk som tar opp dette, som vil bli sendt til VG.

  2. juni 2014
  Jeg har fått svar fra VG, de takket nei til kronikken. Den passer kanskje bedre for Aftenposten, så jeg skal sende den til dem og spørre om de vil publisere den.

  3. juni 2014
  Aftenposten ønsket heller ikke å publisere kronikken, men jeg har sendt den til NRK Ytring. Det var jo på NRK debatten var, så den er kanskje mer interessant for dem.

  6. juni 2014
  Jeg klarte ikke å få innlegget publisert, men det er lagt ut her.
  «Det er staten som skal ha kontroll»: http://luhm.no/?p=4326

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/684635178275894

 9. juni 3, 2014

  Det kom et forslag på facebook om at justisministeren burde snakke med Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) om denne saken.

  NNPF har samme mål som Actis: den uoppnåelige visjonen om et narkotikafritt samfunn. Det nytter ikke å gå inn i en diskusjon med dem om løsninger som ligger utenfor det rammeverket vi har i dag, som er forbudspolitikk.

  Pågripelser i cannabissaker gir enkel oppklaringsstatistikk. NNPF har egeninteresse i at forbudspolitikken videreføres, fordi så lenge det er kriminelt å bruke, besitte, kjøpe og selge cannabis vil det være lett å telle og måle, og få ressurser deretter. NNPF er derfor ikke opptatt av hva som blir sagt i FN, det interesserer ikke dem at dette er et globalt problem, og at forbudspolitikken i Norge bidrar til å øke problemet.

  LUHMs kronikk om dette i BT:
  http://www.bt.no/meninger/debatt/Skremmes-til-taushet-3079127.html

  http://luhm.no/?p=4277

  • januar 11, 2016

   Øyvind Buraas, styremedlem i Norsk Narkotikapolitiforening:
   – Å tro at man kan fjerne den organiserte kriminaliteten ved å legalisere enkelte former for narkotika, er utopi. http://www.dagbladet.no/2016/01/11/kultur/meninger/cannabis/fpu/frp/42684344

   Organisert kriminalitet fjernes selvsagt ikke ved å lovliggjøre og regulere cannabis, men det er det mest solgte illegale rusmidlet i verden, også i Norge. Ved å ta kontroll og få inntektene inn i en hvit og ikke grå/svart økonomi vil problemene bli betraktelig redusert.

   En totalgjennomgang og evaluering, en kost-nytteanalyse som inkluderer og vektlegger det internasjonale perspektivet, vil øke kunnskapen om hvordan forbuds- og kontrollregimet skaper store problemer ikke bare her, men også andre steder i verden, hvor skadelig det illegale markedet med den tilknyttede økonomien er, og hvorfor cannabis må lovliggjøres og reguleres, også i Norge. http://luhm.no/?p=5273

   https://www.facebook.com/luhm.no/posts/10153188303537461

 10. mai 31, 2014

  Pål-Ørjan Johansen, forsker ved NTNU, Teri Suzanne Krebs, forsker ved NTNU, Ketil Lund, tidl. høyesterettsdommer skriver i VG, 30. mai 2014:

  «Tidligere denne uken på Dagsnytt Atten ble Frps justisminister Anders Anundsen spurt hva som er den prinsipielle forskjellen på alkohol og cannabis. Svaret var at det ene er narkotika og det andre ikke. Derfor ønsker regjeringen fortsatt forbud mot hasj, selv om forbudspolitikken står for fall i land etter land. Vi er bekymret for at justisministeren, på vegne av regjeringen, sprer uriktig helseopplysning, og slik bryter ned folks tillit til offentlig helseopplysning.»

  «Forbudsisen smelter og regulering av rusmidler er et hett globalt tema. Norge med vår historie som løsningsorientert fredsmegler med respekt for menneskeverd, kan gå i front for å ende krigen mot narkotika. Verden forbereder en stor FN-ruskonferanse i 2016. Norge bør ta en nøkkelrolle i å forhandle frem en fredsavtale som avslutter krigen mot narkotika. Dette er ikke bare et pragmatisk, men også et moralsk standpunkt.» http://www.vg.no/nyheter/meninger/kronikk-heimertministeren-blaaser-i-hasj/a/10124451

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS