Gå til innhold
kommentar


Cannabispolitikk handler om mer enn lovliggjøring av bruk. Den inkluderer også produksjon, frakt og salg. Det er viktig å ha oversikt over konsekvensene av den politikken man fører og det bør nedsettes et offentlig utvalg som lager en kost-nytteanalyse over forbuds- og kontrollregimet, hvor det illegale markedet ikke bare sees i et nasjonalt, men globalt perspektiv.

Straffetrussel for bruk kan og bør selvsagt fjernes, og på hvilken måte vi skal legalisere cannabis i Norge er også en viktig diskusjon, men vi kan ikke vente med å diskutere om det illegale markedet bør erstattes av et lovlig – når det internasjonale rammeverket er oppe til diskusjon nå.

Akseptererer vi kostnadene knyttet til dagens kontrollregime, er det en suksess eller en svikt – bør vi velge en ny strategi? (mer…)


NRK Aktuelt tok den 18.8 opp til debatt:
«Fungerer norsk narkotikapolitikk? Eller er det på tide å tenke nytt? Bør det være lovlig å bruke cannabis? Fremtredende forskere mener at narkotikapolitikken har feilet.» (mer…)


Denne siden blir holdt oppdatert med statistikk fra KRIPOS og informasjon fra Politiet og Interpol, om det norske cannabismarkedet. (mer…)


Staten har ansvar for å hindre illegale markeder som vokser seg store og kraftige og som truer både myndighetene og borgernes helse og sikkerhet. Narkotikaproblematikken er global, og forbudspolitikken har virket mot sin hensikt. Cannabis er det største markedet for illegale rusmidler. Norske organisert kriminelle sier at «salg av hasj er melkekua vår». Det er staten, ikke kriminelle nettverk som skal ha kontroll over cannabismarkedet. Kriminaliteten er grenseoverskridende. (mer…)


Det har de siste årene blitt gjennomført flere politiaksjoner mot ungdoms- og videregående skoler i Norge, både lovlige og ulovlige.

Ettersom det ikke finnes lovlige utsalgssteder for cannabis i Norge kjøpes og selges det fortsatt privat gjennom venner. Mange av pågripelsene gjelder ikke salg på skolene, men elever som er mistenkt for salg, kjøp og/eller bruk på fritiden blir pågrepet på skolene.

Politiaksjonene og pågripelsene gjør lite med totalmarkedet, og skaper unødvendig stigmatisering. (mer…)


Det er mange som unødvendig begrunner bruk av cannabis medisinsk, fordi det føles lettere å bli sett på som medisinsk bruker (syk) enn som rekreasjonell bruker (kriminell).

Bruk og besittelse av cannabis bør lovliggjøres slik at flere kan delta i debatten om regulering av cannabismarkedet. Straffetrusselen gjør at mange ikke tør å benytte seg av ytringsretten fordi de frykter konsekvenser.

Som en varig modell er ikke lovliggjøring av bruk og besittelse godt nok, produksjon og salg må også lovliggjøres og reguleres. (mer…)


Diskusjoner om løsninger innenfor forbudsrammeverket har vi hatt i snart 50 år, det er på tide å tenke nytt og diskutere endring av de internasjonale FN-konvensjonene for narkotika.

Ved å avkriminalisere og fjerne straffetrussel for privat bruk og besittelse av cannabis og nedsette et utvalg som lager en utredning for lovlig regulert produksjon, frakt og salg av cannabis, for å få bukt med den grenseoverskridende organiserte kriminaliteten forbundet med det illegale markedet – sender vi et signal til FN om at vi tar borgernes helse og sikkerhet på alvor, og at vi ønsker å støtte Latin-Amerikas ønske om å endre de internasjonale FN-konvensjonene. (mer…)


Den internasjonale kommisjonen er representert av en rekke høytstående politikere og tjenestemenn, blant annet tidligere president i Brasil Fernando Henrique Cardoso, tidligere president i Colombia Cesar Gaviria, FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, tidligere EU høykommissær for felles utenriks-og sikkerhetspolitikk Javier Solana, og UNAIDS direktør Michel Kazatchkine. Norge er representert ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg.

The Global Commission on Drug Policy:
«Forsøk på å utrydde produksjon og kriminalisering av forbruk har ikke redusert narkotikatrafikken og bruk av illegale rusmidler. Skade fra korrupsjon og vold som følge av forbudet overstiger i stor grad skader forårsaket av bruk. Saken er omgitt av frykt og feilinformasjon.» (mer…)


Er det blitt normalt å røyke hasj? Hva er forholdet mellom en idealistisk cannabiskultur og en kynisk og profittorientert cannabisøkonomi? Hva innebærer de nye trendene knyttet til hjemmedyrking og medisinsk bruk av cannabis? Hvordan bør en fornuftig politikk utformes?

Slik lød innbydelsen til Universitetsforlagets lanseringsseminar for boka Cannabiskultur av Sveinung Sandberg og Willy Pedersen. En fullsatt sal tyder på at dette er spørsmål mange ønsker svar på. (mer…)

California har stemt. Borgerinitiativet Tax & Regulate Cannabis ble nedstemt med 54% mot 46%. Hvis forslaget hadde fått flertall ville California blitt den første staten i USA som hadde gjort cannabis helt lovlig for alle over 21 år, åpnet for skattlegging og regulering av produksjon og omsetning, og tillatt hjemmedyrking.

Lovforslaget som ville lovliggjort bruk av cannabis for alle voksne fikk ikke flertall. Hva var det som fikk så mange til å krysse av i nei-boksen? (mer…)