Gå til innhold
kommentar

Det er innført promillegrense for cannabis i trafikken, men grensen er satt for lavt.

Mange blir dessuten fratatt førerkortet på grunn av «manglende edruelighet» kun på bakgrunn av at de har innrømmet at de av og til bruker cannabis. Det å bruke cannabis er et mindre alvorlig lovbrudd – det å bli fratatt førerkortet uten å ha kjørt i påvirket tilstand er en veldig alvorlig reaksjon. (mer…)

Datakvalitet har store konsekvenser, feks for utregninger til Nasjonalregnskapet. Til nå har spørreskjemabaserte studier vært den vanligste måten å måle forbruk av cannabis på. Det har vært knyttet stor usikkerhet til kvaliteten på de innsamlede dataene.

Forskningsresultater fra NIVA gir ny innsikt i forbruk av cannabis. Analyser av vann- og kloakkprøver i Oslo viser at cannabis-nivåene er over det europeiske gjennomsnittet, med Oslo-forbruket rangert som nr. 10 av 44 storbyer.
Den nye metoden viser at forbruket er langt større enn hva selvrapportering har avdekket. (mer…)

Cannabispolitikk handler om mer enn lovliggjøring av bruk. Den inkluderer også produksjon, frakt og salg. Det er viktig å ha oversikt over konsekvensene av den politikken man fører og det bør nedsettes et offentlig utvalg som lager en kost-nytteanalyse over forbuds- og kontrollregimet, hvor det illegale markedet ikke bare sees i et nasjonalt, men globalt perspektiv.

Straffetrussel for bruk kan og bør selvsagt fjernes, og på hvilken måte vi skal legalisere cannabis i Norge er også en viktig diskusjon, men vi kan ikke vente med å diskutere om det illegale markedet bør erstattes av et lovlig – når det internasjonale rammeverket er oppe til diskusjon nå.

Akseptererer vi kostnadene knyttet til dagens kontrollregime, er det en suksess eller en svikt – bør vi velge en ny strategi? (mer…)

NRK Aktuelt tok den 18.8 opp til debatt:
«Fungerer norsk narkotikapolitikk? Eller er det på tide å tenke nytt? Bør det være lovlig å bruke cannabis? Fremtredende forskere mener at narkotikapolitikken har feilet.» (mer…)

Denne siden blir holdt oppdatert med statistikk fra KRIPOS og informasjon fra Politiet og Interpol, om det norske cannabismarkedet. (mer…)

Cannabis er det største markedet for illegale rusmidler. I dag er det organiserte kriminelle nettverk som har kontrollen, de drives kun av profitt.

Staten har ansvar for å hindre illegale markeder som vokser seg store og kraftige og som truer både myndighetene og borgernes helse og sikkerhet. Det ligger et stort folkehelsepotensiale i et regulert lovlig salg og kunnskapsbasert informasjon.

Det er staten, ikke kriminelle nettverk som skal ha kontroll over cannabismarkedet. (mer…)

Det har de siste årene blitt gjennomført flere politiaksjoner mot skoler i Norge, både lovlige og ulovlige.

Ettersom det ikke finnes lovlige utsalgssteder for cannabis i Norge kjøpes og selges det fortsatt privat gjennom venner. Mange av de pågrepne har vært unge voksne over 18 år som er mistenkt for salg, kjøp og/eller bruk av cannabis på fritiden, men de blir pågrepet på skolene.

Politiaksjonene og pågripelsene gjør lite med totalmarkedet, og skaper unødvendig stigmatisering. (mer…)

Diskusjoner om løsninger innenfor forbudsrammeverket har vi hatt i snart 50 år, det er på tide å tenke nytt og diskutere endring av de internasjonale FN-konvensjonene for narkotika.

Ved å avkriminalisere og fjerne straffetrussel for privat bruk og besittelse av cannabis og nedsette et utvalg som lager en utredning for lovlig regulert produksjon, frakt og salg av cannabis, for å få bukt med den grenseoverskridende organiserte kriminaliteten forbundet med det illegale markedet – sender vi et signal til FN om at vi tar borgernes helse og sikkerhet på alvor, og at vi ønsker å støtte Latin-Amerikas ønske om å endre de internasjonale FN-konvensjonene. (mer…)