Gå til innhold

Bekymringsmelding: krigen mot narkotika og rasisme

2013 11 november
av LUHM

Henvendelse til Antirasistisk Senter på bakgrunn av situasjonen vi har med det åpne gatesalget av cannabis i Oslo. Gatesalget er bare en liten del av det totale cannabismarkedet i Norge, men det er synlig og får mye oppmerksomhet.

Politikere og andre i maktposisjoner har krevd «røffere behandling». Oslo-politiet har blitt bøtelagt på grunn av brudd på menneskerettigheter. Oppfordringer om å slå hardt ned på en allerede stigmatisert gruppe fører ikke noe godt med seg. (Innledningen er redigert for å få med oppdatert situasjon).

Bekymringsmelding til ArS ved Rune Berglund Steen

Jeg henvender meg til Antirasistisk Senter med en bekymringsmelding på bakgrunn av situasjonen vi har med det åpne gatesalget av cannabis i Oslo [1], mulig brudd på menneskerettighetskonvensjonen i forbindelse med pågripelse av en gateselger (mistenkt for) [2], og en diskusjonstråd på facebook hvor du ber om mer informasjon og gjerne en konkret utfordring [3].

Ut i fra kommentarene dine på facebook forstår jeg at du ikke egentlig ønsker å ha noen mening om cannabispolitikk, men ArS deltar allikevel i den pågående debatten når dere ukritisk deler en artikkel på deres facebookside med ingressen: «Narkohandelen er organisert kriminalitet. Politiet må slå hardt ned på organiserte kriminelles narkohandel i Oslo.»

Det åpne gatesalget er bare en liten del av det totale cannabismarkedet i Norge, men det er synlig og får mye oppmerksomhet. Det vi ser er en av konsekvensene ved dagens forbudspolitikk, så lenge noen vil kjøpe så er det alltid noen som er villig til å selge. Kun en bitteliten del av handelen foregår på gata, og den lille delen gatesalget utgjør av total handel i sisteledd står fattige mennesker for. [4]

Den aller største delen av cannabishandel i sisteledd foregår innendørs blant venner, blant norske unge gutter/menn. Skille mellom vennetjeneste og “deale” er flytende og titusen av unge befinner seg i denne gråsonen. [5]

Kun en bitteliten del av handelen foregår på gata, men den lille delen gatesalget utgjør av total handel i sisteledd står fattige mennesker for – og de gjenkjennes – identifiseres – pga sin hudfarve. Identisk kriminalitet, men det er fattigguttene på gata som er mørke i huden som er pekt ut som «de skyldige», fordi de selger cannabis på gata og ikke inne blant venner, slik ungdommene «våre” gjør.» [6]

FN-avtalen om narkotika fra 1961 er under revisjon fordi land fra hele verden nå innrapporterer om skadelige konsekvenser ved forbudspolitikken og det uregulerte markedet. Tidligere og nåværende statsledere, flere og flere organisasjoner og offentlig kjente personer krever at krigen mot narkotika må stoppes. [7]

Den politiske debatten i Norge dreier seg om vi skal videreføre forbudspolitikken ved å stadig gi økte ressurser til politiet for å oppretteholde kontrollregimet, eller om cannabis skal lovliggjøres og selges i et regulert marked som vi gjør med tobakk og alkohol. Det er her ArS tar side og gir sin støtte for å beholde forbudspolitikken, samtidig som andre store menneskerettighetsorganisasjoner sterkt advarer om at konsekvensene ved å opprettholde «krigen mot narkotika» bl.a er skjevfordeling i hvem som blir arrestert og utviklingen av rasisme. [8]

Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. [9]

Jack A. Cole, tidligere politisjef og undercoveragent fra organisasjonen Law Enforcement Against Prohibition (LEAP) advarte, på et foredrag han holdt i Oslo i 2010, om at Norge ikke måtte følge i fotsporene til USA hvor antall pågrepne har steget og steget og flere og flere fengsler har blitt bygd. «This is not a War on Drugs – it’s a War on People». [10]

Politiprofessor Paul Larsson har sagt om Norge at vi begynner å se samme utvikling her. [11]

Kåre Stølen, politisjef for Grønland politistasjon, fortalte på det samme seminaret hvor LEAP deltok, at 65% av alle saker på Grønland var narkotikasaker. Han snakket om de åpne salgsmarkedene innenfor Grønland politistasjon sin krets. Det ble ropt fra salen: «Er du rasist eller?». Han svarte: «Nei, jeg sier det bare som det er.» [12]

De overfylte fengslene i USA ble tatt opp til debatt i det amerikanske senatet nå nylig. Der ble det lagt frem tall som viser hvem som selger/bruker og hvem som blir arrestert. Det ble sagt at «både hvite og svarte bruker, men de svarte blir arrestert, og grunnen til det er mye fordi det er mindre protester fra samfunnet når politiet går inn i de fattiges områder og har aksjoner.» [13]

Skjevheten når det gjelder hvem som blir arrestert er også dokumentert i England. «If you are black in the UK you are 6 times more likely to be arrested for drug offences.» [14]

Vi har ikke så mye informasjon og tall om dette i Norge, men vi ser at politiets aksjoner også her rettes mot «de fattiges områder og de som det kommer minst protester mot fra samfunnet». Vi ser det også i forhold til khat. [15]

Prosjekt Touch Down, som ble startet av Oslo politidistrikt 1. januar 2012: «En toårig innsats mot vestafrikanske kriminelle», er en aksjon som antakeligvis vil bli forlenget ut i fra det vi leser i den politiske plattformen til Høyre og Fremskrittspartiet, som sier at de skal «Opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika” og «Opprette en hurtigfil for asylsøkere som blir tatt for kriminelle handlinger (som for eksempel besittelse og salg av narkotika), der søknaden behandles raskt og søkeren returneres til opprinnelseslandet ved avslag.» [16]

Ordfører Fabian Stang har tidligere uttalt: «Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn i dag.» [17]

Det er politikerne som har ansvar for hvilket lovverk som ligger til grunn for politiets arbeid og utforming av mål. Det er ingen som beskylder politiet for å være rasister, politiet gjør det som politikerne ber dem om. [18]

Denne uken har vi lest i Dagens Næringsliv om «Wallstreet i cannabisrus» og Aftenposten om fordelene ved lovliggjøring og regulering av cannabis i de delstatene i USA som har gjort dette, mens det på NRK igjen har vært reportasjer om de «kriminelle afrikanske hasjselgerne» i Oslo sentrum. [19]

Politimesteren i Oslo fortalte at det er satt av 40 årsverk til å «bekjempe det åpenlyse gatesalget».
En anonym politibetjent som var med på aksjonen som ble vist på TV sa: «De misbruker asylinstituttet for å få være her og drive med det de skal drive med [..] Dette er utrolig frustrerende å jobbe med i politiet, for det er jo gjerne mye annet vi kunne brukt tiden vår på.» [20]

Hasjen kom ikke med afrikanerne langs Akerselva, og alle asylsøkere selger ikke cannabis. Det kommer tilreisende dit valutaen er god, etterspørselen er stor, og markedet ikke er regulert og under kontroll. Det vil alltid være noen som ønsker å tilby det som mange etterspør. Uansett hudfarge eller nasjonalitet.

Det har blitt solgt hasj langs Akerselva siden tidlig på 70-tallet. Stadig kappes norske politikere om å rope høyest etter mer politi, eller vektere i mangel på politi, mens resten av verden går i retning av å ta kontroll gjennom reguleringer. [21]

Om vi ikke endrer politikk kommer vi til å få samme fengselsindustri som USA, hvor private selskaper tjener stort, og driver åpen lobbyvirksomhet for å opprettholde forbudspolitikken. Dagens Næringsliv: «USA fengsler flere enn noe annet land. Private selskaper tjener på fengselsboom. Nå vil myndighetene stoppe utviklingen.» [22]

Når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass i salgskjeden, en forsterket politinnsats vil derfor ikke få særlig innvirkning på den totale omsetningen og bruken av cannabis. [23]

Beslag av stoff på det norske markedet medfører dessuten økt narkotikakriminalitet og påfører tusener av uskyldige mennesker; fattige, barn og kvinner andre steder i verden død og lidelse. Hver kilo hasj politiet beslaglegger i Norge fører til en kilo mer produsert stoff, med påfølgende frakt. [24]

Lovgivningen har konsekvenser man ikke hadde sett for seg, altså forbudsskapte problemer. Det disse selgerne langs Akerselva, Grønland og andre steder gjør er mindre alvorlig enn hva samfunnets reaksjon resulterer i.

Det er blant annet dette fagfolkene snakker om når de sier at forbudet mot cannabis er farligere enn stoffet i seg selv. Krigen mot narkotika må stanses, bruk av cannabis må lovliggjøres og selges i et regulert marked. [25]

Den konkrete utfordringen til ArS er å ikke oppfordre til å slå hardt ned på «kriminelle hasjselgere», men heller formidle at utviklingen av menneskerettighetsbrudd og rasisme knyttet til forbudspolitikken er farligere enn lovliggjøring og regulering av cannabismarkedet.

 

KILDER:

[1]
«Bekymringsmelding postet hos LUHM 7.9.13:
http://www.facebook.com/luhm.no/posts/544252132314200

[2]
«Norwegian Police filmed. Article 3 – Inhuman or Degrading treatment?»
http://www.facebook.com/luhm.no/posts/394522073983586
http://www.circusbazaar.com/norwegian-police-filmed-article-3-inhuman-or-degrading-treatment-echr

[3]
«Hva har det medført av holdninger i samfunnet» Hvilke mekanismer er det som fores?»
http://www.facebook.com/stale.nygard/posts/559296797449466

[4]
Lorenz Khazaleh, UiO: «Sosiologiprofessor Willy Pedersen og Sveinung Sandberg har i over ett år studert Norges største utendørs hasjmarked. De intervjuet rundt 20 selgere og vandret langs Akerselva utallige ganger. De hang sammen med gutta ved elva og hjemme hos dem for å se miljøet fra innsiden. De var også sammen med dem når gutta solgte hasj. Resultatet er boka Gatekapital. [..] Hvis du er ingen, så er gata det eneste stedet hvor du kan få en posisjon. De har lite å tape. Det å ha ingenting å tape, er deres gatekapital.» http://www.uio.no/forskning/tverrfak/culcom/nyheter/2007/gatekamp.html
http://www.dagbladet.no/kultur/2007/01/26/490096.html

[5]
«Det pumpes inn penger i en form for illegal økonomi.»
http://anitanyholt.no/samfunn/den-skjulte-ruskulturen

[6]
Identisk kriminalitet, men det er fattigguttene på gata som er mørke i huden som er pekt ut som “de skyldige.» http://luhm.no/?p=3075 http://www.facebook.com/luhm.no/posts/544252132314200

[7]
Endring av FN-avtalen for å stoppe krigen mot narkotika: http://luhm.no/?p=1707

The Elders, 8.11.13: «Nye tilnærminger til narkotikapolitikken blir adoptert av en rekke land rundt om i verden. Dette er en sjanse til å gå videre fra den mislykkede og undertrykkende politikken i den globale krigen mot narkotika, sier Kofi Annan og Fernando Henrique Cardoso i en debattartikkel for CNN.»

The Elders viser også til The Global Commission on Drug Policy, hvor Kofi Annan også er en av deltakerne: «The Commission was set up to challenge the ‘war on drugs’ approach and promote drug policy reform at national and international levels.»

The Global Commission on Drug Policy oppfordrer verdens ledere til å avkriminalisere narkotikabruk:
“Forsøk på å utrydde produksjon og kriminalisering av forbruk har ikke redusert narkotikatrafikken og narkotikabruken. [..] Skade fra korrupsjon og vold som følge av forbudet overstiger i stor grad skader forårsaket av narkotika [..] Saken er omgitt av frykt og feilinformasjon”.

“Politiske ledere og offentlige personer må ha mot til å si offentlig hva mange av de erkjenner privat, at bevisene på en overveldende måte demonstrerer at undertrykkende strategier ikke vil løse narkotikaproblemet og at krigen mot narkotika har ikke, og kan ikke bli vunnet.”

“Regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet. Denne anbefalingen gjelder spesielt cannabis.”

The Elders:
http://www.theelders.org/article/global-drugs-policy-–-time-smarter-approach

CNN:
http://edition.cnn.com/2013/11/05/opinion/annan-cordoso-humane-drug-policy/index.html

The Global Commission on Drug Policy:
http://www.globalcommissionondrugs.org/breaking-with-the-past-a-21st-century-drug-policy-that-works

http://www.facebook.com/luhm.no/posts/577575608981852

[8]
The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) tar til orde for å gå bort fra «krigen mot narkotika». http://anitanyholt.no/samfunn/naacp
http://www.naacp.org/press/entry/naacp-passes-historic-resolution-calling-for-end-to-war-on-drugs

Human Rights Watch, 4.6.2013: «National drug control policies that impose criminal penalties for personal drug use undermine basic human rights. To deter harmful drug use, governments should rely instead on non-penal regulatory and public health policies.

Governments should also take steps to reduce the human rights costs of current drug production and distribution policies. Among the steps should be reforming law enforcement practices and exploring alternatives for legal regulation that would reduce the power of violent criminal groups.» http://www.hrw.org/news/2013/06/04/americas-decriminalize-personal-use-drugs

Release: «This report demonstrates that the drug laws in the UK are a major driver of the disproportionality that exists in our criminal justice system in relation to the black community.» http://www.release.org.uk/sites/release.org.uk/files/pdf/publications/Release%20-%20Race%20Disparity%20Report%20final%20version.pdf

Human Rights Watch, 25.10.2013: «Drug policies are inextricably connected to white efforts to maintain their dominant position in the country’s social hierarchy.»
http://www.hrw.org/news/2013/10/25/race-and-drugs

[9]
«Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense.» http://luhm.no/?p=3075

[10]
Jack A. Cole, tidligere politisjef og undercoveragent fra organisasjonen Law Enforcement Against Prohibition (LEAP) :»This is not a War on Drugs – it’s a War on People».
http://anitanyholt.no/samfunn/leap

[11]
Paul Larsson om narkotikakriminalitet, politikultur og minoriteter: http://youtu.be/csWGgj8-T7I

[12]
Kåre Stølen, politisjef for Grønland politistasjon, om den norske situasjonen»:
http://www.youtube.com/watch?v=2uHGArli7z4
http://anitanyholt.no/samfunn/leap
http://www.facebook.com/luhm.no/posts/492257937513620
http://www.facebook.com/anita.nyholt/activity/10151412110012461

[13]
«Mindre protester fra samfunnet når politiet går inn i de fattiges områder og har aksjoner.» http://www.facebook.com/luhm.no/posts/548949471844466
http://www.na24.no/m/?articleId=3680934
http://www.facebook.com/luhm.no/posts/492257937513620

[14]
Skjevheten når det gjelder hvem som blir arrestert er også dokumentert i England: http://www.release.org.uk/sites/release.org.uk/files/pdf/publications/Release%20-%20Race%20Disparity%20Report%20final%20version.pdf

[15]
«Når det blir påstått at opptil 70% av alle somaliske menn tygger khat så betyr det at politiet på en måte «får lov til» å stoppe «hvilken mørkhudet som helst» for å sjekke om han gjør noe galt i forhold til loven.»
http://www.facebook.com/anita.nyholt/activity/10151412110012461

The Human Cost Of Stop And Search – Viewed With Suspicion:
«When I think about the police, I feel that they have stripped my son of his soul and his dreams. They made him feel worthless. That they make him feel that he’s somebody that they can stop and rough up whenever they please with no explanation. You should be able to send your child to the shop to buy a pint of milk without them being stopped on the way back.»

«How can I get them to see me on the road and just leave me alone, let me go about my business? Because I don’t really like being stopped. It’s just embarrassing. When I’m walking down the road, someone will stop me and start searching, ruffle up my clothes and stuff like that. I was never comfortable with that. A lot of times, it’s just embarrassing. Even if nothing happens. It’s just embarrassing.» http://www.stop-watch.org/experiences

[16]
Prosjekt Touch Down. Startet av Oslo politidistrikt 1. januar 2012, skal avsluttes 31. desember 2013.
En toårig innsats mot vestafrikanske kriminelle. I prosjektet defineres kriminelle personer fra Nigeria, Gambia, Senegal, Benin, Kapp Verde, Niger, Ghana, Kamerun, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Elfenbenskysten, Togo og Sierra Leone som vestafrikanere. Pågripelser: 450 (pr. 6. september)
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Grenselose-gjengangere-7310170.html

[17]
Ordfører Fabian Stang: http://www.facebook.com/luhm.no/posts/138959846278337
http://www.facebook.com/luhm.no/posts/537693272970086

[18]
Politisk plattform Høyre og Fremskrittspartiet:
http://www.nrk.no/contentfile/file/1.11284639!plattform.pdf

Michelle Alexander: Drug War Racism – The New Jim Crow. “Systemet er ikke drevet av en gjeng rasister, men av mennesker som forsøker å bekjempe kriminalitet”.
http://www.youtube.com/watch?v=IgM5NAq6cGI

[19]
Dagens Næringsliv, 9.11.13: «Wallstreet i cannabisrus»: http://www.dn.no/avis/arkiv?term=cannabis
Aftenposten, 9.11.13: «Snart kan du kjøpe marihuana i Denver og Seattle – helt lovlig»: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Snart-kan-du-kjope-marihuana-i-Denver-og-Seattle–helt-lovlig-7366507.html

[20]
Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo til NRK: «Fritt frem synes jeg nok er et sterkt ord, men over halvparten av de som pågripes er eller har vært asylsøkere som enten mangler identifikasjon eller har falske papirer. Mye av vårt system er tuftet på at mennesker har en fast adresse så vi kan få tak i de, og jeg tror at mange utlendinger opplever at det offentlige i liten grad har harde sanksjonsmidler å sette inn i mot dette.» http://www.nrk.no/norge/_-lave-straffer-trekker-kriminelle-1.11346482
http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa03111013/10-11-2013#t=9m23s

[21]
«De norske folkevalgte diskuterer fortsatt ikke problemstillingen, bare hvordan de best skal skjule symptomene av en feilslått politikk.» http://anitanyholt.no/samfunn/fjern-det-apenlyse-hasjsalget-pa-grunerlokka-med-lovlige-utsalgssteder

[22]
Dagens Næringsliv: «USA fengsler flere enn noe annet land. Private selskaper tjener på fengselsboom. Nå vil myndighetene stoppe utviklingen.» http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2667580.ece

The Prison Industry in the United States: Big Business or a New Form of Slavery?
«Human rights organizations, as well as political and social ones, are condemning what they are calling a new form of inhumane exploitation in the United States, where they say a prison population of up to 2 million – mostly Black and Hispanic – are working for various industries for a pittance.
For the tycoons who have invested in the prison industry, it has been like finding a pot of gold. They don’t have to worry about strikes or paying unemployment insurance, vacations or comp time. All of their workers are full-time, and never arrive late or are absent because of family problems; moreover, if they don’t like the pay of 25 cents an hour and refuse to work, they are locked up in isolation cells.» http://www.globalresearch.ca/the-prison-industry-in-the-united-states-big-business-or-a-new-form-of-slavery/8289

[23]
Når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass i salgskjeden: http://luhm.no/?p=1482

[24]
Beslag av stoff på det norske markedet medfører økt narkotikakriminalitet: http://luhm.no/?p=1671

[25]
Verden: reguleringsforslag for produksjon og salg av cannabis: http://luhm.no/?p=1721
Delstater i USA regulerer cannabis som alkohol: http://luhm.no/?p=1993

Henvendelsen er skrevet i samarbeid med Ståle Nygård.
Se svar og flere henvendelser til ArS i kommentarfeltet.

 

Se også:
Touch Down
Høringsuttalelse til Politianalysen

 1. februar 15, 2017

  Jeg har vært spent på om Oslopolitiets rapport «Oslo 2022 – Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo» ville bli tema i Cappelen/Jensen-saken. Det ble det heldigvis i dag.

  At Jensen var med i prosjektgruppa var allerede kjent, navnet hans står i rapporten, men det viser seg altså at også Cappelen har deltatt i politiets strategiske arbeid. Han fikk i oppdrag av Oslo politidistrikt å være eksperthjelp da de skulle skrive rapporten om hvem som styrer hasjmarkedet i Oslo.

  Politiet om rapporten fra Strategisk stab ved Oslo politidistrikt 12.6.13:

  «Hvordan ser Oslo ut om ti år, og hva vil det ha å si for politiets arbeid? Dette spørsmålet ble stilt til en prosjektgruppe som nå har levert rapporten «Oslo 2022 – Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo». Rapporten er skrevet for å gi innspill til hvordan politidistriktets ledelse skal kunne planlegge, omstille og styre organisasjonen med et ti-årsperspektiv. Forfatterne av rapporten har samlet informasjon svært bredt. Det er viktig å ha kjennskap til omverden for å fortsatt sørge for at hovedstaden er trygg. Samarbeid med andre aktører er derfor viktig også i framtiden.»

  Ikke overraskende blir etniske minoriteter trukket frem som skurkene, de som skal tas. Spesielt afrikanere, de som i salgskjeden er i sisteledd, som selgere på gata.

  Cappelen sa at det var en avledningsmanøver, for å holde fokus borte fra norske omsettere.

  Det er så stygt! Og jeg har sagt en del om det før, blant annet i bekymringsmeldingen om rasisme som ble sendt til Antirasistisk Senter og til myndighetene som høringsinnspill.

  Det er bra at NRK sier at Oslopolitiets rapport er det mest interessante som kom frem i retten i dag. Men de må gå i dybden for å få flere til å forstå hva som egentlig skjer.

  For i Norge, som i USA, går politiet inn i de områdene/miljøene hvor det kommer minst protester fra samfunnet på at de gjør det. Og det skaper store problemer. Det har vært fælt å se at så mange har likt og delt nyheter om at de afrikanske gateselgerne må tas – hardt.

  Jeg håper at neste gang du ser at noen oppfordrer til å ta dem – ta dem, forstår at det ikke har noen innvirkning på markedet – det er en avledningsmanøver for å sikre noen andre. Det skaper rasisme. Og det er ikke greit.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/1357978150941590
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10154161757472461

 2. mai 4, 2016

  LUHM henvendte seg til Antirasistisk Senter i 2013 med en bekymringsmelding på bakgrunn av situasjonen vi har med det åpne gatesalget av cannabis. Det er også sendt høringssvar til myndighetene og andre henvendelser angående prosjekt Touch Down (startet i 2012), som har lignende konsekvenser som Stop and frisk som blir kritisert i USA.

  Blant annet:

  «Det åpne gatesalget er bare en liten del av det illegale cannabismarkedet, det meste blir solgt innendørs blant venner. Sånn sett er det ikke noe forskjell på hva de inne og ute gjør.»

  «Vi har ikke så mye informasjon og tall om dette i Norge, men vi ser at politiets aksjoner også her rettes mot «de fattiges områder og de som det kommer minst protester mot fra samfunnet».»

  «Det ble totalt beslagtlagt 2964 kg cannabis i 2013. De 20 kiloene som ble beslagt fra gatesalg i Oslo utgjør en minimal andel. Når det blir aksjonert mot et bestemt område så enten flyttes eller spres salget – det stopper ikke. Kundene slutter ikke å etterspørre varer. Når en person blir pågrepet så overtar en ny selger. Pågripelse av selger etter selger, sette dem i fengsel i påvente av å bli sendt ut av landet, er ikke en løsning som fjerner problemene med krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking – men nye forbudsskapte problemer oppstår.»

  «Lovgivningen har konsekvenser man ikke hadde sett for seg, altså forbudsskapte problemer. Det disse selgerne langs Akerselva, Grønland og andre steder gjør er mindre alvorlig enn hva samfunnets reaksjon resulterer i.»

  Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) etterlyste i 2015 statistikk og annen informasjon fra justisministeren, Politidirektoratet, PU og Oslo politidistrikt – uten å få svar. Ingen har oversikt over kontrollvirksomheten.

  Journalist Kristian Fabrizio Mendoza skriver om «Raseprofilering – skjer det i Norge?» i Utrop.

  Det er bra at det blir debatt om dette.
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/1081350531937688

 3. mai 3, 2016

  Kristian Fabrizio Mendoza, journalist i Utrop, 3. mai 2016:

  Raseprofilering – skjer det i Norge?

  I Storbritannia er det seks ganger større sannsynlighet for å bli stoppet av politiet for mistanke om besittelse av narkotika dersom du er svart. Er det så mye bedre i Norge? http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/30211

 4. april 29, 2016

  Andreas W. H. Lindvåg, journalist i Vårt Land, 25. februar 2016:

  Justisdepartementet svarer på ‘rasekritikk’.

  – Vi kan ikke se at vi bidrar til «racial profiling», skriver statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) i Justisdepartementet i en e-post.

  Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) mistenker at kravet om at 7.800 uten lovlig opphold skulle ut landet i 2015, har ført til nettopp det. Justisministerens politikk har etter alt å dømme ført til at folk har blitt sjekket av politiet kun basert på hudfarge, hevdet organisasjonen i Vårt Land i går. http://www.vl.no/nyhet/justisdepartementet-svarer-på-rasekritikk-1.690382

  OMOD forventer at departementet viser sin kontroll date/resultater. Hvor mange som blir kontrollert, hvem, hvor og resultatene. Da kan vi alle føre en god samtale om myndighetenes kontrollvirksomhet? http://www.omod.no/?p=4216

 5. april 29, 2016

  Andreas W. H. Lindvåg, journalist i Vårt Land, 24. februar 2016:

  Frykter kontroll etter hudfarge.

  På tre dager ble over 150 personer kontrollert. Seks ble sendt ut av landet.

  Akhenaton de Leon i Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) er nesten sikker på at prisen er «racial profiling» – såkalt raseprofilering (se faktaboks).

  Det er ulovlig. Når storkontrollen i Molde ga en treffprosent på kun 4 prosent, «tyder det på at PU og lokalpolitiet bare baserer seg på utseende i kontrollene­ sine», sier OMOD-lederen til Vårt Land.

  Molde er bare ett eksempel som de Leon mener peker i retning av raseprofilering, men det eneste der antall kontrollerte mennesker er offentliggjort, ifølge ham.

  OMOD etterlyste i 2015 slik statistikk og annen informasjon fra justisministeren, Politidirektoratet, PU og Oslo politidistrikt – uten å få svar. – Ingen har oversikt over ­kontrollvirksomheten. Det er skummelt, sier han. http://www.vl.no/nyhet/frykter-kontroll-etter-hudfarge-1.690143#

 6. august 24, 2015

  I mangel på lovlige utsalgssteder for cannabis blir det solgt inne blant venner og ute på gata.

  I utlandet advarer store menneskerettighetsorganisasjoner sterkt om at en av konsekvensene ved å opprettholde «krigen mot narkotika» er skjevfordeling i hvem som blir arrestert og utvikling av rasisme.

  «Touch Down», en aksjon rettet direkte mot «vest-afrikanske kriminelle» (hvor kriminaliteten er salg av narkotika, mest hasj) har mange likhetstrekk med «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.

  I Norge derimot er det nærmest ingen kritikk. Det er dessverre veldig mange som støtter FrP og Høyres politikk og hjelper dem ved å rope «ta dem, ta dem!».

  Jeg håper at flere vil sette seg inn i problematikken etter å ha sett filmen «Trygghet i hverdagen», med justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) som programleder.

  Jeg mener at Justis- og beredskapsdepartementets informasjonsfilm vil bidra til mer rasisme og det at en økende utvikling av fengselssektoren blir et mål for suksess er skremmende. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/se-filmen-trygghet-i-hverdagen/id2435528

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/921725437900199
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152963891867461

  Mer om Touch Down: http://anitanyholt.no/samfunn/touch-down
  Samfunnssikkerhet og feildisponering av ressurser: http://luhm.no/?p=6287

 7. august 7, 2015

  Veldig bra innlegg av Nils August Andresen hos Minerva:

  «Progressive nordmenn gledet seg da Obama benådet mange svarte amerikanere som var dømt til lange fengselsstraffer for narkotikaforbrytelser et stykke ned i verdikjeden. Men også i Norge sitter altfor mange svarte menn fengslet for det samme. Det er en del av en politikk som fører til overfylte fengsler, gir dårligere liv for svarte nordmenn, og generelt rammer fattige hardere enn rike i den fortsatte krigen mot narkotika. Snarere enn å tro vi er så mye bedre enn amerikanere, bør vi se oss i speilet. Kanskje vi får se et sort får der.» http://www.minervanett.no/sorte-far

  https://www.facebook.com/nils.a.andresen/posts/10155824829335005

 8. juli 14, 2015

  President Obama har benådet 46 personer som er fengslet for ikke-voldelige narkotikaforbrytelser. Sakene gjaldt ikke bare cannabis, men det var to rene cannabisdommer. En mann som var dømt til over 20 års fengsel for dyrking og salg i Florida, og en som var dømt til over 20 års fengsel for besittelse og salg i Illinois (2003-04).

  I en video som er lagt ut hos The Washington Post sier Obama at det ikke er samsvar mellom det de benådede har gjort og straffen de har fått, de ville ikke blitt straffet like strengt i dag, hadde de blitt dømt på et senere tidspunkt så ville de allerede vært ute, og derfor blir de benådet.

  Med tanke på hvor mange som sitter fengslet i USA for lignende saker så er 46 benådninger ikke mange, noe som nok vil skape debatt om hva som vil bli gjort med alle de andre.

  Obama tar ikke til orde for lovliggjøring og regulering, men sier at han ønsker et mer rettferdig, smartere og billigere system.

  Tirsdag skal han holde en tale til USAs største borgerrettighetsorganisasjon, National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), hvor han vil presentere flere forslag til endringer.

  NAACP tok i 2011 avstand fra “krigen mot narkotika” og sa at “det har vært en fullstendig fiasko.” De har lenge advart om at konsekvensene blant annet er skjevfordeling i hvem som blir arrestert og utvikling av rasisme. LUHM har ved flere anledninger meldt i fra om at aksjon “Touch Down” i Norge har lignende konsekvenser som “Stop and frisk” som blir kritisert i USA.

  Det Obama foreløbig har sagt kan tyde på at han i første omgang kommer til å foreslå en nedjustering av straffenivået, men det at flere og flere delstater velger å legalisere cannabis vil gjøre at det må bli en del av debatten som vil komme ut av en tale holdt hos NAACP – fordi nedjustering av straffenivå ganske enkelt ikke er en god nok løsning i forhold til det NAACP kritiserer og det som blir diskutert i FN/UNGASS. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/910183332387743

 9. mai 12, 2015

  Oslo politidistrikt ville ha mer etterforskning rundt saken før de betalte forelegget på 80.000 kroner. Nå har Spesialenheten for politisaker foretatt 18 nye avhør etter forrige vedtak.

  – Vi fastholder at det er grunnlag for å reagere med foretaksstraff i saken, sier juridisk rådgiver Camilla Lie i Spesialenheten til Nettavisen. http://www.nettavisen.no/nyheter/fastholder-straff-mot-oslo-politiet/3422786019.html

  Regjeringen ønsker å få innspill om konsekvenser av narkotikakontrollregimet før UNGASS 2016.

  “Touch Down”, en aksjon rettet direkte mot “vest-afrikanske kriminelle” (hvor kriminaliteten er salg av narkotika, mest hasj) har mange likhetstrekk med “Stop and frisk” som blir kritisert i USA.

  Et mulig brudd på menneskerettighetskonvensjonene i forbindelse med pågripelse av en mann, mistenkt for besittelse/salg av illegale rusmidler, er blant de negative konsekvensene.

  Hendelsen, som ble filmet, burde ikke bare føre til en debatt om Politiets praksis, men om lovgivningen for narkotika. http://anitanyholt.no/samfunn/touch-down

  Cannabis bør ikke selges på gata, men i lovlige utsalgssteder lignende vinmonopolordningen.

 10. april 24, 2015

  “De visste at det kunne være livsfarlig og at det ikke er sikkert de ville finne en jobb i Europa. De vil gjøre alt for å komme vekk fra et land hvor de føler seg verdiløse og ikke kan bidra med noe til familiene sine.

  Hvis en fattig afrikaner klarer å skrape sammen penger til å betale en menneskesmugler, er det en stor sannsynlighet for at han ender med dårlig betalt og svart løsarbeid [..] Han kan også ende som gateselger.” http://forskning.no/land-og-regioner-utenrikspolitikk/2015/04/slik-kan-vi-unnga-flere-batflyktninger-drukner

  Om gatesalg: “Det å oppfordre til “røffere behandling” av en allerede stigmatisert gruppe fører ikke noe godt med seg. Det å kalle en allerede stigmatisert gruppe for drittsekker fører heller ikke noe godt med seg.”

  http://anitanyholt.no/samfunn/touch-down

 11. februar 1, 2015

  Postet hos Thomas Talawa Prestø, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155122410395582&id=700980581

  Aksjon «Touch Down» har lignende konsekvenser som «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.

  Store menneskerettighetsorganisasjoner advarer sterkt om at en av konsekvensene ved å opprettholde “krigen mot narkotika” er skjevfordeling i hvem som blir arrestert og utvikling av rasisme.

  Som det blir vist til i artikkelen fra Under Dusken, som tidligere hadde tittelen «Hei neger, stans, vi skal snakke med deg», sier Politiet: «Noen opplever å aldri bli stoppet og kontrollert, mens andre opplever dette ofte. Noen vil føle dette som mistenkeliggjøring og diskriminering, og ja det er kanskje det.»

  Her er to uttalelser fra «The Human Cost Of Stop And Search – Viewed With Suspicion», som sier det samme som artikkelen i Under Dusken: “When I think about the police, I feel that they have stripped my son of his soul and his dreams. They made him feel worthless. That they make him feel that he’s somebody that they can stop and rough up whenever they please with no explanation. You should be able to send your child to the shop to buy a pint of milk without them being stopped on the way back.”

  “How can I get them to see me on the road and just leave me alone, let me go about my business? Because I don’t really like being stopped. It’s just embarrassing. When I’m walking down the road, someone will stop me and start searching, ruffle up my clothes and stuff like that. I was never comfortable with that. A lot of times, it’s just embarrassing. Even if nothing happens. It’s just embarrassing.” http://www.stop-watch.org/experiences

  Klassekampen skrev om Bilal, Mohamed og Abdirahim på Grønland i Oslo. De har alle historier om hvordan politiet har stanset dem for tilfeldige undersøkelser på gata – tilsynelatende uten annen grunn enn at de norskfødte guttene har minoritetsbakgrunn. Lederen for OMOD beskriver opplevelsene fra de tre ungdommene som eksempler på såkalt «racial profiling» – at politiet plukker ut personer til undersøkelser utelukkende basert på deres utseende. Han sa «Jeg har opplevd dette selv, men det er først og fremst våre ungdom som rammes. De opplever unødvendig kontroll som trakasserende, og det kan igjen bidra til både fremmedgjøring og radikalisering.» http://klassekampen.no/article/20141219/ARTICLE/141219950

  Når det gjelder gatesalget så har feks ordfører Fabian Stang sagt: «Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne ha sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn de gjør i dag».

  Det er politikerne som har ansvar for hvilket lovverk som ligger til grunn for politiets arbeid og utforming av mål. Oppfordringer fra politikere og andre i maktposisjoner om å slå hardt ned på gateselgerne, som er en allerede stigmatisert gruppe, fører ikke noe godt med seg.

  Det å be Politiet om å «være snillere» er ikke en løsning på denne komplekse probemstillingen. Det meste av salget foregår innendørs blant venner. Selv om Politiet hadde arrestert alle vest-afrikanske gateselgere så hadde ikke «krigen mot narkotika» blitt vunnet. Om vi ikke endrer politikk kommer vi til å få samme fengselsindustri som USA.

  Pågripelse av selger etter selger og sette dem i fengsel i påvente av å bli sendt ut av landet, er ikke en løsning som fjerner problemene med krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking – men nye forbudsskapte problemer oppstår. http://luhm.no/?p=4714

  Politiet sier selv at «når det blir aksjonert mot et bestemt område så enten flyttes eller spres salget – det stopper ikke». Kundene slutter ikke å etterspørre varer. Når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass i salgskjeden, en forsterket politinnsats vil derfor ikke få særlig innvirkning på den totale omsetningen og bruken – men det fører til skjevfordeling i hvem som blir pågrepet og fengslet.

  Lovgivningen og oppfordringen om å slå «hardt ned på» skaper et rasistisk system. Både i antall fengslede og at det gjør det lett for folk å hive seg på og rope «ta dem, ta dem» – «de drittsekkene». Det er en farlig utvikling.

  Det som skjer i USA skjer også her, men det virker ikke som nordmenn tar det inn over seg. Norske menneskerettighetsorganisasjoner burde formidle dette, så folk blir klar over hva som skjer. http://luhm.no/?p=3292

  • februar 3, 2015

   Jeg har deltatt i mange diskusjoner på facebook, men jeg har aldri tidligere opplevd at noen av mine kommentarer har blitt redigert vekk. Det opplevde jeg for første gang i debatt om aksjon “Touch Down” og filmen som viser pågripelsen av afrikaneren.

   Debatten tok utgangspunkt i kritikk av politi og rasisme i USA og at det samme skjer her. Når folk spør om hvordan slikt kan skje, så er det, ett år før UNGASS 2016, relevant å påpeke at det som skjedde er en negativ konsekvens av kontrollregimet, og at løsningen ikke er så enkel som å bare be politiet om å følge/endre instrukser. Hva var det som fikk politiet til å gjøre det de gjorde, om det ikke nettopp var på grunn av kontrollregimet? http://anitanyholt.no/samfunn/touch-down

 12. januar 31, 2015

  Jeg har lagt inn en kommentar hos ordføreren i Oslo. Den starter slik:

  Fabian Stang, du har tidligere uttalt: “Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn i dag.”

  I dag kan vi lese i VG og Aftenposten at Oslo-politiet har blitt bøtelagt på grunn av brudd på menneskerettigheter, i forbindelse med på gripelse av en gateselger.

  Det å oppfordre til «røffere behandling» av en allerede stigmatisert gruppe fører ikke noe godt med seg. https://www.facebook.com/fabian.stang/posts/591457490906690

  • januar 31, 2015

   Kommentar fra Norweed på facebook:
   Utrolig godt poeng! Det er kanskje den mest undertrykkede gruppen vi har i landet. Så ikke nok med at narkomane har blitt stigmatisert og dømt av folk og stat, men de behandler dem ofte annerledes (røffere) enn «vanlige» folk. Diskriminering og brudd på menneskerettigheter indeed..

   Svar:
   Når det gjelder narkomane så ser vi ikke at advokater, menneskerettighetsforkjempere mfl. kalle dem for drittsekker og krever røffere behandling av dem. Men det gjør de om gateselgerne som selger hasj.

   Jeg ønsker ikke en debatt om narkomane, men må si noe mer om Per Fugellis innlegg «raser mot politiets behandling av narkomane i Oslo». Et innlegg mange mente hadde flotte innspill, og FHN skrev avisinnlegg om at man burde høre på ham – selv om Fugelli skrev: «Jeg forstår at i narkoverdenen er der langere og bakmenn som ikke fortjener å bli tatt på med silkehansker.» Derfor trakk jeg frem det Ståle Nygård har sagt: «Vekting av menneskeverd der noen mennesker (selger) fortjener røffere behandling (enn bruker). Og det er derfor jeg skriver: det å oppfordre til «røffere behandling» av en allerede stigmatisert gruppe fører ikke noe godt med seg.

 13. januar 30, 2015

  «Oslo-politiet bøtelagt for batongbruk. Foretaksstraff mot politidistriktet med en bot på kr 80 000.»

  «Nær Carl Berners plass i Oslo filmet redaktøren av nettstedet Circus Bazaar en pågripelse i Oslo. To politibetjenter benyttet under pågripelsen batong for få den anholdte til å spytte ut narkotika han var mistenkt for å ha i munnhulen.» http://www.osloby.no/nyheter/krim/Oslo-politiet-botelagt-for-batongbruk-7882847.html

  Det står at saken mot tjenestemennene ble henlagt, og jeg lurer på om det kan ha sammenheng med at det på Politiets nettsider sto at «praksisen måtte opphøre», som senere ble endret til at «praksisen ikke var tillatt». Husker det ikke ordrett, men vet at redaktøren for Bazar, som filmet hendelsen, kritiserte det.

  Det er merkelig at denne saken har fått så lite oppmerksomhet, men bra at det ble gitt bot for å vise at brudd på menneskerettighetene ikke er akseptabelt, selv ikke for Politiet.

  Det hadde selvsagt vært enda bedre om politikerne, som har makt til å endre lovverket hadde bestemt at cannabis (som er det mest solgte illegale rusmidlet) skal inn i lovlige og regulerte fomer, feks lignende vinmonopolordningen.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/820948541311223
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152531644562461

  • mai 20, 2015

   Shane Alexander Caldwell, 20. mai 2015:
   The Baton Affair: “There was a certain practice”.

   «Today Norway’s Director of Public Prosecutions officers has released the conclusion of the complaint made against this investigation and upheld both the decision to not to prosecute while “somewhat explosively” supported the conclusion that the treatment was a practice.

   The press release states, “In deciding, the Director of Public Prosecutions emphasized that there was a certain practice in the police district to use the baton as a means to investigate the oral cavity and that at that time was unclear to what extent it was acceptable.”

   «In deciding, the Director of Public Prosecutions emphasized that there was a certain practice in the police district to use the baton as a means to investigate the oral cavity and that at that time was unclear to what extent it was acceptable.» – Norway’s Attorney General’s Office

   http://www.circusbazaar.com/norways-police-busted

   Se også: http://anitanyholt.no/samfunn/touch-down

 14. januar 29, 2015

  Atle Simonsen (FrP), i Debatten på NRK 1, om legalisering av Cannabis:
  «Det er ingen av dopselgerne langs Akerselva som spør etter legitimasjon.» http://www.fpu.no/2015/01/cannabisdebatten

  Kommentar:
  Jeg er helt enig i at vi trenger en ny narkotikapolitikk, men reagerte på det som ble sagt om «kriminelle innvandrere». I FrPs politiske plattform står det: «Opprette en hurtigfil for asylsøkere som blir tatt for kriminelle handlinger (som for eksempel besittelse og salg av narkotika), der søknaden behandles raskt og søkeren returneres til opprinnelseslandet ved avslag.»

  Aksjon «Touch Down», en politiaksjon rettet direkte mot «kriminelle vestafrikanere» hvor kriminaliteten består av å selge cannabis. I forbindelse med aksjonen ble det totalt uttransportert 940 personer i 2013 og det ble beslaglagt 20 kilo cannabis. Det kostet 940 millioner kroner.

  Handelen med cannabis utgjør størstedelen av det totale markedet for illegale rusmidler. Det ble totalt beslaglagt 2964 kg cannabis i 2013. De 20 kiloene som ble beslagt fra gatesalg i Oslo utgjør en minimal andel.

  Det åpne gatesalget er bare en liten del av det illegale cannabismarkedet, det meste blir solgt innendørs blant venner. Sånn sett er det ikke noe forskjell på hva de inne og ute gjør. Aksjon «Touch Down» har lignende konsekvenser som «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.

  Når det blir aksjonert mot et bestemt område så enten flyttes eller spres salget – det stopper ikke. Kundene slutter ikke å etterspørre varer. Når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass i salgskjeden, en forsterket politinnsats vil derfor ikke få særlig innvirkning på den totale omsetningen og bruken av cannabis.

  Pågripelse av selger etter selger, sette dem i fengsel i påvente av å bli sendt ut av landet, er ikke en løsning som fjerner problemene med krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking – men nye forbudsskapte problemer oppstår. Det er ikke bra at man år etter år ser at nærmest alle de som står på gata og selger cannabis er mørkhudede, og ses på som kriminelle – det skaper stigmatisering.

  Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder, lignende vinmonopolordningen. http://luhm.no/?p=4714

 15. januar 19, 2015

  I dag er det «Martin Luther King Day».
  http://no.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Day

  «Racism is a moral catastrophe, most graphically seen in the prison-industrial complex and targeted police surveillance in black and brown ghettos rendered invisible in public discourse. Arbitrary uses of the law in the name of the “war” on drugs have produced, in legal scholar Michelle Alexander’s well-known phrase, a new Jim Crow of mass incarceration.»

  «For Martin Luther King, the struggle against the legacy of white supremacy was never a strategic move or tactical afterthought; rather, it was a profound existential and moral matter of great urgency. King knew that white supremacy, in various forms, was a global phenomenon.» http://www.uuworld.org/ideas/articles/300621.shtml

  Hvorfor bruker ikke folk ytringsretten feks i forhold til det at det er foreslått å innføre private fengsler i Norge? Jeg tror det er mange som ikke ønsker samme utvikling som det har vært i USA, hvor fengselsindustrien har vokst og vokst, men som de nå ønsker å få gjort noe med. Men ingen ser ut til å ville diskutere dette. https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152435609267461

  «The Prison Industry in the United States: Big Business or a New Form of Slavery?»: http://anitanyholt.no/samfunn/naacp/#comment-5351

 16. januar 9, 2015

  Klassekampen, 19. desember 2014:

  Minoritetsungdom stanses gang på gang av politiet uten grunn. Nå frykter innvandrermiljøer at bevæpningen av politiet gjør gatene mer utrygge.

  Klassekampen møter de tre kameratene Bilal, Mohamed og Abdirahim på Grønland i Oslo. De har alle historier om hvordan politiet har stanset dem for tilfeldige undersøkelser på gata – tilsynelatende uten annen grunn enn at de norskfødte guttene har minoritetsbakgrunn.

  – Det har nesten blitt en del av hverdagen min, og det føles urettferdig, sier Abdirahim (18).

  – Det er plagsomt å bli stanset på gata av politiet gang på gang, og det blir både farligere og mer ubehagelig ved at politifolkene er bevæpnet, sier Akhenaton de Leon, daglig leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

  Han beskriver opplevelsene fra de tre ungdommene som eksempler på såkalt «racial profiling» – at politiet plukker ut personer til undersøkelser utelukkende basert på deres utseende.

  – Jeg har opplevd dette selv, men det er først og fremst våre ungdom som rammes. De opplever unødvendig kontroll som trakasserende, og det kan igjen bidra til både fremmedgjøring og radikalisering. http://klassekampen.no/article/20141219/ARTICLE/141219950

  Se også:
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152477211647461

 17. januar 1, 2015

  «Det er mindre gatesalg på Grønland enn før». Det er upassende av NRK å blande inn slike «stridsspørsmål» i en nekrolog. https://www.facebook.com/145334842163620/photos/a.148619535168484.22892.145334842163620/887266094637154

 18. desember 21, 2014

  Aftenposten mener: «Å fylle et nederlandsk fengsel med norske fanger er en usedvanlig dårlig idé. En fange er ingen vare.»

  «I Nederland skal man ha halvert antall fanger de siste ti årene. Her i landet kan vi skamme oss over vår aller nyeste form for varehandel.» http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-A-fylle-et-nederlandsk-fengsel-med-norske-fanger-er-en-usedvanlig-darlig-id-7833974.html

  Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4 % i 1993 til 9 % i 2003 og 17 % i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Kripos 2013: «Antallet narkotikasaker har økt med 10,7 % fra 2012 til 2013 og har aldri vært høyere. Siden midt på 2000-tallet har antallet saker økt med over 50 %.»

  Det er foreslått å bygge flere fengsler, og det skal leies plasser i Nederland – men det reduserer ikke det globale illegale markedet/økonomien. Dette løses ikke ved at at fengselsindustrien blir utvidet.

  Store menneskerettighetsorganisasjoner advarer sterkt om at konsekvensene ved å opprettholde “krigen mot narkotika” bl.a er skjevfordeling i hvem som blir arrestert og utviklingen av rasisme.

  “Politiinspektør Malt sier de er glad for hver selger de klarer å ta. – Dom i en slik sak mot en utlending vil typisk medføre at vedkommende blir utvist og transportert ut av landet.” http://www.bt.no/nyheter/lokalt/–Urovekkende-mange-narkoselgere-3265470.html

  Kundene slutter ikke å etterspørre varer. Når en selger blir pågrepet så overtar en ny. Pågripelse av selger etter selger, sette dem i fengsel i påvente av å bli sendt ut av landet, er ikke en løsning som fjerner problemene med krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking – men nye forbudsskapte problemer oppstår. Aksjon «Touch Down» har lignende konsekvenser som «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.

  Se også:
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/716610868411658

  I alle byer hvor det blir solgt cannabis på gata (også i andre land) så er det de fattigste som står ute og selger. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/710606229012122

 19. desember 20, 2014

  «Jeg håper at vi i løpet av neste sommer kan begynne å sende fanger til Nederland. Det kan også være utenlandske personer som soner og som har et utvisningsvedtak», sier justisministeren. http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Norske-fanger-til-Nederland-til-sommeren-3265244.html

  “Politiinspektør Malt sier de er glad for hver selger de klarer å ta. – Dom i en slik sak mot en utlending vil typisk medføre at vedkommende blir utvist og transportert ut av landet.” http://www.bt.no/nyheter/lokalt/–Urovekkende-mange-narkoselgere-3265470.html

  Norges arbeid frem mot UNGASS 2016: http://luhm.no/?p=4714
  Bekymringsmelding: krigen mot narkotika og rasisme: http://luhm.no/?p=3292

 20. november 20, 2014

  Utviklingen av menneskerettighetsbrudd og rasisme knyttet til forbudspolitikken er farligere enn lovliggjøring og regulering av cannabismarkedet.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/778332118906199
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152378526127461

 21. oktober 31, 2014

  VG oktober 2014:
  «Kriminaliteten stuper i Oslo. Antall ran redusert med 36 prosent på ett år.»

  «Antall ran i Oslo er i oktober i år redusert til en fjerdedel av hva tilfelle var på samme tid i fjor. Dette er ett av flere tydelige tegn på at kriminaliteten stuper i landets hovedstad.» http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politi-hverdagen/kriminaliteten-stuper-i-oslo/a/23325125

  Statistikken viser at det i 2013 ble anmeldt flere saker enn i 2012.
  I 2012 var det en nedgang i antall anmeldelser fra 2011.

  Når man måler ett «normalår» (2014) mot et år som er over gjennomsnittet (2013) så vil det naturligvis bli en nedgang. For å kunne si at «kriminaliteten stuper i landets hovedstad» må det måles over tid.

  Det at antall anmeldelser stiger eller synker behøver altså ikke ha noen direkte sammenheng med beviligninger til politiet (2013-14). Antall reduserte anmeldelser behøver heller ikke bety at det er færre ran, bare at færre anmelder kriminaliteten.

  Eller som KRIPOS selv skriver:
  «Den registrerte kriminaliteten gir indikasjoner på hvordan kriminalitetsbildet i hovedstaden ser ut, men det må en dypere analyse til for å kunne besvare svingningene i anmeldelsestallene og eventuelle mørketall.» https://www.politi.no/oslo/strategier_og_analyser/statistikker_og_analyser/Tema_132.xhtml

  2013:
  Antall anmeldelser for ran var i 2013 15,5 % høyere enn i 2012, dvs 134 flere anmeldelser. Økningen fant primært sted i månedene september, oktober og november. Det var personran som økte i antall, men det var samtidig en nedgang i grove personran (ned – 9,9 % eller 15 færre anmeldelser).

  2012:
  Antall anmeldelser for ran/utpressing gikk ned med 9,1 % i 2012 sammenliknet med 2011. Det var en nedgang i kategorien personran, mens tallet på grove personran var antall tilnærmet det samme som i 2011.

  2011:
  Antall anmeldelser for ran/utpressing var i 2011 tilnærmet det samme som i 2010 (-0,3 %). Det var i 2011 en liten økning i antall anmeldelser for såkalte simple ran av person (2,9 %), mens det var en nedgang i grove ran av person (-5,3 %) og alle andre kategorier av ran.

  2010:
  Antall registrerte anmeldelser for ran gikk ned med -9,2 % i 2010. Det er innenfor personran vi finner den store nedgangen.

  2009:
  Det var i 2009 en økning i antall anmeldelser for ran/utpressing (14,0 %). Økningen er prosentvis størst innenfor grovt ran fra person (44,7 %) og grovt ran fra forretning/kiosk (30,0 %). De aller fleste ran som registreres i Oslo er likevel såkalte simple ran.

  2008:
  Antall registrerte anmeldelser for ran økte med 17,1 % i 2008 (141 flere saker).

  2007:
  Antall registrerte anmeldelser for ran gikk opp med +7,1 % i 2007. Oppgangen skjer først og fremst innenfor personran etter strl. § 257 (+8,8 %).

  2006:
  Antall registrerte anmeldelser for ran gikk ned med -3,8 % i 2006 (31 færre saker).

  Grunnen til at jeg deler dette er fordi jeg ønsker at man ikke bare skal sluke overskrifter rått, uten å tenke igjennom at statistikk kan misbrukes, bevisst eller ubevisst.

  Mediene skrev i fjor mye om «Touch Down» (jan 12 – des 13), det var også om dette på radio og tv. En politiaksjon rettet direkte mot «kriminelle vestafrikanere», hvor kriminaliteten består av å selge cannabis, og den pågrepne ble/blir sendt ut av landet. Selv om aksjonen offisielt er avsluttet så må vi anta at praksisen fortsetter (hvis noen har mer info om dette vil jeg gjerne ha det). Poenget er iallefall at vestafrikanere (og andre) har solgt cannabis i Oslo sentrum over flere år, mens antall anmeldelser for ran har gått opp og ned.

  Det var nedgang i anmeldte ran i 2012, oppgang i 2013 og nedgang i 2014.

  Når mediene først forteller om mange pågripelser/utsendelser (salg av cannabis) og deretter forteller at «kriminaliteten stuper» (anmeldte ran synker) vil mange kunne trekke en forhastet konklusjon om at det er sammenheng mellom dette. Slik vi feks ser i kommentarfeltet hos VG til artikkelen om «nedgang i kriminalitet»: «Er det returnert en del invandrere?» https://www.facebook.com/vgnett/posts/10152898848146995

  Vi ser at «Touch Down» (som ligner på «Stop and frisk» som blir kritisert i USA) ikke bare skaper et rasistisk fengsels/utsendelsessystem, men bidrar til stigmatisering. Når mediene (og Antirastisk Senter, Norsk Folkehjelp mfl.) omtaler vestafrikanere som selger cannabis som «kriminelle utlendinger som det må slås hardt ned på» så vil mange tro at kriminaliteten også inkluderer feks ran. Se også: «Bekymringsmelding: krigen mot narkotika og rasisme»: http://luhm.no/?p=3292

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152344413152461

 22. oktober 14, 2014

  Dagbladet 14. oktober 2014:
  «Kriminelle utlendinger koster opp mot én million kroner fram til de uttransporteres, ifølge Politidirektoratet.»
  http://www.dagbladet.no/2014/10/14/nyheter/politi/innenriks/politikk/frp/35733424

  I forbindelse med aksjon Touch Down ble det «totalt uttransportert 940 personer i 2013» og det ble beslaglagt 20 kilo cannabis. Det kostet altså 940 millioner kroner.

  Når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass i salgskjeden, en forsterket politinnsats vil derfor ikke få særlig innvirkning på den totale omsetningen og bruken av cannabis.

  Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder lignende vinmonopolordningen for alkohol.

  Høringsuttalelse til “Politianalysen”: http://luhm.no/?p=3075
  Norges arbeid frem mot UNGASS 2016: http://luhm.no/?p=4714

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/710606229012122

  • oktober 14, 2014

   Svar til min kommentar hos Dagbladet:
   «Jeg er helt enig, men det er ikke sikkert at det gjør noe spesifikt med gruppen «kriminelle utlendinger».

   Mitt svar:
   Det er mange kostnader knyttet til forbudspolitikken, både økonomisk og menneskelig. Det koster å opprettholde et repressivt kontrollregime. Bevilgningene til politi, og andre kontrollinstanser øker. Inntekter fra lovlig salg av cannabis kan blant annet gjøre at politiets ressurser kan brukes til å oppklare ran, tyveri, vold og andre saker som vil gagne samfunnet å få oppklart (uavhengig av nasjonalitet).

   • oktober 14, 2014

    Svar til min kommentar hos Dagbladet:
    «Det er merkelig hvordan enkelte klarer å gjøre legalisering til mirakelkuren på alle samfunnsproblemer.»

    Mitt svar:
    Les gjerne vedleggene som det ble linket til i første kommentar, det gir svar på mye. Kan også anbefale denne:

    Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4 % i 1993 til 9 % i 2003 og 17 % i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Kripos 2013: “Antallet narkotikasaker har økt med 10,7 % fra 2012 til 2013 og har aldri vært høyere. Siden midt på 2000-tallet har antallet saker økt med over 50 %.”

    Det er foreslått å bygge flere fengsler, eller å leie plasser i Nederland – men det reduserer ikke det globale illegale markedet/økonomien. Når en person blir arrestert så blir virksomheten bare overtatt av andre. Problemet vil ikke bli løst ved at at fengselsindustrien blir utvidet. Vi trenger ikke flere fengsler, spesielt ikke med begrunnelsen om at det vil skape flere arbeidsplasser – vi trenger en ny narkotikapolitikk. http://luhm.no/?p=4618

 23. oktober 6, 2014

  NRK 5. oktober 2014:
  Til Norge for å vere kriminell. 1268 utanlandske statsborgarar sit i fengsel i Norge – sju av ti utan tilknytning til landet. – Det er lettare å selge narkotika her, seier polske «Tomasz». http://www.nrk.no/magasin/til-norge-for-a-vere-kriminell-1.11961320

  NRK 6. oktober 2014:
  Fengselsdirektøren om utanlandske innsette: – Vi blei tatt på senga. Inntoget av utanlandske kriminelle i norske fengsel får mykje av skulda for at fengselskapasiteten er sprengt og at soningskøane veks. – Ingen av oss kunne forutsjå den kraftige auken, seier direktøren i Kriminalomsorgen. http://www.nrk.no/norge/_-vi-blei-tatt-pa-senga-1.11937412

  LUHM har meldt i fra om dette over lang tid – så veldig overraskende bør det ikke være.

  “Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense.” http://luhm.no/?p=3075

  “Det kommer tilreisende dit valutaen er god, etterspørselen er stor, og markedet ikke er regulert og under kontroll. Det vil alltid være noen som ønsker å tilby det som mange etterspør. Uansett hudfarge eller nasjonalitet.”

  “Det åpne gatesalget er bare en liten del av det illegale cannabismarkedet, det meste blir solgt innendørs blant venner. Sånn sett er det ikke noe forskjell på hva de inne og ute gjør. Aksjon «Touch Down» har lignende konsekvenser som «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.” http://luhm.no/?p=3292

  Cannabis bør selges lovlig og regulert, feks lignende vinmonopolordningen.

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=846052418747477&id=704433219576065

 24. september 29, 2014

  NRK 28. september 2014:
  “Hovudmålet vårt er å hindre at det vert etablert nye opne russcener [..] salet av narkotika skjer litt over alt etter at Nygårdsparken stengde.” http://www.nrk.no/hordaland/har-gitt-370.000-i-narkoboter-1.11956236

  Det samme skjer i Oslo og andre store byer hvor det er åpent gatesalg. Når det blir aksjonert mot et bestemt område så enten flyttes eller spres salget – det stopper ikke. Kundene slutter ikke å etterspørre varer. Når en person blir pågrepet så overtar en ny selger.

  BA 29. september 2014:
  “Politiet følger samme hurtigspor for utvisning av kriminelle utenlandske borgere som i Oslo.” http://www.ba.no/meninger/article7606650.ece

  Når en person blir pågrepet så overtar en ny selger. Pågripelse av selger etter selger, sette dem i fengsel i påvente av å bli sendt ut av landet, er ikke en løsning som fjerner problemene med krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking – men nye forbudsskapte problemer oppstår.

  LUHM ønsker at myndighetene i prosessen frem mot UNGASS 2016, bla.: Lager en kost-/nytte-analyse over kontrollregimet, både økonomisk og for samfunnet. Hva koster det å opprettholde det repressive forbudsregimet? http://luhm.no/?p=3292

  Se også:
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/10152260411636533
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/732313823508029

 25. september 16, 2014

  Dagbladet 15. september 2014
  Marte Rua, sosiolog og forsker, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

  «Tilbake til straffekoloniene? Deportasjon var en straffemetode hvor den dømte ble sendt til en straffekoloni. Spørsmålet er om vi gjentar denne lite ærerike historien ved å sende Norges fanger til soning i Nederland.» http://www.dagbladet.no/2014/09/15/kultur/meninger/kronikk/kriminalpolitikk/fengsel/35281599

  Samme kommentar som over (til Ingrid Wergeland, Manifest Analyse) er postet hos Kari Henriksen (Ap): https://www.facebook.com/karhenr2/posts/10152252420377035

 26. september 11, 2014

  8. september 2014
  Regjeringen vil sende opp mot 300 straffedømte til Nederland.
  “Regjeringen har snudd hver eneste sten for å frigjøre kapasitet og dette er en mulighet samtidig som vi må bygge innenfor eksisterende murer og planlegge nye fengsler her til lands”, sier Anundsen til TV 2. http://www.tv2.no/2014/09/08/nyheter/soningsko/fengsel/5993619

  Kommentar lagt inn hos justisministeren:
  Istedenfor å bygge flere fengsler burde lovgivningen endres. Nederland har bedre cannabispolitikk enn Norge, fengslene der er ikke overfylte, men FN-konvensjonene må endres slik at hele produksjons- og salgslinjen blir lovlig. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=846052418747477&id=704433219576065

  Aftenposten 10. september 2014:
  «Stabile pågripelsestall. Rapporten er imidlertid nedslående lesning for dem som tror at politiinnsatsen skal få bukt med det åpenlyse narkotikasalget på Karl Johan, Oslo S, Grønland og Grünerløkka.» http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ingen-narkoselgende-asylsokere-trengte-asyl-7696889.html

  Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4 % i 1993 til 9 % i 2003 og 17 % i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Kripos 2013: “Antallet narkotikasaker har økt med 10,7 % fra 2012 til 2013 og har aldri vært høyere. Siden midt på 2000-tallet har antallet saker økt med over 50 %.” https://www.politi.no/strategier_og_analyser/statistikker_og_analyser/narkotikastatistikk

  Kåre Stølen, politisjef for Grønland politistasjon har tidligere uttalt at “65% av alle saker på Grønland er narkotikasaker”. Politiet gjør som politikerne ber dem om, gjennom lovgivning. Aksjoner rettes ofte mot de fattiges områder, hvor det kommer minst protester fra samfunnet.

  Prosjekt Touch Down ble startet av Oslo politidistrikt, som en «aksjon mot vestafrikanske kriminelle» (hasjselgere). Fra Samordningsorganets årsrapport 2013: «Det ble totalt beslaglagt 20 kg marihuana og hasj. Det er utført en rekke ut-og bortvisninger etter utlendingsloven. Totalt ble det i år uttransportert 940 vestafrikanske personer, blant dem 629 nigerianere. Erfaring viser i midlertid at aktivitet og modus forflyttes og tilpasses politiets innsats.» https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_2552.pdf

  Det er foreslått å bygge flere fengsler, eller å leie plasser i Nederland – men det reduserer ikke det illegale markedet/økonomien. Når en person blir arrestert så blir virksomheten bare overtatt av andre. Problemet vil ikke bli løst ved at at fengselsindustrien blir utvidet.

  Handelen med cannabis utgjør størstedelen av det totale markedet for illegale rusmidler. Det ble totalt beslagtlagt 2964 kg cannabis i 2013. De 20 kiloene som ble beslagt fra gatesalg i Oslo utgjør en minimal andel. Det åpne gatesalget er bare en liten del av det illegale cannabismarkedet, det meste blir solgt innendørs blant venner. Sånn sett er det ikke noe forskjell på hva de inne og ute gjør. Aksjon «Touch Down» har lignende konsekvenser som «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.

  Det er ikke sånn at hasjen kom med afrikanerne langs Akerselva, og alle asylsøkere selger ikke cannabis. Det kommer tilreisende dit valutaen er god, etterspørselen er stor, og markedet ikke er lovliggjort og regulert, og under kontroll. Det vil alltid være noen som ønsker å tilby det som mange etterspør. Uansett hudfarge eller nasjonalitet. http://anitanyholt.no/samfunn/fjern-det-apenlyse-hasjsalget-pa-grunerlokka-med-lovlige-utsalgssteder

  Når det blir aksjonert mot et bestemt område så enten flyttes eller spres salget – det stopper ikke. Kundene slutter ikke å etterspørre varer. Når en person blir pågrepet så overtar en ny selger. Pågripelse av selger etter selger, sette dem i fengsel i påvente av å bli sendt ut av landet, er ikke en løsning som fjerner problemene med krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking – men nye forbudsskapte problemer oppstår. Det er ikke bra at man år etter år ser at nærmest alle de som står på gata og selger cannabis er mørkhudede, og ses på som kriminelle – det skaper stigmatisering. http://luhm.no/?p=3292

  Utviklingen av menneskerettighetsbrudd og rasisme knyttet til forbudspolitikken er farligere enn lovliggjøring og regulering av cannabismarkedet.

  Istedenfor å bygge flere fengsler burde lovgivningen endres. Nederland har bedre cannabispolitikk enn Norge, fengslene der er ikke overfylte, men FN-konvensjonen må endres slik at hele produksjons- og salgslinjen blir lovlig. Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder, feks lignende vinmonopolordningen for alkohol. https://www.facebook.com/ingrid.wergeland.3/posts/10152732325906241

  Se også «Norges arbeid frem mot UNGASS 2016»: http://luhm.no/?p=4714

 27. juli 27, 2014

  Aftenposten 27. juli 2014:
  The New York Times krever cannabislegalisering i hele USA.
  Den amerikanske storavisen tar i bruk storsleggen på lederplass. De mener konsekvensene av forbudet er «rasistisk». http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/The-New-York-Times-krever-cannabislegalisering-i-hele-USA-7649727.html

  Når det gjelder cannabispolitikk og rasisme så tenker mange at det er noe som bare skjer i USA, og ikke i Norge. Problemet er mye større i USA, men det skjer også her. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/716610868411658

 28. juli 15, 2014

  Det har blitt solgt cannabis langs Akerselva siden tidlig på 70-tallet. Mens turstien har vært stengt der så har det åpenlyse salget foregått på Grünerløkka og på Grønland. Det åpne gatesalget er bare en liten del av det totale cannabismarkedet i Norge, men det er synlig og får mye oppmerksomhet. http://www.osloby.no/nyheter/Politiet-ber-folk-ta-tilbake-Akerselva-7637393.html

  Den aller største delen av cannabishandel i sisteledd foregår innendørs blant venner. Selv om man skulle klare å få salg av cannabis bort fra Akerselva så vil det bare bli solgt et annet sted. Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense, ganske likt som for alkohol.

  Kåre Stølen, politisjef for Grønland politistasjon har tidligere uttalt at «65% av alle saker på Grønland er narkotikasaker». Politiet gjør som politikerne ber dem om, gjennom lovgivning. Aksjoner rettes ofte mot de fattiges områder, hvor det kommer minst protester fra samfunnet.

  De norske folkevalgte diskuterer fortsatt ikke problemstillingen, bare hvordan de best skal skjule symptomene av en feilslått politikk.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/710606229012122

 29. juni 8, 2014

  Circus Bazaar 8. juni 2014:
  «If a nations law enforcement authoritys can just edit and change their statements with regard to behaviour that has been described as «Inhuman and Degrading» (Ref: Torture, A.3 ECHR) by the most credible Human Rights organizations in the land without any media scrutiny then …… ?»
  http://www.circusbazaar.com/how-common-was-this-practice
  http://www.circusbazaar.com/norwegian-police-filmed-article-3-inhuman-or-degrading-treatment-echr

 30. april 18, 2014

  Under Dusken, 8. april 2014
  – «Hei neger, stans, vi skal snakke med deg»

  «Noen opplever å aldri bli stoppet og kontrollert, mens andre opplever dette ofte. Noen vil føle dette som mistenkeliggjøring og diskriminering, og ja det er kanskje det også, men det fungerer som politiets samfunnsmandat. – Stasjonssjef Arve Nordtvedt.»

  «Momodou Sanneh har blitt stanset ni ganger på ni måneder, med og uten støtende tilrop. Han mener politiet diskriminerer. De mener på sin side at de bare gjør jobben sin.

  Med bakgrunn i at det tidvis har oppholdt seg mange kriminelle på og rundt asylmottaket, er det ikke til å legge skjul på at kontrollaktiviteten og er vesentlig større enn det er på «beste vestkant». At en person bli sjekket så mange ganger er beklagelig, men det er vanskelig å unngå.

  Politiet har jo ingen interesse av å systematisk forfølge enhver mørkhudet person. Det er masse ressurssterke mørkhudede personer som bor i Trondheim og som bidrar til samfunnet på en positiv måte, men som sikkert opplever å bli kontrollert oftere enn folk flest.» http://dusken.no/artikkel/24211/hei-neger

  Jeg har kommentert:
  Politiet gjør det som politikerne ber dem om, det er politikerne som har ansvar for lovverket, men politiet har også egeninteresse i at cannabis (som er det mest solgt, kjøpte og brukte ulovlige rusmidlet også i Norge) ikke blir lovliggjort, fordi de får tildelt ressurser etter målingstall. Det er lettere med måloppnåelse når en aksjon settes inn mot sisteledd (synlig gatesalg) enn de aktørene det sies å knyttes størst bekymring til.

  At politiet deltar i den politiske debatten, på lik linje med politikere, er innrapportert til myndighetene som et demokratisk problem: http://luhm.no/?p=3075

  Stop and frisk, eller prosjekt Touch Down, som det kalles i Norge, blir kritisert også andre steder. Human Rights Watch, 4.6.2013: “National drug control policies that impose criminal penalties for personal drug use undermine basic human rights. To deter harmful drug use, governments should rely instead on non-penal regulatory and public health policies.

  Governments should also take steps to reduce the human rights costs of current drug production and distribution policies. Among the steps should be reforming law enforcement practices and exploring alternatives for legal regulation that would reduce the power of violent criminal groups.” http://www.hrw.org/news/2013/06/04/americas-decriminalize-personal-use-drugs

  Her er to uttalelser fra «The Human Cost Of Stop And Search – Viewed With Suspicion», som sier det samme som artikkelen i Under Dusken:
  “When I think about the police, I feel that they have stripped my son of his soul and his dreams. They made him feel worthless. That they make him feel that he’s somebody that they can stop and rough up whenever they please with no explanation. You should be able to send your child to the shop to buy a pint of milk without them being stopped on the way back.”

  “How can I get them to see me on the road and just leave me alone, let me go about my business? Because I don’t really like being stopped. It’s just embarrassing. When I’m walking down the road, someone will stop me and start searching, ruffle up my clothes and stuff like that. I was never comfortable with that. A lot of times, it’s just embarrassing. Even if nothing happens. It’s just embarrassing.” http://www.stop-watch.org/experiences

  Prosjekt Touch Down ble startet av Oslo politidistrikt i 2012, som en «aksjon mot vestafrikanske kriminelle» (hasjselgere). Det at politiet har aksjoner rettet spesielt mot utvalgte grupper er innrapportert som et problem til myndighetene: http://luhm.no/?p=3292

  Det åpne gatesalget er bare en liten del av det illegale cannabismarkedet, det meste blir solgt innendørs blant venner. Sånn sett er det ikke noe forskjell på hva de inne og ute gjør. Det skaper store problemer å peke på en utvalgt gruppe selgere og si at de er det største problemet. http://www.osloby.no/nyheter/krim/Tar-selgere-for-a-knekke-bakmenn-7053766.html

  Norske menneskerettighetsorganisasjoner ser ikke at politikken skaper problemer, og har foreløbig stilt seg på myndighetenes og politiets side i saken.

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/544252132314200
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/589499351122811
  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151684077057461

  • april 19, 2014

   Fra diskusjon på facebook:
   Svaret er å lovliggjøre og regulere cannabis på samme måte som for alkohol.

   Grunnen til at disse aksjonene forekommer er fordi cannabis blir solgt (også) på gata, og ikke i en lovlig butikk.

   Politiet hadde ikke kunnet stoppe Momodou (fra artikkelen) en gang i måneden og ransake ham for cannabis hvis cannabis blir solgt lovlig. De aller fleste ønsker å være lovlydige og vil kjøpe fra en butikk, på samme måte som for alkohol. Det vil ikke være markedet for gatesalg når de aller, aller fleste kjøper varen lovlig.

   Disse aksjonene er direkte knyttet til salg av cannabis, fordi det er det mest solgte, kjøpte og brukte ulovlige rusmidlet også i Norge. Det er fordi det er et stort gatesalg av dette at de har fått tillatelse fra myndighetene til å igangsette slike aksjoner. Mange av de som stoppes har cannabis på seg (men også de som aldri blir stoppet fordi de har «riktig» hudfarge). Hvis cannabis blir lovliggjort som for alkohol og de igangsetter aksjoner mot afrikanere på grunnlag av at de kan ha gjort andre ulovligheter så vil sannsynligheten for at de er skyldige synke, og da vil det ikke være så lett å få støtte til slike aksjoner hvis det viser seg at feks 9 av 10 er uskyldige.

   http://www.facebook.com/thor.osland/posts/10151973593092821

 31. februar 11, 2014

  Ståle Nygård skriver: «Vi arresterer tusenvis av unge gutter med mørk hud i krigen mot cannabis. Deres hvite partnere går fri. I mellomtiden bygger vi lukkede anstalter, skaper ny rasisme og løser ingen problemer.

  ”Politiet har tatt 2500 utenlandske narkoselgere på 4 år. Det viser behovet for lukkede retursentre”, skriver Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland.

  Nei, det viser behov for å ta kontroll over cannabismarkedet.

  Argumentet for å legalisere cannabisbruk og -marked ligger ikke i at rusmiddelet ikke er farlig, men i at en regulert og kontrollert lovlig bruk og et regulert marked medfører færre og mindre alvorlige kostnader for folk og samfunn, spesielt utsatte grupper og spesielt gutter, enn et ulovlig, ukontrollert og uregulert bruk og marked.» http://www.minervanett.no/gatas-gutter

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151855825167461

 32. februar 7, 2014

  Norsk cannabispolitikk 2014:
  Det er flaut at norske myndigheter mener at lukkede asylmottak er en løsning, og ikke et forbudsskapt problem.

  «Flere og flere land innrapporterer til FN om uheldige konsekvenser ved krigen mot narkotika. I 2016 skal det lages en ny konvensjon på bakgrunn av de problemene som nå blir innrapportert. Det er derfor viktig at alle land innrapporterer negative konsekvenser ved forbudspolitikken frem til 2016. Prosessen må sees i sammenheng med hva som skjer i USA, Mexico, Uruguay og flere andre steder.»

  Dette er en krig som ikke kan vinnes – den må reguleres med lovlig produksjon og salg! http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151855825167461

 33. januar 28, 2014

  Anita Nyholt:
  Hvilken uttalelse fra Fabian Stang er det du støtter? Resten av det du skrev forsto jeg ikke.

  Sissel Brandshaug:
  Siterer Fabian Stang i flg. denne artikkelen : «Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne ha sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn de gjør i dag». Støtter dette utsagnet 100 prosent og tillegger at dette burde man vært oppmerksom på da innvandringstoppen ble innført som en prøveordning i 1978.

  Jeg har erfaringene mine fra innvandrermiljøet fra 1975 og vi var noen norske damer men ikke så mange. Vi gikk på omgang og etter 1978 ble vi attraktive.

  Anita Nyholt:
  Du mener at det er en god løsning å fengsle en person, hvis jobb overtas av en annen, for å fengsle denne, hvis jobb blir overatt av en annen, for å fengsle denne, hvis jobb blir overatt av en annen osv i all evighet? Tror du «krigen mot narkotika» blir vunnet i Norge hvis alle vest-afrikanske cannabisselgere blir satt i lukket mottak?

  Dine erfaringer fra 70-tallet i forrige århundre opptar meg ikke så mye .. de som er interessert i slikt kan lese om det på Fyret og Document.

  Sissel Brandshaug:
  Ikke lukket mottak men å fange de opp og bryte den undertrykkende og utnyttende fella de har gått i er et must. Hvordan er det for disse fattigutta å gå rundt i dette kalde helvete å selge dop tror du ? Hvor lenge skal vi godta sofa debattene deres ?

  Anita Nyholt:
  Hvis du hadde fått ønsket ditt oppfylt og «alle vest-afrikanske cannabisselgere ble fanget» hva er planen din for de hvite selgerne da?

  Sissel Brandshaug:
  Dritskuffa over at også du utleverer meg til Fyret.no

  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151684077057461

 34. januar 27, 2014

  Aftenposten spør: «Har du blitt tilbudt å kjøpe narkotika på gaten i Oslo eller andre byer i Norge?» http://www.osloby.no/nyheter/–Det-lovlydige-Norge-settes-sjakk-matt-7447336.html

  Jan Arild Ellingsen (FrP): “Spørsmålet er om vi aksepterer at det skal være slik. Da må vi enten stramme inn lovene, eller diskutere hvordan Schengen-avtalen kan fungere bedre.”

  LUHM:
  Nei, det finnes andre alternativer – lovliggjør og reguler!

  Det åpne gatesalget er bare en liten del av det totale cannabismarkedet i Norge, men det er synlig og får mye oppmerksomhet. Det vi ser er en av konsekvensene ved “krigen mot narkotika”.

  Det er en krig som ikke kan vinnes, men som må reguleres med lovlige utsalgssteder.

  Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana (LUHM) ønsker en løsning på den usikkerheten mange føler ved gatesalg av hasj, det uregulerte salg av hasj som skjer til barn og ungdom, og den kriminalitet som vokser fram i og rundt de miljøer hvor salget foregår.

  Uavhengig av forbud og straff vil dette markedet fortsatt eksistere. Vårt hovedpoeng er at det vil ha større samfunnsnytte å få salget inn i regulerte former, gjennom lovlige utsalgssteder med aldersgrense, avgifter og varedeklarasjon.

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/616967611709318
  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151828992052461

 35. desember 20, 2013

  Jonas Kinge Bergland er overrasket over hasjforkjempernes inbitte kamp for legalisering….
  Han syntes nok det er på sin plass å la cannabis forbli ulovlig, så han kan fortsette å gjøre narr av selgerne. Han får tydeligvis et realt kick av det. Legetulling.

 36. desember 20, 2013

  Lege og komiker Jonas Kinge Bergland, «Hasjtullinger», VG 17. 8.13:
  «Jeg ser dem hver hundrede meter hver gang jeg går hjem fra byen. De står der og ser søkende på alle som kommer forbi. I det du passerer sier de så lavt at bare du kan høre det: «What’s up man?» Med noe variasjon innom «Hey man», «How’s it going?» og «Yo!» De selger hasj og marihuana. Ettersom de er såpass mange får det meg til å tenke på tilbud og etterspørsel. Det er tydeligvis et marked som fungerer godt og med tilsynelatende lav risiko for alle involverte.»

  «Jeg er veldig overrasket over hasjforkjempernes innbitte kamp for legalisering. Den stadige sutringen over hvor viktig det er at marihuana blir mer tilgjengelig forundrer meg. Det er overalt, det er billig og straffen for å bli tatt er lav.»

  «Når jeg går hjem fra byen og blir tilbudt hasj fra de utplasserte dealerne underholder jeg meg selv ved å rope: «WHAT?» ARE YOU SELLING HASJH? REALLY? HOW MUCH DO YOU HAVE?» Det er ganske artig, og de holder kjeft neste gang du passerer.»

  Leserkommentar på trykk i VG: «Tusen takk til doktor Kinge Bergland! Endelig en med omløp i topplokket som forteller sannheten og attpåtil med humor og snert.»

  Det Jonas Kinge Bergland sier er at «vi vet at det kjøpes og selges – og av hvem». Krigen mot narkotika kan fortsatt vinnes – vi har bare ikke skreket høyt nok på selgerne».

  Når det blir aksjonert mot et bestemt område så enten flyttes eller spres salget – det stopper ikke.

  Når en person blir arrestert så stopper ikke salget, men det overtas av en ny selger.

  Nore og Mørland, VG 24.11.13:
  «Jeg går gjennom Oslo sentrum, oppover Grünerløkka. Stemningen er er utrivelig. Dopdealerne, som før holdt seg nedenfor Olaf Ryes plass, har flyttet helt opp til Birkelunden. Fra før vet vi at beboerne på Tøyen og Grønland har klaget på det samme. Mediene kaller det en ransbølge. Oslo er Nordens ranshovedstad. Det er uverdig. Slik kan det ikke fortsette.»

  Nei, det bør ikke fortsette slik – cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense!

 37. Ståle Nygård permanent lenke
  desember 15, 2013

  Selvsagt skulle skjevfordelingen etter hudfarve i narkotikakrigen, og konsekvensene av det, vært en del av #norskrasisme-debatten, og leder for Antirasistisk Senter sier han er klar over rasismen tilknyttet narkotikakrigen, men mener det er feil av Senteret å belyse dette på noe vis, uten annet argument enn at det bør alle bare respektere, og der man ved bevisst bruk av uredelig retorikk og debatteknikk har omdefinert «det» til «legalisering», som er noe annet enn å synliggjøre diskrimineringen og rasismen forbundet med narkotikakrigen som er hva dette handler om, så den delen av debatten er i realiteten sabotert av Antirasistisk Senter, med det antirasistiske miljøets stilltiende og høylytte velsignelse.

  Og, når Human Rights Watch gang etter gang rapporterer om alvorlige menneskelige #kontrollkostnader forbundet med #narkotikakrigen så er det trist at en av våre største humanitære solidaritetsorganisasjoner er en aktiv pådriver av den repressive politikken, og står ved sin oppfordring om harde politiaksjoner. Humanitære solidaritetsorganisasjoner skal ha menneskerettigheter og solidaritet som grunnfjell. Da kan man ikke oppfordre til harde politiaksjoner mot fattige mennesker på gata for ikkevoldlig mindre alvorlig kriminalitet som ikke skader andre, og rettferdiggjøre det ved å kalle det for asylpolitikk. Når Generalsekretær står ved en slik oppfordring, med argumentet om at det er asylpolitikk, så viser det holdninger og tilnærming som ikke står på det grunnfjellet organisasjonen er bygget på. Norsk Folkehjelp og Generalsekretær får oppfordring om å reflektere dypt, og hun svarer hun står ved sin oppfordring uten å ha tid til å sette seg inn i det hun ble oppfordret om å reflektere over.

  Norsk Folkehjelp og Antirasistisk Senter vil etter alle solemerker fortsette å nekte å synliggjøre kontrollkostnader helt til den dagen miljøene selv ansvar og bladet fra munnen. Det er ingenting som gir grunn til å tro noe annet. Ledelsen i begge organisasjonene har sagt klart og tydelig fra om at de ikke synes det er rett å synliggjøre den enorme uretten – menneskene – og de menneskelige lidelsene som følge av narkotikakrigen.

 38. Ståle Nygård permanent lenke
  desember 7, 2013

  ArS in denial – the story

  Henvendelse til ArS, 16.9.2012:
  «Framtida – hvorfor skulle jeg tenke på den?»
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=388493031222214&set=a.286075994797252.65989.148172115254308&type=1&permPage=1

  Henvendelse til ArS, 18.9.2012:
  «The Drug War is a holocaust in slow motion»
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=229306937196183&id=148172115254308

  Henvendelse til ArS, 10.5.2013:
  «Eikaguttene – en ny underklasse»
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=526530504059429&id=148172115254308

  Henvendelse til ArS, v/leder, 30.7.2013:
  «Hva gjør det med oss?»
  https://www.facebook.com/stale.nygard/posts/559296797449466

  Rune Berglund Steen, 5.8.2013: «Du skal selvsagt få en mer skikkelig tilbakemelding, må bare rekke å se bedre på det du har sendt først. Og det får jeg dessverre ikke gjort på dagen.»

  Henvendelse til ArS, v/leder, 7.10.2013:
  «Tilslørt rasisme bak en maske av narkotika»
  https://www.facebook.com/stale.nygard/posts/58880452783202

  Henvendelse til Norsk Folkehjelp v/Generalsekretær, 10.11.2013:
  «–Politiet må slå hardt ned på organiserte kriminelles narkohandel i Oslo»
  – Hva innebærer egentlig en slik oppfordring?
  m/generalsekretær for Norsk Folkehjelp, Liv Tørres
  https://www.facebook.com/stale.nygard/posts/605081286204350

  «Bekymringsmelding sendt til Antirasistisk Senter, på bakgrunn av situasjonen vi har med det åpne gatesalget av cannabis i Oslo», 11.11.2013: https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151684077057461

  Svar fra Antirasistisk Senter 19.11.2013:
  «Takk for meldingen, og for informasjonen. Dette er jo ikke et tema Antirasistisk Senter har tatt mye tak i, noe vi sikkert kan kritiseres for, men min opplevelse er at det til enhver tid er en rekke ting vi burde tatt tak i som vi ikke har rukket. En dårlig unnskyldning er det sikkert, men vi strekker ikke over alt.
  Den ene Facebook-posteringen, hvor vi altså la ut en sak fra Norsk Folkehjelp, er vel den eneste “oppfordringen” som har kommet fra oss av denne typen. At den har så stor politisk betydning, tviler jeg på. Når det er sagt, må man selvsagt være varsom med hva slags budskap man fremsetter og hvordan det kan forstås. Politiet trenger ingen oppfordringer til økt brutalitet. Det er uansett ikke en type oppfordring vi normalt kommer med.
  Når det er sagt, har jeg vondt for å se for meg at vi kommer til å gå inn i den typen argumentasjon du foreslår (problemene med forbudspolitikken). Jeg ser rasismeproblemet knyttet til dagens situasjon, men oppfatter det likevel ikke som riktig vei for Senteret å gå inn for legalisering/regularisering.
  Jeg er for øvrig ikke helt ny for tematikken, blant annet etter en fortid i MDG. (Jeg har til og med skrevet en roman som dels handler om legalisering, og hvor en av hovedpersonene utvises fra Norge, i et eksempel nettopp på den ofte dramatiske forskjellsbehandlingen folk utsettes for når man tas for kriminalitet knyttet til narkotika.)
  Takk igjen!
  Mvh Rune Berglund Steen»

  ______________

  in denial 2 (begrenset personverninnstilling)
  Henvendelse til Shoaib Sultan, rådgiver ArS, 6.8.2013: https://www.facebook.com/shoaib.sultan/posts/10151600308277671

  Henvendelse til Shoaib, 28.10.2013: https://www.facebook.com/shoaib.sultan/posts/10151749382677671

  Tråd hos Shoaib, 3.11.2013: https://www.facebook.com/shoaib.sultan/posts/10151764577992671

  Tråd hos Shoaib, 11.11.2013: https://www.facebook.com/shoaib.sultan/posts/10151784236242671

 39. desember 1, 2013

  Svar fra Antirasistisk Senter 19. november 2013:

  Takk for meldingen, og for informasjonen. Dette er jo ikke et tema Antirasistisk Senter har tatt mye tak i, noe vi sikkert kan kritiseres for, men min opplevelse er at det til enhver tid er en rekke ting vi burde tatt tak i som vi ikke har rukket. En dårlig unnskyldning er det sikkert, men vi strekker ikke over alt.

  Den ene Facebook-posteringen, hvor vi altså la ut en sak fra Norsk Folkehjelp, er vel den eneste «oppfordringen» som har kommet fra oss av denne typen. At den har så stor politisk betydning, tviler jeg på. Når det er sagt, må man selvsagt være varsom med hva slags budskap man fremsetter og hvordan det kan forstås. Politiet trenger ingen oppfordringer til økt brutalitet. Det er uansett ikke en type oppfordring vi normalt kommer med.

  Når det er sagt, har jeg vondt for å se for meg at vi kommer til å gå inn i den typen argumentasjon du foreslår (problemene med forbudspolitikken). Jeg ser rasismeproblemet knyttet til dagens situasjon, men oppfatter det likevel ikke som riktig vei for Senteret å gå inn for legalisering/regularisering.

  Jeg er for øvrig ikke helt ny for tematikken, blant annet etter en fortid i MDG. (Jeg har til og med skrevet en roman som dels handler om legalisering, og hvor en av hovedpersonene utvises fra Norge, i et eksempel nettopp på den ofte dramatiske forskjellsbehandlingen folk utsettes for når man tas for kriminalitet knyttet til narkotika.)

  Takk igjen!

  Mvh Rune Berglund Steen

  • desember 4, 2013

   4. desember 2013
   Rune Berglund Steen:
   «Kanskje bare respektere at noen andre ikke fullt og helt deler deres synspunkt?»

   Anita Nyholt:
   «Mener du at det ikke er noe å bekymre seg over, at vi kan få samme utviklingen av fengselssystem i Norge som i USA? Og hvorfor svarer du da at du kjenner til problemstillingen, men ikke ønsker å gjøre noe med det?»

   http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151684077057461
   http://www.facebook.com/luhm.no/posts/544252132314200

  • desember 8, 2013

   Henvendelse til Antirasistisk Senter, 8. desember 2013

   Hei igjen.
   Etter at jeg sendte bekymringsmeldingen har jeg fulgt med på debatten som går i aviser, på tv og i sosiale medier, og er ikke blitt mindre bekymret. «Gatesalg av hasj» nå blir inkludert i det media kaller «ransbølgen». En «bølge» som er blitt kritisert fra flere hold, da det knyttes usikkerhet til tallene som leveres til pressen fra politiet. Gatesalget, som har vært her siden tidlig på 70-tallet, blir nå i «bølgen» brukt som argument for lukkede asylmottak (fengsel) for at «vi skal føle oss tryggere». («Vi som ønsker lukkede asylmottak i Norge», 31 208 liker: http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424657907634023&id=424425037657310)

   Vi vet at når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass. Selv om alle vest-afrikanere som selger hasj eller asylsøkere blir satt i lukket asyl/fengsel så vil det fortsatt være noen som står på gata og selger hasj. Gatesalg av hasj har eksistert i Oslo like lenge som forbudet har vart. Når det blir aksjonert mot et bestemt område så enten flyttes eller spres salget – det stopper ikke. http://www.facebook.com/luhm.no/posts/248586531953644 / http://anitanyholt.no/samfunn/fjern-det-apenlyse-hasjsalget-pa-grunerlokka-med-lovlige-utsalgssteder

   Jeg sier ofte: «Nedsett en kommisjon som har til oppdrag å utrede ulike former for lovlig regulert produksjon, frakt og salg av cannabis, for raskest mulig å få bukt med den organiserte kriminaliteten forbundet med det illegale markedet».

   Det er viktig for meg at folk skjønner at jeg da ikke tenker på «organisert kriminalitet» slik Oslo kommune og Politiet har definert det som i «Touch Down», en aksjon rettet direkte mot vest-afrikanske hasjselgere i Oslo. Det er kartellene i Latin-Amerika som må bekjempes gjennom å lovliggjøre og regulere cannabismarkedet, ikke en utvalgt gruppe i sisteledd.

   Aksjon «Touch Down» har vært et toåring prosjekt, som vi per i dag ikke vet om vil bli videreført over nyåret, men mye tyder på det. Gjennom media, og spesielt i kommentarfelt i sosiale medier, får vi inntrykk av at at «all hasj som blir solgt på gata i Oslo blir solgt av asylsøkere, som ikke egentlig er asylsøkere, men bare har kommet hit for å selge hasj».

   I en NRK-reportasje nylig sa politiet om aksjonene i Oslo at under halvparten av de som ble anholdt mistenkt for salg av cannabis var asylsøkere. Vi vet ingenting om hvorfor de har søkt asyl. Vi vet ingenting om de andre som ikke er asylsøkere. Det er ikke mange av oss som kjenner disse guttene, så derfor blir det mye gjetting på «hvorfor de gjør det de gjør». Vi vet ikke om noen av dem er utsatt for trafficing. Det vi vet er at store menneskerettighetsorganisasjoner nå sterkt advarer om at en av konsekvensene ved å opprettholde “krigen mot narkotika” er skjevfordeling i hvem som blir arrestert og utvikling av rasisme. Som igjen må sees i sammenheng med den voksende fengselsindustrien, også i Norge. Vi må også anta at det anholdes uskyldige personer som bare «ligner på en (mulig kriminell) vest-afrikaner», med alt det negative det fører med seg. Noen må sjekke dette i Norge også, og jeg mener at ArS er rette instansen å henvende seg til.

   På ArS nettside står det «Si fra om rasisme. Rasismen forsvinner ikke av seg selv, og alle saker kan ikke løses. Det er uansett viktig at omverdenen får vite om det.» Det står også at «Antirasistisk Senter arbeider med å avdekke, dokumentere og motarbeide rasisme og bevisstgjøre og informere om rasistisk diskriminering.»

   Jeg synes det er trist at jeg fikk til svar fra deg på bekymringsmeldingen postet på facebook at «Kanskje bare respektere at noen andre ikke fullt og helt deler deres synspunkt?». Til det svarte jeg: «Mener du at det ikke er noe å bekymre seg over, at vi kan få samme utviklingen av fengselssystem i Norge som i USA? Og hvorfor svarer du da at du kjenner til problemstillingen, men ikke ønsker å gjøre noe med det?» Det har jeg ikke fått svar på.

   Virkeligheten er mer komplisert og vanskelig enn man først tror. Derfor forsøker jeg å bidra til at flere skal sette seg inn i problematikken istedenfor å bare kaste seg på hylekoret om strengere straffer og jag dem vekk.

   Latin-Amerika krever endring av FN-avtalen for å regulere markedet og stoppe krigen mot narkotika. I 2016 skal FN ta stilling til om konvensjonene skal endres. Flere og flere land innrapporterer til FN om uheldige konsekvenser ved krigen mot narkotika. Det er derfor viktig at alle land innrapporterer negative konsekvenser ved forbudspolitikken frem til 2016. Norge har etter det jeg vet ikke innrapportert noen negative konsekvenser. http://luhm.no/?p=1707

   ArS burde være i førersetet når det gjelder å få avdekket om den norske cannabispolitikken bidrar til utvikling av rasisme.

   ArS bør formidle til myndighetene at utviklingen av menneskerettighetsbrudd og rasisme knyttet til forbudspolitikken er farligere enn lovliggjøring og regulering av cannabismarkedet.

   Vi må anta at det fortsatt kommer til å være mye debatt om dette fremover, og jeg håper at den informasjonen som er sendt dere gjør at ArS vil følge nøye med i debatten og politiske tiltak knyttet til problemstillingene som er formidlet.

  • desember 8, 2013

   Fra Antirasistisk Senter, 8.12.13

   Takk for nytt brev! Som du vet har denne debatten pågått en stund. Jeg gikk først en del runder med Ståle før du kom inn i debatten. Jeg har etter hvert svart ganske mange ganger, noen ganger kort, andre ganger lengre, og bare noen få ganger har jeg ikke svart, simpelthen fordi jeg allerede har skrevet de samme tingene en del ganger nå. På den ene siden: Det er sider ved politiets håndtering som det er naturlig for oss å reagere på, ikke minst politiets behandling av noen av menneskene som pågripes – det er det ingen tvil om. På den andre siden: Det primære dere ønsker, forblir at Antirasistisk Senter skal engasjere seg for legalisering av cannabis, og la det inngå som et sentralt element i vår arbeid mot rasisme. Det er altså dette synet vi ikke deler, noe jeg har redegjort for en del ganger. Vi kommer selvsagt til å følge med i debatten, men jeg kan stadig ikke se for meg at legalisering av cannabis skal bli et satsningsområde for oss i kampen mot rasisme.

   SVAR:
   Om min rolle: «Med LUHM ønsker jeg å bidra til å endre lovgivningen, gjennom facebooksiden og nettsiden og innspill til høringer, ved å holde folk informert om hva som skjer rundt i verden når det gjelder cannabispolitikk og inspirere andre til å delta i debatten, både på facebook, andre sosiale medier, aviser, i lunchen på jobben og over middagsbordet hjemme. Viktige saker forsøker jeg å skyve opp i systemet til aktører som er sterkere og har mer innflytelse enn LUHM.» Henvendelsen til Antirasistisk Senter er en slik sak, som er for stor for meg, og som ivaretas bedre av andre med fagkompetanse.

   Bekymringsmeldingen dreier seg ikke om at jeg har bedt ArS om å ha «legalisering av cannabis» som satsningsområde, men at ArS ikke bør ta forbudssidens side i debatten, slik det feks ble gjort med deling av «slå hardt ned på organisert kriminalitet = vest-afrikanske hasjselgere». Fordi den politikken gagner fengselsindustrien best. Jeg ønsker at når ArS, når media blir mer interessert i saken, og ArS kanskje skal mene noe om aksjonene i Oslo sentrum, at dere formidler at «utviklingen av menneskerettighetsbrudd og rasisme knyttet til forbudspolitikken er farligere enn lovliggjøring og regulering av cannabismarkedet.» http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151684077057461

 40. november 30, 2013

  NRK 29.11.13
  Det britiske parlamentet vil ikke ha noe forbud mot khat.

  Innenrikskomiteen i det britiske Parlamentet sier nei til regjeringens forslag om å forby khat.

  Det finnes ingen gode grunner for et forbud, mener komiteen. Storbritannias regjering foreslo i juli å forby khat, som allerede er forbudt i mange andre europeiske land, deriblant Norge.

  Samtidig frykter parlamentarikerne at et forbud vil kunne føre til et økt konfliktnivå mellom britisk politi og innvandrere som tygger khat, og da spesielt somaliere. http://www.nrk.no/verden/england-sier-nei-til-a-forby-khat-1.11385906

  BBC: «Kenyan MPs have appealed to the UK not to «condemn people» by banning the herbal stimulant khat.» http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25120302

  Fra «Bekymringsmelding: Krigen mot narkotika og rasisme» [15]
  “Når det blir påstått at opptil 70% av alle somaliske menn tygger khat så betyr det at politiet på en måte “får lov til” å stoppe “hvilken mørkhudet som helst” for å sjekke om han gjør noe galt i forhold til loven.” http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1572975.ece

  Se også: http://www.facebook.com/anita.nyholt/activity/10151412110012461

 41. november 20, 2013

  Nordmenn er kjent som et kaldt folkeslag,og vi ser tydelig denne kulden i norsk forbudsmentalitet. Kunne det ikke vært en utfordring for oss med et slikt forfrossent rykte, å fremstå som et folk med hjarte?

 42. november 13, 2013

  2. oktober 2013:
  Anmeldte lovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Kostnader (økonomiske og kontrollskader) ved norsk cannabispolitikk blir ikke nevnt i Politianalysen.

  Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuanas høringsuttalelse til NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer: http://luhm.no/?p=3075

 43. november 13, 2013

  TV2, 23. august 2013:
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/537693272970086

  “For to år siden var ordføreren selv på gata i Oslo og merket hvor lett det var å få tak i narkotika. I dag er situasjonen verre. I sentrum av hovedstaden sjekker TV 2s reporter hvor lang tid det tar før noen tilbyr dop. Ett minutt og førti sekunder senere blir TV 2 tilbudt både hasj og marihuana, helt åpenlyst på gata i Oslo.”

  Ordfører Fabian Stang sier: «Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn i dag.»

  • november 15, 2013

   «Oslo-politiet granskes av Spesialenheten etter at sivilkledde betjenter stakk to batonger i munnen på en mistenkt mann. Selv om han åpenbart hadde problemer i etterkant, fikk den mistenkte heller ingen legekontroll.» http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/11/15/fikk-politibatonger-i-munnen-men-ingen-legesjekk

   Dette er ikke bra! Andre land lovliggjør og regulerer salget av cannabis i lovlige utsalgssteder med aldersgrense, mens her brytes menneskerettigheter under pågripelse av hasjselgere.
   Jeg tror ikke at dette var et engangstilfelle, men mer snakk om en kultur i politiet, siden de gjør dette i full offentlighet og ikke er redde for at det skal bli filmet eller at noen skal si at «dette ikke er greit».

   «Høringsuttalelse til Politianalysen»: http://luhm.no/?p=3075 og «Bekymringsmelding: Krigen mot narkotika og rasisme»: http://luhm.no/?p=3292

 44. november 13, 2013

  Henvendelse til Oslo Høyre, 5. august 2013:
  http://www.facebook.com/oslo.hoyre/posts/648340151845902

  Mikkel Warming, sosialborgermester i København:
  “Med Uruguays beslutning om at afkriminalisere hash skabes erfaringer – og inspiration, som vi kan bruge for at få det forsøg med afkriminalisering i København, som et stort flertal slås for.”

  DR (Danmarks NRK):
  “Som det aller første land i verden er Uruguay i Sydamerika parat til gøre det lovligt at producere, sælge og ikke mindst bruge hash. Det kan få stor betydning i Danmark, da tiltaget i Uruguay rydder en af de store hindringer for et dansk forsøg med legal hash af vejen. Et flertal i borgerrepræsentationen i København går nemlig til kommunalvalg til efteråret med et mål om at legalisere hash.”

  Warming:
  “I København vil vi gerne have lov til at lave et treårigt forsøg, hvor vi afkriminaliserer hash. Hvor vi for eksempel laver offentlige udsalgssteder, hvor man kan købe hash i stedet for at gå ned til en kriminel pusher og fylde pengene i hans lommer.”

  “Legaliseringen af især produktionen giver en løsning på et stort problem i hovedstadens planer om forsøg med lovlig hash. Hvis der er et sted, hvor man dyrker det lovligt, må vi også lovligt kunne importere det uden at komme i karambolage med andre regler, den dag vi får lov til at afprøve forsøget.”

  Angående import fra Uruguay: Selv om et land bryter FN-avtalen og produserer lovlig i forhold til eget lands lover kan de ikke eksportere lovlig, og et annet land kan heller ikke importere lovlig. Det er allikevel viktig at dette diskuteres offentlig som problemstilling, fordi det vil legge press på FN om å endre FN-konvensjonen, som i disse dager er under revisjon og skal være ferdig i 2016. http://luhm.no/?p=1721

 45. november 13, 2013

  Henvendelse til ordfører Fabian Stang, 12. mars 2013.
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/138959846278337

  Jeg har sett tv-programmet “De nominerte” på NRK, hvor du deltok som gjest. Et av klippene viste deg på et “undercover oppdrag” som gikk ut på å ikke ha til hensikt, men late som du var interessert i å kjøpe hasj av en gateselger på dagtid. I følge programleder var dette et “farlig oppdrag”. Du ble spurt om “hvorfor du stilte selgeren så mange spørsmål” og svarte at “når du først fikk sjansen til å komme tett på miljøet så ville du finne ut litt om det”. Du sa også at du var mest overrasket over at selgeren hadde gått på at du “kunne være en potensiell kunde, fordi du ser jo ikke ut som en hasjrøyker”.

  Jeg er bekymret for den ukunnskapen om cannabismarkedet du viser som ordfører i landets hovedstad.

  Det er regjeringen som har ansvar for rammeverket for lovgivningen, og Oslo kommune forholder seg til det. Her kan man se til Danmark, hvor København bystyre nå for tredje gang har vedtatt at de ønsker å åpne lovlige utsalgssteder for cannabis. Foreløbig er forsøksordningen blitt stoppet av deres justisminister. Allikevel sender de kravet inn på nytt, som et kraftig signal om at de ikke ønsker illegalt salg, men lovlige utsalgssteder.

  Jeg mener at du som ordfører må oppfordre eget parti (Høyre) og Oslo byråd til å se på mer realistiske løsninger enn “nulltoleranse for narkotika og mer politi”, når vi så tydelig ser at den politikken ikke virker.

  Ordfører Fabian Stang svarte: «Jeg har stor forståelse for ønsket om å fjerne noe av kriminaliteten knyttet til narkotikaomsetning, slik de forsøker i København. Når det er sagt, er jeg av den oppfatning at legalisering trolig vil føre til økt bruk, og det er jeg mot.»

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS