Gå til innhold
kommentar

Grunnlovens § 100 sier at en sentral forutsetning for reelt demokrati er eksistensen av en «åpen og opplyst offentlig samtale». Helseminister Bent Høie har oppfordret til en åpen og ærlig debatt, men det hjelper lite når folk ikke tør å delta. Frykt for stigmatisering og frykt for straffetrussel gjør at mange ikke tør å bruke ytringsretten og delta i den politiske debatten.

Lovgivningen fører til redusert ytringsfrihet. Det er et demokratisk problem. (mer…)

Henvendelser til, og svar fra, regjeringen angående UNGASS 2016.

Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av.

FNs toppmøte UNGASS er fremskyndet med tre år på bakgrunn av at regjeringene i Colombia, Guatemala og Mexico i 2012 tok det internasjonale forbuds- og kontrollregimet opp til debatt i FN. De ba om en reforhandling av FN-konvensjonene og om internasjonal støtte.

Under UNGASS, som arrangeres i New York i april 2016, skal det vedtas et sluttdokument om status for verdens narkotikaproblemer og gjenstående utfordringer fram mot 2019. Da er det mulig at konvensjonene blir endret.

Folkeaksjonen LUHM sendte i 2014 en henvendelse til til regjeringen om Norges arbeid frem mot UNGASS 2016, med en sterk anbefaling om at Norge stiller seg solidariske med de land som forbudspolitikken rammer hardest – men også for vår egen del – og sier ja til endring av konvensjonene, slik at de land som ønsker det lovlig kan produsere, eksportere, importere og selge cannabis.

Det ble også bedt om at det lages en kost-nytte-analyse over forbuds- og kontrollregimet, både økonomisk og for samfunnet som inkluderer og vektlegger det internasjonale aspektet.

Det må være åpenhet rundt prosessen slik at vi får kjennskap til hvilke spørsmål som tas opp til diskusjon, hvordan de blir besvart og av hvem. Det må sikres at det blir en åpen og opplyst debatt i prosessen med utvikling av ny narkotikapolitikk.

Folkeaksjonen LUHM har siden deltatt med flere høringsuttalelser og andre innspill angående UNGASS. (mer…)

På Statens institutt for rusmiddelforsknings nettside står det at «SIRUS driver forskning, dokumentasjon og formidling omkring rusmiddelspørsmål, med særlig vekt på samfunnsvitenskapelige problemstillinger.» Det må kunne forventes at forskningen, dokumentasjonen og formidlingen heves fra diskusjon om «hvor farlig er cannabis?» til det debatten i FN faktisk handler om, så politikerne kan fatte vedtak på riktig grunnlag. (mer…)

Henvendelse til Antirasistisk Senter på bakgrunn av situasjonen vi har med det åpne gatesalget av cannabis i Oslo. Gatesalget er bare en liten del av det totale cannabismarkedet i Norge, men det er synlig og får mye oppmerksomhet.

Politikere og andre i maktposisjoner har krevd «røffere behandling». Oslo-politiet har blitt bøtelagt på grunn av brudd på menneskerettigheter. Oppfordringer om å slå hardt ned på en allerede stigmatisert gruppe fører ikke noe godt med seg. (Innledningen er redigert for å få med oppdatert situasjon). (mer…)

Innspill sendt til alle partier som stiller til stortingsvalg 2013, ved partisekretær med kopi til politiske rådgivere og andre.

Notatet er også sendt til helseminister Jonas Gahr Støre (Ap), og til alle medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen, hvor LUHM var på høring om stortingsmeldingen «Rusmeldingen«. Forslaget har fått støtte fra en jurist, en politiprofessor, en kriminolog og en lege. (mer…)