Gå til innhold

Nei til Portugal-modellen

2017 6 juni
av LUHM

Cannabis for rekreasjonell bruk blir lovligjort flere og flere steder i verden. Vi som ønsker at cannabis skal lovliggjøres også i Norge, med salg fra utsalgssteder med aldersgrense, må kreve det.

Forbudstilhengere, både de som tjener godt på dagens illegale salg, avholdsbevegelsen mfl. ønsker å fremstille Portugal-modellen som et skritt i riktig retning, for å unngå debatt om lovliggjøring og regulering. Det er mye løgn i debatten, fordi det er så store penger, og mye ideologi, involvert.

Brudd på cannabislovgivningen i Norge ligger i dag under straffeloven. Det vil si at lovbryteren har begått en kriminell handling, er kriminell, og får et forelegg som straff (bot som gir anmerkning på rullebladet) for bruk, og for besittelse hvis mengden ikke overstiger 15 gram (over kan gi fengsel).

Boten i Portugal er et forenklet forelegg (bot som ikke kommer på rullebladet) hvis mengden ikke overstiger 30 gram (over kan gi fengsel).

EMCDDA om avkriminalisering og legalisering  

EMCDDA om avkriminalisering: «Noe som har vært kriminelt er ikke lenger kriminelt i forhold til landets lovverk. Det er fortsatt forbudt, det er fortsatt et brudd på lovgivningen, og man kan fortsatt bli pågrepet av politiet og straffes, men lovbruddet anses ikke lenger for å være kriminelt.»

Det er lite i lovverket som skiller Portugal og Norge (Portugal har avkriminalisert med alternative straffereaksjoner og Norge har ikke avkriminalisert med alternative straffereaksjoner), som betyr at de som velger bort behandling i Portugal får et forenklet forelegg, mens man får et forelegg i Norge.

Kulturforskjellene er større, så det er nok de som slipper bot i Portugal selv om de blir tatt, men det har ikke noe med lovverket å gjøre. Også i Nederland, som ikke har avkriminalisert, er lovverket strengt, men det er ingen reell straffetrussel for mindre mengder.

Avkriminalisering betyr at forbudspolitikken beholdes, men lovbruddet faller ikke inn under straffeloven, det er ikke en kriminell handling. Det er fortsatt et lovbrudd så lovbryteren (som ikke er kriminell) gis en annen straff enn forelegg, feks forenklet forelegg (bot som ikke gir anmerkning på rullebladet), men reaksjonen kan i prinsippet være hva som helst.

Fordi det fortsatt er forbudt vil fortsatt politiet pågripe folk for lovbrudd.

Med kun en de-facto lovliggjøring av privat bruk og besittelse (med eller uten avkriminalisering) vil salg fortsatt være forbudt, og politiet vil pågripe selgere. En forsterket innsats vil føre til mer vold og problemer.

Det er ikke så populært lenger å si at man ønsker å straffe folk for brudd på narkotikalovgivningen, derfor er det mange forbudstilhengere som istedet sier at de vil gå bort fra kriminalisering (ikke brudd på straffelov, men fortsatt forbudt), eller gå bort fra straff/straffeforfølgelse (ikke brudd på straffelov, men fortsatt forbudt) eller at de vil avkriminalisere (ikke brudd på straffelov, men fortsatt forbudt).

Grunnen til at de ikke sier lovliggjøring, at det skal være lovlig, er fordi de vil beholde forbudspolitikken som rammeverk. Et rammeverk som kan brukes som pressmiddel for å feks få de som ikke har råd til å betale en bot til å velge behandling. De som vil ha et behandlingsregime som reaksjon sier gjerne at de vil ha en norsk Portugal-modell, med eller uten avkriminalisering.

Portugal-modellen er en forbudsmodell som åpner for at noen aktører ser muligheten til å tjene på behandlingsopplegg og drive lobbyvirksomhet for å beholde forbudspolitikk som rammeverk for å øke antall «behandlingstrengende». Selv om om det aldri blir mange nok som velger behandling til at det vil bli noen nevneverdig reduksjon av den totale mengden forbruk og de enorme skadene som det illegale markedet med den tilhørende kriminelle økonomien skaper, både globalt og nasjonalt.

Det må skilles mellom de ulike rusmidlene. Cannabis skal lovliggjøres og selges med aldersgrense.
 

Ettersom Portugal-modellen ofte blir trukket frem som løsningsforslag i den norske debatten så var det bra at Global Commission on Drug Policy på pressekonferansen som ble holdt i forbindelse med UNGASS 2016 presiserte at Portugals forbudsmodell IKKE er en god løsning for cannabis, men at cannabis må lovliggjøres og reguleres.

 

Se også:
Cannabis og uetisk behandlingspolitikk

Ingen kommentarer ennå

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS