Gå til innhold

Nei til Portugal-modellen

2017 6 juni
av LUHM
OBS


Cannabis for rekreasjonell bruk blir lovligjort flere og flere steder i verden. Vi som ønsker at cannabis skal lovliggjøres (og reguleres) også i Norge må kreve det.

De som ønsker lovliggjøring, men som mener at et forenklet forelegg er bedre enn ett forelegg, eller at straffereaksjonen feks kun skal være en advarsel, bør si det i klartekst. Det er nok av forbudstilhengere som krever at forbudspolitikken skal bestå. De trenger ikke hjelp til å kreve avkriminalisering, som bare betyr at forbudspolitikken opprettholdes, men straffereaksjon er noe annet enn fengsel og forelegg for bruk og privat besittelse.

Brudd på cannabislovgivningen i Norge ligger i dag under straffeloven. Det vil si at lovbryteren har begått en kriminell handling, er kriminell, og får et forelegg som straff (bot som gir anmerkning på rullebladet) for bruk, og for besittelse hvis mengden ikke overstiger 15 gram (over kan gi fengsel).

EMCDDA om avkriminalisering: «Noe som har vært kriminelt er ikke lenger kriminelt i forhold til landets lovverk. Det er fortsatt forbudt, det er fortsatt et brudd på lovgivningen, og man kan fortsatt bli pågrepet av politiet og straffes, men lovbruddet anses ikke lenger for å være kriminelt.»

Portugal har avkriminalisert og har alternative straffereaksjoner (ingen aldersgrense).
Norge har ikke avkriminalisert, men har alternative straffereaksjoner (for de opp til 25 år).

Ellers er det lite i lovverket som skiller forbudspolitikken med alternative straffereaksjoner i Norge, fra forbudspolitikken med alternative straffereaksjoner i Portugal.

Boten i Norge er et forelegg (bot som kommer på rullebladet), mens boten i Portugal er et forenklet forelegg (bot som ikke kommer på rullebladet).

Avkriminalisering betyr at forbudspolitikken beholdes, men lovbruddet faller ikke inn under straffeloven, det er ikke en kriminell handling. Det er fortsatt et lovbrudd så lovbryteren (som ikke er kriminell) gis en annen straff enn forelegg, feks forenklet forelegg (bot som ikke gir anmerkning på rullebladet), men reaksjonen kan i prinsippet være hva som helst, feks prøvetid eller behandling.

Fordi det fortsatt er forbudt vil fortsatt politiet pågripe folk for lovbrudd.

Det er ikke så populært lenger å si at man ønsker å straffe folk for brudd på narkotikalovgivningen, derfor er det mange forbudstilhengere som istedet sier at de vil gå bort fra kriminalisering (ikke brudd på straffelov, men fortsatt forbudt), eller gå bort fra straff/straffeforfølgelse (ikke brudd på straffelov, men fortsatt forbudt) eller at de vil avkriminalisere (ikke brudd på straffelov, men fortsatt forbudt).

Grunnen til at de ikke sier lovliggjøring, at det skal være lovlig, er fordi de vil beholde forbudspolitikken som rammeverk. Et rammeverk som kan brukes som pressmiddel for å feks få de som ikke har råd til å betale en bot til å velge behandling.

De som vil ha et behandlingsregime som reaksjon sier gjerne at de vil ha en norsk Portugal-modell, med eller uten avkriminalisering.

Portugal-modellen er en forbudsmodell som åpner for at noen aktører ser muligheten til å tjene på behandlingsopplegg og drive lobbyvirksomhet for å beholde forbudspolitikk som rammeverk for å øke antall «behandlingstrengende». Selv om om det aldri blir mange nok som velger behandling til at det vil bli noen nevneverdig reduksjon av den totale mengden forbruk og de enorme skadene som det illegale markedet med den tilhørende kriminelle økonomien skaper, både globalt og nasjonalt.

Lovverket i Portugal

EMCDDA har på sin nettside en detaljert beskrivelse av lovverket for narkotika i Portugal, med linker videre til lovene. Her oversatt til norsk:
 

BRUK
Hva er straffen for lovbruddet?
Bruk av narkotika er et administrativt lovbrudd (ikke kriminelt/straffeloven), og kan straffes med en bot (forenklet forelegg) eller en ikke-økonomisk sanksjon (alternativ reaksjon) for ikke-avhengige brukere, eller ikke-økonomisk sanksjon (alternativ reaksjon) for avhengige brukere.

Hva er alternativene til straff for lovbruddet?
I stedet for en bot (forenklet forelegg, som ikke kommer på rullebladet), kan brukerne bli sendt til behandling eller rådgivning.

Straffene varierer med stoffet?
Størrelsen på bøtene varierer ut i fra hvilken tabell stoffet står er oppført i.
 

PERSONLIG BESITTELSE
Hva er straffen for lovbruddet?
Besittelse av en begrenset mengde til personlig bruk (opptil 10 dager med gjennomsnittlig individuelt forbruk) er et administrativt lovbrudd, og kan straffes med bot (forenklet forelegg) eller ikke-økonomiske sanksjoner (alternative reaksjoner) for ikke-avhengige brukere eller ikke-økonomiske sanksjoner (alternative reaksjoner) for avhengige brukere. Dette er alltid administrative tiltak (ingen frihetsberøvelse som feks fengsel), men behandling eller rådgivning.

Hva er alternativene til straff for lovbruddet?
Personlig besittelse av en begrenset mengde (opptil 10 dagers gjennomsnittlig individuelt forbruk) er et administrativt lovbrudd og kan avgjøres med behandling eller rådgivning.

Straffen varierer etter mengde?
Hvis mengden som besittes overstiger mengdebegrensningen på 10 daglige doser, anses det for å være en kriminell forbrytelse (straffeloven), som kan straffes med inntil 1 år i fengsel eller 120 dagbøter.

Blir stoffet beslaglagt?
Man får ikke beholde stoffet selv om mengden er innenfor mengdebegrensning på 10 dager.
Hvis politiet ikke har mistanke eller bevis på at et mer alvorlig lovbrudd er involvert (handel), vil stoffet bli beslaglagt og saken overføres til en lokal kommisjon bestående av en advokat, en lege og en sosialarbeider.

Kommisjonen møter den som har begått lovbruddet for å vurdere situasjonen med sikte på å behandle eventuell avhengighet og rehabilitere personen; Straff, selv om det er mulig, er ikke hovedmålet i denne fasen. (red: det betyr at saken kan sendes tilbake til politiet hvis kommisjonen anbefaler behandling, men personen motsetter seg dette).

Mengdebegrensning i Portugal (10 dagers forbruk)
Cannabis: hasj 5 gr, marihuana 25 gr, THC 5 gr, olje 2,5 gr
Kokain: 2 gr
Ecstasy: 1 gr
Heroin: 1 gr
Amfetamin (og annet): ?
 

HANDEL
Hva er straffen for lovbruddet?
Straffen for narkotikahandel avhenger av klassifiseringen (tabellen) av de involverte stoffene.

Straffene for handel økes ved definerte forverrende forhold, herunder involvering av mindreårige, stor fordel, misbruk av stilling, engasjement i en internasjonal kriminell gruppe og på bestemte steder.

Organisering eller finansiering av en kriminell gruppe straffes med 10-25 års fengsel, mens ledelse av en kriminell gruppe straffes med 12-25 års fengsel.

Hva er alternativene til straff for lovbruddet?
Retten kan suspendere straffefullbyrdelsen dersom forbryteren anses som narkotikaavhengig, og godtar å gjennomføre frivillig behandling, under de generelle vilkårene som er definert i straffeloven.

Straffen varierer med stoffet?
Straffen varierer avhengig av stoffet.
For narkotika i liste I-III: 4-12 års fengsel.
For narkotika i liste IV: 1-5 års fengsel.

Straffen varierer etter mengde?
For mindre handel med narkotika i liste I-III og V-VI: 1-5 års fengsel.
For mindre handel med narkotika i liste IV: opptil 2 år.

(Vil bli oppdatert med hva som er på hvilke lister)

 

Se også:
Avkriminalisering vs lovliggjøring
Eksempler på avkriminalisering og lovliggjøring

Ingen kommentarer ennå

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS