Gå til innhold

Innspill til «FN70: En ny dagsorden»

2015 24 oktober
av LUHM

De forente nasjoner (FN) ble offisielt etablert den 24. oktober 1945, som en etterfølger av Folkeforbundet for å stoppe krig og danne en plattform for dialog.

Utenriksdepartementet spør i forbindelse med prosjektet FN70, som skal bidra til å oppdatere norsk FN-politikk og initiere debatt om FN i Norge:

Hvordan kan Norge bidra til å forbedre FN, hvordan kan gode ideer gjennomføres gitt at medlemsland ofte har ulike syn, og hvilke reformforslag er mest gjennomførbare?

LUHM har sendt innspill, som kort oppsummert sier:
FN-konvensjonene for narkotika ble laget i 1961. Det var ikke tenkt at det internasjonale rammeverket skulle føre til krig, vold, rasisme, brudd på menneskerettigheter, finansiering av terrorisme, korrupsjon, hvitvasking og svekkelse av demokratier.

Mens de forbudsskapte problemene øker, svekkes tilliten til FN som problemløser.

Cannabis må lovliggjøres på internasjonalt nivå. Et rammeverk lignende WHOs tobakkskonvensjon (som er et rammeverk for lovlig salg og bruk, med kvalitetssikring, varedeklarasjon og aldersgrense) vil være mer samfunnsnyttig enn forbudspolitikk. Nasjonalt kan vi opprette utsalgssteder lignende vinmonopolordningen.

Debatt om FN

I forbindelse med FNs 70-årsjubileum opprettet Utenriksdepartementet et prosjekt i februar 2015 kalt FN70: En ny dagsorden.

Utenriksdepartementet spør: «Hva har FN oppnådd gjennom sine 70 år, hvilke globale utfordringer står FN ovenfor og hvordan kan Norge bidra til å forbedre FN?»

Prosjektet skal bidra til å oppdatere norsk FN-politikk og initiere debatt om FN i Norge.

Ønsker innspill om forbedringer

Utenriksdepartementet sier at «de skal jobbe nært sammen med andre medlemsland, både land som vi tradisjonelt står nær, men også andre land fra Latin-Amerika, Asia og Afrika. De vil ha innspill fra det sivile samfunn og forskere. Både i Norge og i utlandet».

FN70-prosjektet oppfordrer til å reflektere over følgende spørsmål:

1. Har du gode ideer til hvordan Norge kan sette FN bedre i stand til å håndtere gamle og nye utfordringer?

2. Hvordan kan gode ideer gjennomføres gitt at medlemsland ofte har ulike syn?

3. Hvilke reformforslag er mest gjennomførbare?

LUHMs innspill til FN70

1.

Utenriksminister Børge Brende sa på lanseringsmøtet for FN70 at «Det er medlemsstatene som er eiere av FN og alle land har et ansvar for å bidra til å forbedre og reformere FN.»

Navi Pillay, FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter, sa at Norge blir sett opp til spesielt når det gjelder menneskerettigheter, og at det derfor ikke var uventet at det er Norge som tar initativ til dette (FN70).

Hun sa at mange spør om FN fortsatt er relevant. Hun mener at vi trenger FN, men fortalte at kravet om at menneskerettigheter skal respekteres kom fra det sivile samfunn til FN.

FN er «We the people» sa Pillay, men la til at «people» mangler i FN. Hun etterlyste sterkere deltakelse fra det sivile samfunn, for å få inn mer demokrati.

Børge Brende garanterte at det sivile samfunn i Norge blir inkludert i alt som har med viktig FN-politikk å gjøre.

Regjeringen sier at det er viktig at det sivile samfunn deltar i prosessen frem mot UNGASS, men sier ikke noe om hvordan de skal legge til rette for det.

– tilfeldighet at LUHM fikk sendt innspill
– andre vet ikke hvordan de skal delta
– hvordan sikre at det blir gode rammer for deltakelse fra det sivile samfunn?

2.

For at FN skal kunne ta gode beslutninger må medlemslandene innrapportere sannferdig om kostnader ved kontrollsystemet i prosessen frem mot UNGASS.

Alle vil ikke gjøre det, men Norge må kunne klare det.

En kost-nytteanalyse som inkluderer det internasjonale aspektet vil øke kunnskapen om konsekvensene av kontrollregimet. Regjeringen bør nedsette et offentlig utvalg så raskt som mulig.

3.

Det er nærmere 200 millioner forbrukere av cannabis i verden. Handelen med cannabis utgjør størstedelen av det totale markedet for illegale rusmidler.

Flere og flere land bryter med FN-konvensjonene og forsøker å løse problemene på egen hånd. Det er ikke en god global løsning. Det å være fleksibel i forhold til konvensjonene er bare holdbart på kort sikt, det er ikke en langvarig løsning.

Cannabis må lovliggjøres på internasjonalt nivå. Et rammeverk lignende WHOs tobakkskonvensjon (som er et rammeverk for lovlig salg og bruk, med kvalitetssikring, varedeklarasjon og aldersgrense) vil være mer samfunnsnyttig enn forbudspolitikk. Nasjonalt kan vi opprette utsalgssteder lignende vinmonopolordningen.
 

Vedlegg til Utenriksdepartementet:
Høringssvar til stortingsmelding «Globale sikkerhetsutfordringer»
Det uoppnåelige målet om et rusfritt samfunn
 

Se også:
Norges arbeid frem mot UNGASS 2016

  1. oktober 24, 2015

    Det blir både fra FN og den norske regjering sagt at det er viktig at det sivile samfunn deltar i den internasjonale debatten om eventuell endring av FN-konvensjonene for narkotika. Men det er ikke mange i Norge som deltar i debatt om det internasjonale rammeverket: http://luhm.no/?p=6611

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS