Gå til innhold
kommentar

Trappetrinnsteorien er en myte som ble tilbakevist av FN for mange år siden, men som fortsatt blir brukt som argument for å opprettholde forbudspolitikken.

En av de største farene for å eksperimentere med sterkere stoffer ligger i dagens salgsmodell. De som bare vil ha cannabis kan også få tilbud om å kjøpe andre rusmidler.

Markedet fungerer dessuten som et pyramidespill, hvor veldig mange selger litt videre til andre, enten som deltidsjobb og/eller for å finansiere eget forbruk. Pyramidespillet blir holdt i live gjennom forbudspolitikken.
 

Debattinnlegg i VG, 3. april 2014 (mer…)

Det er ikke så mange som vet at Actis, som selv kaller seg «rusfeltets samarbeidsorgan», er en videreføring av «Avholdsfolkets Landsråd». Styreleder for denne avholdsorganisasjonen er Arne Johannessen, som inntil nylig også var leder for Politiets Fellesforbund.

Avholdsbevegelsen og politiet er sammen veldig sterke lobbyister for å opprettholde forbudspolitikken.

Det er vanskelig for folk å debattere mot politiet som har loven på sin side. Jeg får ofte tilbakemelding som sier at det er mange som ønsker å delta i debatten, men som ikke tør fordi de er engstelige for at politiet skal komme hjem til dem eller på arbeidsplassen for å stille spørsmål om deres politiske meninger.
 

Debattinnlegg i VG, 20. mars 2014 (mer…)

Det er politikerne som skal lage, endre eller fjerne lover, politiets oppgave er å håndheve dem. Når politiet deltar i den offentlige debatten og tar side i saken for å opprettholde et forbud, som de har egeninteresse i at skal bestå, bla. fordi pågripelser i cannabissaker gir enkel oppklaringsstatistikk, så skaper det problemer. Mange tør ikke si hva de mener om cannabislegalisering.

 

Debattinnlegg i Bergens Tidende, 14. mars 2014

(mer…)

Cannabis blir solgt til hvem som helst, hvor som helst, når som helst – men det er et rusmiddel som bør selges til voksne i lovlige utsalgssteder.

Alkohol er et farlig rusmiddel, men det er tryggere når det blir solgt i lovlige utsalgssteder, slik er det for cannabis også. Skatter og avgifter fra salg av cannabis til voksne kan brukes på kunnskapsbasert og sannferdig informasjon for å redusere skadevirkninger. Det er mer samfunnsnyttig og bedre for folkehelsen enn at det er kriminelle som får inntektene fra det i dag illegale salget.
 

Debattinnlegg i Morgenbladet, 7. mars 2014 (mer…)

Det å behandle forbrukere av cannabis som ikke har problemer med sin rusmiddelbruk er uetisk og sløsing med fellesskapets ressurser og midler.

Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense. I dag får organisert kriminelle inntektene fra illegal cannabisomsetning. Det er mer samfunnsnyttig og bedre for folkehelsen med et lovlig og regulert salg.

 

Debattinnlegg i Bergens Tidende 1. mars 2014

(mer…)

Det brukes unødvendige politiressurser på å straffeforfølge mennesker som ikke skader andre, men som forsøker å unngå å støtte organisert kriminalitet ved å ha noen planter til eget bruk.

Forfatterne av boka «Cannabiskultur» anbefaler at politiet ikke skal reagere mot småskala hjemmedyrking. Dette vil redusere den illegale økonomien, sier de.

Hjemmedyrking til eget bruk bør tillates, men det er etterspørselen av ferdig produsert vare (i all hovedsak hasj) som skaper det svarte markedet. Det er først ved innføring av lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana for alle voksne man får bekjempet den organiserte kriminaliteten knyttet til det illegale cannabismarkedet.
 

Kronikk til NRK P3s radiodokumentar «Grønn glede», 25. april 2013 (mer…)

Cannabis har, og vil bli brukt som både medisin og nytelsesmiddel, uansett hva staten måtte mene om det.

En vare som er etterspurt vil det alltid være noen som ønsker å selge fordi det er penger å tjene. Den norske stat har i over 40 år brukt milliarder av kroner i krigen mot narkotika. Resultatet er at det er kriminelle bander som styrer salget, og disse spør ikke etter legitimasjon, ei heller har de regulerte åpningstider.
 

Debattinnlegg i VG, 16. september 2009 (mer…)