Gå til innhold

Høringssvar til forslag om å gjennomføre Rusreformen 46 L (2021-22)

2022 2 februar
av LUHM

Den 7. desember 2021 ble det fremsatt et representantforslag fra Høyre, MDG, Rødt, SV og Venstre i Stortinget om å gjennomføre Rusreformen. LUHM har sendt høringssvar.

 

Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana (LUHM) sitt høringssvar:

Forslagsstillerne mener at tiden er overmoden for en rusmiddelreform, de er opptatt av å føre en kunnskapsbasert rusmiddelpolitikk, og mener NOU 2019: 26 «Rusreform – fra straff til hjelp» gir grunnlag for en slik politikk.

LUHM er enig i at en avkriminaliseringsreform hvor man går bort fra straff og sanksjoner, ikke bare for en liten gruppe, allerede burde vært vedtatt. Og at rusmiddelpolitikken – i likhet med andre politikkområder – må være kunnskapsbasert. Det er den ikke i dag, og det utgjør mange farer, beskrevet i tidligere høringsinnspill, også når det det gjelder hvordan det påvirker folks holdninger til råd og anbefalinger fra staten på andre områder. Det er forståelig at mange blir skeptiske til regjeringens/statens sannheter når man ser hvordan de forholder seg til cannabis i rusmiddeldebatten- og politikken.

LUHM er fortsatt bekymret for sterke bindinger mellom avholdsbevegelsen og staten, og at det går på bekostning av å finne bedre løsninger for cannabismarkedet.

Det er beklagelig at alle høringer gjør at innspill og forslag blir forsøkt presset til å holdes innenfor et forbudsrammeverk. LUHM støtter full avkriminalisering, som avgitt i høringssvar til NOU 2019:26, men bemerker igjen at det ikke holder.

For å kunne si at vi fører en kunnskapsbasert politikk må staten ha oversikt over de negative konsekvensene av forbudspolitikken, det har de ikke per i dag. LUHM tillegger at det egentlig bare trengs sunn fornuft for å forstå at det er en bedre løsning at cannabis selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense enn uten noe statlig regulering i det illegale markedet. LUHM anbefaler at det nedsettes et utvalg som får i oppdrag å utrede lovlig omsetning av cannabis med aldersgrense.

Det er forventet at den alternative rusmiddelreformen skal være klar i 2023.
LUHM mener at regjeringen innen den tid i det minste bør klare å få oversikt over de negative konsekvensene ved forbudspolitikken og fordelene ved lovliggjøring og regulering av cannabis.

Ingen kommentarer ennå

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS