Gå til innhold

Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder

2014 1 mars
av LUHM

Det å behandle forbrukere av cannabis som ikke har problemer med sin rusmiddelbruk er uetisk og sløsing med fellesskapets ressurser og midler.

Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense. I dag får organisert kriminelle inntektene fra illegal cannabisomsetning. Det er mer samfunnsnyttig og bedre for folkehelsen med et lovlig og regulert salg.

 

Debattinnlegg i Bergens Tidende 1. mars 2014


Etter politiaksjonene på skolene i Bergen har Dag Endal, tidligere leder for avholdsorganisasjonen Actis, og Øystein Samsonsen fra Norsk Narkotikapolitiforening skrevet debattinnlegg hvor de fremstiller det som at vi som ønsker å lovliggjøre og regulere cannabis på samme måte som for tobakk og alkohol ikke “ønsker minst mulig skadevirkninger blant ungdom og befolkningen for øvrig”. Det er ikke sant, uansett hvor mange ganger det blir gjentatt.

Selvfølgelig bør det ikke foregå ulovligheter på skolene. Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder for voksne over 18 år, for å gjøre det mindre tilgjengelig for barn og unge. Selv ikke når cannabis blir lovliggjort for voksne vil det være akseptabelt at det blir solgt eller brukt på skolene, på samme måte som vi ikke tillater salg eller bruk av alkohol på skoler.

Sløsing med fellesskapets ressurser
Å behandle måteholdsbrukere av cannabis som er over 18 år, som ikke har problemer med sin rusmiddelbruk, er sløsing med fellesskapets ressurser og midler. Dag Endal skriver at de som «ikke er mistenkt for å drive salg får tilbud om avrusning». Både bot og behandling er straff, mange vil til og mene at «frivillig» behandling under trussel om straff er mer straff. Alternative straffereaksjoner er mest et tilbud til de som ikke har råd til å betale bot.

Norsk Narkotikapolitiforening har egeninteresse i at forbudspolitikken videreføres, for så lenge det er kriminelt å bruke, kjøpe og selge cannabis vil det være lett å få ressurser deretter. At politiet har en egen interesseorganisasjon som arbeider for å opprettholde forbudspolitikken er meldt inn som et demokratisk problem til myndighetene, da det bidrar til at mange ikke tør å delta i debatten.

Mindre tilgjengelig for barn og unge
Da coffeeshopordningen i Nederland ble startet rundt 1970 var det fordi myndighetene ønsket å flytte salget av cannabis fra fritidsklubbene inn i “lovlige” utsalgssteder – for å gjøre det mindre tilgjengelig for barn og unge. Ordningen ble også innført fordi myndighetene var bekymret for at det i tillegg ble solgt andre stoffer i ungdomsmiljøene.

Skatteinntekter fra salg av cannabis til voksne kan brukes på kunnskapsbasert og sannferdig informasjon for å redusere skadevirkninger. Det er mer samfunnsnyttig og bedre for folkehelsen enn at det er organisert kriminelle som får inntekter fra illegalt salg.

Postet på facebook

Se også:
Cannabis og uetisk behandlingspolitikk

  1. august 22, 2014

    En rekke ungdommer som ble pågrepet under politiets store narkoaksjon, har fått påtaleunnlatelse. Det vil si at de slipper straff, mot at de forplikter seg til å delta i Utekontaktens «Tidlig ute»-program. En av dem er Høyres stortingsrepresentant Erik Skutle, en annen sitter i Bergen bystyre for samme parti. Den tredje er en tidligere Unge Høyre-topp, som fremdeles er aktiv i partiet.»

    «Så lenge de oppfyller kriteriene, det vil si at de er under 25 år gamle og pågrepet for befatning med narkotika, så kan «Tidlig ute» være aktuelt. Joachim Bjerkvik, leder for Utekontakten i Bergen, sier Skutle er velkommen til å delta i «Tidlig ute»-programmet hvis han ønsker det. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Skutle-kan-fa-tilbud-om-narkoprogram-3069801.html

    Det å behandle forbrukere av cannabis som ikke har problemer med sin rusmiddelbruk er uetisk og sløsing med fellesskapets ressurser og midler. Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense.
    http://luhm.no/?p=3778

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS