Gå til innhold

Cannabis bør selges som alkohol

2013 25 april
av LUHM

Det brukes unødvendige politiressurser på å straffeforfølge mennesker som ikke skader andre, men som forsøker å unngå å støtte organisert kriminalitet ved å ha noen planter til eget bruk.

Forfatterne av boka «Cannabiskultur» anbefaler at politiet ikke skal reagere mot småskala hjemmedyrking. Dette vil redusere den illegale økonomien, sier de.

Hjemmedyrking til eget bruk bør tillates, men det er etterspørselen av ferdig produsert vare (i all hovedsak hasj) som skaper det svarte markedet. Det er først ved innføring av lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana for alle voksne man får bekjempet den organiserte kriminaliteten knyttet til det illegale cannabismarkedet.
 

Kronikk til NRK P3s radiodokumentar «Grønn glede», 25. april 2013
 

Cannabis bør selges som alkohol

Et produkt som blir etterspurt vil det alltid være noen som ønsker å tilby. Til tross for forbudspolitikk og streng lovgivning har cannabis blitt importert, og solgt illegalt på det norske markedet, i snart 50 år.

Frem til for ca ti år siden var cannabis stort sett en lys eller mørk brun klump med hasj, kalt «Maroc», «Afghan», «Liban» eller en annen forkortelse som sa noe om opprinnelseslandet. Kundene hadde bare noen få typer hasj å velge mellom.

Det har vært mulig å importere og selge også marihuana illegalt i alle disse årene, allikevel har nesten alt salg vært hasj. Kundene har fått tilbud om denne varen fordi det er enklere å smugle sammenpressede plater med hasj inn i landet, enn det er å frakte skjøre planter med sterk lukt, som tar større plass.

Endring i cannabismarkedet
De siste årene har vi sett en endring i cannabismarkedet. I dag innledes gjerne en samtale mellom kjøper og selger med spørsmålet «Er det brunt eller grønt?», for å avklare om tilbudet gjelder hasj eller marihuana. Det selges ikke lenger bare hasj i Norge, men det importeres heller ikke mer marihuana enn før. I følge politiet har det derimot de siste årene vært en kraftig oppblomstring av hjemmedyrking av marihuana, både til eget bruk og videresalg.

Hjemmedyrking av cannabis blir tillatt i flere og flere land, for de fleste av dem i varmere strøk, hvor det er mulig å dyrke utendørs. I Italia er det for eksempel tillatt, også for de som bor i leilighet, å dyrke «det de får plass til» på egen balkong, veranda, eller blomsterkasse.

I Sveits har de innført et prøveprosjekt, for fire grensebyer, hvor hver innbygger kan dyrke opptil fire cannabisplanter til eget bruk. Bor det fire personer i en leilighet kan de dyrke inntil 16 planter. Antall planter som er tillatt virker noe tilfeldig valgt, og vil nok være vanskelig å forholde seg til for en enkelt person i praksis. Det vi ser er at restriksjonene er ulike fra land til land, men at avkriminalisering kun gjelder for eget bruk.

Hjemmedyrking
Når norske aviser skriver om hjemmedyrking er det i forbindelse med politisaker; «Barnefar pågrepet. Tatt med 41 cannabisplanter i en nedgravd container på eiendommen sin», «Vannlekkasje avslørte cannabisfarm», «Kvinne dyrket cannabis i egen kjeller», «Nattlampen til ettåring førte til narkorazzia hos barnefamilie. Politiet trodde det var en cannabis-plantasje».

Av de mer alvorlige sakene var da politiet i 2008 avslørte 47 hus, leid av organisert kriminelle. Husene på Østlandet ble drevet som rene plantasjer, hvor det ble smuglet inn ulovlig personell fra Vietnam til å arbeide, og ofte jobbet de under tvang. En ny plantasje med 700 planter, drevet av vietnamesere, ble oppdaget tidligere i år. Kripos sier plantasjene nå er mindre enn de var før, og dermed vanskelig å oppdage.

De fleste vil mene at det er stor forskjell på dyrking til eget bruk og for videresalg. Det brukes unødvendige politiressurser på å straffeforfølge mennesker som ikke skader andre, men som forsøker å unngå å støtte organisert kriminalitet ved å ha noen planter til eget bruk.

Pedersen og Sandberg, forfattere av boka «Cannabiskultur», anbefaler at politiet ikke skal reagere mot småskala hjemmedyrking. Dette vil redusere den illegale økonomien, sier de. Det er sant. Men den aller største delen av det illegale markedet vil fremdeles bestå.

Bør reguleres som alkohol
Man kan ikke regne med at alle de hundre tusener som i dag kjøper hasj skal begynne å dyrke sin egen cannabis, og preferere marihuana. For å lage hasj av egne planter skal man være spesielt interessert og ha god tid. Det går mye marihuana med for å lage bare litt hasj. Det er mye som skal passes på, så avlingen ikke får sopp, mugg, insekter eller annet som forringer kvaliteten. Det blir på samme måte som for alkohol, de færreste brygger øl eller vin selv, fordi de heller ønsker å kjøpe ferdig vare.

Hjemmedyrking til eget bruk bør tillates, men det er etterspørselen av ferdig produsert vare (i all hovedsak hasj) som skaper det svarte markedet.

Det er først ved innføring av lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana for alle voksne man får bekjempet den organiserte kriminaliteten knyttet til det illegale cannabismarkedet.

Postet på facebook

 

Se også:
Hvordan lovliggjøre og regulere cannabis

 1. mai 22, 2014

  I fjor var det en barnefamilie som fikk besøk av politi, uten ransakelsesordre. Politiet trodde det var en cannabisplantasje. De hadde ikke gjort noe galt, politiet fant bare en nattlampe.

  Nå er det en advokat som har opplevd en hemmelig ransakelse av sin leilighet. Han hadde heller ikke gjort noe galt. Han hadde et luftkondisjoneringsapparat, som veldig mange andre også bruker for å ha et bedre inneklima.

  «Advokaten sier han vil forfølge saken for å få svar på hvordan politiet begrunner det han mener er brudd på lovens krav for å gå til ransakelse.»

  Når det kommer til det å følge loven så bør politiet gå foran med et godt eksempel.

  Det er lovgivningen som ligger til grunn for at slike ulovligheter fra politiets side skjer, politiet blir for ivrige i tjenesten. Hadde cannabis blitt solgt lovlig, som for alkohol, og hjemmedyrking tillatt (som man kan med øl og vin) så ville politiet ha oppført seg annerledes, og de kunne brukt ressursene på langt mer alvorlige saker.

  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/127014010799105
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/680382072034538

 2. februar 1, 2014

  Gammelt blogginnlegg, men like aktuelt: Luke “Ming” Flanagan har i mange år drevet kampanjer for legalisering av cannabis.

  Han innrømmet offentlig at han dyrker en cannabisplante hjemme til eget bruk, og forsvarer seg med at han ikke er det første parlamentsmedlemmet som bryter loven.

  “Brøt ikke David Norris loven ved å ha homosex da det var ulovlig? Eller hva med parlamentsmedlemmene som brukte kondom da det var ulovlig? Jeg er i det minste ærlig om hva jeg gjør.”

  Politikeren velger å begå sivil ulydighet for å unngå å støtte de kriminelle gjengene som styrer det illegale cannabismarkedet.

  Som resten av verden har Irland de siste tiårene opplevd regelrette kriger mellom konkurrerende kriminelle organisasjoner. Narkotika er bensinen som driver disse organisasjonene, og så lenge de får ha monopol på en av verdens mest etterspurte varer vil de fortsette å vokse seg sterkere.

  Flanagan er foreløpig en av få politikere som går i bresjen for regulert legalisering, og som tør å si at det er det som må til for å få løst dette store samfunnsproblemet – som hovedsakelig er skapt av forbudet. http://anitanyholt.no/samfunn/ming

  Irish MP Luke Flanagan, 7. november 2013:
  «Weed consumption is a human rights issue»: http://youtu.be/VLF9HWzEQ68

 3. februar 1, 2014

  Her ser vi hvordan folk blir behandlet i Norge – i stor kontrast til Uruguay.

  Finnmark Dagblad 27. januar 2014:
  «Mannen i tjueårene erkjente dyrkingen, oppbevaringen og bruken av cannabis. Årsaken til at han gjorde det, var at han ville slippe å kjøpe cannabis av andre.

  Kvinnen i 30-åra [..] ønsket heller ikke å komme i kontakt med det kriminelle miljøet, for å få tak i cannabis.

  Retten fant det bevist ut over enhver rimelig tvil at paret har tilvirket, oppbevart og brukt narkotika. Kvinnen ble tildelt samfunnsstraff på 45 timer med en gjennomføringstid på 120 dager, subsidiært fengselsstraff i 45 dager.

  «Selv om allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres med ubetinget fengsel ved tilvirkning av narkotika, mener retten etter en totalvurdering at det ut fra individualpreventive hensyn bør ilegges samfunnsstraff», skriver retten.

  Mannen i tjueåra ble dømt til fengsel i 75 dager. Denne vurderingen er blant annet tatt i forhold til en tidligere cannabis-dom, hvor 20-åringen var involvert med 150 gram cannabis.» http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article7130725.ece

 4. februar 1, 2014

  Uruguay har lovliggjort og regulert cannabismarkedet, og tilbyr nå også kurs i hjemmedyrking.

  «Uruguay’s National Cannabis Federation has started offering training courses for citizens who want to learn how to cultivate their own cannabis, providing tips on everything from seed germination to harvesting and curing!» http://rt.com/news/cannabis-courses-uruguay-marijuana-470

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151836589672461

 5. januar 2, 2014

  Mektige Nrk bør stilles til veggen her. Det er de som viste fram og kringkastet oreganoen. Dette er så feil som det går an å bli.

 6. desember 30, 2013

  Rogalands avis: «Even Ganja Helland er dømt for å ha vist fram marihuana og hasj på TV»

  «I TV-innslaget viste Helland fram marihuana og hasj. Det resulterte i at politiet kom hjem til ham noen dager senere og foretok ransaking av boligen hans. Nå er han også dømt for å ha vært i besittelse av cannabisen han viste fram. I skjerpende retning la retten vekt på at Helland også tidligere er dømt for dyrking av cannabis.» http://www.facebook.com/luhm.no/posts/570888529650560

  Rogalands Avis spurte 28.12.13 «Synes du det er riktig at Even Ganja Helland må i fengsel etter NRK-reportasjen?» Det var 79% NEI da jeg svarte det samme. Den er nå fjernet, så det kan ikke stemmes lenger. http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article7072064.ece

  • mai 24, 2014

   Even Ganja Helland, som er cannabisaktivist og hjemmeværende åttebarnsfar, slipper å sone.

   Da saken nylig gikk i Gulating lagmannsrett ble han funnet skyldig i å ha oppbevart 1098 gram marihuana, for å ha forsøkt å dyrke fram 22 cannabisplanter og bruk av cannabis.

   Flertallet kom til at Helland, som er hjemmeværende åttebarnsfar, skulle dømmes til 180 timer samfunnsstraff.

   Helland har vært hjemmeværende med små barn siden 2007, og retten kom til at samfunnsstraff var en rett reaksjonsform, ikke minst med tanke på at barna skulle bli unødvendig skadelidende. http://www.rogalandsavis.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=93713

   • mai 25, 2014

    Jeg la inn denne kommentaren:
    Det brukes unødvendige politiressurser på å straffeforfølge mennesker som ikke skader andre, men som forsøker å unngå å støtte organisert kriminalitet ved å ha noen planter til eget bruk. Hjemmedyrking til eget bruk bør tillates, men det er etterspørselen av ferdig produsert vare (i all hovedsak hasj) som skaper det svarte markedet. Det er først ved innføring av lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana for alle voksne man får bekjempet den organiserte kriminaliteten knyttet til det illegale cannabismarkedet.

    Det ble kommentert:
    «forskjell på noen og 22 planter ;)»

    SVAR:
    Der hvor det er tillatt å dyrke hjemme til eget bruk så tillater de gjerne 6-8 planter, men jeg vet ikke hvordan de håndhever det. Det vil jo alltid trengs stiklinger (hannplantene blir luket vekk, men det tar noe tid å se hvilket kjønn de har, så man trenger en del) , i vekst og i blomst, så det blir fort mer enn det som er tillatt hvis alt skal telle med. De regner kanskje bare med de som er i blomst, jeg vet som sagt ikke. Det er også de som tillater ubegrenset med planter, men inntil en viss mengde høsting (vekt) pr mnd. Det finnes mange alternativer, der hvor det er tillatt med et visst antall planter (feks Uruguay) så har hjemmedyrkerne gått fra mange små til få store.

    Dette er en egen diskusjon i cannabisdebatten, og jeg har valgt å si det på den måten «noen planter til eget bruk», fordi jeg tror ikke Norge vil tillate flere enn de fleste andre som har tillatt hjemmedyrking, men 22 planter er ikke egentlig så mye, hvis feks bare 1/4 av dem var i blomst.

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS